Projecten

BoostMe: de implementatie van een innovatief integraal m-health aanbod gericht op vroege interventie en behandeling van depressie bij adolescenten.

Afgerond (december 2016 - februari 2020)

Resultaten Boost My Mood is een app voor jongeren vanaf 16 jaar die zich somber of gestrest voelen. De app is samen met jongeren en hulpverleners ontwikkeld. Jongeren kunnen met de app zelf aan de slag om hun stemming te verbeteren en problemen met stress, slapen en piekeren te verminderen. In de app staan oefeningen, tips en verhalen van andere jongeren die jongeren kunnen helpen om zich beter...

Bekijk dit project

Outcome of Psychosis: Heterogeneity Explained by Long-lasting Individual Attributes (OPHELIA)

Lopend (januari 2020 - januari 2026)

De eerste 10 jaar na een eerste psychose zijn bepalend voor het verdere beloop van psychische gezondheid. In de OPHELIA-studie zullen gedurende deze kritische periode 512 patiënten worden gevolgd. Focus De studie focust zich op de volgende punten: existentiële waarden van het individu de natuurlijke variatie in behandeling de gen-omgeving interacties, zoals de sociale omgeving. Dit...

Bekijk dit project

Personalized Care for Depression: Bringing Immuno-Metabolic Depression from Bench to Bedside

Lopend (oktober 2019 - oktober 2023)

Depressie is geen ‘one-size-fits-all’ diagnose, maar kent vele vormen. Behandelingen zijn hier echter vaak niet op afgestemd, waardoor behandelsucces tegen valt. Meer gepersonaliseerde zorg bij depressie is daarom noodzakelijk. Immuno-metabole depressie Ongeveer 25% van de mensen met depressie heeft kenmerken van 'immuno-metabole depressie'. Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld een verhoogde...

Bekijk dit project

Emotion regulation in parent-toddler interactions: potential mechanism to prevent the development of ADHD

Lopend (januari 2020 - januari 2028)

ADHD kan een grote impact hebben op het leven van een kind en het gezin. Huidige behandelingen kunnen de symptomen van ADHD verminderen, maar niet genezen of het langetermijnbeloop beïnvloeden. Het is daarom cruciaal na te gaan hoe ADHD ontstaat en of preventie mogelijk is. Opvallend genoeg is de preventie van ADHD een nauwelijks verkend onderzoeksterrein. Doel Ditonderzoek volgt 700 kinderen...

Bekijk dit project

Prevalence, course and treatment effects in youth (0-25 years) with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning in large existing cohorts and a new idiosyncratically-dynamically mapped treatment cohort.

Lopend (januari 2020 - januari 2028)

LVB Er is nog zeer weinig onderzoek gedaan naar, of met, jongeren met een licht verstandelijkebeperking (LVB). De DSM-5, het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen, omschrijft een LVB als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, waarbij beperkingen bestaan in het verstandelijk en adaptief functioneren, zoals zelfredzaamheid. In Nederland bestaan geen cijfers over het aantal jongeren...

Bekijk dit project

The Netherlands Autism Register: A longitudinal clinical cohort study

Lopend (januari 2020 - januari 2028)

Ondanks veel onderzoek is nog steeds niet goed duidelijk hoe mensen met autisme het beste kunnen worden ondersteund. Door mensen met autisme voor een langere tijd te volgen, kan hier beter inzicht in worden verkregen. Het Nederlands Autisme Register (NAR) is in Nederland het grootste cohort van mensen met autisme. Doel In dit project wordt het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het NAR...

Bekijk dit project

Towards Accurate Screening And Prevention (2-ASAP): improving early risk detection and indicated prevention for PTSD.

Lopend (januari 2020 - januari 2028)

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) treft 10-20% van de mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken. Bij vrouwen komt dit twee keer vaker voor dan bij mannen. Jaarlijks leven ongeveer 400.000 Nederlanders met PTSS. Dit heeft een negatief effect op hun welzijn en functioneren. Toch zoeken mensen vaak pas na jaren - of sommigen zelfs nooit- hulp. Doel Het doel van het 2-ASAP consortium (een...

Bekijk dit project

An Algorithm to Predict the Best Treatment for Disruptive Behaviour Problems Each Child

Lopend (januari 2019 - januari 2024)

Momenteel krijgen gezinnen met kinderen met gedragsproblemen of een standaard ‘bewezen effectieve’ behandeling, of een aangepaste behandeling waarvan de werkzaamheid niet bekend is. We weten immers niet welke behandeling het beste werkt voor wie. Hulpmiddel Professionals hebben behoefte aan een handzaam hulpmiddel, of beslistool, om hun keuzes voor behandeling op te baseren. Om deze te kunnen...

Bekijk dit project

Beyond the window of risk? Psychiatric and functional outcome in adult bipolar offspring, a longitudinal study

Lopend (januari 2019 - januari 2024)

De bipolaire stoornis (BS) is een stemmingsstoornis met een grote invloed op het leven van de patiënt en hun naasten. Er is nog onvoldoende bekend over de vroege stadia van BS, waardoor herkenning en adequate behandeling vaak pas na jaren ingezet wordt. Kinderen van patiënten met een bipolaire stoornis BS komt vaak voor in families; de kinderen van patiënten met BS zijn dan ook een belangrijke...

Bekijk dit project

Does early identification and treatment of sleep problems bolster psychiatric therapeutic outcome?

Lopend (december 2018 - december 2022)

Jongeren met Borderline-PersoonlijkheidsStoornis (BPS) hebben forse, langdurige klachten zoals slechtere gezondheid en 8% kans om te overlijden aan suïcide. In Nederland krijgt slechts 6,5% van deze jongeren behandeling voor hun stoornis. Hierin speelt mee dat: BPS overlapt met andere stoornissen, zoals depressie of trauma. Hierdoor is de diagnostiek ingewikkeld en is het moeilijk behandeling...

Bekijk dit project

Early intervention and treatment prediction in childhood specific phobias: Combining One-Session-Treatment with app-based technology

Lopend (december 2018 - december 2023)

Doel Dit onderzoek richt zich op het vroegtijdig onderkennen en helpen van kinderen met een specifieke angst. Werkwijze Op verschillende durfpoli’s krijgen in totaal 168 kinderen (6-13 jaar) met een specifieke angst een kortdurende innovatieve behandeling aangeboden die gericht is op het verminderen van hun angst, zoals angst voor dieren, hoogtes of medische handelingen. De helft van de...

Bekijk dit project

Early recognition and person-centered treatment of chronic stress and underlying social causes in low SES patients living in deprived neighbourhoods: a community oriented approach

Lopend (december 2018 - december 2023)

Chronische stress, angst en depressie komen vaker voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status (21%) dan bij anderen (9%). Dit hangt vaak samen met onderliggende sociale problematiek zoals armoede, schulden of werkloosheid. Chronische stress vermindert het vermogen om die problemen op te lossen. Bovendien hebben veel van deze patiënten beperkte gezondheidsvaardigheden. Bestaande...

Bekijk dit project

Effects of an early intervention approach (DSAV) to improve the accessibility of mental health care and reduce mental health problems amongst vulnerable (ethnic minority) youth

Lopend (december 2018 - december 2023)

Dit project wil de ggz inclusiever maken voor kwetsbare gezinnen die minder snel hulp krijgen voor psychische problemen van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat zij psychische problemen anders definiëren dan de ggz, bang zijn voor stigmatisering of omdat zij de weg niet kennen naar professionele hulpverlening. De School Als Vindplaats Het preventieprogramma ‘De School Als Vindplaats’ (DSAV) lijkt...

Bekijk dit project

Personalized deep brain stimulation for depression

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Diepe hersenstimulatie (in het Engels: deep brain stimulation, DBS) is een effectieve behandeling voor depressieve patiënten die niet reageren op conventionele behandelingen (zoals psychotherapie, antidepressiva of elektroconvulsieve therapie). Uit vorig onderzoek kwam naar voren dat 40% van de patiënten na 1 jaar meer dan de helft van hun symptomen verloor. Dit is al veelbelovend, maar helaas...

Bekijk dit project

Gastrointestinal treatment of severe mental disorders (GUTS) - Intestinal inflammation and permeability to predict treatment effect add-on

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Beïnvloeding van verbindingen tussen darm en brein door probiotica zijn een veelbelovende behandelmethode om de klachten en het functioneren van een deel van de patiënten met een bipolaire stoornis of schizofrenie te verbeteren. Probiotica mogelijk effectiever Uit twee eerdere studies met probiotica komt naar voren dat probiotica mogelijk effectiever zijn in een bepaalde subgroep met...

Bekijk dit project

Psychosis Prognosis Predictor

Lopend (januari 2019 - januari 2024)

In dit project wordt een psychose prognose predictor ontwikkeld die de individuele uitkomsten van patiënten met psychotische stoornissen kan voorspellen. Daarnaast moet deze predictor ook het effect berekenen van de verschillende beïnvloedbare factoren, zoals medicatie en leefstijl. Doel Het doel is om patiënten, hun naasten en psychiaters handvatten aan te reiken over hoe een zo gunstig...

Bekijk dit project

Stratified Treatment and Recovery for Hallucinations(STAR-H)

Lopend (december 2018 - december 2023)

Hallucinaties (iets waarnemen dat niemand anders ziet/hoort) compliceren veel verschillende psychische aandoeningen. Deze ‘onwaarnemingen’ zijn vaak beangstigend, kunnen de kwaliteit van leven ernstig verstoren, formele en informele zorg fors verzwaren en agressie uitlokken. Goede uitleg en psychotherapie helpt, maar vaak is er meer nodig. Medicatie kan effectief zijn, maar heeft soms ernstige...

Bekijk dit project

The PREPARE study: Prediction of REsPonse to Antipsychotics using electRoEncephalography

Lopend (december 2018 - december 2023)

Een psychose is een stoornis in het contact met de realiteit, bestaande uit hallucinaties, wanen en verwarde spraak en gedrag. De eerste keuze behandeling voor een psychose bestaat uit medicatie, zogenaamde antipsychotica. Onvoldoende herstel bij cliënten met een eerste psychose Tot 40% van de cliënten met een eerste psychose herstelt onvoldoende op het eerst voorgeschreven antipsychoticum....

Bekijk dit project

Detection and Intervention for Self-harming Adolescents as Pre-treatment to Early Intervention for Borderline Personality Disorders: A randomized study to compare Effectiveness of Pre-treatment and its Efficiency to Standard Early Intervention

Lopend (december 2018 - december 2023)

A randomized study to compare Effectiveness of Pre-treatment and its Efficiency to Standard Early Intervention Jongeren met Borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben forse, langdurige klachten, zoals slechtere gezondheid en 8% kans om te overlijden aan suïcide. In Nederland krijgt slechts 6,5% van deze jongeren behandeling voor hun stoornis. Hierin speelt mee dat: BPS overlapt met...

Bekijk dit project

Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten (onderzoeksagenda)

Afgerond (april 2018 - juli 2019)

In Nederland heeft circa 1% van de bevolking een autismespectrumstoornis (ASS) of kortweg autisme. (Inter)nationaal wordt veel onderzoek naar autisme/ASS gedaan, waarbij vooral wetenschappers de onderzoeksagenda bepalen. Aan mensen met autisme en hun naasten wordt te weinig gevraagd wat hun onderzoeksbehoefte is. Mogelijk wijkt dit af van wat wetenschappers belangrijk vinden. Doel van het project...

Bekijk dit project

Food for thought: what do we know about the relation between dietary intake and mental disorders across the life span?

Afgerond (juni 2018 - september 2019)

Gezond eten is belangrijk voor ons fysieke en psychische welzijn. Maar wat weten we eigenlijk over de relatie tussen gezond eten en psychische gezondheid? Welke voedingspatronen of voedingsmiddelen hebben een gunstig effect, wanneer en voor wie? Doel In dit project brengen wij systematisch in kaart wat er tot nu toe bekend is over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen. Werkwijze...

Bekijk dit project

Personalized blended care for depression with comorbid alcohol misuse among young people: a multi-centre RCT

Lopend (april 2018 - april 2022)

Het drinken van alcohol om met stress om te gaan speelt een belangrijke rol in de wijze waarophet alcoholgebruik van jongeren met depressieve klachten problematisch kan worden. Doel Het doel van dit project is om samen met ervaringsdeskundigen nieuwe therapieën te ontwikkelendie jonge cliënten met een depressie helpen minder te drinken. Deze therapieën wordentoegevoegd aan bestaande...

Bekijk dit project

GGz-cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) in het kader van het Onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw

Afgerond (januari 2018 - januari 2019)

In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en PGO Support heeft MIND een ggz cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) opgezet. Leden Het panel bestaat uit circa 50 betrokken cliënten en naasten die ervaring hebben met aandoeningen of thema’s die aan bod komen in het ggz-onderzoek. MIND is verantwoordelijk voor de werving & selectie, training en coördinatie. De panelleden worden...

Bekijk dit project

Maatschappelijk en persoonlijk herstel bij mannen en vrouwen met een ernstige psychische aandoening: de visies van cliënten, naasten en behandelaren

Lopend (december 2017 - december 2019)

Mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) ondervinden problemen of beperkingen op meerdere levensgebieden. Het faciliteren van herstel is een belangrijk doel in de geestelijke gezondheidszorg (GGz). Doel De doelstelling van dit onderzoek is kennisverwerving over maatschappelijk en persoonlijk herstel bij vrouwen en mannen met EPA en hun naasten en behandelaren. Maatschappelijk en...

Bekijk dit project

Gepersonaliseerde zorg voor personen met genderdysforie

Lopend (december 2017 - juni 2021)

Bij transgenders komt de ervaren genderidentiteit niet overeen met hun lichaam. Als dit leidt tot ernstige klachten dan spreekt men van genderdysforie. De meest effectieve behandeling is om het lichaam aan te passen aan de ervaren genderidentiteit. Maar er zijn veel verschillende opties voor een aanpassende behandeling en niet iedere transgender wil precies hetzelfde. Ontbrekende hulpmiddelen ...

Bekijk dit project

Een sterk verhaal: Een praktijkonderzoek naar een verhalende interventie ter bevordering van herstel bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen in de derdelijns geestelijke gezondheidszorg

Afgerond (december 2017 - maart 2020)

Persoonlijkheidsstoornissen veroorzaken veel individueel leed en hoge maatschappelijke kosten. In de behandeling is het van belang mensen te sterken in hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie. Doel Scelta (GGNet) en het Story Lab (Universiteit Twente) willen onderzoeken of een verhalende aanpak mensen hierin kan ondersteunen. Daarnaast wordt onderzocht hoe het maken en...

Bekijk dit project

Een gepersonaliseerde behandeling voor herstel bij problematisch middelengebruik voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Afgerond (december 2017 - maart 2020)

Problematisch middelengebruik komt veel voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Ze kunnen problemen hebben op hun werk of dagbesteding. Of ze hebben ruzie met familie of vrienden. Ze kunnen zich hier heel naar bij voelen. Er is behoefte aan een passend behandelaanbod gericht op herstel. Doel Het doel van dit onderzoek is om een gepersonaliseerde...

Bekijk dit project

De kracht van depressie. Inzet van ervaringskennis en deskundigheid en zelfmanagement bij chronische depressies.

Lopend (december 2017 - juni 2021)

Ervaringskennis en deskundigheid kunnen leiden tot zelfmanagement. Mensen kunnen zelfmanagement inzetten om met hun klachten om te gaan en om tot persoonlijk en maatschappelijk herstel te komen. Doel In dit project willen we ervaringskennis en deskundigheid omzetten in een module en een app voor mensen met chronische depressie. Werkwijze Ervaringskennis en zelfmanagement strategieën worden...

Bekijk dit project

Be a Barista: Praktijkonderzoek naar de meerwaarde van eigentijdse leer-werkprojecten voor mensen met complexe problematiek

Lopend (december 2017 - oktober 2020)

Er zijn mensen die steeds weer misdrijven plegen en veel persoonlijke problemen hebben. Zij hebben vaak forse psychische problemen en er is regelmatig sprake van (vermoedens van) een verstandelijke beperking. Er is te weinig bekend over hoe deze mensen het best geholpen kunnen worden. We weten dat het hebben van een baan enorm kan helpen om je weer nuttig, minder eenzaam en serieus genomen te...

Bekijk dit project

Mood and Resilience in Offspring (MARIO)

Lopend (december 2017 - december 2025)

De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie is het hebben van een ouder met een stemmingsstoornis. Kinderen van deze ouders zijn niet alleen erfelijk belast maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving. Helaas ontwikkelt meer dan 50% van deze kinderen voor hun 35ste depressieve klachten, waarbij dochters tweemaal meer risico’s lopen dan zonen. Doel Het MARIO consortium - met...

Bekijk dit project

Realisatie en evaluatie ‘WerkWeb-Autisme’: gepersonaliseerde e-health methodiek voor versterking eigen regie bij maatschappelijk en persoonlijk herstel bij mensen met autisme.

Lopend (december 2017 - oktober 2020)

Uit onderzoek is bekend dat het hebben van werk een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid. Door de problemen die mensen met autisme ondervinden in het dagelijks leven, is op dit moment slechts een kwart van hen werkzaam. Doel Het doel van het praktijkproject ‘WerkWeb-Autisme’ is een zelfmanagement methodiek te ontwikkelen om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme, samen met...

Bekijk dit project

Clinical and cost-effectiveness of third wave psychotherapy for depression and anxiety after acquired brain injury

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

In Nederland worden jaarlijks 130.000 mensen getroffen door een beroerte of een (onge)val methersenletsel tot gevolg. 1 op de 3 getroffenen wordt somber of angstig als gevolg van zo’nincident. Medicijnen hebben slechts kleine en kortdurende effecten bij dit soort emotionelegevolgen en kunnen bovendien ongewenste bijwerkingen hebben. Psychologische behandeling Psychologische behandelingen laten...

Bekijk dit project

ENgage YOung people earlY (ENYOY): Headspace in the Netherlands

Lopend (december 2017 - december 2021)

Psychische stoornissen ontstaan grotendeels vóór het 25e levensjaar. Vaak begint dat klein, bijvoorbeeld met angst of het horen van een stem. Jongeren stappen echter niet snel naar de psycholoog of psychiater omdat over psychische problemen in onze maatschappij niet zo makkelijk gepraat wordt. Het is belangrijk om deze jongeren al vroeg te bereiken omdat symptomen kunnen verergeren. Hulp in deze...

Bekijk dit project

Master Your symptoms: personalized online Self-help for somatic symptom disorder (MYSelf)

Lopend (december 2017 - december 2021)

Mensen met een somatische symptoomstoornis hebben zowel lichamelijke als psychische klachten. De stoornis komt voor bij 3-8% van de bevolking en leidt tot een verminderde kwaliteit van leven, werkuitval en hoge zorgkosten. De scheiding tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg bemoeilijkt de behandeling. Vaak duurt het jaren voor patiënten de juiste behandeling krijgen. Zelfhulpmodule ...

Bekijk dit project

STAY-FINE: a personalized monitoring and intervention app to prevent relapse of anxiety and mood disorders in youth and young adults

Lopend (december 2017 - december 2024)

Hoe mooi zou het zijn als jongeren die van hun angst of depressie af zijn gekomen op een eenvoudige manier ondersteund kunnen worden om de verbetering vast te houden. Als een behandeling succesvol is verlopen dan wordt het contact met de hulpverlening afgesloten. Ondanks dat er een grote kans is op een nieuwe periode met angst of depressie klachten. Een niet stigmatiserende en laagdrempelige...

Bekijk dit project

The effectiveness of an e-health intervention with expert patient support in individuals with an eating disorder : A randomized controlled trial

Lopend (december 2017 - februari 2022)

Veel mensen met eetstoornissen krijgen geen optimale zorg. Onder andere door schaamte en hetniet tijdig herkennen en erkennen van de problemen. De inzet van eHealth en ervaringsdeskundigheid kan de tijd tussen het begin van de problemen en het zoeken van hulp verkorten. Daarnaast kan het leiden tot een kortere behandelduur en terugval helpen voorkomen. Effectiviteit Hulp via internet is...

Bekijk dit project

Towards personalized care and reduction of chronicity in patients with Obsessive Compulsive Disorder

Lopend (december 2017 - januari 2023)

Dwanggedachten en dwanghandelingen kenmerken een Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCS). OCS is een ernstige ziekte die meestal chronisch verloopt. Tot nu toe is cognitieve gedragstherapie (CGT) de best bewezen behandeling voor OCS. Er zijn aanwijzingen dat een nieuwe psychotherapie, de Inference Based Approach (IBA) ook effectief is voor OCS, misschien zelfs effectiever dan CGT voor patiënten die...

Bekijk dit project

Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort

Lopend (december 2017 - juni 2024)

Cliëntorganisaties benadrukken het belang van meer gepersonaliseerde zorg in de GGzen van vroege herkenning en tijdige zorg om chroniciteit en maatschappelijke ontwrichtingte voorkomen. Beide aspecten – en natuurlijk de focus op jongeren – staan centraal in onsonderzoek. Het onderzoek richt zich op verslaving en psychische stoornissen (klinischherstel), maar ook op het functioneel/maatschappelijk...

Bekijk dit project

Monitoring en evaluatie pilotimplementatie Triagewijzer

Afgerond (juni 2017 - maart 2018)

De GGz triagewijzer is een eenvoudig stappenplan voor de om in te schatten welk type acuut psychiatrische hulpverlening iemand nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s). Doel Het doel van dit project is het monitoren en evalueren van de pilotimplementatie van de GGz-triagewijzer. De resultaten van dit project moeten input geven aan de NZa, die in september 2017 VWS zal...

Bekijk dit project

Improving self-esteem in traumatized youth: a transdiagnostic ecological momentary intervention trial (SELFIE)

Lopend (december 2017 - december 2021)

De meeste psychische stoornissen beginnen op jonge leeftijd en vormen een belangrijk deel van de gezondheidsklachten die jongeren ervaren. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een link tussen trauma op jonge leeftijd en diverse psychische stoornissen waarbij zelfbeeld een belangrijke rol speelt. Daarom is het verbeteren van laag zelfbeeld in getraumatiseerde jongeren een goede manier om psychische...

Bekijk dit project

What’s driving binge eating? An experience sampling study among adolescents with subclinical and clinical binge eating symptoms

Lopend (juni 2017 - juni 2022)

Mensen met een eetbuistoornis hebben regelmatig hevige, onbedwingbare eetbuien. Dit leidt vaak tot allerlei problemen zoals overgewicht, depressie en middelengebruik. De eerste eetbuien kunnen zich al openbaren in de adolescentie. Vroeg ingrijpen is dus noodzakelijk, maar er is eigenlijk nauwelijks iets bekend over de oorzaken en behandeling van eetbuistoornissen bij jongeren. Uit dagboek...

Bekijk dit project

The right treatment for the right patient

Lopend (april 2017 - april 2022)

De juiste behandeling voor de juiste patiënt Doel Inzicht in welke behandeling het beste past bij welke patiënt, en met welke voorkeuren van de patiënt rekening gehouden moet worden om het behandeltraject zo effectief en kosteneffectief mogelijk te laten zijn. Het project draagt daarmee bij aan het bepalen van de juiste behandeling voor de juiste patiënt in de Generalistische basis GGz (GbGGz). ...

Bekijk dit project

Solving complex problems with complex analysis. Improving the recognition and treatment of suicidal patients by integrating graph theory with psychiatry.

Lopend (augustus 2017 - augustus 2022)

Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag Suïcidaal gedrag is een breed maatschappelijk probleem waar we nog te weinig zicht op hebben. Het wordt gezien als het eindresultaat van de complexe samenhang tussen psychologische, biologische en sociale factoren. Netwerkbenadering Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag kan een belangrijke rol spelen om deze complexe interactie goed te...

Bekijk dit project

Philosophical and Empirical studies towards a new thinking- and working model on psychopathology

Lopend (april 2017 - april 2022)

Op dit moment wordt er behandeld vanuit categorieën (labels) en protocollen die vaak niet aansluiten bij de individuele kenmerken en behoeften van de patiënt. Dit leidt tot ontevredenheid over de zorg onder behandelaren en patiënten. Ook leidt dit tot onnodige escalatie van klachten, langere behandeltrajecten en verhoogde kans op terugval. Dit resulteert in hoge zorgkosten die wij als samenleving...

Bekijk dit project

Treating child abuse related PTSD in adolescents. Is skills training helpful or needed?

Lopend (mei 2017 - mei 2023)

Psychologen zijn met elkaar in debat over de meest efficiënte behandelvorm voor jongeren die als gevolg van kindermishandeling een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Ondanks dat vakgenoten het met elkaar eens zijn dat jongeren geholpen moeten worden bij het verwerken van de traumatische herinneringen, zijn er verschillende opvattingen over de manier waarop dit moet gebeuren. Doel ...

Bekijk dit project

De effecten van yoga training voor jonge vrouwen met depressie: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie

Lopend (december 2016 - juli 2020)

Resultaten Uit eerder onderzoek blijkt dat yoga een positief effect kan hebben op depressie. Eerder onderzoek naar yoga kende echter vele beperkingen zoals kleine onderzoeksgroepen en korte follow-up periodes. Er is dus een grote behoefte aan kwalitatief hoogstaand onderzoek naar yoga als behandeling voor depressie. We hebben voor dit onderzoek een training ontwikkeld die gebruik maakt van yoga....

Bekijk dit project

De overgang van jeugd- naar volwassenzorg: de ontwikkeling van een transitieprogramma voor jongeren met een depressie

Afgerond (december 2016 - november 2019)

Resultaten Het doel van het tweejarige project is gerealiseerd door het ontwikkelen van een ‘transitietool’ voor het verbeteren van de overstap van jeugd- naar volwassenzorg voor jongeren met een depressie. De vraag naar een transitietool voor deze jongeren kwam uit de praktijk. Zowel jongeren zelf als professionals zijn vaak ontevreden over de transitie. Deze transitietool helpt dit tegen te...

Bekijk dit project

Het MARIO (Mood and Resilience in Offspring) project

Afgerond (december 2016 - december 2017)

De grootste risicofactor voor het ontstaan van depressie is het hebben van een ouder met een stemmingsstoornis. Kinderen van ouders met een stemmingsstoornis zijn niet alleen erfelijk belast maar groeien ook op in een kwetsbare omgeving. Helaas ontwikkelt meer dan 50% van deze kinderen voor hun 35ste depressieve klachten. Doel Het MARIO consortium - met universiteiten, zorginstellingen,...

Bekijk dit project

l'Ideale (LIchaamsbeeld en DEpressie bij AdoLEscenten). Effectieve preventie en verbeterde behandeling van depressie door adolescent-specifieke aanpak

Afgerond (december 2016 - december 2017)

Depressie is nu volksziekte nummer 1 en ontstaat vaak al in de puberteit. Tijdig ingrijpen moet dus bij pubers gebeuren. Maar pubers zijn geen kleine volwassenen! Depressies zien er bij jongerenanders uit; de puber is geprikkeld, denkt negatief over zijn of haar lichaam, vindt moeilijkeraansluiting bij leeftijdsgenoten en heeft vaak gewichtsproblemen (zowel overgewicht alseetstoornissen). ...

Bekijk dit project

The APT-study: adolescents’ preferences for treatment of depressive symptomatology

Afgerond (december 2016 - november 2019)

Depressieve klachten ontstaan vaak in de leeftijd tussen de 16 en 24 jaar. De meeste adolescenten krijgen pas laat hulp voor hun klachten en als ze wel hulp krijgen is dit niet altijd waar ze naar op zoek zijn. Doel Dit onderzoek richt zich daarom op de volgende vragen: Wat willen adolescenten voor behandeling voor hun klachten? Hoe ervaren zij de huidige zorg? Zijn er verschillen tussen...

Bekijk dit project

Voluit leven tijdens de zwangerschap: Verhogen van mentale weerbaarheid tijdens de zwangerschap ter preventie van peripartum depressie. Een langlopend interventieonderzoek.

Afgerond (december 2016 - december 2017)

Depressieve klachten komen regelmatig voor bij (jonge) zwangeren, maar blijven vaak onopgemerkt bij zorgverleners. Deze klachten kunnen echter leiden tot een peripartum depressie (een depressie rond de bevalling), veranderd het hormonale functioneren van de zwangere en kan zorgen voor ontwikkelingsproblemen bij het (ongeboren) kind. Lage weerbaarheid hangt samen met peripartum depressie. Verhoging...

Bekijk dit project

Caring Universities

Afgerond (december 2016 - maart 2020)

Resultaten De studententijd is een belangrijke periode voor jonge mensen waarin zij zich ontwikkelen van late adolescentie naar vroege volwassenheid. De doelen van dit project waren’: a. het screenen van studenten op psychische klachten b. het verbeteren van het mentale welzijn van studenten die last hadden van depressieve en/of angstklachten. Dit onderzoek vond een hoge prevalentie van mentale...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website