Projectomschrijving

Jaarlijks krijgen ruim 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. De woorden 'u heeft kanker' en de behandeling die daarop volgt zijn van grote invloed op het verdere leven van deze mensen. Naar schatting heeft 1 op de 10 mensen moeite om het leven weer op de rit te krijgen en zich aan te passen aan de veranderingen die de kanker en de behandeling teweeg brengen. Dit wordt een aanpassingsstoornis genoemd.

Doel

In dit project zal een psychologische behandeling voor patiënten met kanker met een aanpassingsstoornis worden onderzocht. De behandeling bestaat uit een op maat gemaakte behandeling bestaande uit diagnostiek en voorlichting en, indien nodig, behandeling gericht op verwerking en acceptatie en aanpassing (bijvoorbeeld gedragstherapie of groepsbehandeling). Het doel is om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van psychologische behandeling voor patiënten met kanker met een aanpassingsstoornis aan te tonen, zodat patiënten in de toekomst toegang hebben tot deze zorg.

Werkwijze

Het project bestaat uit 3 onderdelen:

  • inzicht krijgen in de prevalentie van aanpassingsstoornissen bij patiënten met kanker
  • inzicht krijgen in de effectiviteit, kosteneffectiviteit en budget impact van de psychologische behandeling van patiënten met kanker met een aanpassingsstoornis
  • inzicht krijgen in de lange termijn effecten van de behandeling op patiëntuitkomsten en op zorggebruik
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website