Over dit programma

Conferentie Cultuur, kunst en positieve gezondheid

Op dinsdagmiddag 12 september 2017 hebben we u tijdens de conferentie Cultuur, kunst en zorg meegenomen in de wereld van cultuur, kunst en zorg. Wat gebeurt er op het vlak van cultuur en zorg? En hoe wordt dit ervaren door cliënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties? Het was een inspirerend en cultureel programma  met o.a. een dansvoorstelling van Cardiac Output. Bekijk het online verslag van de conferentie.

Effect van culturele interventies in de langdurige zorg

Volgens zorgprofessionals en (landelijke) media zijn steeds meer kunstenaars actief in de zorg. Ook wordt de maatschappelijke meerwaarde van culturele interventies voor de langdurige zorg in binnen- en buitenland erkend. Toch is het beeld over deze interventies versnipperd. Ook ontbreekt bewijs voor de positieve effecten van de culturele interventies op de positieve gezondheid (weerbaarheid) van mensen. Daarom financiert het ministerie van OCW via ZonMw onderzoek hiernaar. Parallel hieraan stelt ZonMw, in samenwerking met Cultuur-Ondernemen en stakeholders uit de cultuur- en zorgsector, een kennisagenda voor een mogelijk vervolg op.

Onderzoek voor overzicht en input breed gedragen kennisagenda

In januari is het onderzoek ‘Kunst en zorg: een kennissynthese van culturele interventies, langdurige zorg en positieve gezondheid’ gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van onder andere Hogeschool Windesheim, LKCA en Movisie. In dit onderzoek wordt systematisch en transparant informatie uit wetenschap, beleid én praktijk verzameld en gecombineerd. Zo ontstaat een overzicht van de kennis over effecten van culturele interventies in de langdurige zorg. In het onderzoek werken de onderzoekers nadrukkelijk samen met beleidsmakers en praktijkkenners (stakeholders).

Op 3 manieren informatie vergaren

De onderzoekers verzamelen de informatie voor het overzicht op 3 manieren:

  • met een literatuuronderzoek
  • een mappingstudie 
  • stakeholdersbijeenkomsten

Uit literatuuronderzoek blijkt de beschikbare (wetenschappelijke) kennis. De mappingstudie zal aanwezig beleid en praktijkvoorbeelden tevoorschijn halen. De bijeenkomsten met stakeholders ondersteunen zowel de 2 andere onderzoeken als dat ze input leveren voor de kennisagenda. De stakeholders hebben diverse specialisaties en komen uit verschillende sectoren, zodat allerlei visies en ervaringen met culturele interventies boven tafel komen. Zij nemen deel aan bijeenkomsten, focusgroepen en discussiëren mee over de aanbevelingen voor de kennisagenda. Zo ontstaat draagvlak voor de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.

Samen in actie voor cultuur en zorg

Om het onderzoek en het opstellen van de kennisagenda te begeleiden, is door ZonMw een begeleidingscommissie opgezet. Hierin zijn een aantal belangrijke stakeholders vertegenwoordigd. De commissie wordt voorgezeten door prof. dr. Erik Scherder.

Transformatie agenda

Het project hangt nauw samen met de transformatie agenda ‘Kunst en cultuur met zorg en welzijn’, die op 20 januari 2017 is gelanceerd. De transformatie agenda is middels een samenwerking tussen Movisie, Viatore, Actiz en de HKU tot stand gekomen.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website