Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel ouderen krijgen te maken met acuut optredende verwardheid (delier). Een delier treedt vaak op bij opname in het ziekenhuis, maar kan ook thuis ontstaan. Dit project heeft zich gericht op de inzet van naasten om een delier te voorkómen. Naasten erkennen eerste signalen van een delier vaak het best en kunnen waardevolle partners in het vroegtijdig signaleren van een delier zijn. Ook tijdens een delier en in de verwerkingsfase na een delier is de samenwerking met naasten heel belangrijk. Naasten hebben behoefte aan schriftelijke informatie over de periode voor, tijdens en na een delier en aan persoonlijk contact met een professional. Er is een folder ontwikkeld met schriftelijke informatie over een delier waarin aandacht wordt besteed aan vroegsignalering, preventieve maatregelen en nazorg. Naasten kunnen voortekenen van een delier vroegtijdig signaleren en de professionals in de keten daarvan op de hoogte brengen. Daarnaast is een dagboekje gemaakt waarin herinneringen kunnen worden genoteerd, wat goed is voor de verwerking van de ervaringsdeskundige en de naaste. Deze informatie is tevens beschikbaar via de website watdoejebijdelier.nl

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een folder ontwikkeld voor naasten met schriftelijke informatie over een delier waarin aandacht wordt besteed aan vroegsignalering, preventieve maatregelen en nazorg. Naasten kunnen voortekenen van een delier vroegtijdig signaleren en de professionals in de keten daarvan op de hoogte brengen. Daarnaast is een dagboekje gemaakt waarin herinneringen kunnen worden genoteerd, wat goed is voor de verwerking van de ervaringsdeskundige en de naaste. Deze informatie is tevens beschikbaar via de website watdoejebijdelier.nl

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel ouderen krijgen te maken met acuut optredende verwardheid (delier). Een delier treedt vaak op als ouderen opgenomen worden in het ziekenhuis of verpleeghuis, maar kan ook thuis ontstaan en kan zorgen voor onveilige situaties voor de oudere zelf en overlast door bijvoorbeeld nachtelijke onrust.

Het doel van het project is om in de zorgketen voor kwetsbare ouderen het optreden van een delier te voorkómen of de ernst te beperken.

Het project wordt uitgevoerd in Overijssel in de plaatsen Enschede en Haaksbergen en bestaat uit een samenwerkingsverband van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, Universiteit Twente en stichting Livio (zorg aan huis en verpleeghuiszorg) en met nauwe betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Er worden tijdens het project ook andere ketenpartners, zoals de gemeente Enschede, benaderd om een bijdrage te leveren aan het project.

In dit project richt de interventie zich op de inzet van naasten om een delier te voorkómen of de ernst te beperken. Naasten volgen een korte e-learning over delier waarin aandacht wordt besteed aan vroegsignalering en preventieve maatregelen, specifiek afgestemd op de naasten. Naasten kunnen eventuele voortekenen van een delier, bepaalde gedragsveranderingen, vroegtijdig signaleren en de professionals in de keten daarvan op de hoogte brengen. Door het voorkómen van een delier, de ernst te beperken en vroegtijdige signalering wordt bijgedragen aan veiligheid en kwaliteit van de oudere en zijn omgeving.

In dit project ligt primair de focus op de bouwstenen 2 en 3 “preventie en levensstructuur” en “vroegtijdige signalering”, maar komen de andere zes bouwstenen ook aan de orde; daarmee dragen we bij aan het realiseren van een lokale persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website