Projectomschrijving

Reach-Aut verbindt wetenschap & praktijk rond autisme. We richten ons op thema’s die 1) voor de gehele levensloop van belang zijn (risico- & succesfactoren, zorgnetwerk, genetische counseling), 2) gaan om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut (jeugd, 55+) en 3) complexe problematiek betreft waar voor zorg én beleid winst te behalen is (klinische crisishulpverlening & multiplex gezin). Zo ontstaat inzicht in risico-& succesfactoren die gedurende de levensloop het welbevinden van mensen met autisme beïnvloeden. Over 4 jaar zijn er concrete producten inzetbaar in beleid, zorg en onderwijs. Kernpartners zijn de UvA (leerstoel Autisme) en het Dr. Leo Kannerhuis (Expertise-&Behandelcentrum voor autisme). De HAN, UMCU, VU, Parnassiagroep, Leo Kannerhuis Nederland en Dimence zijn geassocieerde partners/medefinanciers. Veldpartners dragen bij met hun specifieke expertise, met een sleutelrol voor de ervaringsdeskundigheid van de persoon met autisme en zijn omgeving.

Speerpunten Reach-Aut

  • Levensloop
  • Zorgnetwerk
  • Van genetisch laboratorium naar patiënt
  • Transities in het onderwijs
  • Multiplex gezinnen
  • Klinische crisisbehandeling
  • Ouderen met autisme

Folder Academische Werkplaatsen Autisme

Meer informatie

Website Reach-Aut

De 2 academische werkplaatsen voor autisme in Nederland, Samen Doen! en Reach-Aut, verbinden wetenschap en praktijk. Ze stemmen programmering van het onderzoek onderling af waardoor resultaten en producten elkaar aanvullen. Beide werkplaatsen krijgen een ZonMw-subsidie. De flyer Academische Werkplaatsen Autisme geeft een goed overzicht van de verschillende activiteiten van Samen Doen! en Reach-Aut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website