Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: In pursuit of integrated care: the contribution of patient portals
Auteur(s): Zwikker, N., Scheepers, F., Smit, F., Kann-Weedage, D., & Teunisse, J.P.
Tijdschrift: Journal of Medical Internet Research
Start- en eindpagina: 1 - 2
Publicatiedatum: 31-12-2018

Titel: Relating ASD symptoms to well-being: moving across different construct levels
Auteur(s): Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S., Geurts, H. M.
Tijdschrift: Psychological Medicine
Start- en eindpagina: 1179 - 1189
Publicatiedatum: 11-09-2017
DOI: 10.1017/S0033291717002616

Titel: Verbinding tussen wetenschap, praktijk en ervaringskennis.
Auteur(s): Wijnker-Holmes, B., Greaves-Lord, K. & Geurts, H.M.
Tijdschrift: Autisme Magazine
Start- en eindpagina: 42 - 43
Publicatiedatum: 25-02-2017

Titel: De Academische Werkplaatsen Autisme: Waarom, hoe en wat?
Auteur(s): Greaves-Lord, K. & Geurts, H.M.G.
Tijdschrift: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Start- en eindpagina: 38 - 42
Publicatiedatum: 01-03-2016

Titel: Welke factoren beïnvloeden de zelfstandigheidsontwikkeling van kinderen met autisme als een of beide ouders ook autisme hebben?
Auteur(s): Van Balkom, I.D.C., Landsman, J., Piening, S.
Tijdschrift: Engagement
Start- en eindpagina: 24 - 25
Publicatiedatum: 28-02-2016

Titel: Door genetica begrijpen we steeds beter hoe ASS ontstaat.
Auteur(s): Fiksinski, A.M.
Tijdschrift: Engagement
Start- en eindpagina: 23 - 25
Publicatiedatum: 10-09-2016

Titel: Multicausal systems ask for multicausal approaches: A network perspective on subjective well-being in individuals with autism spectrum disorder
Auteur(s): Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S., Geurts, H. M.
Tijdschrift: Autism
Start- en eindpagina: 1 - 12
Publicatiedatum: 17-08-2016
DOI: 10.1177/1362361316660309

Beleids-/adviesrapport
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Reflectie, evaluatie en bestendiging AWA
Auteur(s): Geurts, H.M., & Greaves-Lord, K.
Publicatiedatum: 30-09-2018

Titel: Factsheet voor het opbouwen van een duurzaam samenwerkingsnetwerk tussen ouders, (pre)school, CJG en jeugd GGz rondom jonge kinderen met (vermoeden van) ASS in de transitiefase van preschool naar basisschool.
Auteur(s): Van ’t Hof, M., & Bailly, J.
Publicatiedatum: 01-06-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-4-transities-in-het-onderwijs-/

Titel: Zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis uit multiplexgezinnen.
Auteur(s): Van Balkom, I., Piening, S., & Landsman, J.
Publicatiedatum: 16-07-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-5-multiplex-gezinnen/

Titel: Pilot-onderzoek PsyNet
Auteur(s): Teunisse, J.P. Visser, E.M.
Publicatiedatum: 31-12-2014

Boek
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Genetica en ontwikkeling
Auteur(s): Vorstman, J. A. S.
Start- en eindpagina: 47 - 57
Publicatiedatum: 01-06-2016

(Online) Filmmateriaal
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Academische werkplaats van start
Auteur(s): AutismeTV
Publicatiedatum: 07-04-2015
URL:https://www.youtube.com/watch?v=t1JJwqc1ctk

Titel: Intensieve specialistische behandeling bij autisme. Interview Hendrikje Bloemert
Auteur(s): AutismeTV
Publicatiedatum: 11-10-2018
URL:https://www.youtube.com/watch?v=IIveT24BSQs

Titel: Autisme en erfelijkheid.
Auteur(s): AutismeTV
Publicatiedatum: 01-01-2017
URL:https://www.youtube.com/watch?v=Mt42HlkkxkA

Titel: Autisme en Geluk
Auteur(s): AutismeTV
Publicatiedatum: 07-03-2017
URL:https://www.youtube.com/watch?v=7dhrP8KjyFo

Titel: Aanpak CJG Module
Auteur(s): Van 't Hof, M., Bailly, J.
Publicatiedatum: 01-01-2016
URL:https://www.youtube.com/watch?v=UbVkTTF2BGo

Onderwijsproduct
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Basiskennis en signalering ASS voor leerkrachten E-learning voor leerkrachten
Auteur(s): Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: (Vroeg)Signalering van autisme in de JGZ. Live Online cursus voor professionals werkzaam in de Jeugdzorg
Auteur(s): Sarr Expertisecentrum Autisme (onderdeel van Lucertis: specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie) en het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind.
Publicatiedatum: 01-01-2018

Titel: Cursus signalering ASS bij 4- tot 6-jarigen voor jeugdartsen
Auteur(s): Bailly, j., Van 't Hof, M., Pasma, R.
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Genetica en psychiatrie
Auteur(s): Fiksinski, A.M.
Publicatiedatum: 01-07-2018

Titel: Basiskennis genetica als spreekkamermodule
Auteur(s): Fiksinski, A.M., De Jonge, M.
Publicatiedatum: 01-01-2016

Praktische toepassing
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Academische Werkplaatsen Autisme. De verbinding tussen wetenschap en praktijk als het om autisme gaat
Auteur(s): Samen Doen! & Reach-Aut
Publicatiedatum: 01-01-2016
URL:http://www.reach-aut.nl/thema-s/samenwerking-met-samen-doen/

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Participatory research and clinical knowledge in the autism field
Auteur(s): Deserno, M. K. & Van ‘t Hof, M.
Publicatiedatum: 22-09-2015

Titel: Community Participatory Research and Policy-Making: Initiatives
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 05-07-2018

Titel: Special Interest Group Older adults with ASD: The consequences of aging.
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 12-05-2017

Titel: Special Interest Group Older adults with ASD: The consequences of aging.
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 12-05-2017

Titel: Stand van de wetenschap: 75 jaar (&) Autisme
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 13-09-2017

Titel: Cognition, comorbidity, and quality of life across the adult lifespan.
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 29-10-2017

Titel: Academische Werkplaatsen Autisme: Waartoe zijn zij op aard? Autisme kennis bundelen #Hoedan?!
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 31-10-2017

Titel: Wat weten we uit onderzoek over ouder worden en autisme?
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 24-11-2017

Titel: Ouderen met autisme
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C.
Publicatiedatum: 09-05-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/

Titel: De ouder wordende cliënt met autisme.
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C.
Publicatiedatum: 24-09-2016
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/

Titel: Kwaliteit van leven gedurende de volwassen levensloop.
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C.
Publicatiedatum: 30-03-2016

Titel: Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel.
Auteur(s): Bloemert, H.
Publicatiedatum: 16-06-2016

Titel: Intensive Specialized Autism Care Study (ISAC study)
Auteur(s): Bloemert, H., van Meijel, B., Sizoo, B.B. &. Verhoeven, E.W.M.
Publicatiedatum: 18-10-2018
URL:https://www.ccitp.net/program.html

Titel: Klinische crisisbehandeling
Auteur(s): Bloemert, H.
Publicatiedatum: 01-06-2017

Titel: Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel.
Auteur(s): Bloemert, H.
Publicatiedatum: 02-12-2015

Titel: Reach-Aut, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme.
Auteur(s): Van ’t Hof, M. & Deserno, M.
Publicatiedatum: 22-09-2015

Titel: Detection of Autism Spectrum Disorders in Children Aged 4-6 Years by Municipal Maternal and Child Health Physicians: An Educational Intervention Study.
Auteur(s): Van ‘t Hof, M., Pasma, R.V., Bailly, J.T., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 29-09-2016

Titel: Website voor ouders en professionals.
Auteur(s): Van ’t Hof, M.
Publicatiedatum: 24-03-2017

Titel: Live Online Leren in de Jeugd GGZ.
Auteur(s): Van 't Hof, M.
Publicatiedatum: 14-06-2018

Titel: Mutualism in Autism.
Auteur(s): Deserno, M.K.
Publicatiedatum: 15-12-2016

Titel: A network perspective on Autism.
Auteur(s): Deserno, M. K.
Publicatiedatum: 13-10-2017

Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met een digital zorgplatform.
Auteur(s): Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 24-06-2015
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-2-zorgnetwerk-/

Titel: Presentatie en workshop "Digitale Zorgnetwerken".
Auteur(s): Zwikker, N.
Publicatiedatum: 22-06-2016

Titel: Kwaliteit van leven gedurende de volwassen levensloop
Auteur(s): Van Heijst, B.
Publicatiedatum: 30-03-2016

Titel: Older adults with ASD: the consequences of aging
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 11-05-2016

Titel: Reach-Aut
Auteur(s): Van t Hof, Bailly, J.
Publicatiedatum: 22-06-2016

Titel: Reach-Aut
Auteur(s): Van 't Hof M., Bailly, J.
Publicatiedatum: 09-06-2016

Titel: Genetica en Autisme in de spreekkamer
Auteur(s): Fiksinski, A.M.
Publicatiedatum: 11-03-2016

Titel: Genetica en Autisme in de spreekkamer
Auteur(s): Fiksinki, A.M.
Publicatiedatum: 22-06-2016

Titel: Pilot PsyNet
Auteur(s): Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 17-12-2014

Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met digitale zorgnetwerken
Auteur(s): Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 09-07-2015

Titel: Reach-Aut
Auteur(s): Deserno, M.K.
Publicatiedatum: 22-06-2016

Titel: Autisme in de levensloop
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 02-12-2015

Titel: Reach-Aut
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 27-11-2015

Titel: Geluksfactoren bij autisme
Auteur(s): Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 13-11-2015

Titel: Workshop “Praktijk, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme” op de GGZ kennisdag d.d. 22-09-2015.
Auteur(s): Derserno, M.K. Bailly, J., Hof, M. van ‘t
Publicatiedatum: 22-09-2015
URL:https://www.ggzkennisdag.nl/programma-2015/workshops

Titel: Workshop ‘Zorgtechnologie’
Auteur(s): Zwikker, N.
Publicatiedatum: 25-11-2015

Titel: Praktijk, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme
Auteur(s): Van 't Hof, M., Bailly, J.
Publicatiedatum: 22-09-2015
URL:https://www.ggzkennisdag.nl/programma-2015/workshops

Titel: PsyNet
Auteur(s): Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 29-06-2015

Titel: The Interplay of Autism and Depression with Worry and Mastery: A Network Analysis
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 12-05-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/

Titel: A Network Perspective on the Relationship Between Autism and Depression Symptoms in Older Adults: The Role of Mastery & Worry.
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 11-05-2017
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/

Titel: The interplay of autism and depression with worry and mastery: A network analysis
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 09-03-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/

Titel: Netwerk autisme & depressie: de rol van mastery en zorgen.
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Comijs, H.C. & Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 24-03-2017
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/

Titel: Psycho-educatie voor ouderen met ASS
Auteur(s): Van Heijst, B.F.C. & Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 27-03-2015
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-7-ouderen-met-autisme/

Titel: Intensieve specialistische autismebehandeling (kwantitatief onderzoek).
Auteur(s): Bloemert H., Meijel, B. van, Sizoo, B.B., Verhoeven, E.W.M.
Publicatiedatum: 09-03-2018

Titel: Intensieve specialistische autismebehandeling (kwalitatief onderzoek).
Auteur(s): Bloemert H., Meijel, B. van, Sizoo, B.B., Verhoeven, E.W.M.
Publicatiedatum: 09-03-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-6-klinische-crisisbehandeling-/

Titel: Landsman-Dijkstra, J.A., Piening, S. & van Balkom, D.C. (2016). Succesvolle inclusie multicenter onderzoek multiplex autisme gezinnen.
Auteur(s): Landsman-Dijkstra, J.A., Piening, S. & van Balkom, D.C.
Publicatiedatum: 22-06-2016

Titel: WHODAS: betekenisvol ROMmen tijdens de behandeling van volwassenen met ASS.
Auteur(s): Piening, S., Eijgelaar, J.H., Landsman-Dijkstra, J.A., Balkom, I.D.C. van.
Publicatiedatum: 27-03-2015

Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar. Cursus en effectonderzoek: resultaten voor- en nameting.
Auteur(s): Van ‘t Hof, M., Neukerk, M.C., Bailly, J.T., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 24-03-2017

Titel: Stigma Towards the Mentally ill by Municipal Maternal and Child Health Physicians: from a signalling and autism perspective .
Auteur(s): Van ‘t Hof, M., Neukerk, M.C., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 24-03-2017

Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar. Cursus en effectonderzoek: resultaten voor- en nameting.
Auteur(s): Van ‘t Hof, M., Neukerk, M.C., Bailly, J.T., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 30-03-2016

Titel: Detection of Autism Spectrum Disorders in Children Aged 4-6 Years By Municipal Maternal and Child Health Physicians: An Educational Intervention Study.
Auteur(s): Van ’t Hof, M., Neukerk, M.C., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 10-05-2017

Titel: Autism alertness and psychiatric stigma in Dutch Physicians Screening in the Child General Population.
Auteur(s): Van ’t Hof, M., van Berckelaer-Onnes, I., Deen, M., Neukerk, M., Daniels, A., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 09-03-2018

Titel: Autism Knowledge and Psychiatric Stigma in Physicians Screening in the Child General Population.
Auteur(s): Van ’t Hof, M., van Berckelaer-Onnes, I., Deen, M., Neukerk, M., Daniels, A., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 11-04-2018

Titel: Autism alertness and psychiatric stigma in Dutch Physicians Screening in the Child General Population.
Auteur(s): Van ’t Hof, M., van Berckelaer-Onnes, I., Deen, M., Neukerk, M., Daniels, A., Hoek, H.W. & Ester, W.A.
Publicatiedatum: 09-05-2018

Titel: Genetica in de spreekkamer.
Auteur(s): Fiksinski, A.M., Vorstman, J.A.S., De Jonge,M.V., Scheepers, F.E.
Publicatiedatum: 24-03-2017
URL:http://www.reach-aut.nl/resultaten/project-3-genetisch-laboratorium/

Titel: Digitale zorgnetwerken.
Auteur(s): Zwikker, N., Smit, F., Scheepers, F., & Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 11-04-2017

Titel: Georganiseerde zorg onder één knop: Het digitaal zorgplatform voor meer zelfregie en kwaliteit van leven.
Auteur(s): Zwikker, N., Smit, F., Scheepers, F., & Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 24-03-2017

Titel: Autism Spectrum disorder: relating its symptoms to domains of well-being.
Auteur(s): Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S. & Geurts, H. M.
Publicatiedatum: 30-03-2017

Titel: Relating ASD symptoms to well-being: Moving across different construct levels.
Auteur(s): Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S. & Geurts, H. M.
Publicatiedatum: 11-05-2017

Titel: Highways to happiness for ASD adults: perceived causal relations among clinicians.
Auteur(s): Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S., van Bork, R. & Geurts, H. M.
Publicatiedatum: 10-05-2018

Titel: Intensieve specialistische autismebehandeling
Auteur(s): Bloemert, H., Sizoo, B.B., Verhoeven, E.W.M.
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Uit Balans: kwalitatief onderzoek naar factoren die volgens naastbetrokkenen invloed hebben op het ontstaan van een crisis bij volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking en eventueel leiden tot een klinische crisisbehandeling
Auteur(s): Krakers-Meinders, B.C. Sizoo, B.B.
Publicatiedatum: 01-01-2016

Titel: Als het thuis niet meer gaat
Auteur(s): Schellevis-Brinks, M., Sizoo, B.B.
Publicatiedatum: 16-06-2016

Titel: Succesvolle inclusie multicenter onderzoek multiplex autisme gezinnen
Auteur(s): J.A. Landsman-Dijkstra, S. Piening, I.D.C. van Balkom.
Publicatiedatum: 11-03-2016

Titel: Zelfstandigheidsontwikkeling in multiplex autisme gezinnen
Auteur(s): Onderzoeksgroep multiplex Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut
Publicatiedatum: 11-03-2016

Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar Cursus en effectonderzoek
Auteur(s): Van 't Hof, M., Bailly, J.
Publicatiedatum: 11-03-2016

Titel: Signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar Cursus en effectonderzoek’
Auteur(s): Van 't Hof, M., Bailly, J.
Publicatiedatum: 30-03-2016

Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met een digitaal zorgplatform
Auteur(s): Zwikker N., Teunisse J.P.
Publicatiedatum: 24-06-2015

Titel: Meer zelfregie en kwaliteit van leven met een digitaal zorgplatform
Auteur(s): Zwikker N., Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 27-03-2015

Titel: More self management and quality of life with a patient portal
Auteur(s): Zwikker, N., Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 27-05-2016

Titel: Multicausal systems ask for multicausal approaches
Auteur(s): Deserno, M.K., Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 11-05-2016

Titel: Multicausal Sustems Ask for Multicausal Approaches
Auteur(s): Deserno, M.K., Borsboom, D. Begeer, S., Geurts, H.M.
Publicatiedatum: 11-03-2016

Prijs/onderscheiding
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Best Presentation Award - Detection of Autism Spectrum Disorders in Children Aged 4-6 Years by Municipal Maternal and Child Health Physicians: An Educational Intervention Study.
Publicatiedatum: 29-09-2016

Titel: Posterprijs voor 'Multicausal systems ask for multicausal approaches’.
Publicatiedatum: 11-03-2016

Titel: IMFAR young investigator travel award voor poster 'Multicausal systems ask for multicausal approaches’
Publicatiedatum: 11-05-2016

Website
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Academische Werkplaatsen Autisme
Auteur(s): Reach-Aut Samen Doen!
Publicatiedatum: 25-02-2015
URL:www.academischewerkplaatsautisme.nl

Titel: PsyNet
Auteur(s): Zwikker N., Teunisse, J.P.
Publicatiedatum: 01-08-2016
URL:http://www.zorginnovatie.nl/innovatie/psynet

Overig
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Factsheet: Beter Leven met Autisme
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/producten/producten/

Titel: Factsheet: Ouder & Wijzer
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/transitierijke-fases/

Titel: Factsheet: Crisis!
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/klinische-crisisbehandeling/

Titel: Factsheet: Op eigen benen?
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/multiplex-gezinnen/

Titel: Factsheet: Ik zie, ik zie
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/transities/

Titel: Factsheet: Genetica in je spreekkamer
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/genetisch-laboratorium/

Titel: Factsheet: Client in control
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/zorgnetwerk/

Titel: Factsheet: Geluk zit in veel kleine hoekjes
Auteur(s): Nawwara Het Lab
Publicatiedatum: 25-10-2018
URL:http://www.reach-aut.nl/levensloop/

Titel: Adults with autism face old age without much support
Auteur(s): Wright, J. Spectrum News
Publicatiedatum: 22-02-2016
URL:https://www.spectrumnews.org/opinion

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website