Projecten

Invoering van assertive community treatment in Nederland: het belang van modelgetrouwheid en de kwaliteit van de implementatie

Afgerond (september 2004 - augustus 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling en evaluatie van Forensisch Psychiatrische Thuiszorg

Afgerond (maart 2003 - maart 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een complexe verpleegkundige interventie voor mantelzorgers van ouderen met een ernstig functioneel psychiatrisch syndroom (FPS)

Afgerond (mei 2008 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van twee keuzenhulpen schizofrenie: voor autochtone en voor Turkse en Marokkaanse GGZ-cliënten en hun naasten

Afgerond (september 2008 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Outcomes research of mood and anxiety disorders in outpatient mental health care

Afgerond (april 2006 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Parental psychopathology during pregnancy and postpartum period and the developing child

Afgerond (april 2003 - januari 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Paternal psychopathology and the early developing child (implementatie impuls)

Afgerond (januari 2008 - oktober 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

PIMM in praktijk

Afgerond (maart 2011 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Psychopathology in Adolescent Applicants for Sex-reassignment; Characteristics and Treatment Evaluation

Afgerond (april 2006 - oktober 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of the Combination of Cognitive Behavioral Therapy and Schema Therapy in Anxiety Disorders with a Comorbid Cluster C Personality Disorder

Afgerond (juni 2008 - februari 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Remoralization in addition to symptom reduction for outpatients with panic disorder and agoraphobia

Afgerond (januari 2006 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen beslissen, de ontwikkeling en verspreiding van cliëntenversies van de multidisciplinaire richtlijnen angststoornissen en depressie

Afgerond (september 2004 - september 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkelen van internet vervolgbehandeling na de stabilisatiecursus voor patienten met complexe PTSS (Vroeger en verder)

Afgerond (november 2010 - oktober 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkelen van internet vervolgbehandeling na de stabilisatiecursus voor patienten met complexe PTSS (Vroeger en verder)

Afgerond (november 2010 - oktober 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennis over de onwerkzaamheid van dosisverhoging bij SSRIs in Nederland gedissemineerd en geïmplementeerd

Afgerond (februari 2009 - augustus 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Klaar voor keuzes. Implementatie van de keuzehulp voor depressieve Turkse en Marokkaanse cliënten (implementatie impuls)

Afgerond (oktober 2008 - april 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lange termijn resultaten Individuele Rehabilitatie benadering: een vervolg op de gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van de IRB

Afgerond (maart 2005 - maart 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lotgenotengroepen voor mensen met een psychose: Implementatie in de zorg

Afgerond (januari 2010 - december 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lotgenotengroepen voor mensen met een psychotische stoornis of schizofrenie (implementatie impuls)

Afgerond (januari 2009 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mental health, social functioning and social capital in Rwanda

Afgerond (januari 2009 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Motivational interviewing in non-compliant and cannabis using patients with first-episode psychoses: a randomised controlled trial

Afgerond (maart 2005 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Motivational Interviewing in non-compliant and cannabis using patients with first-episode schizophrenia: an experimental study

Afgerond (januari 2009 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nesda implementatieplan 2008

Afgerond (februari 2008 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Neurobiological effects of dose-maximization with Selective Serotonin Reuptake Inhibitors after initial non-response on a standard dose. A [123]b-CIT SPECT study

Afgerond (juni 2003 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Onderzoek naar doelmatigheid en implementatie van GGZ interventies

Afgerond (juni 2013 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Beslissen: Cliënten en hulpverleners samen verder!

Afgerond (maart 2011 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samenstellen en implementeren van voorlichtingspakketten psycho-educatie voor patiënten met een psychose en hun naastbetrokkenen

Afgerond (september 2008 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The role of the pituitary, in relation to the serotonergic system, in generalised social anxiety disorder

Afgerond (januari 2003 - oktober 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Thuiscoaching voor familieleden van Marokkaanse cliënten met schizofrenie of verwante psychotische stoornissen

Afgerond (december 2008 - februari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Top priorities of patients and families in fundamental psychiatric research Of GROUP and NESDA

Afgerond (januari 2011 - juli 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

TRAILS: toegankelijk maken van resultaten voor de praktijk

Afgerond (januari 2010 - april 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Treatment adherence therapy in non-adherent patients with psychotic disorders; a randomised trial

Afgerond (mei 2005 - september 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbetering van evidence-based nazorg aan nabestaanden van suïcideslachtoffers in de eerstelijnszorg. (Improving primary care for relatives bereaved by suicide (IMPRESS-plus)

Afgerond (januari 2009 - juli 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van resultaten over pesten en geestelijke gezondheid (implementatie impuls 2008)

Afgerond (februari 2008 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VoorZorg

Afgerond (juni 2008 - juni 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vulnerability and resilience in first-episode psychosis

Afgerond (september 2003 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vulnerability and resilience in first-episode psychosis (3e periode)

Afgerond (september 2009 - juni 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Werk en behoud van werk na arbeidsrehabilitatie. Een follow-up onderzoek onder deelnemers van de arbeidsrehabilitatie bij DAAT-Drenthe

Afgerond (september 2004 - september 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA Consortium): the long term prognosis of anxiety and depression (3e periode)

Afgerond (november 2009 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA Consortium): the long term prognosis of anxiety and depression

Afgerond (september 2003 - september 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Screening psychopathologie tijdens de zwangerschap

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Selectie van hoog-risico groepen op het ontstaan van angststoornissen

Afgerond (maart 2010 - april 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Shared decision making: De effecten van een keuzehulp Depressie voor Turkse en Marokkaanse cliënten op de cliënt-hulpverlenersrelatie

Afgerond (april 2009 - mei 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stepped Care interventie voor patiënten met paniekstoornis met en zonder agorafobie

Afgerond (augustus 2008 - augustus 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stepped care voor depressie en angst: van eerste tot tweede lijn

Afgerond (september 2006 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Systematische implementatie van geïntegreerde dubbele diagnose

Afgerond (januari 2008 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Systematische implementatie van geíntegreerde dubbele diagnose behandeling in ambulante GGZ-teams

Afgerond (september 2004 - maart 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Terugvalpreventie bij recidiverende depressies (Delta Studies)

Afgerond (november 2003 - december 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The chaotic mind: identifying children vulnerable for psychosis within and outside the PDD spectrum

Afgerond (mei 2003 - juni 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The development and testing of a best-practice program for nursing care for chronically depressed patients

Afgerond (april 2006 - april 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The epidemiology of anxiety disorders

Afgerond (oktober 2003 - oktober 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

What is the effect of a stabilising group treatment in complex PTSD patients?

Afgerond (september 2004 - november 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De effectiviteit van 'Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy' (CBASP) voor chronische depressies

Afgerond (oktober 2006 - augustus 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een beeld van HEE. Een korte documentaire over het HEE bedrijf

Afgerond (april 2010 - april 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een gerandomiseerde studie naar het effect van een lotgenotengroep voor mensen met een psychotische stoornis of schizofrenie

Afgerond (februari 2003 - juli 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een quasi-experimentele studie naar de effecten van een herstelprogramma voor mensen met ernstige psychische beperkingen

Afgerond (mei 2004 - oktober 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een RCT naar het effect van additionele evidence based interventies in ACT versus standaard ACT

Afgerond (september 2008 - augustus 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van de crisiskaart op het aantal crisissen en (gedwongen)opnames; een gerandomiseede studie

Afgerond (november 2006 - november 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van periodieke delictrisicotaxatie en zorgevaluatie in de ambulante forensische psychiatrie

Afgerond (oktober 2006 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectieve arbeidsrehabilitatie voor mensen met ernstige psychische stoornissen: systematische implementatie van het IPS-model in Nederland

Afgerond (februari 2003 - februari 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen

Afgerond (mei 2011 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit op termijn van het Individuele Plaatsing & Steun model

Afgerond (april 2008 - november 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effectiviteit van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) in Nederland. Een gecontroleerde multicenterstudie

Afgerond (maart 2003 - september 2005)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects and indicators of CBT for cannabis use in psychosis

Afgerond (juli 2006 - juli 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dutch developmental epidemiological studies of child/adolescent mental health

Afgerond (oktober 2003 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dutch Development Epidemilogical Studies of Child/Adolescent Mental Health (3e periode)

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De effectiviteit van 'Inference-Based Approach', een nieuwe vorm van cognitieve therapie voor patienten met een obsessieve compulsieve stoornis met gering inzicht

Afgerond (september 2008 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De IPS monitor; Ontwikkeling van een monitor als onderdeel van implementatie van Individuele Plaatsing & Steun in Nederland

Afgerond (maart 2011 - februari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een evidence-based verpleegkundige interventie gericht op een effectieve begeleiding van psychiatrische patiënten die zichzelf verwonden

Afgerond (juli 2006 - oktober 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dermatoglyphics and psychopathology

Afgerond (juni 2009 - december 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Determinants of court-ordered admission and course of illness in patients with severe mental illness. A prospective study

Afgerond (december 2003 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diagnostic validity study of "posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features" among refugees in the Netherlands

Afgerond (september 2004 - mei 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Disease management (screening & diagnosis & protocolized treatment) in three high risk groups for depression in primary care: a randomized controlled trial

Afgerond (januari 2005 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Disease management (screening & diagnosis & protocolized treatment) in three high risk groups for depression in primary care: a randomized controlled trial

Afgerond (september 2004 - augustus 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Disrupting the rhythm of depression: Effectiveness and cost-effectiveness and mediating factors of preventive cognitive therapy in the prevention of recurrent major depressive disorder

Afgerond (juni 2008 - juni 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Draaiboek psycho-educatie voor familieleden van mensen met schizofrenie (implementatie)

Afgerond (augustus 2009 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dutch Development Epidemilogical Studies of Child/Adolescent Mental Health

Afgerond (oktober 2003 - oktober 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

EMDR versus stabilisation in the treatment of traumatised asylum seekers and refugees: a randomised controlled trial

Afgerond (januari 2008 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Emotion recognition and audiovisual integration in schizophrenia

Afgerond (september 2003 - september 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Immigrant disparities in pathways through mental health services. A cohort study of service utilization by patients with a psychotic disorder or a mood disorder using the psychiatric case register of The Hague

Afgerond (januari 2009 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en doelmatigheid van cognitieve gedragstherapie bij farmacotherapie-resistente patiënten in de eerste fase van schizofrenie: indicatiecriteria, symptoomcontrole, empowerment en maatschappelijke participatie

Afgerond (oktober 2004 - november 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie MATE Jeugd

Afgerond (maart 2011 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van een begeleidingsprogramma voor 'moeilijke' mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek: Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB)

Afgerond (februari 2011 - augustus 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van kennis verkregen uit de HEE effectstudie (quasi-experimentele studie naar de effecten van een herstelprogramma voor mensen met ernstige psychische beperkingen)

Afgerond (april 2009 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie-impuls Effectieve arbeidsrehabilitatie voor mensen met ernstige psychische stoornissen: systematische implementatie van het IPS-model in Nederland

Afgerond (juli 2006 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie-impuls Effectiviteit van de Individuele Rehabilitatiebenadering in Nederland, een gecontroleerde multistudie

Afgerond (september 2006 - juni 2007)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie-ondersteuning van ACT en FACT in Nederland

Afgerond (maart 2009 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatiebevordering van de cursus 'Herstellen doe je zelf'

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving diagnosis and prognosis in bipolar and unipolar patients: the role of fMRI to determine biomarkers in addition to clinical measurements

Afgerond (april 2008 - december 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Interculturele module als toevoeging aan de behandelrichtlijnen voor angst- en depressieve stoornissen bij Marokkaanse en Turkse patienten

Afgerond (februari 2009 - april 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het doel heiligt het middel: verhoogt het gebruik van een doelentaxonomie de vraaggerichtheid en efficiëntie in de ambulante geestelijke gezondheidszorg?

Afgerond (juni 2008 - oktober 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het diagnostiek protocol bij een (vermoeden op) psychose - implementatieplan 2008

Afgerond (april 2009 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ethnic differences in pathways in pediatric mental health care and youth care of 5/6-year-old children

Afgerond (februari 2009 - september 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ethnicity and treatment state: relevance of cognition-emotion-interaction for individual treatment regime (EATS)

Afgerond (september 2008 - januari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van de implementatie van de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie met behulp van het kwaliteitsinstrumentarium van de Schizofrenie Stichting Nederland

Afgerond (oktober 2006 - juli 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van het Equator programma

Afgerond (januari 2009 - juni 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluation of a grouptraining for adolescents (Emotion Regulation Training) with emotion regulation problems - a randomised controlled clinical trial

Afgerond (juni 2006 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gameadvies op Maat

Afgerond (juni 2011 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gerandomiseerde trial naar de effectiviteit van Assertive Community Treatment versus care-as-usaul voor mensen met ernstige en persistente psychische stoornissen

Afgerond (september 2004 - december 2006)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hebben nabestaanden van suïcide baat bij online lotgenotencontact?

Afgerond (maart 2010 - september 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Herkenning en behandeling van angst en depressie in de eerstelijn: stand van zaken, belemmeringen en mogelijkheden voor verbetering

Afgerond (maart 2010 - april 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Herstellen doe je zelf in de Verslavingszorg 2

Afgerond (januari 2011 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Herstellen doe je zelf: een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cliëntgestuurde cursus op het herstel van de deelnemers

Afgerond (mei 2006 - mei 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Interculturele wegwijzer bij diagnostiek en behandeling van schizofrenie

Afgerond (januari 2011 - april 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website