Alles over Fase I: de ontwikkelsubsidie voor lokale netwerken

De subsidieregelingen binnen het programmaonderdeel 'Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg' bestaan uit 3 verschillende fases: Fase I, II en III. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over Fase I - de ontwikkelsubsidie. Voor deze ontwikkelsubsidie kon u tot en met 26 maart 2019 een aanvraag indienen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Dan kunt u uw vraag altijd via e-mail aan ons stellen.

De subsidieoproep kunt u hier downloaden. Let op! U kunt nu geen aanvraag meer indienen.

De subsidieoproep van Fase I - de ontwikkelsubsidie

Welke subsidiemogelijkheden heeft Fase I voor mijn netwerk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Fase I kunnen professionals uit lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en verder willen ontwikkelen - een ontwikkelsubsidie aanvragen. Voor deze fase is in totaal € 350.000,- beschikbaar dat besteed wordt aan niet meer dan 20 projecten. Een projectbudget is € 17.500,- of minder. De looptijd van projecten in fase I is niet langer 4 maanden.

Waar kan mijn netwerk de ontwikkelsubsidie voor gebruiken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ontwikkelsubsidie uit Fase I kunt u gebruiken om samen met een externe (organisatie)adviseur - een expert - uw netwerk van professionals te ontwikkelen en te verstevigen. U bepaalt zelf wie u kiest. Maar de nadruk ligt bij deze subsidie op het investeren in procesverbetering - zodat uw netwerk makkelijker en sneller zorg en ondersteuning kan bieden.

Aan welke voorwaarden moet mijn netwerk voldoen als ik een ontwikkelsubsidie wil aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt een aanvraag doen als:

 1. Uw netwerk beoogt een samenhangend aanbod welzijn, ondersteuning en zorg te creëren of verder te ontwikkelen dat gebaseerd is op de behoeften van ouderen in uw werkgebied. Dit aanbod stelt ouderen in staat zo lang mogelijk, voorzien van de juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen.
 2. Het netwerk al enige tijd als team samenwerkt aan het bieden van samenhangende ondersteuning en zorg aan thuiswonende ouderen in de wijk(en).
 3. Als huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg in uw netwerk vertegenwoordigd is. Hun deelname aan het netwerk is een noodzakelijke voorwaarde.
 4. Binnen uw netwerk de coördinatie expliciet belegd is.
 5. Uw netwerk beoogt de samenwerking binnen het netwerk te verbeteren. En daarbij ook nadenkt over verdere uitbreiding, zodat (later) ook 'welzijn en ondersteuning in de thuissituatie' vertegenwoordigd is.
Waar vind ik de subsidieoproep?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hier staat de subsidieoproep. Hierin staat alle informatie uitgebreid beschreven.

Wat is de looptijd van deze subsidieronde?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kon tot en met 26 maart 2019 een subsidieaanvraag indienen. De planning is dat later in dit jaar nog een periode komt waarin netwerken een aanvraag kunnen doen voor een ontwikkelsubsidie (Fase I).

Hoe kan ik de subsidie van Fase I voor mijn netwerk aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit kunt u doen door een aanvraagformulier in te vullen. In dit formulier staat stap voor stap beschreven waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Ik dien voor het eerst een projectaanvraag in bij jullie. Hoe werkt dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U moet dan een account aanmaken in ProjectNet. Hoe dit moet, staat in de handleiding die u hieronder kunt downloaden. Let op! Het verwerken van een nieuw gebruikersaccount kan enkele werkdagen duren. Zorg dus dat u op tijd een account aanmaakt.

Handleiding ProjectNet

Mijn netwerk bestaat al langer en kan hulp gebruiken bij de uitwerking van een aantal inhoudelijke kwesties. Welke subsidie kan ik aanvragen in Fase II?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidie van Fase II is een uitwerkingssubsidie die uw netwerk kan gebruiken om verder te werken aan een aantal inhoudelijke kwesties die u en uw netwerkpartners belangrijk vinden. Wij vewachten dat u deze subsidie vanaf begin maart bij ons kunt aanvragen. U kunt de uitwerkingssubsidie ook aanvragen als u de ontwikkelfase (Fase I) heeft afgerond. Op dit moment kunt u geen aanvraag meer indienen voor de uitwerkingssubsidie van Fase II.

Ik werk samen met professionals. Hoe weet ik of mijn netwerk voldoet aan de voorwaarden en criteria? Kunnen jullie een voorbeeld geven?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit is een fictief voorbeeld van hoe een netwerk dat samenhangende ouderenzorg biedt eruit kan zien.

De heer Van Loon is huisarts en hij heeft veel patiënten die 75 jaar of ouder zijn. De groep patiënten heeft vaak lichamelijke klachten en soms ook sociale of psychische problemen. De huisarts heeft al een aantal jaar goed contact met de wijkverpleegkundige en de ouderenconsulent. Zij bespreken elke 2 weken hoe het gaat met de ouderen in hun werkgebied.

Dan gaat het bijvoorbeeld over mevrouw Groen (82 jaar). Zij heeft moeite met traplopen en valt steeds vaker. De heer Van Loon, de wijkverpleegkundige en de ouderenconsulent willen intensief samenwerken met de gemeente en een fysiotherapeut om, mensen als mevrouw Groen, sneller en beter te kunnen helpen en erger te voorkomen. Door hun krachten te bundelen is het makkelijker om deze hulp te bieden.

De gemeente kan namelijk beoordelen of een maatwerkvoorziening – bijvoorbeeld een traplift - mevrouw Groen helpt en of het past bij haar wensen en haar mogelijkheden. De heer Van Loon kan mevrouw Groen ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut binnen zijn netwerk. Een ergotherapeut kan dan onderzoeken met welke ondersteuning of met welk hulpmiddel de kans kleiner wordt dat mevrouw Groen valt. Door zo samen te werken krijgt mevrouw Groen alle zorg en ondersteuning die zij nodig heeft. 

De heer Van Loon wil meer ouderen in zijn werkgebied op deze manier helpen. Daarom wil hij zijn netwerk nog beter organiseren, uitbreiden en verder professionaliseren.

Welke disciplines vallen onder zorg, ondersteuning en welzijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eerste- en tweedelijnszorg

 • Huisarts (verplicht)
 • Wijkverpleegkundige zorg/thuiszorg (verplicht)
 • Apotheker
 • Fysiotherapeut
 • Andere (para)medici

Ondersteuning

 • Wijkteam
 • Maatschappelijk werk
 • Wmo-consulent
 • Cliëntondersteuning
 • Dagbesteding (Wmo)
 • Wijk- of buurtcoach
 • Andere ondersteuners

Welzijn

 • Welzijnsorganisatie
 • Vrijwilligersorganisatie
 • Activiteitencentrum voor dagbesteding
 • Ouderenconsulent
 • Andere welzijnswerkers
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website