Projecten

Striatal circuits underlying the persistence of cocaine addiction

Afgerond (januari 2010 - augustus 2014)

Rol mechanismen in hersenen bij cocaïneverslavingDrugsverslaving is een enorm medisch en maatschappelijk probleem, waarvoor een adequate behandelwijze vooralsnog niet beschikbaar is. In dit project worden de mechanismen in de hersenen onderzocht die betrokken zijn bij cocaïneverslaving. Het leeuwendeel van voorafgaand onderzoek heeft zich gericht op de signaalstof dopamine in een hersengebied dat...

Bekijk dit project

Measuring cannabis use, abuse and dependence across different cultural settings

Afgerond (maart 2010 - maart 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg

Afgerond (februari 2008 - mei 2008)

Nazorg voor verslaafden na hun behandelingVoor veel verslaafden is het moeilijk om hun leven na intensieve behandeling weer op de rails te krijgen. Bijna even moeilijk als het laten staan van alcohol of drugs. Er is nauwelijks nazorg, is de ervaring van cliëntenvereniging Het Zwarte Gat. In het begin kan de verslaafde nog wel een gesprek of een telefoontje verwachten van een hulpverlener, maar in...

Bekijk dit project

Nederlandstalig artikel over Gameverslaving

Afgerond (december 2010 - februari 2011)

De studie Internet en Jeugd van het IVO werd door middel van het project ‘

Bekijk dit project

Negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik

Afgerond (augustus 2011 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Negative reinforcement in cocaine dependence: the integration of CRF and 5-HT stress and emotional systems

Afgerond (november 2009 - april 2012)

Personen met een cocaïne verslaving vertonen verhoogde negatieve emotionaliteit, die wordt verondersteld de voortzetting van drugsgebruik en dwangmatigheid in drugsverslaving te bevorderen. Belangrijk is dat de korte (s) allelische variant van het signaalstof serotonine bij mensen wordt geassocieerd met negatieve emotionaliteit, en waarschijnlijk de mate van cocaïneverslaving beïnvloed. Omdat...

Bekijk dit project

Neurocognitive predictors of treatment outcome in cocaine patients: the role of cognitive control

Afgerond (juli 2009 - juli 2013)

Aanpassingsgedrag van de hersenen voorspelt therapietrouwTherapietrouw is een groot probleem bij verslaafden. Ongeveer de helft van de cliënten die deelneemt aan een behandeling, geeft het binnen een maand op. Maar wie geeft het op en wie niet? Prof. dr. Ingmar Franken denkt dat iemands mate van ‘cognitieve controle’ daar een belangrijke maat voor is.DoelHet doel van dit project is om beter te...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een cursus 'Preventie van internet- en gameverslaving' voor preventiewerkers in de verslavingszorg

Afgerond (december 2010 - december 2012)

Het onderzoek ‘

Bekijk dit project

Ouderen en verslaving: Een overzichtstudie

Afgerond (januari 2010 - oktober 2011)

Ouderen en verslaving: een overzichtstudieSteeds meer ouderen zijn verslaafd aan middelen zoals alcohol, cannabis, benzodiazepinen, heroïne en cocaïne. Dit is nadelig voor hun gezondheid en het brengt hoge kosten voor de samenleving met zich mee. De kennis over de oorzaken, aard en omvang van verslavingsproblemen bij ouderen in Nederland is onvolledig. Daarom heeft de ZonMw commissie Risicogedrag...

Bekijk dit project

Prevalence, treatment needs and new pharmacotherapeutic treatment options for crack dependent people in the Netherlands

Afgerond (mei 2008 - februari 2016)

Anders omgaan met zorg voor crackverslaafdenCrack, een variant van cocaïne die wordt gerookt, is goedkoop en wordt vooral gebruikt door mensen aan de 'rand' van de samenleving. Onbekend is hoeveel crackverslaafden er zijn en wat hun problemen en leefomstandigheden zijn. Ze komen onvoldoende in zorg, haken snel af en therapie is nauwelijks effectief. Steeds meer deskundigen denken dat het tijd is...

Bekijk dit project

Problematic cannabis use. Effectiveness of the Adolescent Cannabis Check-Up

Afgerond (maart 2010 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

RCT on the effect of a protocollized short motivation enhancing intervention on motivation for change, motivation for treatment, treatment entering and treatment retention amongst judicial supervised criminal addicts

Afgerond (augustus 2009 - augustus 2015)

Verslavingsgedrag aanpakken met interne motivatieLang niet iedereen die verslavende middelen gebruikt is crimineel. Verslaving kan crimineel gedrag echter wel versterken. Uit experimenten blijkt het aanpakken van verslaving vaak ook de criminaliteit te verminderen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden op het grensvlak van justitie en verslavingszorg. Het justitiële kader kan gebruikt worden om deelname...

Bekijk dit project

School: cellular biology of addiction congres: 8th FENS forum of neuroscience

Afgerond (juni 2012 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

State of the Art: Maatschappelijke gevolgen van verslaving.

Afgerond (augustus 2011 - december 2011)

Hoe vaak komen overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim voor als gevolg van verslaving en hoe kunnen deze maatschappelijke gevolgen worden voorkomen en aangepakt? Deze vraag staat centraal in dit rapport. Daarnaast wordt ingegaan op de kennislacunes op dit terrein. Welke wetenschappelijke vragen zouden beantwoord moeten worden om beter inzicht te krijgen in...

Bekijk dit project

Lichamelijke en Neurocognitieve Gevolgen van Verslaving

Afgerond (augustus 2011 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Substance Abuse Disorders in Adolescence and Young Adulthood: A Follow-up Study of an ADHD Cohort. In Search of Clinical, Cognitive and Genetic Risk Factors

Afgerond (oktober 2009 - mei 2018)

ADHD risicofactor voor verslavingADHD is een risicofactor voor de ontwikkeling van verslavingsproblematiek bij jongeren op weg naar volwassenheid. Het is onduidelijk of dit door ADHD zelf veroorzaakt wordt, of door het bij ADHD behorende probleemgedrag. Ook is er discussie over de vraag of de behandeling van ADHD invloed heeft op het risico van verslaving. Recentelijk inzicht is dat behandeling...

Bekijk dit project

Substance use among adolescents in Special Education and Residential Youth Care

Afgerond (maart 2008 - oktober 2014)

Problematisch genotsmiddelengebruik in jeugdzorg en speciaal onderwijsLeerlingen van het speciaal onderwijs en bewoners van jeugdzorgvoorzieningen zijn een risicogroep voor problematisch gebruik van alcohol en drugs. Inzicht in die risico’s is er nog nauwelijks omdat er weinig gegevens over deze groep zijn, ook niet in het buitenland. Dat betekent dat er feitelijk geen preventieprogramma’s zijn...

Bekijk dit project

Substance Use and Misuse among Intellectually Disabled Persons (SUMID)

Afgerond (april 2009 - april 2012)

Bepalen van verslaving bij mensen met een verstandelijke beperkingIn Nederland zijn er veel mensen met een verstandelijke beperking. Ook zij kunnen in aanraking komen met verslavende middelen en criminaliteit. Begeleiders hebben vaak geen idee van mogelijk drugs- of alcoholgebruik. Bovendien verblijven cliënten een groot deel van de week niet in een instelling. DoelOmdat er nog veel onbekend is...

Bekijk dit project

Substance Use and Misuse in Intellectual Disability (SumID) Meten is weten: Het in kaart brengen van middelengebruik onder verstandelijk beperkten

Afgerond (december 2010 - december 2011)

Het project Substance Use and Misuse in Intellectual Disability (SumID, projectnummer 31160202) is gestart met het in kaart brengen van het middelengebruik van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen dit onderzoek is bijzondere aandacht besteed aan de wijze waarop dit het best kan gebeuren en wie de meest geschikte referent hierin is: de cliënt zelf, of diens dagelijkse begeleider. Op...

Bekijk dit project

The effects of ADHD and conduct disorders on the onset and course of alcohol disorders in the general population. Results of the second Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS-2)

Afgerond (augustus 2009 - februari 2014)

Rol van psychische stoornissen bij alcoholmisbruikDe Nederlandse overheid wil het alcoholgebruik van de bevolking en de negatieve gevolgen ervan aanpakken. De gegevens voor een goede aanpak zijn echter beperkt. Er zijn nauwelijks gegevens over hoe valt te voorspellen wie wel en niet een traject naar alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid doorloopt. Ook is er weinig bekend over de rol van...

Bekijk dit project

The impulsive brain: genetic moderation of tonic dopamine and vulnerability to cannabis and cocaine abuse

Afgerond (augustus 2009 - september 2014)

De relatie tussen dopamine, impulsiviteit en verslavingVan de dertig procent van de Nederlandse bevolking die in hun jonge jaren cannabis gebruikten, gaan er slechts weinigen mee door op latere leeftijd. Vermoedelijk heeft dit te maken heeft met de neurotransmitter dopamine, een stof die wordt aangemaakt in de hersenen. Er is een hypothese dat zowel bij een zeer hoge als een zeer lage...

Bekijk dit project

The phenomenon of online game addiction, a longitudinal perspective utilizing the Monitor Study Internet and Youth

Afgerond (maart 2009 - september 2011)

Inzicht in de risicofactoren van gameverslaving bij jongeren Sinds 2006 volgen Rotterdamse onderzoekers het internetgebruik van 3500-4500 jongeren in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek is sinds 2009 uitgebreid met vragen over computerspelletjes. Daarbij wordt onderzocht hoeveel jongeren games spelen en hoe vaak er sprake is van gewoon en dwangmatig gebruik: gameverslaving. Er is nog maar...

Bekijk dit project

Translational Research into Smoking Cessation in Adolescents

Afgerond (augustus 2011 - maart 2015)

In dit project wordt een interventie ontwikkeld gericht op het trainen van individuen om implicte drugsgerelateerde stimuli te vermijden. Deze interventie wordt getest bij adolescente rokers om zo: te bevestigen dat adolescente rokers en niet-rokers als het gaat om tabak stimuli verschillen in vermijdgedrag te onderzoeken of rokers kunnen worden getraind om naderende van tabak stimuli te negeren...

Bekijk dit project

TURBULENTE TIJDEN - De rol van temperament en andere risicofactoren in het beginnen met en continueren van cannabisgebruik in de adolescentie

Afgerond (oktober 2010 - januari 2011)

Cannabisgebruik in de adolescentieJongeren die door cannabisgebruik in de problemen komen, zijn vaak op jonge leeftijd begonnen met blowen. Vaak blowen ze regelmatig. Het promotieproject ‘

Bekijk dit project

Van hersenfunctie naar gedrag: Wat betekent neurobiologisch onderzoek voor verslavingsgedrag?

Afgerond (november 2010 - mei 2011)

Dit project sluit aan op de eerste resultaten van de volgende projecten:VENI-project ‘Looking for reward or running away from stress and dysphoria: Different vulnerabilities and pathways to addictive behaviors’ (2007-2011, projectnummer 91676084).Verslavingsproject ‘Pathogenic mechanisms in pathological gambling: An fMRI study into deficient self-regulation’ (projectnummer 31000056).DoelHet...

Bekijk dit project

Werkstage Game Addiction / Substance Use

Afgerond (november 2011 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Why methylphenidate is not successful in cocaine dependent ADHD patients: a SPECT study comparing dopamine transporters before and after methylphenidate treatment in ADHD patients with and without cocaine dependence

Afgerond (juli 2009 - mei 2013)

Behandeling ADHD'ers met cocaïneverslavingMensen met ADHD krijgen vaak het medicijn methylfenidaat (MPH). MPH blokkeert de werking van de dopamine-transporter in de hersenen, waardoor mensen minder last hebben van de aandachtsstoornis ADHD. Bij mensen die naast ADHD ook verslaafd zijn aan bijvoorbeeld cocaïne, heeft MPH echter nauwelijks effect. DoelIn dit project onderzoekt prof. dr. Jan Booij of...

Bekijk dit project

Developmental trajectories of substance use and externalizing problems from early adolescence into young adulthood

Afgerond (december 2007 - december 2011)

Langlopende studie naar genotsmiddelengebruik door jongerenVeel Nederlandse jongeren beginnen al rond hun twaalfde met alcoholgebruik. Hoe begint het middelengebruik van kinderen? En hoe ontwikkelt het zich gedurende de adolescentie? Worden verschillende middelen zoals alcohol, tabak en cannabis samen gebruikt? Schiet het gebruik naarmate de leeftijd vordert door, of vermindert het juist?...

Bekijk dit project

Attentional processes in the development and maintenance of substance abuse and dependence

Afgerond (september 2009 - september 2013)

Rol van aandachtsprocessen bij middelenmisbruikMensen die middelen gebruiken hebben relatief sterk de neiging hun aandacht te richten op de middelen waaraan ze verslaafd zijn. Daarbij kunnen ze hun aandacht slechts moeilijk herrichten als ze het onderwerp van hun hunkering eenmaal hebben waargenomen. DoelMet dit onderzoek wil men nagaan of dit type aandachtsprocessen ook een rol speelt bij het...

Bekijk dit project

Bevordering implementatie en gebruik routine outcome measurement in bemoeizorg

Afgerond (december 2010 - maart 2013)

Routine Outcome Measurement (ROM) is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen. In de reguliere zorgpraktijk van de ggz en de verslavingszorg wordt ROM al veel gebruikt en zelfs sinds enige...

Bekijk dit project

Cannabis dependence: predictors, course and treatment seeking

Afgerond (maart 2008 - september 2013)

Hulp bij afhankelijkheid van cannabisIn Nederland gebruiken ongeveer 80.000 mensen (bijna) dagelijks cannabis. Zo’n 50.000 zijn ervan afhankelijk. Het merendeel vraagt hiervoor geen hulp. Het Trimbos-instituut zag de hulpvraag echter stijgen, terwijl het gebruik van cannabis niet toenam. Tegelijkertijd nam het zogenaamde THC-gehalte (de stof die 'stoned' maakt) in de cannabis tussen 1999 en 2004...

Bekijk dit project

Chicken and Egg. A national study on the neurocognitive processes involved in the etiology of problematic use of licit and illicit drugs in adolescents and young adults

Afgerond (september 2009 - mei 2018)

Neurocognitieve eigenschappen en verslavingDiverse neurocognitieve eigenschappen, zoals waarneming, hebben invloed op alcohol- en drugsmisbruik. Een gebrekkige impulscontrole is daar een voorbeeld van. Tegelijkertijd worden dergelijke persoonskenmerken ook beïnvloed door het gebruik van alcohol en drugs. Dit leidt tot de vraag wat er eerst is bij mensen met een verslaving: het gebruik van de...

Bekijk dit project

Chicken and Egg. A national study on the neurocognitive processes involved in the etiology of problematic use of licit and illicit drugs in adolescents and young adults

Afgerond (mei 2012 - augustus 2013)

In deze longitudinale studie worden adolescenten uit het speciaal onderwijs (REC-4; gedragsproblematiek) over een periode van twee jaar gevolgd. Adolescenten in deze doelgroep hebben een verhoogd risico op problematisch alcohol gebruik. In deze studie wordt gekeken of executieve functies en automatische processen van invloed zijn op het alcoholgebruik en eventueel een rol spelen bij problematisch...

Bekijk dit project

CIA, de Cannabisshow. Borging van continuïteit en verhoging van capaciteit

Afgerond (januari 2011 - januari 2012)

Cannabis Intelligence Amsterdam (CIA) is een preventieve interventie die gebruik maakt van de peer-educatiemethode. Vrijwilligers afkomstig uit de einddoelgroep, jonge allochtonen die (riskant) drinken en blowen, worden intensief getraind, begeleid en ingezet als peer-educator. De einddoelgroep is betrokken bij de ontwikkeling, uitvoer en evaluatie van de interventie. CIA is succesvol in het...

Bekijk dit project

Community Prevention System Change in the Netherlands and the United States

Afgerond (juli 2011 - februari 2013)

Dit project zal de uitvoering en de invoering van Communities that Care (CTC), een community preventiesysteem om adolescent drugsgebruik en criminaliteit te voorkomen, vergelijken in Nederland en de VS.DoelDit project levert kennis op over overeenkomsten en verschillen in lokale gemeenschappen die relevant zijn voor een succesvolle implementatie van preventiestrategieën. Deze kennis wordt...

Bekijk dit project

De rol van serotonine in cocaine verslaving: Identificatie van een nieuwe diagnostische marker voor cocaine verslaafden die reageren op ‘reversal’ gedragstherapie

Afgerond (december 2010 - februari 2013)

Cocaïneverslaafden vertonen negatieve emoties. Deze emoties zijn een belangrijke drijfveer om door te gaan met drugsgebruik, ondanks de nadelige gevolgen ervan. Negatieve emoties kunnen geïnduceerd worden door druggerelateerde stimuli, welke zeer moeilijk uit te doven zijn. DoelIn dit project wordt de mechanismen onderzocht die ten grondslag liggen aan negatieve emoties in cocaïne verslaving. De...

Bekijk dit project

Deep Brain Stimulation in Chronic Treatment Refractory Drug Dependence: a Translational Study

Afgerond (augustus 2009 - augustus 2013)

Hersenen prikkelen tegen verslavingNiet alle patiënten met een verslaving reageren goed op medicatie of therapie. Soms is de laatste hoop een ingreep in de hersenen. Tien geleden zijn de eerste experimenten met deep brain stimulation (DBS) bij patiënten met depressieve- en dwangstoornissen begonnen. Daarbij worden elektroden geïmplanteerd die met signalen de hersenactiviteit beïnvloeden. Van de...

Bekijk dit project

Deep Brain Stimulation in Chronic Treatment Refractory Drug Dependence: a Translational Study

Afgerond (juni 2012 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Deep Brain Stimulation in Treatment refractory Drug Dependence: A Pilot Study

Afgerond (mei 2012 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development of alcohol use disorders: the role of clinical, psychological, environmental, genetic and neurobiological factors

Afgerond (april 2008 - maart 2013)

De genen en het ontwikkelen van een alcoholverslavingIn de NEtherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) worden drieduizend mensen tussen de 18 en 65 jaar acht jaar lang gevolgd. Het grootste deel van hen heeft een angststoornis, is depressief of heeft last van allebei. Binnen dit project kijken de onderzoekers bij tachtig deelnemers, waarvan de helft alcoholverslaafd is en de andere helft...

Bekijk dit project

Acceptability, feasibility, mechanism of action and potential side effects of extended release depot naltrexone (XRNT) in opioid dependent patients

Afgerond (april 2011 - mei 2018)

De recente invoering van de naltrexon (XRNT) behandeling, bestaande uit maandelijkse injecties waardoor het langzaam aan het lichaam wordt afgegeven, kan leiden tot nieuwe kansen voor behandeling van heronineverslaving. Injecteerbare XRNT is een innovatieve behandeling die de effecten heroïne blokkeert, en mogelijk ook de effecten alcohol en genotmiddelen, voor ten minste een maand na de injectie....

Bekijk dit project

Disseminatie vergelijking MATE-HONoS

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2011)

Meten van patiëntkenmerken bij verslavingDe MATE (Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation) is in 2003-2007 met behulp van  ZonMw-gelden ontwikkeld als nieuw instrumentarium voor het meten van patiëntkenmerken bij verslaving. In de psychiatrie wordt de HONoS veel gebruikt voor dit doel. Dat vraagt om een vergelijking. Vooral omdat de MATE in de verslavingszorg en de HONoS in de...

Bekijk dit project

Effect of different antipsychotic medications on craving related brain activity in patients with schizophrenia and cannabis abuse or dependence: a randomized controlled study comparing clozapine and risperidone

Afgerond (april 2008 - mei 2013)

Effect van medicatie op de behoefte aan cannabisAl sinds 1994 doet het AMC onderzoek naar de comorbiditeit, het samengaan, van schizofrenie en cannabisverslaving. Ook de invloed van medicatie op beide aandoeningen is onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat antipsychotica invloed hebben op de hunkering naar cannabis. Zij hebben namelijk invloed op de dopaminereceptor in de hersenen, die een rol speelt...

Bekijk dit project

Effectiveness of intensive community-based care for persons with complex addiction problems: Contribution of specific program components

Afgerond (april 2008 - november 2012)

Effecten van bemoeizorgVeel mensen hebben geen weet van de diverse mogelijkheden voor zorg, hulp en ondersteuning, ook niet als het gaat om ondersteuning bij verslavingsproblemen. Daarom wordt bemoeizorg ingezet, een manier om ‘zorgmijders’ die hulp nodig hebben toch in de hulpverlening te krijgen. Nederland heeft veel ervaring met en een gevarieerd aanbod van deze vorm van hulpverlening....

Bekijk dit project

Effects of a novel serotonergic drug on striatal dopamine D2 receptor availability and its relevance for the treatment of cocaine addiction

Afgerond (oktober 2009 - juli 2012)

Afwijkingen in het dopaminerge systeem spelen een rol bij het ontstaan van cocaïneverslaving en kunnen bijdragen tot hernieuwd drugsgebruik. Acute toediening van cocaïne leidt tot een toename van het signaalstof dopamine (DA) en chronisch gebruik is geassocieerd met een lage beschikbaarheid van dopamine receptoren. Bovendien wordt zelftoediening van cocaïne gestimuleerd onder omstandigheden van...

Bekijk dit project

Empowerment-Plus Traject! Biedt dat voldoende vermogen? Evaluatiestudie Empowerment-Plus traject. Kennisnetwerk het Zwarte Gat

Afgerond (december 2009 - december 2010)

Empowerment training voor verslaafde cliëntenHet traject Empowerment-Plus van kennisnetwerk het Zwarte Gat is bedoeld voor (ex)verslaafden. Zij verkennen tijdens het traject de mogelijkheden om weer actief deel te nemen aan de maatschappij en/of weer aan het (vrijwilligers)werk te gaan. Het Empowerment-Plus traject bestaat uit twee trainingsmodules, Emp+1 en Emp+2, en een stage. Daarna start een...

Bekijk dit project

Endophenotypes of adolescent substance use

Afgerond (december 2007 - november 2012)

Verbanden tussen genen en risicogedragStress wordt als risicofactor gezien voor het ontwikkelen van een verslaving. Een stressreactie uit zich bijvoorbeeld door een hogere bloeddruk en hartslag en de productie van het stresshormoon cortisol. Prof. dr. Anja Huizink van het Erasmus MC onderzoekt bij jongeren van 13 tot 18 jaar verbanden tussen genen en deze stressreactie. DoelHet doel van dit...

Bekijk dit project

Endophenotypes of Adolescent Substance Use - Deelproject: ERPs and reward-associated decision making skills in relation to genetic polymorphisms and substance use.

Afgerond (februari 2012 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluating real time internet therapy for alcohol dependence

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Zelfhulp via internet of contact met een therapeut?Nederland loopt voorop met therapeutische behandelingen via internet. Websites over verslavingen hebben zich ontwikkeld van 'informatie op maat' tot 'zelfhulp op maat'. Deze zelfhulpmodule is een interactieve variant van zelfhulpboekjes die al door de verslavingszorg worden gemaakt en verspreid. Naast deze anonieme zelfhulp via internet, blijkt er...

Bekijk dit project

Genetic determinants of risk behavior in relation to alcohol use and alcohol use disorder: a developmental perspective

Afgerond (juni 2008 - december 2012)

Tweelingenonderzoek naar genen en verslavingHet tweelingregister (NTR) heeft van meer dan 21.000 tweelingen en hun familie gegevens verzameld over leefstijl, waaronder hun alcoholgebruik. Dit tweelingregister bevat ook informatie over jonge twee- en meerlingen. Hun ouders is kort na de geboorte gevraagd naar hun gebruik van alcohol en sigaretten vlak voor en tijdens de zwangerschap. Deze gegevens...

Bekijk dit project

Implementatie mate-uitkomsten

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2011)

De MATE (Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation) is in 2003-2007 met behulp van  ZonMw-geld ontwikkeld als nieuw instrumentarium voor het meten van patiëntkenmerken bij verslaving. De MATE-Uitkomsten is dat deel van de MATE waarmee de zorg kan worden geëvalueerd. Omdat de MATE is geaccepteerd als standaardinstrument in het merendeel van de grote verslavingszorgsinstellingen zal...

Bekijk dit project

Impulsivity, a treatable risk factor in the onset and relapse to substance use disorders

Afgerond (april 2008 - maart 2012)

Rol van impulsen bij verslavingSommige onderzoekers denken dat een grotere gevoeligheid voor verslaving wordt veroorzaakt door onaangepaste emotionele reacties. Anderen menen dat het niet de emoties zijn die de verslaafde parten spelen, maar het ontbreken van de cognitieve vaardigheid om een impuls te onderdrukken. Prof. dr. Dick Veltman, hoogleraar bij zowel het AMC als het VUmc, onderzoekt...

Bekijk dit project

Lichamelijke effecten van drugs

Afgerond (september 2011 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website