Over dit programma

Drugs leveren grote kosten voor de samenleving. Misbruik en verslaving leiden tot kosten in de gezondheidszorg en vermindering van de arbeidsproductiviteit. Productie en handel in drugs zorgen voor een grote belasting voor opsporing, berechting en bestraffing van de daders. Voor een effectieve aanpak is onvoldoende kennis voorhanden, en beschikbare kennis wordt niet altijd benut. ERANID beoogt een meer succesvolle aanpak mogelijk te maken.

Internationaal drugsonderzoek

ERANID, European Research Area Network on Illicit Drugs, is een internationaal samenwerkingsverband in het kader van de Europese Unie. Het is gericht op het toegankelijk maken van bestaande kennis en het uitzetten van onderzoek op gebieden waar nieuwe kennis nodig is. In ERANID werken verschillende wetenschappelijke disciplines en diverse Europese landen samen.

Doel

Het programma beoogt samenwerking in drugsonderzoek te stimuleren en daardoor beter gefundeerde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. ERANID zal multidisciplinaire onderzoeksactiviteiten stimuleren binnen de sociaaleconomische en geesteswetenschappen, rond thema’s als nieuwe drugs, kwetsbare groepen en demografische ontwikkelingen binnen drugsgebruikende populaties. Ook onderwerpen die meer op het vlak van Veiligheid en Justitie liggen, zoals transport en handel in drugs en de daaraan gerelateerde criminaliteit, horen tot het werkgebied.

Werkwijze

ERANID start als een samenwerkingsverband van 11 partners uit 6 EU-landen: 

  • Nederland
  • België
  • Frankrijk
  • het Verenigd Koninkrijk
  • Italië
  • Portugal 

Ook andere landen dan bovengenoemde landen zijn betrokken bij het programma. ZonMw coördineert het traject. ERANID is op 1 januari 2013 van start gegaan en zal 1 juli 2017 eindigen.

Wat levert het op?

ERANID levert kennis op over illegale drugs en zet 2 subsidierondes uit waarmee nieuw onderzoek wordt gefinancierd. ERANID beoogt de aanzet te vormen voor een lange termijn transnationale samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van drugsonderzoek.

Strategische onderzoeksagenda

In de strategische onderzoeksagenda zijn de onderzoeksprioriteiten van ERANID vastgelegd.

Meedoen en op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ERANID activiteiten, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op de Europese ERANID-website.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website