Consortia

Angst en depressie

De NEtherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) is een samenwerkingsverband van academische en niet-academische onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines, praktijkinstellingen, cliëntenorganisaties en kenniscentra. Dit is een van de drie consortia die in het programma GeestKracht zijn opgezet met het doel de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. NESDA volgt een cohort van 2850 personen van 18 tot 65 jaar gedurende acht jaar. Het onderzoek brengt het beloop van depressie en angststoornissen en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid (economisch en sociaal) in kaart. Daarnaast spoort de studie biologische, genetische, psychosociale en epidemiologische determinanten op.

Psychosen en schizofrenie

GROUP is een samenwerkingsverband van academische en niet-academische onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines, praktijkinstellingen, cliëntenorganisaties en kenniscentra. Dit is één van de drie consortia die in het programma GeestKracht zijn opgezet met het doel de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. In het GROUP consortium worden twee cohorten gevolgd. Eén bestaande uit mensen met een eerste psychotische stoornis; de ander uit broers, zussen en ouders, mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van een psychose. In een periode van drie jaar worden uit een populatie van vijf miljoen mensen ongeveer duizend psychotische patiënten benaderd. Van deze patiënten wordt tenminste één broer of zus en hun ouders gevraagd deel te nemen. Het doel is herkenning van risicofactoren en daaraan gekoppeld mogelijke preventie in de vroege fase van de psychose.

Gedragsstoornissen leidend tot agressief gedrag (incl. ADHD)

Het consortium Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een samenwerkingsverband van academische en niet-academische onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines, praktijkinstellingen, cliëntenorganisaties en kenniscentra. Dit is een van de drie consortia die in het programma GeestKracht zijn opgezet met het doel de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. Er worden twee omvangrijke cohortstudies uitgevoerd: TRAILS en GenerationR. GenerationR volgt kinderen vanaf prenataal tot aan de vroege volwassenheid en TRAILS jongeren van elf tot vijfentwintig jaar. TRAILS verzamelt ook met andere middelen (buiten GeestKracht) gegevens over de lichamelijke gezondheid en het sociaal functioneren (school, werk, relaties, maatschappelijke participatie) van jongeren. Het longitudinale onderzoek zal nieuwe kennis over oorzaken en beloop van psychiatrische en gedragsstoornissen opleveren, op basis waarvan preventieve maatregelen bij risicogroepen genomen kunnen worden. Ook voor de behandelingen is deze nieuwe kennis belangrijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website