ZonMw tijdlijn Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Geestelijke gezondheid nl-nl Fri, 04 Dec 2020 03:34:29 +0100 Fri, 04 Dec 2020 03:34:29 +0100 TYPO3 news-6609 Thu, 03 Dec 2020 09:47:48 +0100 Drie biologische varianten ontdekt bij ziekte van Alzheimer https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/biologische-varianten-ontdekt-bij-ziekte-van-alzheimer.htm Wetenschappers hebben drie biologische varianten van de ziekte van Alzheimer ontdekt, die mogelijk ook verschillend behandeld moeten worden. Eerder geteste geneesmiddelen kunnen hierdoor ten onrechte niet lijken te werken. Dit concluderen onderzoeker Betty Tijms en collega’s van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC en Maastricht University. news-6566 Wed, 25 Nov 2020 09:00:21 +0100 3 Friese gemeenten aan de slag met de Hulpkaart https://vng.nl/nieuws/drie-friese-gemeenten-gaan-aan-de-slag-met-de-hulpkaart Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving, een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Of gewoon omdat je even geen woorden meer hebt. Om in dit soort gevallen snel hulp of zorg te kunnen bieden, is er de Hulpkaart. Er zijn 3 Friese gemeenten waar de Hulpkaart nu binnen hun gebiedsteams aangevraagd kan worden. Mogelijk gemaakt door ZonMw. news-6557 Tue, 24 Nov 2020 06:36:00 +0100 Subsidieoproep: implementatie van effectieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-verpleging-en-verzorging/ Veel bestaande effectieve interventies worden in de dagelijkse praktijk van verpleging en verzorging nog onvoldoende gebruikt. Daarom kunnen samenwerkingsverbanden van minstens een onderzoeksorganisatie en 2 of meer praktijkorganisaties subsidie aanvragen voor de implementatie van effectieve interventies en de evaluatie van die implementatie. De deadline voor het indienen van projectideeën is 11 februari 2021 om 14.00 uur. news-6516 Tue, 17 Nov 2020 10:23:00 +0100 Succesvolle bijeenkomst over verward gedrag https://www.molenkruier.nl/reader/65381#p=16 'Help, ik begrijp mijn buurvrouw niet!' is de titel van een Inspiratiebijeenkomst die op 28 september j.l. in Nieuwegein plaatsvond, over mensen met verward/onbegrepen gedrag in de wijk. Initiatiefnemers van deze middag waren de gemeente Nieuwegein en stichting Kringwijs en de uitkomsten worden meegenomen met de plannen Nieuwegein 2021. news-6511 Mon, 16 Nov 2020 15:17:01 +0100 Hoe krijg je zorgmijders in beeld? https://www.venvn.nl/media/afcmlou1/v-vn-m-g-nr3-2020_actueel_special.pdf Mensen die zorg mijden doen dit om uiteenlopende redenen. Projectleider Nicole van Erp en wijkverpleegkundige Froukje van der Honing vertellen hoe de conceptrichtlijn Zorgmijding verpleegkundigen en verzorgenden helpt om zorgmijding te signaleren en ermee om te gaan. En hoe de aanvullende handreiking handvatten geeft voor de samenwerking met andere disciplines in de wijk, zoals sociaal werk. news-6468 Fri, 06 Nov 2020 13:57:17 +0100 Mensen met VB en depressieklachten mogelijk baat bij lichttherapie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mensen-met-vb-en-depressieklachten-mogelijk-baat-bij-lichttherapie/ Lichttherapie kan een veelbelovende behandeling zijn bij mensen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Pauline Hamers, werkzaam bij de academische werkplaats GOUD van het Erasmus MC. Eerste studie wereldwijd

Hamers verrichtte voor het eerst een studie met controlegroep naar de inzet van lichttherapie bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze toont aan dat lichttherapie een veelbelovende behandeling kan zijn voor volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Hamers promoveerde op 4 november met behulp van een livestream. De promovenda pleitte daarbij niet alleen voor meer onderzoek naar de inzet van lichttherapie bij mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor meer alertheid en scholing in het tijdig herkennen van depressieve klachten in de praktijk.

Ouderen met een VB en depressie

Bij ouderen met een verstandelijke beperking komt depressie vijf keer zoveel voor als in de algemene ouderenpopulatie. Daarnaast zijn depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking vaak (nog) lastig te herkennen. Lichttherapie wordt in de algemene bevolking al meer dan 30 jaar onderzocht en is inmiddels een bewezen effectieve manier om depressieve klachten te verminderen. De vraag van het onderzoek was of deze therapie ook werkt bij mensen met een verstandelijke beperking. Omdat de hersenen van volwassenen met een verstandelijke beperking minder ontwikkeld, beschadigd of afwijkend kunnen zijn, kunnen de positieve resultaten van lichttherapie in het algemeen niet zomaar woden vertaald naar de doelgroep.

Over GOUD

Het lichttherapieonderzoek is onderdeel van de academische werkplaats GOUD, een samenwerkingsverband van het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Met wetenschappelijk onderzoek draagt GOUD bij aan de gezondheid van en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. GOUD is aangesloten bij het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen. In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs.

Meer informatie

 

 

]]>
news-6425 Tue, 03 Nov 2020 08:25:00 +0100 Overzicht subsidies Onderzoeksprogramma ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/overzicht-subsidies-onderzoeksprogramma-ggz/ Tot en met 2025 is er budget beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van VWS om vervolg te geven aan het Onderzoeksprogramma ggz. Deze toezegging helpt ons om voor de komende jaren voor u inzichtelijk te maken wanneer subsidierondes (ongeveer) zullen plaatsvinden. Op basis van dit overzicht kunt u mogelijk al een inschatting maken van welke subsidiemogelijkheden interessant zijn voor u. In onderstaand overzicht vindt u de te verwachten subsidiemogelijkheden voor de komende jaren. Deze planning blijft onder voorbehoud: op basis van actualiteit kan altijd nog één en ander aangepast moeten worden.

Subsidieronde Planning
Klinisch toegepast onderzoek - ronde 2  Oproeptekst online: medio december 2020
Deadline indienen projectideeën: medio februari 2021
Deadline indienen uitgewerkte aanvragen: begin juli 2021
In 2023 wordt de 3e en laatste subsidieronde voor klinisch toegepast onderzoek opengesteld
Praktijkgericht onderzoek De eerstvolgende ronde wordt in 2021 opengesteld
Fellowshipsubsidie De eerstvolgende ronde wordt in 2022 opengesteld

Klinisch toegepast onderzoek betreft evaluatieonderzoek dat kennis oplevert over de (kosten)effectiviteit van nieuwe en bestaande therapieën, behandelingen of interventies. In totaal worden binnen het programma drie subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek uitgezet. In de tweede subsidieronde staan de volgende vijf categorieën stoornissen centraal:
-    Angststoornissen
-    obsessieve-compulsieve stoornissen
-    verslavingsstoornissen
-    gedragsstoornissen
-    eetstoornissen.
De focus van de derde subsidieronde wordt bepaald na ronde 1 en 2, afhankelijk van vragen en behoeftes die te zijner tijd actueel zijn.

Praktijkgericht onderzoek betreft onderzoek naar oplossingen voor actuele praktijkvragen. Het moet gaan om onderzoek waarin kennis wordt ontwikkeld, waarmee praktische problemen kunnen worden opgelost die impact voor de gehele ggz in Nederland kunnen realiseren.

Fellowshipsubsidies zijn persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers en zorgprofessionals waarmee innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek wordt gestimuleerd. Het gaat om (onderzoeks)ideeën met grote (potentiële) wetenschappelijke, klinische en/of maatschappelijk impact en met meerwaarde ten opzichte van de huidige Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.


Meer informatie

]]>
news-6426 Mon, 02 Nov 2020 08:45:23 +0100 Ontwikkeling competentieprofiel en trainingsmodule voor ggz-triage https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontwikkeling-competentieprofiel-en-trainingsmodule-voor-ggz-triage/ Hogeschool Utrecht en van Campen Consultancy hebben een competentieprofiel en bijbehorende trainingsmodule ontwikkeld ter bevordering van eenduidige triage door ggz-triagisten. Ook hebben zij een voorstel gedaan voor de implementatie. Hiermee is weer een stap gezet in het verder inbedden van de Generieke Module Acte Psychiatrie (GMAP). Totstandkoming profiel en module

Het competentieprofiel en de bijbehorende trainingsmodule zijn tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, kwalitatieve interviews in de praktijk en toetsing door een uitgebreide klankbordgroep. Daarin waren diverse stakeholders vertegenwoordigd, zoals ervaringsdeskundigen, familie en naasten, de brancheorganisatie de Nederlandse GGZ, beroepsvereniging V&VN, politie, huisartsen, vervoer en verpleegkundigen die reeds werkzaam zijn als ggz-triagist. De trainingsmodule berust voor een belangrijk deel op de GGZ triagewijzer.

Belang landelijk competentieprofiel

Triage binnen de acute psychiatrie heeft in zijn algemeenheid als doel om tijdig proportionele acuut psychiatrische hulpverlening te bepalen. Dit is in het belang van de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. Eenduidige triage op basis van uniformiteit en consensus over de vereiste competenties van triagisten is wenselijk mede omdat het de transparantie in besluitvorming vergroot. Uit onderzoek blijkt dat zowel landelijk als internationaal er decennialang zeer uiteenlopende triage-methodieken werden gehanteerd, bovendien is er ook grote variatie in het type triagesettingen. Daarom was een landelijk competentieprofiel en passende trainingsmodule die aansluit bij de ggz-zorgstandaarden en de Generieke Module Acute Psychiatrie zeer welkom.

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren van de ggz-triagist is een onmisbaar onderdeel van het triage proces in de context van spoedeisende en onvoorspelbare zorg aangaande psychische kwetsbaarheid. Daarom wordt er in de ontworpen trainingsmodule (3 dagen) naast het methodisch werken ook veel aandacht besteed aan het oefenen met diverse klinisch redeneer en de-escalatie vaardigheden bij uiteenlopende en complexe casuïstiek. 

Implementatie

Een volgende stap is om de verdere implementatie van de trainingsmodule en competentieprofiel van de ggz-triagist in de landelijke praktijk een plaats te geven.

Meer informatie

]]>
news-6416 Wed, 28 Oct 2020 11:26:23 +0100 Onderzoek moet afbouw antidepressiva verbeteren https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/onderzoek-moet-afbouw-antidepressiva-verbeteren Hoe bouw je het gebruik van antidepressiva veilig af en zonder al te grote problemen? Dat is een vraag die veel patiënten en behandelaars bezighoudt. Met de subsidie vanuit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van anderhalf miljoen euro gaan Amsterdam UMC en Radboudumc hiernaar onderzoek doen. Dit TAPER-AD onderzoek is wereldwijd de eerste robuuste studie die direct twee methodes van afbouwen met elkaar vergelijkt. news-6379 Mon, 19 Oct 2020 15:20:49 +0200 Sessie: Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sessie-diagnose-dementie-van-wetenschappelijke-onderzoek-naar-meer-duidelijkheid-en-ondersteuning/ Meld u aan voor onze sessie over 'Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk' op het slotevent van Deltaplan Dementie. 4 november: Programmasessie Memorabel over de diagnose dementie

09.30 - 10.30

Graag attenderen we u in het bijzonder op onze programmasessie ‘Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk’. Als er één gebied is waar we grote vooruitgang op hebben geboekt de afgelopen 8 jaar, dan is het wel de diagnostiek. Dankzij wetenschappelijk onderzoek krijgen patiënten van nu, veel meer duidelijkheid over de oorzaak van hun klachten, meer informatie over wat ze kunnen verwachten en meer inzicht in wat ze eventueel nog moeten regelen als het in de toekomst verder achteruit gaat. In deze sessie hoort u meer over deze ontwikkeling en wat we in de toekomst kunnen verwachten. Met medewerking van Wiesje van der Flier (Amsterdam UMC), Betty Birkenhäger-Gillesse (Laurens), Sietske Sikkes (Amsterdam UMC) en  Frank Jan de Jong (Erasmus MC).

5 november - workshops

Op 5 november kunt u kiezen uit maar liefst 38 workshops, verdeeld over 4 rondes. Ook op deze dag staan er verschillende onderwerpen en projecten op het programma waaraan Memorabel een bijdrage heeft geleverd. Bijvoorbeeld de workshops:

 • 23: 'Eerste hulp bij leven met dementie' door Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland en Netwerk Dementie Fryslân
 • 35: Van zwart-wit naar een volledig kleurenpalet: de integrale aanpak van probleemgedrag met de STIP-methodiek, Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans
 • 36: Je bent je hersennetwerk!, Amsterdam UMC
 • 38: over de resultaten van het programma Memorabel en toekomstblik, ZonMw

Wij hopen u online te ontmoeten op één van deze dagen!

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de event-website.

]]>
news-6357 Thu, 15 Oct 2020 08:26:06 +0200 (Online) Masterclass Inclusie in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-masterclass-inclusie-in-onderzoek/ Op 22 september kwamen projectleiders en onderzoekers online bijeen voor de masterclass Inclusie in onderzoek, georganiseerd door ZonMw. Tijdens deze bijeenkomst deelden professionals uit het veld hun ervaringen en tips die kunnen helpen bij het werven en behouden van participanten aan een onderzoek, wat vaak een grote uitdaging is. In een korte workshop konden de deelnemers oefenen met gesprekstechnieken die nodig zijn voor het voeren van goede inclusiegesprekken. Partner in onderzoek

Dagvoorzitter Wim van den Brink, tevens vice-voorzitter van de programmacommissie van het Onderzoeksprogramma ggz, opende de masterclass: ‘Als je onderzoek is gefinancierd, kun je rustiger nadenken over wat je hebt beloofd. Kijk of dat nog steeds realistisch en haalbaar is. Trek op tijd aan de bel bij ZonMw zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken. Zie ZonMw dan ook niet als een strenge financier maar vooral als een partner in het onderzoek dat je doet’.

Inclusie in ggz- onderzoek

Daarna vervolgde programmamanager van het Onderzoeksprogramma ggz Marloes van der Maas: ‘Inclusie is in veel sectoren een probleem maar is binnen de ggz nog een stuk lastiger’. Ggz-cliënten zijn een kwetsbare populatie: deelnemen aan onderzoek en vragenlijsten invullen is vaak extra belastend. Als cliënten herstellen tijdens een behandeling, kan dat inhouden dat ze geen noodzaak zien om verder deel te nemen aan het onderzoek.

Van der Maas haalde het rapport aan dat Noortje Zomer voor het Onderzoeksprogrogramma opstelde over patiënteninclusie. Zomer sprak met verschillende cliënten en professionals om belemmerende en bevorderende factoren van inclusie in ggz-onderzoek te achterhalen.

Uit haar onderzoeksrapport volgden een aantal aanbevelingen voor ZonMw waaronder:

 • Aanmoedigen van ggz-onderzoekers om een representatieve groep patiënten te betrekken bij de vroege fasen van het ontwerp van het onderzoek en daarbij rekening te houden met hun perspectieven. Hierdoor wordt draagvlak bij de patiënten gecreëerd waardoor ze het project kunnen steunen en willen deelnemen.
 • Stimuleer de samenwerking tussen de instellingen en de GGZ-onderzoekers om het voor de onderzoekers gemakkelijker te maken om deelnemers te benaderen voor hun onderzoek.

Wim van de Brink: ‘Zorg dat je persoonlijk aanwezig bent op de plek waar geïncludeerd wordt, zodat het gevoel van urgentie niet verdwijnt bij degene die jou helpt met includeren.’

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Monique van den Eijnden, ervaringsdeskundige bij MIND, gaf tijdens de masterclass inzage in inclusie vanuit het perspectief van cliënten en naasten. MIND coördineert het cliëntenpanel dat de subsidieaanvragen beoordeelt die worden ingediend binnen het Onderzoeksprogramma ggz. Het cliëntenpanel plaatst vaak kanttekeningen bij de haalbaarheid van de inclusie die in een subsidieaanvraag wordt opgegeven.

Een aantal aanbevelingen van Monique:

 • Communiceer in begrijpelijke taal naar deelnemers en geef aan wat er van ze verwacht wordt en wat de relevantie en meerwaarde is van het onderzoek.
 • Verkies een digitale meting niet persé boven persoonlijk contact; leg indien mogelijk de keuze bij de deelnemer.
 • Zorg voor persoonlijke aandacht voor de deelnemers.
 • Probeer genoeg tijd vrij te maken voor contactmomenten.
 • Denk aan passende vergoedingen voor de deelnemers en ervaringsdeskundigen die meewerken aan het onderzoek.

Kennismakingsworkshop inclusie verhogen door excellente gespreksvoering

Na een korte pauze, lieten TACTadviseurs Else Wolke en Barbara Scheffer de deelnemers kennismaken met vaardigheden die nodig zijn om inclusiegesprekken te voeren.

Er werd ingegaan op de 3 factoren die van belang zijn voor een effectief gesprek:

 1. kennis  – om een goed gesprek te voeren is kennis over het onderzoek essentieel;
 2. gespreksvaardigheden - diverse skills, zoals luisteren, doorvragen en samenvatten, om het gesprek te kunnen voeren;
 3. emotioneel bewustzijn – gedachten en aannames kan een rem op het gesprek veroorzaken.

Ook spelen de verschillende communicatieniveaus (inhoud, proces en relatie) een belangrijke rol in het gesprek. Onderzoekers hebben vaak de neiging om zich sterk op de inhoud te richten waardoor er te weinig focus ligt op de relatie en het proces.

Aan het eind van de workshop gingen de deelnemers in break-outsessies aan de slag met een casus. Hierin stond het benoemen van belemmerende gedachten centraal die tijdens een inclusiegesprek kunnen ontstaan. En het mogelijke effect hiervan op het verloop van het gesprek. Ook eigen ervaringen van de deelnemers werden met elkaar gedeeld.

Ervaringen vanuit een lopend project

De masterclass eindigde met een presentatie van een lopend project. Projectleider Nienke de Bles voert een multicenteronderzoek uit naar de mogelijke afname van agressie door voedingssupplementen onder langdurig psychiatrische patiënten. Zij vertelde over de inclusieproblemen die het team ondervond en hoe die in veel gevallen zijn opgelost. ‘Bij een multicenteronderzoek is het vooral belangrijk dat de verschillende deelnemende ggz-instellingen weten wat hun taken zijn. Zet dit duidelijk op papier’, aldus de Bles.

De Bles gaf nog andere tips die de inclusie van een onderzoek ten goede kunnen komen:  

 • Besteed in multicenteronderzoek veel aandacht aan de deelnemende centra.
 • Minimaliseer de belastbaarheid van de centra.
 • Zorg ervoor dat participanten zich herkennen in jouw onderzoeksvraag: vermijd stigmatiserende termen.
 • Zorg dat de informatievoorziening wordt aangepast aan de doelgroep.
 • Gebruik zo weinig mogelijk exclusiecriteria.
 • Maak gebruik van promotie via bestaande kanalen.

Wim van den Brink: ’Multicenteronderzoek is mooi maar ook erg ingewikkeld. Hoe meer centra, hoe lastiger het is om alle centra aandacht te geven.’

Afsluiting

Wim van den Brink sloot de masterclass af: ‘Vanmiddag hebben we inclusie op verschillende manieren gepresenteerd gekregen op een mooi palet. Voor wat betreft de onderzoeken:
kijk ook goed naar de powerberekening. Hoe realistisch is deze, rekening houdend met corona? Wees kritisch en kijk waar problemen kunnen ontstaan. Neem tijdig contact op met ZonMw zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.’   

Meer informatie

 

]]>
news-6339 Mon, 12 Oct 2020 12:16:24 +0200 Subsidieoproep vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-vervolgonderzoek-outcome-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-13-nieuwe-r/ Wat zijn de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten bij die gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld? Vanaf vandaag kunnen er subsidieaanvragen ingediend worden om een meting uit te voeren. Deze meting moet inzicht geven in langetermijngevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deadline voor het indienen is 16 november a.s. 14.00 uur. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de 13 Veilig Thuis-regio’s waar het onderzoek nu nog niet plaatsvindt. Alle meldingen (en daarin gemelde vormen van geweld) bij deze Veilig Thuis-regio’s worden onderzocht.

Resultaten hulpverleningstrajecten

Uit het onderzoek wordt duidelijk wat er met de gezinnen gebeurt in de periode tot een jaar na melding bij Veilig Thuis. En of er verschillen gemeten kunnen worden tussen Veilig Thuis-regio’s onderling. De dataverzameling voor het onderzoek betreft ten minste 2 momenten: het eerste vlak na melding bij Veilig Thuis (T0), het tweede een jaar na melding (T1).

Indienen van onderzoeksvoorstellen

Wil u indienen? Lees dan de subsidieoproep voor meer details over het indienen van een aanvraag binnen deze ronde en de randvoorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.

Meer weten?

]]>
news-6332 Fri, 09 Oct 2020 10:47:10 +0200 Zoeken naar zinvolle informatie-uitwisseling tussen huisarts en jeugdarts https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/zoeken-naar-zinvolle-informatie-uitwisseling-tussen-huisarts-en-jeugdarts/ Kun je een tool ontwikkelen waarmee huisartsen bij jeugdigen het risico op psychische klachten beter kunnen inschatten? En voorspelt dat instrument beter met gegevens van jeugdartsen erbij? Lees het interview met onderzoeker Nynke Koning. news-6330 Thu, 08 Oct 2020 15:10:30 +0200 3, 4 & 5 november: Slotevent Deltaplan Dementie Op 3, 4 en 5 november organiseert het Deltaplan Dementie online een 3-daags jaarevent. Een congres met interessante sprekers, programmasessies en 38 workshops over de volle breedte van onderzoek, de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de dementievriendelijke samenleving. Als een van de pijlers van het Deltaplan Dementie levert het ZonMw-programma Memorabel een inhoudelijke bijdrage aan dit event. news-6309 Thu, 08 Oct 2020 11:17:00 +0200 Online congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein-1/ Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zéker in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het online congres op 10 november laat zien wat wél kan en dat preventie loont. Wilt u weten hoe andere gemeenten, zorg- en sociaalwerkorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe professionals, leidinggevenden en bestuurders daarin samen optrekken? Meld u zich dan aan voor dit online congres op 10 november van 09.00 tot 12.30 uur. Korte terugblik naar het eerste congres vindt u hier.

]]>
news-6310 Tue, 06 Oct 2020 19:42:21 +0200 Onderzoek naar gevolgen coronapandemie voor kinderen https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/onderzoek-naar-gevolgen-coronapandemie-voor-kinderen.htm Experts maken zich zorgen over de psychische gevolgen van de coronapandemie voor kinderen en jongeren. Met een subsidie van ZonMW gaat een multidisciplinair team van deskundigen én kinderen onderzoek doen. Kinderen ervaren lichamelijk gezien weinig tot geen negatieve gevolgen van de coronapandemie, maar de mentale en psychische gezondheid van hen is wel in het geding. Want hoe gaan ze om met bijvoorbeeld de sociale beperkingen van een lockdown? news-6285 Fri, 02 Oct 2020 15:56:27 +0200 Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/kennisdossiers-zorgstandaard-dementie/ Informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Dementiezorg voor Elkaar introduceerde 28 september de website zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op die nieuwe Zorgstandaard. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. news-6274 Fri, 02 Oct 2020 10:33:41 +0200 Subsidie voor proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-proeftuinen-zicht-op-de-groep-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid/ Wilt u beter zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? U kunt nu subsidie aanvragen om op gemeentelijk niveau een proeftuin hiervoor op te zetten. Meer zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte biedt handelingsperspectief voor gemeenten. Het ondersteunt ook het realiseren van een individueel goedwerkende aanpak. Daarnaast draagt zicht op de aard en omvang van de doelgroep bij aan het verbeteren van het (zorg)beleid.
 
Om het zicht op de doelgroep op gemeentelijk en landelijk niveau te verbeteren wordt er daarom een overkoepelend traject opgezet. Dit traject kent 3 fasen:

 • Het opstellen van een conceptueel kader (fase 1).
 • Het opzetten van proeftuinen op gemeentelijk niveau (fase 2).
 • Bekijken wat de mogelijkheden zijn om een beter beeld te krijgen van de doelgroep op landelijk niveau (fase 3).

Opzetten proeftuin

De huidige subsidieoproep biedt de gelegenheid om binnen één of meerdere gemeenten een proeftuin op te zetten om de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte beter in beeld te krijgen. Als proeftuin wordt de huidige werkwijze doorontwikkeld en/of geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande databronnen en de eigen kennisbehoefte staat centraal. De proeftuinen worden ondersteund met het conceptueel kader. Hierin staat een overzicht van bronnen en indicatoren die wenselijk kunnen zijn om te verzamelen en/of met elkaar te verbinden. Ook is er een ondersteunende partij die kennisuitwisseling tussen proeftuinen faciliteert.

Nieuwe subsidiemogelijkheid

Wilt u aan de slag met beter zicht verkrijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? Bekijk de nieuwe subsidiemogelijkheid onder ‘meer informatie’.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 20 oktober organiseert ZonMw van 15.00 tot 16.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens dit overleg wordt de subsidieoproep nader toegelicht en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Als u aanwezig wilt zijn vragen we u een bevestigingsmail met uw contactgegevens (emailadres en telefoonnummer van de deelnemer) te sturen naar avg@zonmw.nl.

Meer informatie

 

]]>
news-6242 Mon, 28 Sep 2020 13:30:21 +0200 Sluiten Trainingen gemeentelijke teams https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sluiten-trainingen-gemeentelijke-teams/ Sinds september 2018 bestond er bij ZonMw voor gemeenten de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor een op maat gemaakt trainingsplan voor de gemeentelijke medewerkers. Het doel hiervan was het versterken van de vaardigheden van gemeentelijke medewerkers bij de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en/of psychiatrische problemen, licht verstandelijke beperking en/of multi-problematiek. De sluitingsdatum van deze financieringsmogelijkheid was 1 oktober 2020 (zolang er budget beschikbaar was). Aanvragen niet meer mogelijk

De afgelopen dagen zijn er overweldigend veel aanvragen binnengekomen. Daardoor is het beschikbare budget sneller op geraakt dan verwacht en zijn we genoodzaakt om de Trainingen gemeentelijke teams eerder te sluiten. Het is daarom vanaf vandaag (28-09-2020) niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. De reeds binnengekomen aanvragen zullen daarbij op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld totdat het budget volledig uitgeput is.

Heeft u reeds een aanvraag ingediend? Dan kunt u binnen 3 weken van ons reactie verwachten op uw aanvraag.

Meer informatie

 

]]>
news-6230 Thu, 24 Sep 2020 15:27:53 +0200 Subsidieoproep Social trials: ondersteuningsvormen voor mensen met dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-social-trials-ondersteuningsvormen-voor-mensen-met-dementie/ Gemeenten buiten de Randstad met een maximaal inwonersaantal van 150.000 kunnen reageren op de subsidieoproep voor de Social Trials. De Social Trials zijn gericht op experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Doel is het creëren van een aanbod dat beter aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.  Hierbij is er ook plek voor de indirecte gevolgen van de ziekte in de binnenwereld (de persoonlijke ervaring) en de buitenwereld (relaties en sociale omgeving) van betrokkenen.

[ UPDATE ] Op 22 oktober 2020 vindt de online informatiebijeenkomst plaats van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Programma Interne monitoring en evaluatie

Sinds 2018 zijn vier Social Trial pilotgemeenten gestart (Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Amstelveen en Rotterdam). De focus in de pilotgemeenten ligt op het experimenteren met passende ondersteuning, gebaseerd op de Sociale Benadering Dementie. Het ZonMw-programma Interne monitoring en evaluatie Social Trials is opgezet om de werkzame bestanddelen van het experiment te identificeren zodat deze breder kunnen worden toegepast en verwerkt kunnen worden in landelijke richtlijnen en de volgende versie van de Zorgstandaard Dementie. 

Subsidieoproep Uitbreiding middels implementatie

Medio 2020 heeft VWS besloten het programma uit te breiden om zo meer te kunnen leren van de Social Trials en kennis op te doen over of deze benadering landelijk opgeschaald kan worden. Een onderdeel van deze uitbreiding is ruimte bieden aan vier nieuwe pilotgemeenten. Aangezien de huidige pilotgemeenten stedelijke gemeenten zijn, richt deze uitbreiding zich specifiek op gemeenten buiten de randstad. Hierdoor kan de aanpak in een nieuwe context toegepast worden. 

ZonMw opent hiervoor op 24 september 2020, in samenwerking met Alzheimer Nederland, de subsidieoproep Uitbreiding middels implementatie. 

]]>
news-6221 Wed, 23 Sep 2020 13:25:49 +0200 Onveiligheid van kinderen goed in te schatten met de nieuwe versie ARIJ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onveiligheid-van-kinderen-goed-in-te-schatten-met-de-nieuwe-versie-arij/ In een onlangs afgerond onderzoek zijn de betrouwbaarheid en validiteit van het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) onderzocht bij verschillende jeugdzorginstanties. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend en rechtvaardigen het gebruik van het instrument in de praktijk. Op basis van de resultaten van verschillende deelstudies is het ARIJ verbeterd en is een nieuwe versie van het instrument ontwikkeld. Met deze versie kan de huidige en toekomstige onveiligheid van kinderen goed worden ingeschat. Daarmee kunnen gezinnen beter worden toegeleid naar passende hulpverlening. Zo zijn kinderen naar verwachting eerder veilig en neemt het risico op onveiligheid in de opvoedingssituatie af.

Inschatting onveilige opvoedingssituatie

Het goed inschatten van (een verhoogd risico op) een onveilige opvoedingssituatie is van groot belang om kinderen te kunnen beschermen. Voor de jeugdzorg is het daarom belangrijk dat er een instrument beschikbaar is waarmee op valide en betrouwbare wijze de directe en toekomstige onveiligheid van kinderen kan worden ingeschat. Om die reden is het ARIJ ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Aanknopingspunten voor interventies

Het ARIJ bestaat uit een veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een dynamisch risicoprofiel waarmee vooruitgang kan worden gemonitord en aanknopingspunten worden verkregen voor interventies. De ARIJ-Veiligheidstaxatie en de ARIJ-Risicotaxatie zijn nu op validiteit en betrouwbaarheid onderzocht. Nieuwe en verbeterde versies van beide instrumenten zijn gerealiseerd.

In de praktijk is veel vraag naar het ARIJ en deze wordt inmiddels in heel Nederland veelvuldig gebruikt.

Aanbeveling

Jeugdzorgorganisaties wordt aangeraden om de nieuwe versies van de ARIJ-Veiligheidstaxatie en ARIJ-Risicotaxatie te gebruiken om de directe en toekomstige veiligheid van kinderen te beoordelen. Van beide instrumenten zijn de validiteit en betrouwbaarheid verbeterd en de instrumenten zijn voor een bredere populatie bruikbaar.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-6214 Tue, 22 Sep 2020 12:56:00 +0200 Tien jaar durend onderzoeksprogramma naar dementie aangekondigd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tien-jaar-durend-onderzoeksprogramma-naar-dementie-aangekondigd/ 'Een wereld zonder dementie', dat is een van de hoofddthema's in de nieuwe Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Minister Hugo de Jonge kondigde gisteren hiervoor een langlopend en omvangrijk onderzoeksprogramma gericht op dementie aan. Veronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw: ‘Deze forse investering is geweldig goed nieuws en noodzakelijk om daadwerkelijk doorbraken te kunnen realiseren in het voorkomen en het behandelen van dementie.’ Nationale Dementiestrategie 2021-2030

Uitgangspunt in de strategie is de missie: Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie. Naast het onderzoeksprogramma zet de strategie daarom ook in op de thema’s ‘Steun op maat bij leven met dementie’ en ‘Mensen met dementie tellen mee’.

Budget

Voor het onderzoek is in 2021 €10 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal met €2 miljoen per jaar stijgen tot een jaarlijks bedrag van €16 miljoen vanaf 2024. Voor de hele looptijd 2021-2030 gaat het in totaal om €148 miljoen  

Samenwerking en specialismen 

In het nieuwe onderzoeksprogramma zetten we in op focus en synergie. Zo komen we tot een completer inzicht in het ontstaan en het beloop van dementie. Het onderzoek naar dementie bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Door het financieren van consortia en specialistische centra en door multidisciplinaire samenwerking te stimuleren, kunnen Nederlandse onderzoekers optimaal gebruikmaken van de laatste ontwikkelingen in het onderzoeksveld. 

Nederlandse onderzoekers leveren al een belangrijke bijdrage aan het dementieonderzoek wereldwijd. Zo is Nederlandse Hersenbank voor buitenlandse onderzoekers een gewilde partij om mee samen te werken vanwege de unieke kwaliteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld via programma’s zoals het EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). 

Preventie

Het onderzoeksprogramma zal zich ook richten op preventie: 30 tot 40 procent van dementie is te verklaren door leefstijlfactoren. En ook de sociale en fysieke omgeving waarin we leven speelt een rol. Onderzoek hiernaar, zowel bij de algemene bevolking als bij risicogroepen, is van groot belang om zo dementie zo veel mogelijk te kunnen voorkomen. 

Eerder onderzoek

‘Met het eerdere onderzoeksprogramma heeft ZonMw een mooie basis gelegd in de afgelopen 8 jaar, waarin er veel kennis is opgeleverd over de vroege identificatie van risico’s op het ontstaan van dementie,’ vertelt Timmerhuis. Ook zijn grote stappen gezet in de diagnostiek. Maar de puzzel is nog niet opgelost. Met deze nieuwe investering in wetenschappelijk onderzoek, kunnen we de noodzakelijk vervolgstappen zetten naar behandeling en verbetering van kwaliteit van leven bij de diverse vormen van dementie.’

Hoe nu verder?

Samen met mensen met dementie, hun naasten en verschillende partijen die betrokken zijn bij dementieonderzoek, -behandeling, -zorg en -ondersteuning gaan we de komende maanden aan de slag om het nieuwe programma vorm te geven. 

Blijf op de hoogte via onze website en nieuwsbrieven

Lees hier de Kamerbrief.
 

]]>
news-6193 Thu, 17 Sep 2020 12:14:55 +0200 Leefstijlverandering voor mensen met licht verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leefstijlverandering-voor-mensen-met-licht-verstandelijke-beperking/ Vanuit het ideaal voor een inclusieve samenleving werkt het project ‘In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen’ aan een toolbox om mensen met een licht verstandelijke beperking meer inzicht te geven in de eigen gezondheid. Dit project is het 13e gehonoreerde samenwerkingsverband dat een implementatie-impuls geeft aan praktijkrelevante resultaten. Mensen die leven met een licht verstandelijk beperking staan vaker aan de maatschappelijke zijlijn. Zij hebben (daardoor) een slechte gezondheid en een lage levensverwachting.

Toolbox voor duurzame leefstijlverandering

Het project In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen werkt aan een toolbox om mensen met een licht verstandelijke beperking meer inzicht te geven in de eigen gezondheid. De toolbox is gericht op Positieve Gezondheid en biedt handvatten voor duurzame leefstijlverandering. In het implementatietraject worden ervaringsdeskundigen meegenomen als expert.

Veerkracht, weerbaarheid en sociale contacten

Het project levert instrumenten op waarmee veerkracht, weerbaarheid en sociale contacten van mensen met een licht verstandelijke beperking versterkt worden. Zij vergroten daarmee inzicht in de eigen gezondheid, ontwikkelen handvatten voor leefstijlverandering en worden gezondheidsvaardiger.

Dit is het 13e gehonoreerde project implementatie-impuls

Dit project is het 13e gehonoreerde samenwerkingsverband dat een implementatie-impuls geeft aan praktijkrelevante resultaten. Dit voorjaar kregen al 12 samenwerkingsverbanden subsidie.

In het nieuwsbericht 12 samenwerkingsverbanden geven implementatie-impuls aan praktijkrelevante resultaten leest u meer over de twaalf projecten, die eerder al gehonoreerd zijn vanuit de programmalijn Kennisbenutting en implementatie.

Programmalijn Kennisbenutting en Implementatie

De programmalijn Kennisbenutting en Implementatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’. Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers.

Preventieprogramma 2019-2022

In dit (6e) Preventieprogramma gaan we integraal en met kennis aan de slag. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dat doen we door praktijk, beleid, opleidingen en burgers van meet af aan te betrekken bij onderzoek. Het stimuleren van samenwerking en kennisinfrastructuren zijn daarbij van belang. Met als uitgangspunt: het werken vanuit een brede definitie van gezondheid en aandacht voor verschillen tussen mensen.

Meer informatie

 

 

]]>
news-6137 Wed, 16 Sep 2020 09:34:00 +0200 Interventie ‘Grip op je dip’ her-erkend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/interventie-grip-op-je-dip-her-erkend/ Met behulp van onze subsidie, is de interventie ‘Grip op je dip’ her-erkend door de onafhankelijke erkenningscommissies van het RIVM. Deze erkenning geldt weer voor vijf jaar. De interventie Grip op je dip voldoet online aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk hebben dat vastgesteld in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM en partners.

Grip op je dip online (Stichting Grip op je dip) is voor jongeren (16-25 jaar) met milde tot matige depressieve klachten. De jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve manieren van denken en gedrag.’

Actuele erkende leefstijlinterventies

Ben je benieuwd naar alle actuele erkende leefstijlinterventies? Deze vind je in de interventieoverzichten van het RIVM.

Vervolg

Recent heeft het project Grip op je dip een implementatie-impuls gekregen vanuit onze programmalijn Kennisbenutting en implementatie.

Meer informatie

]]>
news-6151 Wed, 09 Sep 2020 08:46:03 +0200 Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid maakt ervaringskennis en -deskundigheid beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid-maakt-ervaringskennis-en-deskundigheid-beschikbaar/ Vanuit het programma Beschermd Thuis is de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start gegaan. Het doel is om gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen als het gaat om de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Baat bij ervaringskennis

Via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan de ervaringskennis en -deskundigheid van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BWMO). Dit kunnen vraagstukken zijn rond inzet van ervaringskennis en -deskundigheid vanuit cliënten- en naastenorganisaties.

Maar ook andere organisaties kunnen er baat bij hebben zoals gemeenten en andere lokale instanties die zich bezighouden met beleid op het gebied van BWMO. Zij kennen het cliënten- en naastenperspectief vaak niet of weten niet hoe ze dit effectief in hun beleid kunnen integreren. Vanaf nu kunnen ze een beroep doen op de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid voor praktische input en ondersteuning op de thema’s waarmee ze worstelen.

Kennis en inspiratie

Er zijn ook heel veel plekken waar het juist wel goed gaat. Informatie over die voorbeelden is binnenkort te vinden op de website ervaringsinzet.nu. Daarnaast zal zowel de al bestaande kennis en ervaring als de binnen een adviestraject nieuw opgedane kennis en ervaring bij elkaar gebracht en ontsloten worden.

Samenwerking

Het project Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is een samenwerkingsproject van

 • Stichting Werkplaats COMO
 • Valente branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Lees op de website ervaringsinzet.nu alles over de samenstelling van het kernteam en hun expertises.

Meer informatie

]]>
news-6142 Tue, 08 Sep 2020 10:20:34 +0200 Verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verbeteren-van-psychosociale-zorg-en-ondersteuning-aan-statushouders/ Binnenkort starten 10 nieuwe projecten van het Programma Zorg voor vluchtelingen. De projecten zijn specifiek gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning van statushouders. Zij ervaren vaak welzijns- en gezondheidsproblemen en hulp die wordt geboden sluit niet altijd goed aan. Genderprojecten

Vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben (gehad), ondervinden vaak nog meer gevolgen in relatie tot de gezondheid. Het verbeteren van zorg en ondersteuning is hierbij van belang. Daarom financieren de ZonMw programma’s Zorg voor vluchtelingen en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid gezamenlijk 3 projecten die specifiek hierop zijn gericht.  

Praktijkprojecten

5 praktijkprojecten zijn specifiek gericht op het (direct) verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Het gaat hierbij om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van vluchtelingen en die verbeteringen of oplossingen leveren voor de praktijk. Binnen praktijkprojecten is er ruimte voor het (door)ontwikkelen, aanpassen, en/of experimenteren met (nieuwe) werkwijzen of methoden.

Praktijkprojecten met aanvullend onderzoek

5 praktijkprojecten met aanvullend onderzoek krijgen de kans om aanvullend de nieuwe, nog niet bestaande of nog niet eerder in Nederland uitgevoerde interventie te onderzoeken. Dit betreft, naast een procesevaluatie, een evaluatie van de (eerste) effecten van de interventie.

Programma Zorg voor vluchtelingen

Het programma Zorg voor vluchtelingen betreft een programma waarbij de middelen beschikbaar worden gesteld door verschillende interne programma’s en externe partijen. In het eerste jaar van dit programma (2018) zijn 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gehonoreerd.

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-6106 Tue, 01 Sep 2020 13:05:08 +0200 Wie zijn de mensen die een crissismaatregel krijgen opgelegd? https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaak-een-psychose-en-opvallend-veel-buitenlanders-de-feiten-over-gedwongen-opnames~bf1bf036/ Met een crisismaatregel (voorheen IBS) kunnen personen die door een stoornis een acuut gevaar voor zichzelf of anderen vormen, per direct voor drie dagen worden opgenomen in een psychiatrische instelling. de Volkskrant zocht uit wie die mensen zijn. news-6096 Mon, 31 Aug 2020 15:20:52 +0200 Suïcidaliteit, net zo complex als het weer https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/suicidaliteit-net-zo-complex-als-het-weer Op 10 september is het wereldsuïcidepreventiedag, een moment waarop we stilstaan bij het feit dat elke 40 seconden iemand ter wereld overlijdt door suïcide. Ggz onderzoeksfellow Derek de Beurs schreef een blog over zijn onderzoek naar nieuwe manieren om suicidaliteit beter te begrijpen. news-6095 Mon, 31 Aug 2020 15:02:47 +0200 Eerste patiënt gestart met afbouw antidepressiva in grootschalig landelijk onderzoeksproject https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/start-afbouw-antidepressiva-onderzoeksproject.aspx Het UMCG doet mee aan een landelijk onderzoek naar de afbouw van antidepressiva. Het zogeheten OPERA-project is een landelijke samenwerking tussen vijf universitair medische centra in Nederland. De eerste deelnemer in Groningen is onlangs begonnen met het afbouwen van zijn antidepressivum. Het OPERA-onderzoek brengt in kaart hoe het herstel van een depressie verloopt, bij welke patiënten antidepressiva afgebouwd kunnen worden en op welk moment dat het beste kan. De informatie zal artsen helpen bij het geven van advies en begeleiding van mensen die willen afbouwen en stoppen met hun antidepressiva. news-6090 Mon, 31 Aug 2020 08:47:45 +0200 Open Access: meer impact van onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/open-access-meer-impact-van-onderzoek/ Open Access publiceren zorgt ervoor dat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Tijdens de coronapandemie is meer dan ooit gebleken dat dit belangrijk is. Artsen en patiënten bijvoorbeeld zoeken naar informatie over de behandeling van COVID-19. Om de impact van kennis te verder vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor Open Access. Wat verandert er? Beter onderzoek en meer impact door Open Access

Het snel en toegankelijk delen van publicaties en data (Open Access) helpt de wetenschap, de gezondheidszorg en het onderwijs vooruit. Artsen, patiënten, beleidsmakers en praktijkprofessionals kunnen meteen gebruik maken van de meest recente inzichten en data. De kwaliteit van onderzoek en data verbetert omdat collega’s meteen mee kunnen kijken en experimenten kunnen reproduceren in hun eigen lab. En onderzoekers kunnen beter samenwerken, nationaal en internationaal. Het wordt ook eerder duidelijk wat wel en niet werkt zodat onderzoek bijgesteld of gestopt kan worden. Het is grotendeels aan Open Access publicaties te danken geweest dat snel aangetoond kon worden dat de werking en veiligheid van chloroquine en hydroxychloroquine als behandeling voor COVID-19-patiënten onvoldoende is. Jeroen Geurts, voorzitter van het bestuur van ZonMw: “De coronapandemie heeft extra scherp gemaakt waarom Open Access publiceren van belang is”.

Implementatie van Plan S

Al sinds 2013 verplicht ZonMw onderzoekers om alle publicaties die voortkomen uit onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is, Open Access beschikbaar te stellen. Uit een onderzoek van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) blijkt dat dit in 2018 al lukte voor 60% van de publicaties. ZonMw wil deze stijgende lijn sterker doorzetten. Medio 2019 heeft ZonMw zich achter Plan S voor Open Access geschaard. Dit plan is opgesteld door cOAlition S, een samenwerkingsverband van internationale subsidieverstrekkers, met als doel om 100% Open Access te bereiken. ZonMw gaat, net als NWO, dit jaar de richtlijnen van Plan S implementeren.

Direct 100% Open Access vanaf 1 januari 2021

De principes van Plan S gelden voor alle subsidieoproepen die ZonMw publiceert vanaf 1 januari 2021. In vergelijking met 2020 scherpt ZonMw de richtlijnen dus verder aan. In de praktijk komt het er onder andere op neer dat er gratis toegang is tot de publicaties en er geen embargotermijn is tussen de datum van publicatie in een tijdschrift en de vrije toegankelijkheid van de publicatie online. Ook wordt publiceren mogelijk onder een open Creative Commons licentie waardoor resultaten verspreid/hergebruikt kunnen worden en wordt gericht op het behoud van auteursrechten door auteurs of hun instituten.

Drempels op de weg

Veel onderzoekers publiceren al Open Access maar nog niet in alle gevallen en ook niet altijd ‘direct’. De implementatie van Plan S zal dus voor onderzoekers van ZonMw-projecten kansen bieden maar ook drempels opwerpen. Onderzoekers lopen er onder andere tegenaan dat er voor Open Access publiceren soms hoge bedragen betaald moet worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt, onder meer door landelijke afspraken van universiteiten met uitgevers. Ook ZonMw kijkt naar mogelijkheden om hier oplossingen voor te vinden. Rob Diemel, ZonMw coördinator Open Science: ”ZonMw wil Open Access stimuleren via meerdere routes, waarbij projectleiders zelf een keuze kunnen maken. Zo kunnen aanvragers in nieuwe rondes vanaf 2021 in hun projectbegroting budget opnemen voor publicatie via de zogeheten volledig gouden route (direct gratis en voor iedereen toegankelijke publicatie). Ook faciliteren we de groene route door onderzoekers toegang te bieden tot een wereldwijd veelgebruikt repository. Dit leidt tot snellere verspreiding van onderzoeksresultaten en biedt de onderzoekers meer zichtbaarheid.”

Open Access om kennis in de maatschappij te benutten

Ondanks dat de transitie van publiceren achter betaalmuren naar Open Access een lastig proces is, ziet Jeroen Geurts ook dat onderzoekers Open Access steeds meer omarmen: “Onderzoekers voelen natuurlijk ook de noodzaak om hun bevindingen maatschappelijk te laten benutten. Je ziet bij de COVID-19 onderzoeksprogramma’s dat er heel veel expertise is in Nederland om de negatieve effecten, medisch en niet-medisch, van COVID-19 tegen te gaan. Snelle toegang tot elkaars onderzoek en daar gebruik van kunnen maken, is voor onderzoekers, zeker wanneer ze werken in een race tegen de klok, van levensbelang.”

Erkennen en waarderen

Open Access vraagt ook om een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers. Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Het is belangrijk dat onderzoekers worden gewaardeerd om de kwaliteit van hun onderzoek en het belang ervan voor wetenschap en/of maatschappij, en niet om omstreden indicatoren zoals de journal impact factor en H-index. Daarom worden de principes van DORA (Declaration on Research Assessment) vanaf 2021 toegepast in de beoordeling en selectie van ZonMw-subsidieaanvragen. Dat moet leiden tot een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers.

Verplichten maar ook informeren en faciliteren

In de loop van 2020 zal ZonMw vooral bezig zijn om de richtlijnen van Plan S te implementeren en onderzoekers en projectteams te informeren en adviseren over het Open Access publiceren van hun onderzoek. Ook zal het ZonMw Open Access-team deze implementatie faciliteren door de richtlijnen in de processen op te nemen en de ZonMw-medewerkers goed voor te bereiden op deze veranderingen, zodat zij aanvragers kunnen helpen. Op de ZonMw-website is alle informatie te vinden en uiteraard kan iedereen die vragen heeft, terecht bij de medewerkers van het Open Access-team.

Meer informatie

]]>