ZonMw tijdlijn Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Geestelijke gezondheid nl-nl Sat, 25 Jan 2020 04:25:11 +0100 Sat, 25 Jan 2020 04:25:11 +0100 TYPO3 news-5207 Thu, 23 Jan 2020 16:16:49 +0100 Internationale workshops rond sekse en gender in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-workshops-rond-sekse-en-gender-in-onderzoek/ Op 27 januari en 6 februari geeft een groep jonge internationale onderzoekers een workshop over man-vrouwverschillen in onderzoek. Deze groep won afgelopen zomer de Gender in Research Award, die werd uitgereikt tijdens de Erasmus Summer Course. De groep bestaat uit onderzoekers uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada. In de zomer van 2019 onderscheidden zij zich met hun creatieve idee om bewustzijn te creëren voor man-vrouwverschil in onderzoek met een strip over dit onderwerp. Samen formuleerden zij 12 kernboodschappen rond thema’s waarin sekse- en genderverschillen een rol spelen, en werkten samen met verschillende kunstenaars om bij deze boodschappen beeld te creëren. Het eindresultaat is te zien in een comic. Op 27 januari en 6 februari geven de onderzoekers 2 workshops in Den Haag en Nijmegen. Eerder deden zij dat in het Verenigd Koninkrijk en ook zal er een workshop in Canada gegeven worden. Aanmelden voor de Nederlandse workshops is nog mogelijk. 

Workshops

De onderzoekers leerden elkaar kennen tijdens de workshop Gender in Research, onderdeel van het Erasmus Summer Programma. Deze workshop werd georganiseerd door ZonMw. Jonge onderzoekers werden ingedeeld in groepen en kregen de opdracht een idee te ontwikkelen om sekse en gender op de kaart te krijgen als onderzoeksonderwerp. De 2 beste ideeën werden beloond met de Gender in Research Award, een prijs ter waarde van 8.000 euro, bedoeld om het idee verder te ontwikkelen en uit te voeren.

De groep onderzoekers bestaat uit: 

Tessa Magnée – IVO Research Institute, The Hague, Netherlands 
psychology and media & journalism, experience with the management of various (research) projects
Sarah Hiltner – Department of Community and Transmural Care, Radboud University Medical Centre, Nijmegen
Ilona Plug – Centre for Language Studies, Radboud University, Nijmegen, Netherlands 
Samantha Goodliffe – School of Health, Wellbeing and Social Care, Open University, United Kingdom 
Philip Joy – Faculty of Health, Dalhousie University, Canada 
Alina Cosma – Department of Interdisciplinary Social Science, Utrecht University, Netherlands 

Meer informatie:

]]>
news-5199 Wed, 22 Jan 2020 10:11:03 +0100 Kenbaar maken intentie tot indienen aanvraag voor subsidieoproep Geweld hoort nergens thuis langer mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kenbaar-maken-intentie-tot-indienen-aanvraag-voor-subsidieoproep-geweld-hoort-nergens-thuis-langer-m/ Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor (een van) de openstaande subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis? Dan dient u uw intentie tot indienen van een aanvraag bij ons kenbaar maken. De deadline hiervoor is uitgesteld van 22 januari 2020 naar 5 februari 2020. De deadline voor het indienen van de volledige aanvragen via projectnet blijft 3 maart 2020 10.00 uur. Het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens’ thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor de juiste informatie en (wetenschappelijke)kennis nodig. Om dit mogelijk te maken staan er nu 2 subsidieoproepen voor onderzoek open. De subsidieoproep Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering en de subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020. U kunt hierover meer lezen in dit nieuwsbericht.

Intentie tot indienen

Voordat u een aanvraag indient vragen we u om uw intentie tot indienen kenbaar te maken. Dit doet u door een mail te sturen naar ghnt@zonmw.nl o.v.v. ‘intentie tot indienen’. Stuur in de mail waarmee u uw intentie aangeeft in ieder geval de volgende gegevens:

 • Vanuit welke organisatie er een aanvraag wordt ingediend;
 • Organisaties of personen waarvan u weet dat ze mee zullen werken aan de aanvraag;
 • Over welke van de 4 genoemde thema’s de aanvraag gaat;
 • In 2 zinnen waar het voorstel zich op gaat richten;
 • 3 suggesties voor referenten in deze ronde.

Efficiënt subsidieproces

Op basis van deze gegevens kunnen wij een inschatting maken van het aantal en type te ontvangen aanvragen en zo het subsidieproces – van aanvraag tot besluit – zo snel en efficiënt mogelijk laten verlopen. Mocht u na het doorgeven van uw intentie toch afzien van het indienen van een voorstel in deze ronde, dan vragen we u dit per mail aan ons door te geven.

Meer weten?

]]>
news-5191 Tue, 21 Jan 2020 13:17:10 +0100 Aandacht voor diversiteit bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aandacht-voor-diversiteit-bij-zonmw/ Op 30 januari 2020 wordt bij ZonMw de stuurgroep geïnstalleerd die de verkenning zal uitvoeren naar een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard intersekse (ook wel aangeduid met Differences of Sex Development, DSD). De leden worden benoemd door Jacqueline Prins, Directeur Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Brigitte Westgren, directeur Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aansluitend opent oud-directeur van ZonMw Henk Smit de tentoonstelling ‘Gender!’. Deze tentoonstelling bestaat uit foto’s van fotograaf Hans van der Kamp, over het thema Genderdiversiteit fotograaf Hans van der Kamp.  Kwaliteitsstandaard intersekse

Er is zowel vanuit de kant van de professionals als vanuit mensen met een DSD-conditie behoefte aan meer bekendheid en kennis, en aan verbetering van kwaliteit van zorg middels beschrijving hiervan. Daarom heeft het ministerie van VWS ZonMw verzocht een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard intersekse te laten ontwikkelen.

Verkenning en ontwikkeling

De verkenning geeft inzicht in de haalbaarheid en de gewenste inhoud van de multidisciplinaire kwaliteitsstandaard. Aansluitend wordt vastgesteld welke aan de zorg gekoppelde inhoudelijke (medisch en psychosociaal), organisatorische en juridische vraagstukken opgelost moeten worden om te komen tot goede kwaliteit van zorg, zowel persoonsgericht als integraal. Op basis van de verkenning wordt overgegaan tot de daadwerkelijke ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard. De uiteindelijke kwaliteitsstandaard wordt aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. 

Tentoonstelling 'Gender!'

Na de installatie van de stuurgroep vindt de officiële opening van de tentoonstelling ‘Gender!’ van Hans van der Kamp. Deze tentoonstelling bestaat uit portretten van mensen die zich niet volledig als ‘man’ of ‘vrouw’ identificeren. De eerste portretten dateren uit 1976; de tentoonstelling geeft zo een inkijkje in genderdiversiteit door de jaren heen. 

‘We hebben allemaal te maken met rolpatronen en verwachtingen rond man- of vrouwzijn. Ik heb de behoefte om dit vast te leggen’, legt Van der Kamp uit. Als jonge student raakte hij gefascineerd door dragqueen Plumeau en werd haar vaste fotograaf. Zo kwam hij terecht in de wereld van drag en trad zelf ook wel eens op. Fotografie over gender en seksuele identiteit werd zijn expertise. ‘Gender is voor iedereen een issue, ook als mensen het niet als zodanig ervaren’, vertelt Van der Kamp. 

Meer informatie

De installatie van de stuurgroep vindt plaats om 16.00. Rond 16.15 opent Henk Smid de fotografietentoonstelling, samen met fotograaf Hans van der Kamp.
Eindtijd: 18.00
De tentoonstelling is tot eind maart bij ZonMw te bekijken.

]]>
news-5061 Tue, 21 Jan 2020 11:25:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent vandaag 3 nieuwe subsidieoproepen. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Vandaag zijn de volgende subsidies opengesteld:

 • De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
 • De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
 • Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Let op

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn.
Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen goed doorneemt.

Webinar over subsidieoproepen van 13 januari

Op maandag 13 januari hield JZOJP een webinar over de subsidieoproen. Tijdens dit webinar konden deelnemers vragen stellen over het indienen van een aanvraag.
Het terugkijken van het webinar kan hier!

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Het overkoepelende VWS-programma en goede voorbeelden van De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek

]]>
news-5180 Mon, 20 Jan 2020 08:42:51 +0100 Factoren en overwegingen die een rol spelen bij plaatsing van jongeren met delict gedrag in een JeugdzorgPlus-instelling of JJI https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/factoren-en-overwegingen-die-een-rol-spelen-bij-plaatsing-van-jongeren-met-delict-gedrag-in-een-jeug/ Welke factoren en overwegingen spelen een rol bij de plaatsing van jongeren met delict gedrag in een JeugdzorgPlus instelling of een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)? Deze vraag is onderzocht door Praktikon in het project jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus. Hieruit blijkt dat factoren zoals de ernst van het delict, de delict geschiedenis van de jongere, problematiek van de jongere en de motivatie voor behandeling belangrijk zijn bij de besluitvorming over de plek waar de jongere wordt geplaatst. Deze factoren worden echter door de individuele besluitvormers (zoals jeugdreclasseerders, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, casemanagers, officieren van justitie en kinderrechters) verschillend gewogen. Bij de plaatsing van jongeren zijn individuele opvattingen, overtuigingen en expertise van deze besluitvormers in de context van maatschappelijke en organisatorische factoren zoals beschikbaar zorgaanbod, gehanteerde werkwijzen in organisaties en media-aandacht van invloed. 

Uitwisseling

De sectoren forensische zorg en jeugdhulp zijn gescheiden sectoren. Uit het onderzoek komt naar voren dat er tussen hen weinig uitwisseling plaatsvindt terwijl zij feitelijk voor een deel dezelfde doelgroep bedienen. Beide sectoren zouden beter op de hoogte moeten zijn van elkaars expertise, daar meer gebruik van moeten maken en ook beter met elkaar samen moeten werken om uiteindelijk de juiste zorg te kunnen bieden voor deze doelgroep met complexe problematiek.   

Kleinschaligheid

De ontwikkeling naar kleinschalige voorzieningen lijkt voor de doelgroep die in dit onderzoek centraal stond, mogelijkheden te bieden. Hiermee kan een betere aansluiting ontstaat bij de behandelbehoeften en daarmee mogelijk ook de behandelmotivatie van de jeugdigen. Mogelijk hoeven jongeren met delict gedrag dan niet meer in JeugdzorgPlus geplaatst te worden bij gebrek aan een geschikt behandelalternatief binnen het strafrecht.

Resultaten

In het onderzoeksrapport ‘Jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus’ leest u meer over het onderzoek en de resultaten. 

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.
Sinds 1 januari 2008 worden jongeren met een civielrechtelijke maatregel, die gesloten plaatsing nodig hebben, niet meer samen geplaatst met jongeren die een strafrechtelijke maatregel hebben. Toch zijn in de JeugdzorgPlus zo’n 20% van de jongeren bekend met politie- en justitiecontacten en worden zij in het kader van een schorsing van de preventieve hechtenis in de JeugdzorgPlus geplaatst. 

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw raadpleegt voor het uitzetten van onderzoekvragen het ministerie van VWS en de JeugdzorgPlus-instellingen. Deze onderzoeksvraag om het plaatsen van jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus is dan ook in overleg met hen geformuleerd. Het project is vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer informatie

]]>
news-5174 Fri, 17 Jan 2020 13:21:39 +0100 Transitietool voor soepele overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg voor jongeren met depressie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/transitietool-voor-soepele-overgang-van-jeugdhulp-naar-volwassenenzorg-voor-jongeren-met-depressie/ Wanneer een jongere die reeds (jeugd)zorg ontvangt 18 jaar wordt, verandert een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de zorg. Deze jongere valt vanaf zijn of haar 18e verjaardag namelijk onder de volwassenenzorg en dat brengt veranderingen met zich mee. De transitie van jeugdhulp naar volwassenenzorg verloopt ook bij jongeren met een depressie over het algemeen niet geheel probleemloos en daarom is door TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek) een transitietool ontwikkeld. Transitietool voor jongeren en ouders

Binnen dit project heeft TNO een transitietool voor jongeren met een depressie en hun ouders ontwikkeld om zo de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg te versoepelen. Deze praktische transitietool is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en bestaat onder andere uit 2 kaartensets met handige tips met betrekking tot de hulpverlening voor als de jongeren binnenkort 18 wordt. Er zijn 2 kaartensets ontwikkeld, waarvan het eerste deel zich richt op de jongeren zelf en het tweede deel is ontwikkeld om te ondersteunen bij gesprekken die plaatsvinden tussen de jongeren en hun ouders.

Checklist voor hulpverlener

Naast de kaartensets voor jongeren en hun ouders heeft TNO een checklist voor de hulpverlener ontwikkeld. Aan de hand van deze checklist kunnen allerlei belangrijke onderwerpen worden besproken met de jongeren en hun ouders, waardoor de transitie kan worden versoepeld. De checklist en de kaartensets zijn beschikbaar via de website van het KJP (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie).

Meer informatie

]]>
news-5173 Fri, 17 Jan 2020 12:19:25 +0100 29 startsubsidies toegekend voor Uitvoering regionale plannen Meerjarenagenda BWMO https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/29-startsubsidies-toegekend-voor-uitvoering-regionale-plannen-meerjarenagenda-bwmo/ Om de uitvoering van de regionale plannen voor de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BWMO) te bespoedigen, heeft ZonMw eind 2019 een versnelde subsidieprocedure georganiseerd. Van de 47 regio’s BWMO hebben 29 regio’s een startsubsidie ontvangen. De oproep voor een startsubsidie was onderdeel van de langlopende subsidieoproep Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van de 47 regio’s bij de uitvoering van de regionale plannen en concrete uitvoeringsafspraken die zijn gemaakt in het kader van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Behoefte aan versnelling

Nadat de subsidieoproep was opengesteld ontving ZonMw signalen dat sommige regio’s vanuit zowel de praktische als politieke urgentie behoefte hadden om snel aan de slag te kunnen. Op basis van de problematiek rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft ZonMw besloten tegemoet te komen aan de oproep van de regio’s.  

29 startsubsidies

In de versnelde subsidieronde hebben 29 regio’s een startsubsidie ontvangen. De startsubsidie betreft een voorschot waarbij de uitwerking plaatsvindt gedurende de projectperiode. Het type project is afhankelijk van de regionale situatie en kan bijvoorbeeld gericht zijn op de opstart van een pilot of juist het uitvoeren van een evaluatie.

Meer informatie

]]>
news-5170 Thu, 16 Jan 2020 11:00:00 +0100 "Zij is een vrouw waar hulpverleners hun tanden op stuk bijten." https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zij-is-een-vrouw-waar-hulpverleners-hun-tanden-op-stuk-bijten/ BLOG | Jenny Zwijnenburg is projectleider van Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners. Ze schrijft over haar ervaring over dat project en over haar bijdrage op het landelijk congres over zorgmijders. Ze deelt o.a. 10 tips voor mensen die werken met zorgmijders. Blog door projectleider Jenny Zwijnenburg

Sinds april 2018 wordt door welzijnsorganisatie ContourdeTwern het project ‘Vangnetwerken’ uitgevoerd met steun van ZonMw en het Oranjefonds. Vangnetwerken richten zich op de kwetsbaarste mensen die zelfstandig in de wijk wonen. Zij leven veel al in een sociaal isolement en hebben te maken met psychiatrische ziekten, beperkingen en/of multiproblematiek. Bij een Vangnetwerk geven sociaal werkers samen met de doelgroep een wijkgericht steunnetwerk vorm van zo’n 15-30 personen. Deelnemers ontmoeten elkaar op een centrale locatie in de wijk. Zij organiseren activiteiten voor en met elkaar. Zij bieden elkaar sociale steun en gaan deel uitmaken van elkaars netwerk. 

Uitgangspunt is dat mensen er mogen zijn als persoon met hun krachten en kwetsbaarheden. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om actief bij te dragen. We merken dat dit uitgangspunt er voor zorgt dat mensen, die onder de beleidsterm ‘zorgmijders’ vallen, zich welkom voelen bij een Vangnetwerk. Het hoeft immers niet te gaan over wat je niet wil of kan, maar over wat jij voor een ander kan betekenen.

Ik werd vanuit mijn rol als projectleider uitgenodigd om een workshop te organiseren op het landelijk Congres Zorgmijders (12 november jl.). Ik had meteen een uitdagend idee: Deze workshop wilde ik graag samen met Bertha organiseren. Bertha was in 2014 de inspiratie voor de start van het eerste Vangnetwerk. Zij is een vrouw waar hulpverleners hun tanden op stuk bijten. Bij haar geboorte zuurstofgebrek heeft ze gehad, met verschillende cognitieve beperkingen als gevolg. En ze heeft een broertje dood aan zorg. Bertha heeft al meer dan 10 jaar geen arts gezien ondanks fikse medische problemen. De GGD heeft meermaals moeten ingrijpen om haar woning veilig te houden.

Maar… Bertha is ook een zeer krachtige vrouw die zich dag in dag uit inzet voor kwetsbare wijkbewoners. Jarenlang bracht ze stapels gratis Metro- kranten rond bij ouderen uit de wijk. Bertha helpt mee bij ieder buurtfeest en ze heeft mij geholpen met het opstarten van een project waarbij we tweedehands babyspullen inzamelden voor aanstaande moeders in armoede. Bertha is zo beroemd dat haar foto levensgroot in een museum in Rotterdam hing. Tv RIjnmond maakte een reportage over haar werk. Een heel bijzondere vrouw dus.

Bertha was meteen enthousiast over het idee om samen een workshop. Zij heeft namelijk een sterke visie op wat goede zorg is. Samen formuleerden we ‘10 gouden tips’ om aan te kunnen sluiten bij zorgmijders, gebaseerd op onze werkrelatie. Doordat Bertha en ik met elkaar omgaan volgens deze tips, heb ik de afgelopen jaren Bertha op verschillende momenten mogen helpen (en zij mij op andere momenten):

 1. Werp geen ingewikkelde blokkades op voor mensen om bij je terecht te kunnen.
 2. Leer iemand van alle kanten kennen.
 3. Probeer de ander niet te overtuigen van je gelijk.
 4. Wees eerlijk en oprecht.
 5. Werk aan je ‘onmachtscompetentie’.
 6. Maak samen plezier.
 7. Zorg dat je met een collega kan overleggen over ethische dilemma’s.
 8. Kijk daarbij steeds naar ‘het goede’ voor de ander.
 9. Regel ‘out of the box’ oplossingen.
 10. Blijf protesteren tegen ‘zorgmijdende systemen’ en ‘zorgmijdende hulpverleners’.

Het resultaat was een mooie workshop waarbij de ervaringskennis van Bertha op waarde werd geschat. Ik vond het heel mooi om op deze manier met Bertha samen te kunnen werken. De deelnemers waren enthousiast, al gaven verschillende mensen aan dat zij in hun werk te maken hebben met financieringssystemen die laagdrempelig, krachtgerich contact moeilijk maken. Misschien moet Bertha eens op bezoek bij de zorgverzekeraars. Het kan niet anders, of ook zij zijn onder de indruk van haar verhaal...

Meer informatie

]]>
news-5160 Thu, 16 Jan 2020 10:31:14 +0100 Subsidie voor 'Integraal aanbod zorg en begeleiding' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding/ Wilt u een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein opzetten? Vraag dan nu subsidie aan. De ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag wordt zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd. Samenwerking tussen beide partijen is dus van cruciaal belang. Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen nu subsidie aanvragen om een gezamenlijk aanbod van zorg en begeleiding te organiseren. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en € 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4 respectievelijk 16 maanden. De deadline van deze subsidieronde is 17 maart 2020.

U kunt subsidie aanvragen om: 

 • Een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein op te zetten (startsubsidie).
 • Een bestaande faciliteit voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s), specifiek te richten op mensen met verward gedrag.
 • Een nieuwe pilot te starten voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling.

Het is binnen deze subsidieoproep ook mogelijk om de taken van de jeugdzorg, die nu ook onder de verantwoordelijkheden van de gemeenten vallen, meer integraal aan te bieden.

Nieuwe subsidiemogelijkheid

Wilt u ook aan de slag met een integraal aanbod van zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag? Bekijk de nieuwe subsidiemogelijkheid hier.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen, maar ook van projectresultaten en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en/of volg ons op LinkedIn

Meer informatie

]]>
news-5132 Wed, 15 Jan 2020 09:40:00 +0100 Weer subsidie mogelijk voor inzet wijk-GGD'er https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/weer-subsidie-mogelijk-voor-inzet-wijk-ggder/ Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid in de gemeente. Wilt u een wijk-GGD’er aanstellen in uw gemeente? Kom dan op 11 februari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht en vraag vóór 24 maart, 14.00 uur subsidie aan. 37 gemeenten in Nederland zetten momenteel succesvol een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris - in. Deze werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt voor mensen die in de war zijn, overlast veroorzaken, agressief reageren of voor problemen zorgen in de woonomgeving. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie.

Subsidie

Gemeenten hebben nu opnieuw de mogelijkheid om met hun samenwerkingspartners subsidie en ondersteuning aan te vragen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er (deadline 24 maart, 14.00 uur). U wordt hierbij ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De ondersteuning van het CCV richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er.

Informatiebijeenkomst

Op 11 februari 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de subsidie en begeleiding bij het CCV in Utrecht. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Leonie Aarsen van het CCV (leonie.aarsen@hetccv.nl, 06 27 06 74 00) of meld u direct aan via deze link.

Meer informatie

]]>
news-5149 Tue, 14 Jan 2020 15:45:14 +0100 Wat is de relatie tussen voeding en psychische gezondheid? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wat-is-de-relatie-tussen-voeding-en-psychische-gezondheid/ Gezond eten als goede voornemen voor patiënten en jezelf? Lees meer! news-5146 Tue, 14 Jan 2020 14:55:23 +0100 Jongeren die herhaald beroep op JeugdzorgPlus doen vinden dat behandelaanbod niet aansluit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jongeren-die-herhaald-beroep-op-jeugdzorgplus-doen-vinden-dat-behandelaanbod-niet-aansluit/ Jongeren die vaker in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) verblijven vinden dat de behandeling niet aansluit bij hun motivatie en behoeften. “Het verblijf in de JeugdzorgPlus verbetert mijn leven niet, mijn problemen worden zelfs erger en duren langer.” Dat zeggen jongeren die vaker in de gesloten jeugdzorg hebben verbleven en die meededen aan een onderzoek naar de aansluiting van de hulp. Onderzocht is of er redenen of patronen te herkennen zijn die volgens de jongeren en hun netwerk aangeven in welke mate het behandelaanbod responsief is voor jongeren die herhaald geplaatst worden in de JeugdzorgPlus. 

Onderzoek

Het onderzoek heeft in beeld gebracht om welke jongeren het gaat (kenmerken en hulpverleningsgeschiedenis) middels levenslijnen; de mate van responsiviteit volgens jongeren, ouders en hulpverleners; en wat geleerd kan worden van de ervaringen met herhaalde plaatsing. Dit is gedaan op basis van levensloopinterviews met jongeren, interviews met hulpverleners en ouders, dossieronderzoek en een focusgroep.

Resultaten

Over de resultaten van het onderzoek lees u meer in het onderzoeksrapport ‘Leren van herhaald beroep in de JeugdzorgPlus. Explorerend onderzoek naar oorzaken van herhaald plaatsen vanuit de levensverhalen van jongeren’.  En het artikel ‘Jongeren vinden dat gesloten Jeugdzorg niet aansluit’. 

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw raadpleegt voor het uitzetten van onderzoekvragen het ministerie van VWS en de JeugdzorgPlus-instellingen. Deze onderzoeksvraag om te leren van herhaald beroep op de JeugdzorgPlus is dan ook in overleg met hen geformuleerd. Het project is vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer weten?

]]>
news-5125 Fri, 10 Jan 2020 08:24:38 +0100 Informatieverzameling mishandelde of misbruikte kinderen als aanleiding voor jeugdhulp https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatieverzameling-mishandelde-of-misbruikte-kinderen-als-aanleiding-voor-jeugdhulp/ In december 2019 is het project ‘Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen?’ gestart. Dit project is voortgekomen uit de conclusie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen dat niet duidelijk is welke vormen van jeugdhulp worden geboden aan kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van seksueel geweld of mishandeling. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar mogelijke vormen van dataverzameling voor het monitoren van de jeugdhulp aan kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van (seksueel) geweld of mishandeling. Het project heeft als doel om te oriënteren hoe de hulp die deze kinderen krijgen gemonitord kan worden en hoe dit ingericht moet worden. Uit de monitoring moet blijken of de verschillende groepen slachtoffers de juiste hulp ontvangen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ‘Partners in jeugdbeleid’ en loopt tot mei 2020.

Meer informatie

]]>
news-5116 Thu, 09 Jan 2020 07:48:29 +0100 Eerste projecten onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-projecten-onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis-van-start/ We staan voor de grote opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken, en zo de vicieuze cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis zijn daarom eind 2019 de eerste 5 projecten van start gegaan. Samenwerken en regisseren

Met de onderzoeken wordt invulling gegeven aan onderdelen van de onderzoeksagenda Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 3 onderzoeken richten zich op onderzoekslijn 2: onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek.

Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma

De overige 2 onderzoeken komen voort uit onderzoekslijn 3. Deze lijn richt zich op onderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderzoeksprogramma geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals. De kennis hierover is momenteel echter versnipperd, en de kennisbehoeften zijn uiteenlopend en behelzen vele thema’s. De onderzoeksagenda beoogt daarom een bijdrage te leveren die aansluit op het ontwikkelen, verbinden en benutten van bestaande én van nieuwe kennis. Om dit bereiken moeten de verschillende problemen vanuit verschillende principes (integraal) worden aangepakt.

2 openstaande subsidierondes    

Sinds half december 2019 staan er 2 nieuwe subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis open. De een gericht op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering, de ander gericht op samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020. Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 3 maart 2020, deadline voor het kenbaar maken van de intentie tot indienen is 22 januari 2020. Meer informatie over deze subsidierondes vindt u in dit nieuwsbericht

Meer informatie

]]>
news-5113 Wed, 08 Jan 2020 16:48:06 +0100 Schrijf je nu in voor het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/schrijf-je-nu-in-voor-het-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld je dan aan voor het congres op 10 of 24 maart 2020. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ vindt op twee data en op twee verschillende locaties plaats:

 • 10 maart in Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
 • 24 maart in Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven

Aanmelden kan via VNG congressen.

Meld je direct aan

Op beide congressen is het plenaire deel grotendeels gelijk, de praktijkvoorbeelden die per congres gepresenteerd worden, zijn verschillend. In Zwolle kies je uit 24 praktijkvoorbeelden, in Eindhoven zijn er 25.  

Wat werkt in de praktijk?

Alle praktijkvoorbeelden delen tijdens het congres hun aanpak met resultaten. Ze zijn gebaseerd op onderzoek en onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis. Maak bijvoorbeeld kennis met:

 • Het programma Young leaders dat ervoor zorgt dat jongeren positieve rolmodellen worden voor andere jongeren in hun buurt.
 • De aanpak van de gemeente Nijmegen om vroegtijdig in contact te komen met mensen met financiële problemen om zo problematische schulden te voorkomen.
 • De Wijk-GGD’ers in Amsterdam die ervoor zorgen dat kwetsbare mensen die overlast veroorzaken in wijken professionele ondersteuning krijgen.
 • De methode Community Support waarmee professionals het eigen netwerk van de cliënt kunnen inzetten en versterken.
 • Het project Homerun dat begeleiding biedt aan mensen met een LVB tijdens en na hun detentie, zodat recidive wordt voorkomen.

Meer over deze en de andere praktijkvoorbeelden lees je in de beschrijvingen van de deelsessies.

Plenair programma

In het plenaire deel van de congressen zijn lezingen van inspirerende sprekers:

 • Hans Boutellier, voormalig directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Corrie Tijsseling, onderzoeker bij Geestelijke Gezondheidzorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD) en Kentalis.

Ook de gastgemeenten vervullen een rol in het plenaire deel. In Eindhoven (24 maart) opent wethouder Renate Richters met een prikkelend statement over sociale innovatie. In Zwolle (10 maart) sluit wethouder Michiel van Willigen het congres af met zijn observaties over werken aan preventie in zijn stad.

De gespreksleiding is in handen van Marianne van den Anker en Imrat Verhoeven. Marianne van den Anker is oud-wethouder van de gemeente Rotterdam en nauw betrokken bij bewijsvoering rond jeugd- en eenzaamheidsinterventies. Imrat Verhoeven is universitair docent Bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie?

Dit congres is zowel voor leidinggevenden als uitvoerende professionals werkzaam binnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, wetenschaps- en onderwijsinstellingen en de landelijke overheid.

Aanmelden en toegangsprijs

De deelnemersbijdrage is € 195,00, exclusief btw. Meld je aan met het aanmeldformulier. Heb je bezwaar tegen de toegangsprijs, maar wil je wel graag komen? Neem dan even contact op met Djuna Buizer van Movisie via d.buizer@movisie.nl.

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ is een unieke samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie.

]]>
news-5099 Tue, 07 Jan 2020 11:18:24 +0100 Aankondiging subsidieronde Parkinson Vereniging https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2019/12/24/Aankondiging-subsidieronde-2020 In 2020 stelt de Parkinson Vereniging €240.000,- beschikbaar voor onderzoek. Net als vorige jaren is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per project. Projecten moeten passen bij de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging. news-5074 Fri, 20 Dec 2019 09:30:00 +0100 Subsidieoproep Zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-zorg-en-ondersteuning-aan-vluchtelingen-in-nederland/ Het programma Zorg voor vluchtelingen is een innovatief programma, gericht op het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van de kennis hierover. Er bevinden zich hiaten in het (onderzoeks)veld en er is ruimte voor verbetering van (aangepaste) zorg voor vluchtelingen. Om hierop in te spelen is er, met middelen van verschillende ZonMw-programma’s, nu een subsidieronde opengezet binnen dit programma. Praktijkprojecten

Deze subsidieronde biedt ruimte voor praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in de nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis ggz). Het gaat hierbij om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van vluchtelingen en die verbeteringen of oplossingen leveren voor de praktijk.
Bij praktijkprojecten is er ruimte voor het (door)ontwikkelen, aanpassen en/of experimenteren met (nieuwe) werkwijzen of methoden, waarbij een gedegen evaluatie dient plaats te vinden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 typen projecten:

 • Algemene projecten: projecten die gericht zijn op het verbeteren van de psychosociale zorg aan statushouders in nulde- en eerstelijnszorg in brede zin.
 • Gender-projecten: projecten die binnen het verbeteren van psychosociale zorg aan statushouders in nulde- en eerstelijnszorg specifiek gericht zijn op vluchtelingenvrouwen die met seksueel of gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad.

Onderzoeksprojecten

Wanneer het praktijkproject een nieuwe, nog niet bestaande of nog niet eerder in Nederland uitgevoerde interventie betreft, is er binnen deze subsidieronde ruimte voor aanvullende subsidie gericht op het onderzoeken van de interventie. Dit betreft een evaluatie van de (eerste) effecten van de interventie, in aanvulling op de procesevaluatie die in iedere projectaanvraag moet zijn opgenomen.

Samenwerking met Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Binnen de subsidieoproep ‘Zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland’ wordt samengewerkt met het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Dit programma heeft als doel de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen om passende, kwalitatief goede zorg voor iedereen te realiseren en gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. Binnen deze subsidieoproep heeft het Kennisprogramma Gender en Gezondheid budget gereserveerd voor projecten gericht op vluchtelingenvrouwen die met seksueel of gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad.

Geweld hoort nergens thuis

Parallel aan deze ronde zijn vanuit het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ 2 subsidieoproepen opengesteld gericht op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering en gericht op onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Beiden met een deadline van 3 maart 2020.

Meer informatie:

]]>
news-5067 Fri, 20 Dec 2019 08:00:00 +0100 Subsidieronde klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg open! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-open/ Er kan nu subsidie worden aangevraagd voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Klinisch toegepast onderzoek is evaluatieonderzoek dat kennis oplevert over de (kosten)effectiviteit van nieuwe en bestaande therapieën, behandelingen of interventies. Het onderzoek moet antwoord geven op een nog openstaande effectiviteitsvraag. Indien er ook vragen openstaan rondom de kosten, dienen de kostenaspecten in het onderzoek ook meegenomen te worden. De resultaten van de onderzoeken kunnen ondersteuning bieden bij de onderbouwing van richtlijnen, zorgstandaarden of beleidsmatige keuzes. Stoornissen

In totaal worden er binnen het Onderzoeksprogramma ggz de komende 4 jaar 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek uitgezet. In elke ronde staan bepaalde stoornissen centraal.
Deze eerste subsidieronde richt zich op de volgende categorieën stoornissen:

 • stoornissen in het psychosespectrum
 • ontwikkelingsstoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • depressieve-stemmingsstoornissen

Onderzoeken die zich richten op diagnose-overstijgende interventies zijn mogelijk, wanneer er in ieder geval een duidelijke aansluiting is bij een van de bovengenoemde stoornissen. Ook onderzoeken waarin wordt gekeken naar comorbiditeit (stoornissen die naast elkaar voorkomen) zijn mogelijk, wanneer er in ieder geval een duidelijke aansluiting is bij een van de bovengenoemde stoornissen.

Volgende subsidierondes

De tweede ronde klinisch toegepast onderzoek zal zich richten op angststoornissen, obsessieve-compulsieve stoornissen, gedragsstoornissen en eetstoornissen. De focus van de derde ronde klinisch toegepast onderzoek wordt na de eerste 2 rondes bepaald en is afhankelijk van actuele vragen en behoeftes.

Onderzoeksagenda's

Het onderzoek dient aan te sluiten bij één of meerdere onderzoeksvragen die zijn opgenomen in een van de onderzoeksagenda’s van de NVvP (2019), MIND (2016), P3NL (2019) en de V&VN (2019).

Vervolg Onderzoeksprogramma geestelijke gezondheidszorg

Het vervolg van het Onderzoeksprogramma geestelijke gezondheidszorg krijgt steeds meer invulling. Er is budget beschikbaar gesteld t/m 2025. Medio januari 2020 wordt meer bekend gemaakt over de subsidiemogelijkheden in de komende jaren.

Meer informatie:

]]>
news-5049 Tue, 17 Dec 2019 13:41:12 +0100 Terugblik op Voorbij de verwarring https://www.voorbijdeverwarring.nl We kijken terug op een mooie dag vol verhalen en oplossingen voor samenwerken rond kwetsbare mensen, onder wie personen met verward gedrag. Naast een compilatiefilm en vele foto’s zijn hier ook de meeste presentaties van de lezingen en workshops te vinden. We kijken terug op een mooie dag vol verhalen en oplossingen voor samenwerken rond kwetsbare mensen, onder wie personen met verward gedrag. Op deze congressite vindt u onder meer de presentaties van de lezingen en workshops en een sfeerimpressie. Op de website van het congres zijn foto's te vinden en de meeste presentaties van de lezingen en workshops.

Meer informatie?

]]>
news-5041 Mon, 16 Dec 2019 13:46:44 +0100 Subsidie toegekend voor onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-toegekend-voor-onderzoek-naar-bestaande-kunstinitiatieven-in-de-langdurige-zorg-en-onderste-2/ Vanuit het programma ‘Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning’ is een subsidie toegekend voor het onderzoeken van bestaande kunstinitiatieven. De onderzoekers gaan met innovatieve methoden op zoek naar de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Selectieprocedure

Wij ontvingen in totaal zes subsidieaanvragen. De kwaliteit van de aanvragen was hoog. Onderdeel van de procedure was het geven van een pitch door de aanvragers. De programmacommissie heeft het onderzoek ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s) - based Initiatives and Arts based Program’ onder leiding van Tineke Abma, Professor Participatie aan het Amsterdam UMC geselecteerd.

Inhoud onderzoek

De onderzoekers gaan actieve en betekenisvolle participatie onder ouderen stimuleren door de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven te identificeren. Daarnaast gaan de onderzoekers de bestaande initiatieven evalueren en de projectleiders ondersteunen de kunstinitiatieven beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen.

Zij hanteren hierbij een aanpak met een welzijnsbenadering die gebaseerd is op de principes van positieve gezondheid. Belangrijk in het onderzoek is de dialoog tussen alle relevante betrokkenen zodat iedereen gezamenlijk kan leren en reflecteren over de mechanismen en impact van de kunstinitiatieven. Meer informatie over het onderzoeksproject is binnenkort te vinden op de programmapagina.  

Doel onderzoek

Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen.

Meer informatie

Programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning

]]>
news-5009 Wed, 11 Dec 2019 06:54:15 +0100 Soepele transitie van kind- naar volwassenzorg https://publicaties.zonmw.nl/een-soepele-transitie-van-kinderarts-naar-volwassen-zorg/ Als een jongere met een chronische aandoening 18 wordt, verandert er veel. Deze transitie van zorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom werken projectleider Dunja Dreesens en ervaringsdeskundige Lisa Verberg samen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg Hun advies: ‘Praat niet over, maar met jongeren.’ news-5008 Tue, 10 Dec 2019 16:51:30 +0100 Eindsymposium 7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek na schokkende gebeurtenissen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eindsymposium-7roses-een-laagdrempelige-empowerment-methodiek-na-schokkende-gebeurtenissen/ Op 28 november vond het eindsymposium van het project 7ROSES plaats. Dit project is opgezet en uitgevoerd door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en ondersteund met subsidie van ZonMw. 7ROSES-methodiek

Binnen het project zijn 5 Amsterdamse maatschappelijke organisaties die met statushouders werken getraind in het werken volgens de 7ROSES-methodiek. Deze methodiek is gericht op statushouders die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt en wordt door professionals in hun werksetting met deze statushouders toegepast.

Resultaten en terugblik

Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten gedeeld en is achtergrondinformatie geboden over de ontstaansgeschiedenis van de methodiek en de opbouw van de methode. Daarnaast zijn de gehanteerde technieken uiteengezet. Er vond een live gesprek plaats tussen trainers die met de 7ROSES-methodiek werken en deelnemers die deze training hebben gevolgd, waarbij ervaringen met het project werden gedeeld. Ook werd er teruggeblikt op de doelstellingen die voorafgaand aan de start van het project zijn geformuleerd.

Meer informatie:

]]>
news-4956 Fri, 06 Dec 2019 16:25:00 +0100 Vooraankondiging: onderzoek naar geweld tegen gevluchte vrouwen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-onderzoek-naar-geweld-tegen-gevluchte-vrouwen/ In december kunt u een onderzoeksvoorstel indienen naar gevluchte vrouwen die met geweld te maken hebben (gehad). Houd de subsidiekalender in de gaten. De call is afkomstig uit de programma's 'Zorg voor vluchtelingen' en 'Kennisprogramma Gender en gezondheid'. In het kader van het project PROTECT werd een filmpje ontwikkeld over geweld tegen vluchtelingen. Dit filmpje is beschikbaar in 23 talen. PROTECT wordt gefinancierd door het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’ van de Europese Unie (2014-2020). In Nederland wordt PROTECT uitgevoerd door IOM, Pharos, Rutgers, Arq Psychotrauma Expert Groep, en dertien sleutelpersonen met een migrantenachtergrond.

]]>
news-4988 Fri, 06 Dec 2019 09:14:55 +0100 De pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd tot 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-pilot-aanpassingsstoornis-bij-kanker-is-verlengd-tot-2021/ De pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd tot 9/2021. Daardoor kunnen meer mensen met kanker gebruik maken van psychologische hulp in het kader van deze pilot. (Huis)artsen & verpleegkundig specialisten kunnen verwijzen. news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4969 Tue, 03 Dec 2019 10:54:25 +0100 Goede zorg beschreven voor kinderen van ouders met psychische klachten https://akwaggz.nl/goede-zorg-beschreven-voor-kinderen-van-ouders-met-psychische-klachten/ Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en/of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe standaard KOPP/KOV biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, het gezin en de leefomgeving. news-4961 Mon, 02 Dec 2019 07:50:01 +0100 Voorbij de verwarring https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voorbij-de-verwarring/ Wat werkt bij mensen die kwetsbaar zijn en zich soms verward gedragen? Houdt die vraag jou bezig? Kom dan naar Voorbij de verwarring. Met meer dan 50 workshops, trainingen en activiteiten. En veel praktijkvoorbeelden en inspirerende persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, familieleden en hulpverleners, waaronder het verhaal van pianiste Iris Hond. Zij heeft het leven op straat zelf ervaren en sluit met haar verhaal en muziek de dag af. Inspirerende oplossingen

Tijdens deze praktijkdag ontdekken we wat werkt rond kwetsbare mensen en delen we de lessen van talloze mooie initiatieven. Neem respijthuis Frits in Baarle-Nassau, een huis dat ruimte biedt aan kwetsbare mensen. Zij kunnen hier tijdelijk wonen en aan hun herstel werken zonder indicatie, diagnose of kosten. Een team van ervaringsdeskundigen runt dit prachtige voorbeeld van sociaal ondernemen. Of leer de hulpkaart gebruiken, een klein kaartje voor in de portemonnee of het telefoonhoesje, speciaal voor mensen die niet goed onder woorden kunnen brengen wat ze voelen in lastige situaties. 

Persoonlijke verhalen

In de Haardvuursessies interviewt tv-presentator Ajouad El Miloudi ervaringsdeskundige Karlijn Roex en familie-evaringsdeskundigen Hans Alderliesten en Ellen van Musscher. Ook horen we van psychiater en schrijver Bram Bakker hoe hij zelf aan de andere kant van de dokterstafel terechtkwam en wat dit met hem deed.

Trainingen en workshops

Jannie de Jong en Martijn van Agtmaal leren ons verward gedrag herkennen en ermee omgaan, in een training met rollenspellen met een acteur. Familie-ervaringsdeskundige Tom Rusting en sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige Tiny van Hees vertellen hoe je in een gesprek het contact tussen hulpverleners, naasten en cliënt kunt herstellen of verbeteren. 
Je kunt je laten bijpraten over de meest actuele kwesties, zoals hoe je als organisatie kunt reageren op negatieve beeldvorming in de media bij incidenten zonder dat dit ten koste gaat van kwetsbare mensen. Of je laat je helemaal bijpraten over de nieuwe Wvggz die per 1 januari 2020 ingaat en waar iedereen in wijkteams of in de vrijwillige zorg en preventie mee te maken krijgt.

Bruisend netwerkplein

Op het netwerkplein kun je diverse experts en ervaringsdeskundigen ‘lenen’ uit de Mensenbieb. Bezoek daar ook het Museum van Mooie Oplossingen met onder meer een VR-bril waarmee je kunt ervaren wat jongeren met een licht verstandelijke beperking ervaren en de GPS-Smartwatch, waarmee cliënten snel kunnen worden teruggevonden en teruggebracht naar de ggz-instelling, een uniek project opgezet door de naaste familie van een cliënt. Of ga mee op excursie naar Reinier van Arkel, de oudste ggz-instelling van Nederland.
Het is maar een greep uit de meer dan 50 gesprekken, lezingen, presentaties, workshops, trainingen en activiteiten.

Komt u ook?

www.voorbijdeverwarring.nl
Voorbij de verwarring is een initiatief van ZonMw en het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT).
 

]]>
news-4944 Thu, 28 Nov 2019 08:10:18 +0100 7e Els Borst Lezing - De prijs van de vrijheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/7e-els-borst-lezing-de-prijs-van-de-vrijheid/ Woensdag 27 november 2019 heeft Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland, de 7e Els Borst Lezing uitgesproken met de titel ‘De prijs van de vrijheid – Over de positie van sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving’. De lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en werd voor het eerst uitgesproken in 2013. De lezing is vernoemd naar Els Borst, die als voormalig minister van VWS aan de wieg stond van het CEG. Els Borst-Eilers (1932 – 2014) heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan diverse ethische De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en wordt dit jaar voor de 7e keer georganiseerd. Het CEG is in 2003 opgericht op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Sindsdien signaleert en informeert het CEG over diverse ethische vraagstukken die worden opgeroepen door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

 

]]>
news-4895 Tue, 19 Nov 2019 13:05:07 +0100 Subsidieoproepen: knelpuntenanalyses voor ontwikkeling kwaliteitsstandaarden wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-knelpuntenanalyses-voor-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-wijkverpleging/ Kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn. Knelpunten zoals ervaren in de dagelijkse praktijk van de wijkverpleging vormen de basis voor kwaliteitsstandaarden. Daarom kun je nu subsidie aanvragen voor uitvoering van diverse knelpuntenanalyses. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 16 januari 2020 om 14.00 uur. Op dit moment kan subsidie aangevraagd worden voor:

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidieoproepen binnen het programma 'Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging' staan open voor organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en die expertise hebben op het gebied van verpleging en verzorging.

Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden

Het programma 'Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging' draagt bij aan de kwaliteit en de transparantie in de wijkverpleging door het verder ontwikkelen, implementeren en evalueren van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast wordt het leren en verbeteren in de praktijk aan de hand van kwaliteitsstandaarden gestimuleerd. Dit met het doel bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg, ongewenste praktijkvariatie terug te dringen en het patiënten welzijn te bevorderen.

Meer informatie

]]>
news-4856 Sun, 17 Nov 2019 23:49:00 +0100 5 langlopende cohortonderzoeken naar vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-langlopende-cohortonderzoeken-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-van-psychische-stoornissen-geh/ Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven met vaak levenslange gevolgen. Door vroeg in te grijpen kan de ontwikkeling, terugval of verergering van psychische stoornissen mogelijk worden voorkomen. Vroege herkenning en behandeling

Binnenkort gaan 5 onderzoeken van start, waarbij de focus ligt op vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen. In deze langlopende cohortonderzoeken worden bestaande cohorten versterkt en/of geharmoniseerd of wordt een nieuw cohort opgezet. Alle onderzoeken richten zich daarbij op het in kaart brengen van risicofactoren, op vroege herkenning, mechanismen voor het ontstaan van stoornissen, behandeling en mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van behandeling. Denk hierbij aan het aanvullen van het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het bestaande Nederlands Autisme Register (NAR) met genetisch onderzoek en online tests, het langdurig monitoren van ongevals- en geweldslachtoffers om de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis te volgen of het opzetten van een longitudinaal cohort met betrekking tot jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Meer informatie:

]]>