In de praktijk

Projecten

Integrale ouderenzorg dankzij leernetwerken

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het mbo- en hbo-onderwijs? Project ‘Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken’ ging aan de slag in een tweejarig project waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant samenwerken en wederzijds leren.

Lees het artikel hier

Met een intermenselijke bril kijken naar complexe zorg

Een journalist, ex-militair, drumleraar, tafeltennistrainer en oud-politieman. Voor het project Wave zijn dertien ‘outsider-onderzoekers’ gevraagd om met een frisse, creatieve blik te kijken naar de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. “Bij de zorg voor deze mensen mist soms het contact van mens tot mens.”

Lees het artikel

Behandeladvies visueel beperkte mensen met posttraumatische stress

Een op de drie mensen met een visuele beperking ervaart mentale klachten. Depressie en angst komen maar liefst twee keer zo vaak voor bij blinden en slechtzienden dan bij hun leeftijdgenoten. Ook posttraumatische stress komt relatief vaak voor bij mensen die niet of zeer slecht zien. Vanuit het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning onderzocht Hilde van der Aa samen met collega-onderzoekers de relatie tussen posttraumatische stress en een visuele beperking. “Onder hulpverleners heerst behandelingsverlegenheid.”

Lees het interview

Academische Werkplaats Autisme over een inclusieve samenleving: ‘Er is nog weinig oog voor neurodiversiteit’

Het is Autismeweek, een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met mede-programmaleider van de Academisme Werkplaats Autisme Kirstin Greaves-Lord. Hier werken ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit zorg en onderwijs samen aan meer inclusie van mensen met autisme en hun naasten. “We blijven van elkaar leren.”

Lees het interview
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website