Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In oktober 2020 is de gemeente Renkum gestart met de pilot wijk GGD. De eerste resultaten waren positief. Daarom heeft het college besloten de pilot een vervolg te geven.

 

Gedurende de pilot periode zijn een aantal doelen behaald:

- de ketenpartners weten elkaar snel te vinden.

- meldingen worden vlot opgepakt

- er is meer kennis en kunde op het gebied van verward gedrag aanwezig

- er is beter inzicht in de aard en omvang van de problematiek

- er is een sterkere verbinding tussen zorg en veiligheid.

 

De pilot van acht maanden bleek te kort om alle doelen te behalen. Om de Wijk GGD'er stevig neer te zetten en ook op termijn te kunnen borgen zijn er nog een aantal zaken nodig.

- er is behoefte aan structurele financiering.

- we willen beter gaan monitoren. Hiervoor moet een systeem beschikbaar komen.

- er moet een registratiesysteem komen

- er moeten privacy- en samenwerkingsafspraken worden gemaakt

- er is behoefte aan structurele evaluaties/overleggen met de raad, college, ketenpartners, sociaal domein etc.

- we willen doorontwikkelen naar een preventievere aanpak

-we willen een duidelijker beeld krijgen over welke casussen wel of niet door de wijk GGD'er worden opgepakt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website