Projectomschrijving

Aanpak verward gedrag in het Sociaal Domein door ontwikkeling en inzet van Ervaringsdeskundigheid

Doel

Vivenz en MEE plus willen lokale ervaringsdeskundigheid (door)ontwikkelen met als doel de versterking van inclusie van mensen met verward gedrag in de wijk. Er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van de persoon en vanuit eigen regie, waardoor een positief zelfbeeld, persoonlijke groei en maatschappelijk herstel kunnen ontstaan.

Werkwijze

  • Het opzetten, (door)ontwikkelen en borgen van lokale ervaringsdeskundigheid, d.m.v. kennis vanuit de reeds bestaande ervaringsdeskundigheidsafdeling van Vivenz, externe expertise, training, coaching en intervisie.
  • Kwartiermaken, voorlichten en informeren over wat ervaringsdeskundigheid kan betekenen voor het genoemde doel en mogelijkheden creëren per gemeente voor inzet van lokale ervaringsdeskundigheid.
  • Scholing in de sociale netwerkversterkingsmethodiek (MEE) van ervaringsdeskundigen en bevorderen van samenwerking in het sociale domein.

Resultaten

De training ‘Werken met je eigen ervaring’ (WMEE) is aangevuld met een dagdeel training in Sociale Netwerk Versterking. Deze training wordt in 4 gemeenten aangeboden binnen reeds bestaande lokale projecten/samenwerkingsverbanden, wat de borging van dit project succesvol kan maken. Bij 1 gemeente is zelfs extra tijd van de afdeling Ervaringsdeskundigheid ingezet voor de ontwikkeling van de lokale inzet en coördinatie van Ervaringsdeskundigheid.

Het kwartiermaken bij gemeenten en lokale netwerkpartners is succesvol gebleken. Er is geïnventariseerd waar lokale, reeds opgeleide ervaringsdeskundigen behoefte aan hebben voor wat betreft hun inzet en/of (door)ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een overzicht van waar een ieder zijn talent ligt en waar behoefte aan is:

  • Communicatie materiaal
  • Publieke relaties (PR)
  • Kwartiermaken
  • Regionale bekendheid Ervaringsdeskundigheid
  • Koppelingen/inzet van ervaringsdeskundigen
  • Verdubbelen van koppelingen en start coördinatie op inzet Ervaringsdeskundigheid

Er is een adviesraad binnen de afdeling opgezet en het project is aangesloten bij de Regionale Herstelbeweging/Academie.

 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

De training Werken met je eigen ervaring (WMEE) is aangevuld met een dagdeel training in Sociale Netwerk Versterking. Deze training wordt in vier gemeenten aangeboden binnen reeds
bestaande lokale projecten/ samenwerkingsverbanden waardoor de borging van dit project succesvol kan zijn.

Eén van deze gemeenten heeft extra tijd van de afdeling ervaringsdeskundigheid ingezet voor de ontwikkeling van de lokale inzet en coördinatie van Ervaringsdeskundigheid.
Het kwartiermaken bij gemeenten en lokale netwerkpartners is succesvol gebleken Er is geïnventariseerd waar lokale, reeds opgeleide Ervaringsdeskundigen behoefte aan hebben v.w.b. hun
inzet en/of (door)ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een overzicht van waar een ieder zijn talent ligt en waar behoefte aan is (communicatie materiaal, PR, kwartiermaken, regionale bekendheid ervaringsdeskundigheid, koppelingen/inzet van ervaringsdeskundigen; verdubbelen van koppelingen en start coördinatie op inzet ED).
Er is een adviesraad binnen de afdeling opgezet en het project is aangesloten bij de Regionale Herstelbeweging/Academie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website