Projectomschrijving

Binnen de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! werkten 44 organisaties samen aan het ontwikkelen van producten die de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen. De samenwerking tussen experts vanuit verschillende typen organisaties en kennis (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) leidde tot volwaardige producten, omdat deze zowel wetenschappelijk onderbouwd zijn als praktisch bruikbaar in het dagelijks leven. Voor een goede samenwerking was het belangrijk om flexibel te zijn; plannen werden gaandeweg bijgesteld om beter aan te sluiten bij de behoeften van de verschillende belanghebbenden. De producten die zijn opgeleverd voorzien in behoeften die zich voordoen gaandeweg de verschillende levensfases (van wieg tot graf) in de verschillende levensdomeinen (van gezin, tot school, werk, vrije tijd etc.). Voor een overzicht van - en toegang tot - de verschillende producten, zie http://autisme-samendoen.nl/resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website