Over dit programma

In deze animatie wordt een toelichting gegeven op de Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg van het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). De achtergrond, het doel en de subsidiemogelijkheden worden uitgelegd.

Werkwijze die past bij het netwerk

Bij deze subsidieregelingen maken we onderscheid in wat het netwerk wil realiseren en hoe het netwerk de taken organiseert en uitvoert. Het wat en de hoe zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe binnen een netwerk wordt samengewerkt is uniek. De verschillende subsidieoproepen zijn hierop ingericht.

Drie verschillende ontwikkelfasen met eigen subsidiemogelijkheden

Bij het ondersteunen van de ontwikkeling van uw netwerk onderscheiden wij 3 verschillende fasen. Elke fase kent specifieke subsidiemogelijkheden.

Fase I - de ontwikkelsubsidie

Met de Ontwikkelsubsidie kunnen netwerken samen met een extern adviseur het netwerk verder doorontwikkelen, verstevigen en uitbreiden. Doel is het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied. De laatste subsidieoproep voor de Fase I – Ontwikkelsubsidie is inmiddels gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze fase.

Fase II - de uitwerkingssubsidie

De Uitwerkingssubsidie is voor lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken en in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg aanbieden. De coördinatie van het netwerk is belegd. Het netwerk wil zich verder ontwikkelen, verbeteren en borgen. Dit doet het netwerk door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren. Tussen 4 mei 2021 en 1 juli 2021 staat een gecombineerde subsidieoproep voor Fase II/III (uitwerking en verduurzaming) open. Dit zal tevens de laatste subsidiemogelijkheid zijn voor netwerken die niet eerder een ZonMw project hebben uitgevoerd.

Fase III - de verduurzamingssubsidie

De Verduurzamingssubsidie is voor netwerken die een Uitwerkingssubsidie (Fase II) hebben afgerond en is een stimulans om de resultaten die het netwerk heeft behaald in Fase II verder te kunnen verduurzamen. Met als doel dat het netwerk blijft bestaan, een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg kan blijven bieden en zich inhoudelijk kan door ontwikkelen aansluitend bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Meer informatie over de verschillende subsidies

Zo goed mogelijk aansluiten bij behoeften netwerken

Als een subsidieronde is gesloten, worden alle aanvragen geanalyseerd. Dit gebeurt ook met de projectresultaten van elke ronde. Op basis van die analyses wordt een subsidieoproep mogelijk bijgesteld, voordat deze opnieuw wordt opengesteld. Zo sluit het programma van de subsidieregelingen zo goed mogelijk aan op de behoeften van de lokale netwerken.

Subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt bij het faciliteren, verder ontwikkelen en bestendigen van lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg beiden. U vindt op onze speciale pagina uitgebreidere informatie over lokale netwerken, de subsidiemogelijkheden en de ontwikkelingen waarop de subsidieoproepen inspelen en uit voortkomen.

Programmalijnen Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website