Subsidierondes

Lopende subsidierondes (deadline verstreken)

Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling

Momenteel loopt de beoordelingsprocedure voor de subsidieoproep ‘Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de ggz’. De deadline voor het indienen van projectideeën was 31 januari 2019, 14.00 uur. Rond 25 maart 2019 ontvangen de subsidieaanvragers het advies van de commissie over hun projectidee. De deadline voor uitgewerkte subsidieaanvragen is 4 juli 2019, 14.00 uur.

Afgeronde subsidieoproepen

Onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg

De ontwikkeling, terugval of verergering van een psychische stoornis kan door vroeg ingrijpen worden voorkomen. Daarom heeft het onderzoeksprogramma eind 2018 opnieuw 7 onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg gefinancierd en 5 postdocfellowships.

7 onderzoeken

De 7 onderzoeken moeten antwoord geven op de vraag voor wie en onder welke condities behandelingen het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden, om daarmee vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg mogelijk te maken. Er kan hierbij gedacht worden aan onderzoek naar het gerichter inzetten van behandelingen bij hallucinaties of het eerder ingrijpen bij zelfbeschadiging bij jongeren.

Postdocfellowships

Fellowships zijn persoonsgebonden subsidies voor innovatieve, creatieve, grensverleggende en veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals in de ggz. De 5 fellows krijgen door middel van de subsidie een kans hun eigen onderzoekslijn op te zetten. Postdocfellows zijn gepromoveerde wetenschappers die reeds onderzoek doen naar ggz gerelateerde onderwerpen. Zij stimuleren hiermee vernieuwd ggz-onderzoek. Inhoudelijk zijn ook deze onderzoeken gericht op de vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een algoritme voor probleemgedrag bij kinderen of een longitudinale studie naar bipolariteit bij volwassenen.

Presentatie informatiebijeenkomst

Praktijkprojecten maatschappelijk en persoonlijk herstel (2017)

Tot en met 30 mei 2017 om 14.00 uur kon subsidie worden aangevraagd voor praktijkprojecten gericht op maatschappelijk en persoonlijk herstel bij psychische problemen. In totaal zijn er 7 projecten gehonoreerd.

Presentatie informatiebijeenkomst

Subsidierondes vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg (2016)

Er zijn 115 subsidieaanvragen ingediend voor onderzoek naar vroege herkenning, vroege behandeling en gepersonaliseerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGz): 88 projectideeën voor middellang onderzoek en 27 aanvragen voor fellowships.

Projectideeën voor middellang onderzoek

In de subsidieronde middellange projecten konden projectideeën worden ingediend voor onderzoeksprojecten over vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg in de GGz met een looptijd van 4 jaar (richtbedrag € 400.000,- per aanvraag). Er zijn 9 onderzoeken gehonoreerd. De projecten starten uiterlijk 1 december 2017.

Talentontwikkeling in de GGz

Fellowships konden aangevraagd worden voor een looptijd van minimaal 3 en maximaal 5 jaar met een maximaal subsidiebedrag van € 300.000,-. Begin 2017 zijn er 5 fellowships gehonoreerd:

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 9 september 2016 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de subsidierondes voor onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg. De presentaties van die bijeenkomst kunt u hieronder downloaden.

Subsidierondes depressie (2016)

De subsidieoproepen voor onderzoek naar herkenning en behandeling van depressie van het ZonMw Onderzoeksprogramma GGz hebben veel subsidieaanvragen opgeleverd. Na beoordeling door experts en ervaringsdeskundigen zijn 5 implementatie- en praktijkprojecten en 3 voorbereidende onderzoeken (startsubsidies) voor langlopende studies gehonoreerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website