Over dit programma

Dit programma heeft als doel het mogelijk te maken voor regio’s om een zogenoemde ‘versneller’ in te zetten. Een versneller is iemand die helpt met het opzetten of behouden van de samenwerking tussen partijen in de regio. Om zo de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren waardoor wachttijden kunnen worden verkort waar dat kan. De versneller is onafhankelijk en werkt niet voor één van de partijen in de regio.

Achtergrond: te lange wachttijden in de ggz

De wachttijd voor een behandeling in de ggz (geestelijke gezondheidszorg) is al een tijd langer dan afgesproken. De afspraken over wat redelijke wachttijden in de ggz zijn worden ook wel de Treeknormen genoemd. De lange wachttijden komen door meerdere problemen tegelijkertijd, die allemaal invloed op elkaar hebben. Zo zijn er steeds meer mensen die een behandeling nodig hebben en is er een tekort aan personeel.

Stuurgroep Wachttijden GGZ geeft advies over mogelijke oplossingen

Het ministerie van VWS heeft een Stuurgroep Wachttijden GGZ ingesteld om advies te geven over mogelijke oplossingen voor de lange wachttijden. Zij hebben meerdere acties vastgesteld om de wachttijden binnen de Treeknormen te brengen.

Eén van die acties is het inzetten van versnellers. In 2021 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s. Na een evaluatie bleek dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Daarom heeft het ministerie van VWS aangegeven de inzet van een versneller voort te willen zetten. En het mogelijk te maken om in meerdere regio’s te starten met een versneller.

Opzet programma

Dit ZonMw-programma staat volledig in het teken van het inzetten van versnellers om een samenwerkingsverband in een regio op te zetten of voort te zetten. De versneller is er om de samenwerking in de regio te verbeteren. Daarnaast is een versneller betrokken bij de uitvoering van plannen die daarmee te maken hebben.

Het programma wordt uitgevoerd in de periode van 2022-2024. Subsidierondes worden regelmatig opengesteld, zodat ook regio’s die bij de start van het programma nog geen subsidieaanvraag konden indien, dit later alsnog kunnen doen. Lees hier de programmatekst.

Evaluatie

Tijdens de looptijd van het programma wordt een evaluatie gestart om te kijken of de doelen worden behaald en hoe de opgedane kennis het beste kan worden toegepast. De evaluatie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Meer over het thema mentale gezondheid

Het thema wachttijden in de ggz raakt ook veel andere ZonMw-programma’s op het gebied van mentale gezondheid. Weten wat ZonMw nog meer doet?

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website