Projectomschrijving

Doel

De gemeente Waddinxveen ziet de meerwaarde van de Wijk-GGD’er, of zoals deze regionaal wordt genoemd: de ggz’er in de wijk. Deze lokale professional bereikt kwetsbare, vaak geïsoleerde inwoners van Waddinxveen en ondersteunt hen wanneer ze problemen ervaren. De ggz’er in de wijk start binnen preventieteam Wadwijzer. Hierbij wordt de basis gelegd voor lokale werkafspraken, opbouw van netwerkrelaties en het versterken van de lokale samenwerking.

Werkwijze

De eerste werkkaders van de ggz’er zijn helder, maar de context waarbinnen deze functie zich ontwikkelt is complex en aan verandering onderhevig. Hetzelfde geldt voor de problematiek van de inwoners. In Waddinxveen ontbreken nog een aantal essentiële schakels en verbindingen om het project goed te borgen. Met de subsidie van ZonMw wordt een borging van de functie beoogd. Daarnaast zal het cliëntperspectief bijzondere aandacht krijgen met de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen.

Resultaten

De inzet van de Wijk-GGD’er in Waddinxveen is een belangrijke sleutel tot succes in het realiseren van de sluitende aanpak voor mensen met verward of overspannen gedrag. Samenwerking van de Wijk-GGD’er binnen de keten van zorg en veiligheid is essentieel en een effectief redmiddel. De bewegingsvrijheid van de Wijk-GGD’er en de connectie die gemaakt kan worden met de mensen in de wijk, leidt tot vertrouwen en toeleiding naar passende zorg en bevordert vooruitgang.

Goede zorg ontstaat als de Wijk-GGD’er in staat is om zorgvuldig aan te sluiten en af te stemmen op de behoeftes van anderen. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn hierbij belangrijk. De vrijwillige inzet van een ervaringsdeskundige naast de Wijk-GGD’er kan hieraan bijdragen. Nabijheid van de Wijk-GGD’er in de wijken binnen de gemeente waar hij/zij werkt is waardevol voor de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de functie.

De extra inzet van de Wijk-GGD'er die binnen dit project heeft kunnen plaatsvinden heeft als belangrijkste resultaten gehad dat:

  • de samenwerking met ketenpartners en de GGD'er in de wijk is verbeterd en geborgd.
  • de geboden ondersteuning beter aansluit op de leefwereld van de cliënt.
  • het door cliënten als laagdrempelig wordt ervaren.

 

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website