Projectomschrijving

Doel

In het kader van het project ‘Actieonderzoek Capelle aan den IJssel’ doen twee medewerkers van Welzijn Capelle actieonderzoek met als doel het doorontwikkelen van het advies- en hulppunt verward gedrag.

Advies- en hulppunt verward gedrag

Het advies- en hulppunt verward gedrag is een meldpunt waar Capellenaren terecht kunnen met signalen van en vragen over (mensen met) niet-acuut verward gedrag. In de praktijk worden rondom dit punt de nodige knelpunten opgemerkt die voortvloeien uit de huidige ontwikkelingen en trends in de samenleving. Denk hierbij aan de nieuwe privacywetgeving/AVG, intensievere samenwerking in de keten en wachtlijsten bij de ggz. Door middel van het actieonderzoek kunnen wij gedegen onderzoek doen naar deze vraagstukken en met de opgedane kennis een verbeterde werkwijze ontwikkelen en implementeren.

Het advies- en hulppunt verward gedrag is onderdeel het project ‘Uitbreiding expertise en ervaringsdeskundigheid over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams’.

Resultaten

Het participatief actieonderzoek (PAR) heeft, door het actief betrekken van deelnemers met uiteenlopende functies, gezorgd voor een lerende sfeer over het thema verward gedrag op multidisciplinair niveau. Er zijn meer onderlinge samenwerkingen ontstaan, eveneens op hiërarchisch niveau. Binnen het aanmeldteam is een dialoog ontstaan en deze verwezenlijkt als fundament voor het bieden van ondersteuning bij telefonisch advies- en hulppunt (TAH) meldingen. Dit proces heeft bijgedragen aan professionalisering in attitude en profilering naar stakeholders. De volgende concrete resultaten zijn behaald:

  1. Er is gezamenlijke visievorming ontstaan waardoor er gewerkt is aan een meer sluitende aanpak
  2. Er is een nieuwe manier van rapporteren geïntegreerd ten behoeve van professionalisering
  3. Het bereik en de bekendheid van het TAH is vergroot binnen Capelle en de regio
  4. De kennis en vaardigheden van de aanmeldconsulenten omtrent verward gedrag is vergroot

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website