Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De training Werken met je eigen ervaring (WMEE) is aangevuld met een dagdeel training in Sociale Netwerk Versterking. Deze training wordt in vier gemeenten aangeboden binnen reeds bestaande lokale projecten/ samenwerkingsverbanden waardoor de borging van dit project succesvol kan zijn. Eén van deze gemeenten heeft extra tijd van de afdeling ervaringsdeskundigheid ingezet voor de ontwikkeling van de lokale inzet en coördinatie van Ervaringsdeskundigheid.

Het kwartiermaken bij gemeenten en lokale netwerkpartners is succesvol gebleken Er is geïnventariseerd waar lokale, reeds opgeleide Ervaringsdeskundigen behoefte aan hebben v.w.b. hun inzet en/of (door)ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een overzicht van waar een ieder zijn talent ligt en waar behoefte aan is (communicatie materiaal, PR, kwartiermaken, regionale bekendheid ervaringsdeskundigheid, koppelingen/inzet van ervaringsdeskundigen; verdubbelen van koppelingen en start coördinatie op inzet ED). Er is een adviesraad binnen de afdeling opgezet en het project is aangesloten bij de Regionale Herstelbeweging/Academie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De training Werken met je eigen ervaring (WMEE) is aangevuld met een dagdeel training in Sociale Netwerk Versterking. Deze training wordt in vier gemeenten aangeboden binnen reeds bestaande lokale projecten/ samenwerkingsverbanden waardoor de borging van dit project succesvol kan zijn. Eén van deze gemeenten heeft extra tijd van de afdeling ervaringsdeskundigheid ingezet voor de ontwikkeling van de lokale inzet en coördinatie van Ervaringsdeskundigheid.

Het kwartiermaken bij gemeenten en lokale netwerkpartners is succesvol gebleken Er is geïnventariseerd waar lokale, reeds opgeleide Ervaringsdeskundigen behoefte aan hebben v.w.b. hun inzet en/of (door)ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een overzicht van waar een ieder zijn talent ligt en waar behoefte aan is (communicatie materiaal, PR, kwartiermaken, regionale bekendheid ervaringsdeskundigheid, koppelingen/inzet van ervaringsdeskundigen; verdubbelen van koppelingen en start coördinatie op inzet ED). Er is een adviesraad binnen de afdeling opgezet en het project is aangesloten bij de Regionale Herstelbeweging/Academie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vivenz en MEE plus zijn een samenwerking aangegaan bij de aanpak van personen met verward gedrag in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Vivenz en MEE Plus zijn beiden maatschappelijk dienstverleners die ervaringsdeskundigheid, herstel en sociale netwerkversterking hoog in het vaandel hebben staan.

 

Door middel van deze aanvraag willen zij fors investeren op het herstel en meedoen van mensen met verward gedrag in de maatschappij en in de wijk. Vivenz en MEE plus zien ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en de inbreng van familie en naasten als een onmisbare schakel voor een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag.

 

Bouwsteen 1 betreft de inbreng van inwoners met ervaring met verward gedrag en hun naasten als een wezenlijk onderdeel van de aanpak. Dit project draagt hieraan bij omdat het zich richt op de ontwikkeling en inzet van lokale ervaringsdeskundigheid. Daarnaast richt het project zich op het kwartiermaken voor de ontwikkeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid bij gemeenten en netwerkpartners.

 

Door de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in de wijk wordt er een plaats geboden en gewaarborgd voor de inbreng van inwoners met verward gedrag. Er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van de persoon en vanuit zelfregie, waardoor een positief zelfbeeld, betekenis, doelen en persoonlijke groei kunnen ontstaan. Vaak kan dan ook ‘maatschappelijk herstel’ ontstaan: meedoen in de samenleving met betekenisvolle activiteiten, zij het vrijwillig of betaald, sociale relaties en betrokkenheid in de omgeving.

 

Door middel van kwartiermaken willen we gemeenten en netwerkpartners informeren, enthousiasmeren en stimuleren om de inzet van lokale ervaringsdeskundigheid te omarmen en te faciliteren. Omdat ervaringsdeskundigheid volop in ontwikkeling is in het sociale domein is het nog omgeven met vragen en verwarring. Belangrijk is dus dat (ervaringsdeskundige) kwartiermakers vertellen en laten zien wat hun meerwaarde is.

 

Ook aan Bouwsteen 2 preventie en levensstructuur levert dit project een bijdrage. MEE en Vivenz zien de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid als een preventief middel om gezamenlijk te werken aan de inclusie en de-stigmatisering van personen met verward gedrag in de wijk en onder wijkbewoners. Als we persoonlijk leed willen beperken en incidenten willen voorkomen, is deze preventie noodzakelijk. Dat betekent dat er in elke gemeente – naast het aanwezige sociaal team – ook voldoende ogen en oren en (ervarings)deskundigheid op het terrein van verwardheid in de wijk moet zijn. Vanuit de beleving sluiten ervaringsdeskundigen op een andere manier aan bij personen met verward gedrag. Hierdoor vervullen zij een brugfunctie, waardoor zij (beter) kunnen toeleiden naar de juiste vorm van ondersteuning bij hun herstel en het (opnieuw) verkrijgen van een stabiele levensstructuur.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website