Subsidierondes

Gesloten subsidieoproepen

Praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 5 juli 2021 - deadline 14 september 2021

Er kon subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de ggz. Subsidieaanvragen richtten zich op het thema wachttijden in de ggz of het thema maatschappelijk en/of persoonlijk herstel met of na psychische problemen. Per subsidieaanvraag kon tussen € 150.000,- en € 200.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van 2 jaar.

Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (2e subsidieronde)

Geplaatst op 7 januari 2021 - deadline 30 maart 2021

Er kon subsidie worden aangevraagd voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van deze oproep was om kennis op te leveren over de (kosten)effectiviteit van zowel nieuwe, als bestaande behandelingen en diagnostische interventies. Klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg wordt ook wel ‘zorgevaluatie’ genoemd. Kennis die voortkomt uit klinisch toegepast onderzoek kan ondersteuning bieden bij het maken van zorginhoudelijke en beleidsmatige keuzes.
In totaal was voor deze subsidieronde € 3 miljoen beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per projectidee was € 600.000,-, met een richtlooptijd van 5 jaar en een maximum van 7 jaar.

 

Afgeronde subsidieoproepen

Subsidieronde Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 1 december 2020 - deadline 8 februari 2021 (subsidieaanvraag op uitnodiging)

Er kon subsidie worden aangevraagd voor Praktijk- en Onderzoeksfellowships in de geestelijke gezondheidszorg vanuit het Onderzoeksprogramma ggz. Het doel van deze oproep was om nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën te stimuleren, waarmee de zorg voor cliënten in de ggz verbeterd kan worden. Er lopen binnen het Onderzoeksprogramma ggz al 10 fellowshiptrajecten, met deze ronde is er ruimte gemaakt voor nogmaals 6 trajecten. Per fellowshipaanvraag kon maximaal € 300.000,- worden aangevraagd met een looptijd van  minimaal 3 en maximaal 5 jaar.

Deze 6 projecten zijn gehonoreerd:

Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 20 december 2019 - deadline 23 juni 2020 (subsidieaanvraag op uitnodiging)

Er kon subsidie worden aangevraagd voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van deze oproep was om kennis op te leveren over de (kosten)effectiviteit van zowel nieuwe, als bestaande behandelingen en diagnostische interventies. Klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg wordt ook wel ‘zorgevaluatie’ genoemd. Kennis die voortkomt uit klinisch toegepast onderzoek kan ondersteuning bieden bij het maken van zorginhoudelijke en beleidsmatige keuzes.
In totaal was voor deze subsidieronde € 3 miljoen beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per projectidee was € 600.000,-, met een richtlooptijd van 5 jaar en een maximum van 7 jaar.
Deze 6 projecten zijn gehonoreerd:

Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 27 november 2018 - deadline 4 juli 2019 (subsidieaanvraag op uitnodiging)

Er kon subsidie worden aangevraagd voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). Er diende een duidelijke koppeling met behandeling(en) te zijn. De onderwerpen universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema waren nadrukkelijk uitgesloten van deze subsidieronde.
Voor de langlopende cohortonderzoeken was maximaal € 1,5 miljoen per subsidieaanvraag beschikbaar met een looptijd van maximaal 8 jaar. In totaal was voor deze subsidieronde € 7,5 miljoen beschikbaar. Deze 5 projecten zijn gehonoreerd:

Onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg

De ontwikkeling, terugval of verergering van een psychische stoornis kan door vroeg ingrijpen worden voorkomen. Daarom heeft het onderzoeksprogramma eind 2018 opnieuw 7 onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg gefinancierd en 5 postdocfellowships.

Vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 26 maart 2018 - deadline 8 mei 2018

In deze subsidieronde konden projectideeën worden ingediend voor onderzoeksprojecten over vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de geestelijke gezondheid. De projecten hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. Het maximaal aan te vragen budget was € 500.000,- per aanvraag. In totaal was voor deze subsidieronde € 3.000.000,- beschikbaar. Deze 7 projecten zijn gehonoreerd

Fellowshipsubsidies geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 26 maart 2018 - deadline 8 mei 2018

Met deze persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers en professionals wilden we innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek stimuleren. Het ging om (onderzoeks)ideeën met grote (potentiële) wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact en met meerwaarde ten opzichte van de huidige Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van praktijkfellowships is om professionals met creatieve ideeën actief te betrekken bij de wetenschap. En via de postdocfellowships stimuleren we vernieuwend ggz-onderzoek.
De thema’s voor deze subsidieoproep waren ‘vroege herkenning’ en ‘gepersonaliseerde zorg’. Projectaanvragen konden zich richten op één of op beide thema’s.

Het totaal bij ZonMw aan te vragen subsidiebedrag was per fellowshipaanvraag maximaal € 300.000,-. Voor deze subsidieronde was maximaal € 1.500.000,- beschikbaar. De looptijd van een fellowship was minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd. Deze 5 projecten zijn gehonoreerd:

Voeding en psychische gezondheid – Kennissynthese

Geplaatst op 5 december 2017 - deadline 6 februari 2018

Er kon subsidie worden aangevraagd voor het maken van een kennissynthese gericht op het inzichtelijk maken van het effect van voeding op de psychische gezondheid. Er was ruimte voor één project. Het budget van het project was maximaal €50.000 incl. BTW, de looptijd was maximaal 6 maanden. Dit project werd gehonoreerd:

Maatschappelijk en persoonlijk herstel bij psychische problemen

Geplaatst op 3 april 2017 - deadline 30 mei 2017

In deze subsidieronde konden uitgewerkte subsidieaanvragen worden ingediend voor praktijkprojecten gericht op maatschappelijk en/of persoonlijk herstel van mensen bij of na psychische problemen. Praktijkprojecten moesten zijn gericht op de behoeften van mensen met psychische problemen of de behoeften van (GGz)-professionals. De projecten werden samen met de praktijk uitgevoerd en de resultaten werden direct in de praktijk toegepast. Het beschikbare budget per aanvraag was maximaal € 150.000,-. Voor deze subsidieronde was een totaalbedrag van € 1.200.000,- beschikbaar. Het streven was met dit budget 6-8 projecten te honoreren. Minimaal de helft van het budget moest worden besteed aan projecten die ingaan op m/v verschillen en/of de invloed van gender. De looptijd van de projecten bedraagt maximaal 24 maanden. Deze 7 projecten zijn gehonoreerd:

Middellange projecten

Geplaatst op 13 februari 2017 - deadline 11 april 2017

In deze subsidieronde kon op uitnodiging uitgewerkte subsidieaanvragen worden ingediend voor onderzoeksprojecten over vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg in de GGz. Uitgewerkte subsidieaanvragen voor projecten met een looptijd van 4 jaar konden worden ingediend. Indien goed beargumenteerd kon van deze looptijd worden afgeweken, tot een maximale looptijd van 7 jaar. Richtbedrag was €400.000,- per aanvraag. Het budget mocht maximaal 15% afwijzen van het gevraagde bedrag in het projectidee. In totaal was voor deze subsidieronde €3.000.000,- beschikbaar. Deze 9 projecten zijn gehonoreerd:

Fellowshipsubsidies geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op 4 augustus 2016 - deadline 11 oktober 2016

Deze subsidieronde betrof persoonsgerichte subsidies voor:

  • Praktijkfellow: professionals en behandelaren werkzaam in de GGz, die onderzoek willen verrichten naar een vernieuwend, grensverleggend GGz onderwerp.
  • Multidisciplinaire fellows: wetenschappers niet werkzaam in de GGz, die de kans krijgen innovatieve wetenschappelijke ideeën met betrekking tot GGz-onderzoeksvragen uit te werken.

In deze subsidieronde kon een aanvraag worden ingediend voor een praktijkfellowship of een multidisciplinaire fellowship voor onderzoek naar vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg in de GGz. Fellowships met een looptijd van minimaal 3 en maximaal 5 jaar met een maximaal subsidiebedrag van € 300.000,- konden worden aangevraagd. Het totaal beschikbare subsidiebudget voor deze ronde bedroeg € 1.500.000,-. Deze 5 fellowships zijn gehonoreerd:

Langlopend Onderzoek – Depressie

Geplaatst op 23 december 2016 - deadline 15 juni 2017

In deze subsidieronde konden aanvragen worden ingediend voor een langlopend onderzoek (max. 8 jaar) naar gepersonaliseerde zorg en vroege herkenning en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en/of adolescenten (jongens en meisjes). Het betrof de uitwerking van het project waarvoor eerder een startsubsidie is ontvangen. De subsidie voor het langlopende onderzoek bedroeg maximaal € 1 miljoen per aanvraag met een looptijd van maximaal 8 jaar (exclusief de looptijd van de startsubsidie). In totaal was hiervoor € 2 miljoen beschikbaar. Er is 1 project is gehonoreerd:

Langlopend onderzoek – startsubsidie depressie

Geplaatst op 16 juni 2016 - deadline 9 augustus 2016

In deze subsidieronde konden aanvragen worden ingediend voor een startsubsidie ten behoeve van het opzetten van een langlopend onderzoek (max. 8 jaar) naar gepersonaliseerde zorg en vroege herkenning en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en/of adolescenten (jongens en meisjes). De startsubsidie was bedoeld voor het uitwerken van de aanvraag uit voor het langlopende onderzoek. De startsubsidie bedroeg maximaal €50.000,- voor projecten met een looptijd van maximaal 6 maanden. Voor deze subsidieronde met startsubsidies was maximaal €150.000,- beschikbaar. Deze 3 projecten hebben een startsubsidie ontvangen:

Implementatie- en praktijkprojecten over depressie

Geplaatst op 16 juni 2016 - deadline 9 augustus 2016

In deze subsidieronde konden aanvragen worden ingediend voor implementatie- en praktijkprojecten naar gepersonaliseerde zorg en vroege herkenning en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en/of adolescenten (jongens en meisjes). De subsidie bedroeg maximaal € 200.000,- voor projecten met een looptijd van maximaal 24 maanden. Deze 5 projecten zijn gehonoreerd:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website