Projectomschrijving

Doel

De gemeente Waddinxveen ziet de meerwaarde van de Wijk-GGD’er, of zoals deze regionaal wordt genoemd: de GGZ’er in de wijk. Deze lokale professional bereikt kwetsbare, vaak geïsoleerde inwoners van Waddinxveen en ondersteunt hen wanneer ze problemen ervaren. De GGZ’er in de wijk start binnen preventieteam Wadwijzer. Hierbij wordt de basis gelegd voor lokale werkafspraken, opbouw van netwerkrelaties en het versterken van de lokale samenwerking.

Werkwijze

De eerste werkkaders van de GGZ’er zijn helder, maar de context waarbinnen deze functie zich ontwikkeld is complex en aan verandering onderhevig. Hetzelfde geldt voor de problematiek van de inwoners. In Waddinxveen ontbreken nog een aantal essentiële schakels en verbindingen om het project goed te borgen. Met de subsidie van ZonMW wordt een borging van de functie beoogd. Daarnaast zal het cliëntperspectief bijzondere aandacht krijgen met de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website