Projectomschrijving

Doel

In het kader van het project ‘Actieonderzoek Capelle aan den IJssel’ doen twee medewerkers van Welzijn Capelle actieonderzoek met als doel het doorontwikkelen van het advies- en hulppunt verward gedrag.

Advies- en hulppunt verward gedrag

Het advies- en hulppunt verward gedrag is een meldpunt waar Capellenaren terecht kunnen met signalen van en vragen over (mensen met) niet-acuut verward gedrag. In de praktijk worden rondom dit punt de nodige knelpunten opgemerkt die voortvloeien uit de huidige ontwikkelingen en trends in de samenleving. Denk hierbij aan de nieuwe privacywetgeving/AVG, intensievere samenwerking in de keten en wachtlijsten bij de ggz. Door middel van het actieonderzoek kunnen wij gedegen onderzoek doen naar deze vraagstukken en met de opgedane kennis een verbeterde werkwijze ontwikkelen en implementeren.

Het advies- en hulppunt verward gedrag is onderdeel het project ‘Uitbreiding expertise en ervaringsdeskundigheid over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams’.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website