Projectomschrijving

In 2016 is de richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker verschenen. Alvorens over te kunnen gaan tot de behandeling van (ex)kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis is het van belang dat er onder andere een korte training voor behandelaren van een aanpassingsstoornis bij kanker wordt ontwikkeld, zodat zij kennis kunnen nemen van de richtlijn, specifiek de diagnostische en behandelmogelijkheden.

Doel

Het doel is van dit project is het maken van een training voor BIG geregistreerde behandelaren (GZ- en Klinische psychologen, psychotherapeuten en psychiaters). Met behulp van deze training wordt de deelnemer aan de hand van een reader en filmpje(s) langs de belangrijkste onderdelen van de richtlijn geleid. Er wordt ingegaan op diagnostiek, medicamenteuze- en psychosociale behandeling van aanpassingsstoornis bij (ex)patiënten met kanker.

Werkwijze

Accreditatie zal worden aangevraagd bij 2 relevante beroepsverenigingen (NIP en NVP). Na het bestuderen van de reader volgt een eindtoets (e-toets), waarbij de deelnemer een aantal multiple choice vragen beantwoordt. De deelnemer krijgt hierbij direct feedback op de antwoorden en uitleg bij incorrecte antwoorden.

Eindproduct

Eindproduct is een website met daarop:

  • een inhoudelijke reader (digitaal) gebaseerd op de richtlijn
  • een e-toets
  • korte filmpje(s) van gesprekken met professionals en/of cliënten die een toelichting geven op de onderwerpen van de reader
  • cerficaat
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website