Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project DICHTERBIJ (Zoetermeer) was om een sluitende aanpak te ontwikkelen voor inwoners die een psychische kwetsbaarheid hebben: van preventie tot veilig vangnet, van cliënt tot participerend inwoner van Zoetermeer. De kern werd gevormd door:

* het opzetten van een pool van ervaringsdeskundigen

* het organiseren van ggz in de wijk

* het organiseren van wijksignaleringsoverleg

* een proeftuin voor tijdelijk verblijf voor mensen waar het thuis even niet meer gaat

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project DICHTERBIJ (Zoetermeer) is om een sluitende aanpak te ontwikkelen voor inwoners die een psychische kwetsbaarheid hebben: van preventie tot veilig vangnet, van cliënt tot participerend inwoner van Zoetermeer. Er is veel gerealiseerd.

• Een pool van ervaringsdeskundigen voor wijkgerichte inzet.

• Wijk-ggz in elke wijk voor consultatie en triage (naast bemoeizorg). Zij zijn aanspreekpunt voor partners in het wijk(zorg)netwerk; ze vormen de verbindende schakel met de reguliere GGZ.

• Wijksignaleringsoverleg in elke wijk en bijbehorend privacy-convenant.

• Een time-outvoorziening (Opvang Dichtbij) waar mensen kortdurend kunnen verblijven wanneer het thuis even niet meer gaat of tijdelijk intensieve ondersteuning nodig hebben.

• Gemeentelijke medewerkers als contactpersonen voor organisaties wanneer sprake is van meervoudige of complexe problematiek bij (O)GGZ cliënten, Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf of de Wvggz. Zij vormen ook het in 2020 te starten Zoetermeers daklozenloket.

• Cliëntenklankbordgroep (O)GGZ.

• Convenant Huisvesting zorgafhankelijke groepen (toegang kanaliseren en verplichte begeleiding).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit plannings/activiteiten overzicht is een concretisering voor de eerste 5 maanden van het ingediende project DICHTERBIJ (plan van aanpak voor een sluitende keten van zorg en ondersteuning aan Zoetermeerders met een psychische kwetsbaarheid).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website