Projecten

Reach-Aut(REsArCH network for AUTism), academische werkplaats voor het verbinden van praktijkkennis en wetenschapskennis op het gebied van autisme

Afgerond (juni 2014 - april 2019)

Reach-Aut verbindt wetenschap & praktijk rond autisme. We richten ons op thema’s die 1) voor de gehele levensloop van belang zijn (risico- & succesfactoren, zorgnetwerk, genetische counseling), 2) gaan om transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig wordt benut (jeugd, 55+) en 3) complexe problematiek betreft waar voor zorg én beleid winst te behalen is (klinische crisishulpverlening...

Bekijk dit project

SAMEN DOEN! Een academische werkplaats autisme ter bevordering van de samenlevingsparticipatie van mensen met autisme door intersectorale samenwerking in de begeleiding van mensen met autisme bij cruciale transities in de levensloop.

Afgerond (augustus 2014 - maart 2019)

Binnen de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! werkten 44 organisaties samen aan het ontwikkelen van producten die de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen. De samenwerking tussen experts vanuit verschillende typen organisaties en kennis (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) leidde tot volwaardige producten, omdat deze zowel...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website