Projectomschrijving

Achtergrond

In oktober 2020 is de gemeente Renkum gestart met een pilot wijk-GGD, welke in de gemeente “de Zorgverbinder in de wijk” wordt genoemd. De eerste resultaten van deze pilot zijn erg positief. Om deze functie stevig te verankeren en ook op de lange termijn te borgen, zijn er vooral op organisatorisch vlak nog een aantal verbeteringen nodig.

Doel

Het doel van dit project is om de positie van de Zorgverbinder binnen de gemeente Renkum te versterken en te borgen. Monitoring, evaluatie, privacy- en samenwerkingsafspraken worden verder uitgewerkt in dit vervolgproject. Ook op inhoudelijk vlak vindt doorontwikkeling plaats: grenzen aan wat de zorgverbinder wel en niet oppakt, meer inzet op preventie, en het overbruggen van wachttijden voordat behandeling bij ProPersona kan starten.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Renkum, RIBW, de politie, Welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar, woningbouwvereniging Vivare, de GGD, en GGZ instelling Pro persona.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website