Projecten regiobeelden

Een voucher biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het daarmee vaststellen van een regiobeeld: een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis daarvan kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio.

Hieronder vindt u een overzicht van alle gehonoreerde vouchers van Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De vouchers zijn ingedeeld op basis van de residentie van de hoofdaanvrager per provincie. De samenwerkingsverbanden bepalen hun eigen regio's en deze kunnen dus provinciegrenzen overschrijden.

 

Noord-Holland

Ronde 1

Zuid-Holland

Gelderland

Basisdataset van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor opstellen regiobeeld

De basisdataset geeft inzicht in de huidige en toekomstige sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. En in de zorgvraag die daaruit voortvloeit op gemeenteniveau, voor alle gemeenten in Nederland. Partijen in een regio kunnen informatie over hun regio uit deze dataset halen en hun regio spiegelen aan een andere regio. Een belangrijke meerwaarde van deze dataset is het inzicht in toekomstige ontwikkelingen (bevat projecties tot 2030). Zo kunnen partijen zelf vaststellen wat de belangrijkste vragen zijn in de regio. Bijvoorbeeld: is er een kloof tussen toekomstige zorgvraag en huidige aanbod, hoeveel bewoners in deze regio hebben COPD of welk percentage inwoners heeft lage gezondheidsvaardigheden en wat heeft dit voor gevolgen voor de zorgvraag in 2030?

Regiobeeld

De data op www.regiobeeld.nl worden gepresenteerd via verschillende visualisaties. Op dit moment zijn de data alleen per grafiek te downloaden. Zo snel mogelijk na de zomer worden de data verder ontsloten via RIVM Statline als open data. Regio’s kunnen dan zelf hun eigen tabellen samenstellen en downloaden. Ook is er met RIVM Statline de mogelijkheid om via interactieve grafieken in de regio een eigen website rechtstreeks te voeden met data uit de basisdataset. Met de open data hebben partijen de mogelijkheid om de basisdataset te combineren met hun eigen gegevens (bijvoorbeeld data van een zorgaanbieder of gemeente) om zo meer in te zoomen en vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Het RIVM werkt zo veel als mogelijk samenwerken met andere organisaties om de basisdataset verder te ontwikkelen en de relevante gegevens te beheren. Een aantal aanvullende indicatoren wordt het komende jaar nog toegevoegd. Hierdoor blijft de basisdataset altijd actueel en relevant.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website