Landelijke projecten

Hieronder staan de projecten weergegeven die binnen de programmalijn 'Landelijke trajecten' zijn gestart.

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid

In het ZonMw programma Beschermd Thuis is er budget beschikbaar voorregio’s, maar ook voor projecten met een landelijk bereik. Het landelijke platform Mind heeft samen met werkplaats COMO het initiatief genomen om een aanvraag te doen voor een vliegende brigade die als doel heeft om gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen als het gaat om de inzet van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid. De ondersteuning zal zowel gevraagd als ongevraagd aangeboden worden. Daarnaast wordt een flexibele schil ingericht met onafhankelijke adviseurs met verschillende achtergronden, competenties en specifieke expertises. Organisaties die hier gebruik van willen maken kunnen hiervoor vouchers aanvragen bij ZonMw. Lees hier het nieuwsbericht over de start van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid.

Welkome Wijk

Samen Sterk zonder Stigma heeft een subsidie aanvraag gedaan en gehonoreerd gekregen met de titel ‘Welkome Wijk’. Ambulantisering van de ggz en de transities van zorg naar de gemeenten zorgen ervoor dat mensen met (psychische) kwetsbaarheden en andere kwetsbare situaties zoals een licht verstandelijke beperking of verslaving meer en meer in de wijk wonen. Om de wijk een plek voor hen te laten zijn waar ze zich thuis en gelijkwaardig kunnen voelen, onderzoekt Samen Sterk zonder Stigma samen met Trimbos-instituut, Movisie, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem en Nijmegen hoe vooroordelen kunnen verminderen en het contact met de buurt kan normaliseren. Binnen dit project worden er aparte bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, voor professionals en voor vrijwilligers, in twee wijken van vier gemeenten. Het gekoppelde onderzoek richt zich onder meer op de werkzame elementen, verbreding van de doelgroep en op de borging van de aanpak, o.a. door een borgingsplan en een trainingsopzet om lokale ervaringsdeskundigen en gespreksleiders te trainen. Daarnaast worden de gemeentes geadviseerd over hoe ze langdurig aandacht kunnen hebben voor acceptatie in de wijk. De opgedane kennis wordt voor alle gemeentes beschikbaar en verspreid op kennisdelingsbijeenkomsten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website