Projectomschrijving

Doel

Ons project richt zich op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking voor mensen met verward gedrag door alle betrokken partijen.

Leerkringen

Om dit doel te bereiken gaan we leerkringen met professionals en ervaringsdeskundigen uitvoeren op basis van concrete casuïstiek. Hieruit willen we verbeterpunten destilleren, waardoor we beter in staat zijn om:

  • de burger en diens hulpvraag centraal te stellen
  • kennis te verbeteren over wet/regelgeving en interventiemogelijkheden
  • lef te tonen
  • over schotten heen te denken en werken
  • de tolerantie te verhogen
  • werkprocessen en zorg inkoop aan te passen
  • systeemfouten bloot te leggen en op te schalen

Verwacht resultaat

Door de inzet van de leerkringen en het verbeteren van het aanbod en samenwerking verwachten we te bereiken dat de inzet van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag effectiever wordt.

Resultaten

Het project was gericht op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking voor personen met verward gedrag door alle betrokken partijen. In de pilot periode zijn per kernorganisatie ambassadeurs aangesteld. Met deze ambassadeurs, aangevuld met schilpartners (zoals woningcorporatie, politie, Zorg- en Veiligheidshuis, etc.) zijn 12 leerkringen uitgevoerd in 4 werkgebieden (3 per gebied).

Verhalen van ervaringsdeskundigen en concrete casuïstiek hebben de basis gevormd voor deze leerkringen. Deze leerkringen hebben tot mooie inzichten geleid en hebben een aantal knel- en
verbeterpunten opgeleverd. Deze punten zijn vertaald naar concrete handvatten en praktische adviezen.

Samen Sterk zonder Stigma is actief betrokken. Zij hebben gewerkt aan de-stigmatisering in samenhang met deze leerkringen.

Meer informatie

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website