Regionale projecten

Hieronder staan de projecten weergegeven die binnen de programmalijn 'Lokale/regionale experimenten & pilots' zijn gestart. Meer informatie per project volgt binnenkort.

 • "Transformeren tijdens de verbouwing". Lopend (januari 2020 - januari 2021)
 • Decentralisatie en doorontwikkeling MO/BW in de nieuwe regio Westelijke Mijnstreek Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Doorontwikkeling maatschappelijke opvang gericht op spreiding en uitstroom. Van opvang naar wonen. Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Implementatie doordecentralisatie Beschermd Wonen in de regio Lopend (januari 2020 - januari 2021)
 • Inrichten centrale intake en medische zorg voor dak/thuislozen Lopend (februari 2020 - januari 2022)  
 • Levensbrede intake Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Lopend (januari 2020 - januari 2021)
 • Sturing in-, door- en uitstroom BW&O Lopend (januari 2020 - november 2021)
 • Inrichting regionale functies en voolzieningen BWMO Lopend (februari 2020 - augustus 2020)
 • Uitvoering van het regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Zuidwest Drenthe. Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Van beschermd wonen naar beschermd thuis Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Versnelling uitvoering koersdocument opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Versterken betekenisvolle verbindingen tussen maatschappij en kwetsbare inwoners Lopend (maart 2020 - september 2021)
 • Samen Aan Zet Lopend (februari 2020 - januari 2021)
 • Juiste Ondersteuning op de Juiste Plek Lopend (april 2020 - februari 2021)
 • Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Actieplan voor de uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd wonen Parkstad en Beekdealen 2019-2020 Lopend (januari 2020 - januari 2021)
 • Herstelnetwerk regio Gooi en Vechtstreek Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Hoe lokale en regionale kracht elkaar kunnen versterken Lopend (januari 2020 - oktober 2020)
 • Implementatie samenwerking doordecentralisatie Beschermd wonen Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Pilot Samen sterker in de wijk Lopend (januari 2020 - januari 2021)
 • Procesbegeleiding doordecentralisatie Regio Eindhoven Procesregisseur doordecentralisatie Beschermd Wonen: aanjagen van de lokale en regionale opgave! Lopend (januari 2020 - augustus 2020)
 • project ‘Opvang en bescherming’; voorbereiding op de veranderingen per 2021 en 2022 Lopend (januari 2020 - mei 2021)
 • Samen Thuis in de Noord-Veluwe Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Samenwerking Bescherming en Opvang in Zeeland Lopend (januari 2020 - oktober 2020)
 • Samenwerking, coördinatie en vormgeving doordecentralisatie Lopend (januari 2020 - januari 2021)
 • Transformatie beschermd wonen Lopend (december 2019 - december 2021)
 • Transformatie beschermd wonen en opvang Midden-Limburg Lopend (januari 2020 - januari 2021)
 • Uitvoering van het regioplan NMD Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Lopend (januari 2020 - januari 2022)
 • Langer & Weer Thuis Lopend (januari 2020 - januari 2022)
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website