Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven een Programma Aanpassingsstoornis bij kanker in te richten. Doel van het programma is het ministerie van VWS te ondersteunen om een beslissing te nemen over de financiering van de behandeling van een aanpassingsstoornis ten gevolge van kanker. Vanuit de hypothese dat de opname van de aanpassingsstoornis in het basispakket leidt tot betere zorg en een zorgkostenbesparing op langere termijn wordt middels het programma de invloed van tijdige, gepaste en adequate zorg ontvangen voor een aanpassingsstoornis bij kanker op het welzijn van de patiënt en de kosteneffectiviteit geëvalueerd.

 

Ten behoeve van de pilot worden meerdere deelprojecten uitgevoerd in opdracht en coördinatorschap van ZonMw. Vanuit het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie wordt ten behoeve van de inhoud tevens een inhoudelijke coordinator ter beschikking gesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website