Programmaonderdelen

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor ouderenzorg en -ondersteuning. In januari van dit jaar zijn we gestart met een subsidieoproep voor een ontwikkelsubsidie voor lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg bieden (Fase I).

Hieronder vindt u de algemene informatie over alle subsidieregelingen van het programmaonderdeel 'Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg'. Binnenkort staat hier ook meer informatie over de andere onderwerpen en programmaonderdelen van het programma. In de achtergrondinformatie leest u meer over hoe dit programma tot stand is gekomen. 

Subsidieregelingen 2019 ‘Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg’

Vanuit het programma LZO ondersteunen wij bij het faciliteren, verder ontwikkelen en bestendigen van lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg beiden.

Werkwijze die past bij het netwerk

Bij deze subsidieregelingen maken we onderscheid in wat het netwerk wil realiseren en hoe het netwerk de taken organiseert en uitvoert. Het wat en de hoe zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe binnen een netwerk wordt samengewerkt is uniek. De verschillende subsidieoproepen zijn hierop ingericht.

3 verschillende ondersteuningsfasen met eigen subsidiemogelijkheden

Bij het ondersteunen van uw netwerk onderscheiden wij 3 verschillende fasen. Elke fase kent specifieke subsidiemogelijkheden. Subsidieoproepen voor deze 3 fasen worden in 2019 minimaal 2 keer herhaald. Zo kan uw netwerk na afloop van elke fase gelijk – of later in het jaar - een subsidie aanvragen voor een volgende fase.

Fase I: de ontwikkelsubsidie

Dit is een ontwikkelsubsidie met een looptijd van 4 maanden. Het maximale budget per project is € 17.500. Aanvragen voor de eerste ronde konden worden ingediend van januari tot en met 26 maart 2019. De ronde wordt later in 2019 nog een keer herhaald. De start- en einddatum van deze tweede ronde maken wij binnenkort bekend.

Fase II: de uitwerkingssubsidie

Dit is een uitwerkingssubsidie met een looptijd van 12 maanden. Het maximale budget per project is €49.500. De eerste ronde van deze uitwerkingssubsidie start begin maart. De ronde wordt later in 2019 nog een keer herhaald. De start- en einddatum van deze tweede ronde maken wij binnenkort bekend.

Fase III: de verduurzamingssubsidie 

Dit is een verduurzamingssubsidie met een looptijd van 6 maanden. Het maximale budget per project is €25.000. Deze ronde wordt in het najaar van 2019 geopend. Dan volgt ook meer informatie over deze subsidiemogelijkheid.

Zo goed mogelijk aansluiten bij behoeften netwerken

Als een subsidieronde is gesloten, worden alle aanvragen geanalyseerd. Dit gebeurt ook met de projectresultaten van elke ronde. Op basis van die analyses wordt een subsidieoproep mogelijk bijgesteld, voordat deze opnieuw wordt opengesteld. Zo sluit het programma van de subsidieregelingen zo goed mogelijk aan op de behoeften van de lokale netwerken.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website