Over dit programma

De pilot aanpassingsstoornissen bij (ex-)kankerpatiënten is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw. De pilot start per 1 maart 2018.

Achtergrond

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd gespecialiseerde hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij kanker. Deze zorg wordt tijdelijk weer vergoed.

Pilot en onderzoek voor psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten

Door de zorg tijdelijk te vergoeden en onderzoek te doen naar de (kosten)effectiviteit worden de antwoorden op de volgende vragen in kaart gebracht:

  • Wat is het effect van psychologische zorg op het welzijn van (ex-)kankerpatiënten met aanpassingsproblemen?
  • Hoe groot is de groep patiënten die in aanmerking komt voor een behandeling?
  • Is vroegtijdig signaleren en behandelen van deze patiënten kosteneffectief?

Hiervoor zijn 2 projecten gestart:

  • De pilot Aanpassingsstoornissen bij (ex)kankerpatiënten uitgevoerd door IKNL: huisartsen kunnen bij het vermoeden van een aanpassingsstoornis de patiënten doorverwijzen naar een bij de pilot aangesloten behandelaar. De patiënten ontvangen zorg volgens de richtlijn. Zoals gebruikelijk in de geestelijke gezondheidszorg wordt aan de hand van vragenlijsten de voortgang van de behandeling gemonitord. Kijk voor meer informatie op de website van IKNL.
  • Het (kosten)effectiviteitsonderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam: een beperkt aantal patiënten wordt gevraagd mee te doen aan het (kosten)effectiviteitsonderzoek. Het doel van dit project is om wetenschappelijke evidentie te krijgen over de psychologische behandeling. Hierbij wordt gekeken naar de prevalentie, de (kosten)effectiviteit, de budgetimpact en de effecten op lange termijn.

Aan de hand van de projecten moet duidelijk worden of een structurele vergoeding vanuit de basisverzekering zinvol is.

Afronding programma Aanpassingsstoornissen

Het programma Aanpassingsstoornissen bij (ex)kankerpatiënten rondde op 1 september 2021 af. Voor patiënten die reeds in behandeling zijn, of op dit moment een uitnodiging hebben gekregen voor de behandeling in het kader van de pilot of ADJUST-studie wordt de behandeling nog vergoed. Resultaten worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. De resultaten worden aan het ministerie van VWS aangeboden. Op basis van de resultaten zal gekeken worden of er aanleiding is te kijken naar structurele vergoeding vanuit de basisverzekering voor de behandeling van een aanpassingsstoornis bij (ex)kankerpatiënten.

Film over de pilot

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website