ZonMw tijdlijn Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Geestelijke gezondheid nl-nl Tue, 18 Dec 2018 11:53:24 +0100 Tue, 18 Dec 2018 11:53:24 +0100 TYPO3 news-3355 Thu, 13 Dec 2018 22:44:00 +0100 Tweet AVG project Opvang verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-avg-project-opvang-verwarde-personen-als-gevolg-van-alcohol-en-drugs/ news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3354 Thu, 13 Dec 2018 11:57:00 +0100 Tweet Dimence start pilot streettriage Twente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-dimence-start-pilot-streettriage-twente/ news-3358 Wed, 12 Dec 2018 13:39:00 +0100 Tweet OpGGz slaaponderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-opggz-slaaponderzoek/ news-3356 Tue, 11 Dec 2018 10:47:00 +0100 Tweet over OpGGz project training cultuursensitiefwerken en vroegsignalering ggz, lvb problematiek, migrantenjeugd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-over-opggz-project-training-cultuursensitiefwerken-en-vroegsignalering-ggz-lvb-problematiek/ news-3329 Mon, 10 Dec 2018 09:44:05 +0100 Schrijf jouw innovatie in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 https://www.zorginnovatie.nl/nationale-zorginnovatieprijs-2019 Lijkt het jou leuk om jouw zorginnovatie te pitchen tegenover partners, startups, experts, zorginstellingen en financierders? Schrijf je nu in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 en maak kans op een geldbedrag van in totaal €15.000,- euro (€10.000,- voor de vakjuryprijs en €5.000,- voor de publieksprijs). Aanmelden kan tot en met 31 december 2018. news-3328 Mon, 10 Dec 2018 07:01:43 +0100 Nieuwsbrief geestelijke gezondheid december 2018 http://zonmw.m15.mailplus.nl/archief/mailing-315362013.html Met onder andere: vroegsignalering, passend vervoer, praten over waarden helpt mensen duurzaam inzetbaar te houden, terugvalpreventie, nieuwe projecten en subsidiemogelijkheden. news-3321 Sun, 09 Dec 2018 18:19:00 +0100 Webinar en veel gestelde vragen subsidieoproep langlopend cohortonderzoek in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-en-veel-gestelde-vragen-subsidieoproep-langlopend-cohortonderzoek-in-de-ggz/ Op 29 november 2018 vond de webinar over de subsidieoproep voor langlopend cohortonderzoek in de ggz plaats. Tijdens deze webinar gaf ZonMw meer informatie over de subsidieronde en zijn de vragen van de deelnemers beantwoord. Online informatiebijeenkomst

Voorheen zijn vanuit het Onderzoeksprogramma GGz informatiebijeenkomsten georganiseerd om potentiële subsidieaanvragers meer informatie te geven over subsidieoproepen. Voor de eerste keer is deze informatiebijeenkomst vervangen door een online informatiebijeenkomst, oftewel een webinar. Tijdens de webinar heeft ZonMw aan de hand van een presentatie de subsidieoproep toegelicht. Daarnaast hadden deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen middels een chatfunctie. De presentatie, vragen en antwoorden kunt u nu downloaden.

Evaluatie webinar

Na afloop van de webinar zijn de deelnemers gevraagd of zij de voorkeur gaven aan een webinar of een live informatiebijeenkomst bijeenkomst. Hieruit kwam naar voren dat de voorkeur wordt gegeven aan een webinar. ZonMw gaat daarom na of webinars vaker ingezet kunnen worden om u meer informatie te geven over Onderzoeksprogramma GGz.  

Downloads

Presentatie webinar 29 november 2018

Vragen en antwoorden webinar 29 november 2018

Meer informatie

 

]]>
news-3326 Fri, 07 Dec 2018 18:01:00 +0100 Tweet Sylvia Te Wierik over artikel vervoersconvenant in Friesland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-sylvia-te-wierik-over-artikel-vervoersconvenant-in-friesland/ news-3320 Fri, 07 Dec 2018 09:18:44 +0100 Internationale subsidieoproep voor hersenonderzoek: FLAG-ERA III https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-subsidieoproep-voor-hersenonderzoek-flag-era-iii/ FLAG-ERA III organiseert in 2019 een subsidieoproep voor hersenonderzoek. NWO levert in samenwerking met ZonMw een financiële bijdrage van in totaal € 750.000,- aan het onderdeel Human Brain Project (HBP) van de subsidieoproep. Hiermee kunnen 3 Nederlandse projecten worden gehonoreerd. Projecten maken altijd onderdeel uit van een groter internationaal consortium.
Geïnteresseerde partijen kunnen een internationaal consortium vormen en uiterlijk 19 februari 2019 hun vooraanmelding voor een subsidieaanvraag indienen bij het FLAG-ERA secretariaat.

Onderwerpen

Er kan subsidie aangevraagd worden voor ambitieus onderzoek in het veld van hersenonderzoek, waaronder medisch onderzoek en technologieën toepasbaar voor hersenen. In totaal zijn 12 mogelijke onderwerpen opgenomen in de subsidieoproep. NWO ondersteunt alle 12 onderwerpen en stelt daarvoor een budget van € 500.000,- (2 projecten) beschikbaar. ZonMw stelt een budget van € 250.000,- (1 project) beschikbaar voor 4 van de 12 onderwerpen:

 1. Ontwikkeling van cognitieve processen en multisensorische integratie op micro- en macroschaal.
 2. De rol van neurotransmitter systemen bij menselijke cognitie.
 3. De neurowetenschap van besluitvorming.
 4. Ziektemodellering en simulatie.

Bij voorkeur linkt het ZonMw-project aan vroege herkenning en behandeling of gepersonaliseerde zorg.

Future and Emerging Technology (FET) Flagships

Het Human Brain Project is een FET Flagship. FET Flagships zijn visionaire, wetenschappelijke, grootschalige onderzoeksinitiatieven die een grote wetenschappelijke en technische uitdaging adresseren. FLAG-ERA is een ERANet dat ter ondersteuning van HBP de samenwerking van nationale en regionale wetenschapsfinanciers realiseert, door hen gezamenlijke calls te laten uitvoeren.

Meer informatie

]]>
news-3315 Wed, 05 Dec 2018 13:44:10 +0100 12 subsidieaanvragen gehonoreerd voor onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-subsidieaanvragen-gehonoreerd-voor-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/ De ontwikkeling, terugval of verergering van een psychische stoornis kan door vroeg ingrijpen worden voorkomen. Daarom financiert het ZonMw-Onderzoeksprogramma GGz 7 onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg en 5 postdocfellowships. Vroeg herkenning en gepersonaliseerde zorg

De 7 onderzoeken moeten antwoord geven op de vraag voor wie en onder welke condities behandelingen het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden, om daarmee vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg mogelijk te maken. Er kan hierbij gedacht worden aan onderzoek naar het gerichter inzetten van behandelingen bij hallucinaties of het eerder ingrijpen bij zelfbeschadiging bij jongeren.

Postdocfellowships

Fellowships zijn persoonsgebonden subsidies voor innovatieve, creatieve, grensverleggende en veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals in de ggz. De 5 fellows krijgen door middel van de subsidie een kans hun eigen onderzoekslijn op te zetten. Postdocfellows zijn gepromoveerde wetenschappers die reeds onderzoek doen naar ggz gerelateerde onderwerpen. Zij stimuleren hiermee vernieuwd ggz-onderzoek. Inhoudelijk zijn ook deze onderzoeken gericht op de vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een algoritme voor probleemgedrag bij kinderen of een longitudinale studie naar bipolariteit bij volwassenen.

Meer informatie

]]>
news-3294 Wed, 05 Dec 2018 11:30:00 +0100 6 nieuwe projecten aan de slag met melding verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/6-nieuwe-projecten-aan-de-slag-met-melding-verward-gedrag/ Onlangs hebben 6 gemeenten en GGD’en subsidie gekregen voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten. De meldpunten zijn bedoeld voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn, hun omgeving en hulpverleners. In totaal zijn er inmiddels 14 ZonMw-projecten die zich richten op het verbeteren van de niet-acute meldfunctie voor mensen met verward gedrag. Uitbreiden en efficiënter inrichten

De gemeenten en GGD’en gaan aan de slag met het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale meldpunten (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) én het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten. Hiermee wordt de toegankelijkheid van lokale en/of regionale advies- en meldpunten verbeterd. De projecten zullen uiterlijk 1 januari 2019 van start gaan.

GGD GHOR Nederland

Alle projecten worden begeleid en ondersteund door GGD GHOR Nederland, die bijeenkomsten organiseert en kennisuitwisseling faciliteert. Geleerde lessen worden in een handreiking gebundeld. GGD GHOR Nederland werkt nauw samen met KPMG die registratiegegevens van de projecten analyseert. 

Landelijk meldnummer

Op dit moment onderzoekt VWS de financiële en praktische consequenties en mogelijkheden van een landelijk meldnummer dat 24/7 bereikbaar is voor advies en niet-acute meldingen van personen met verward gedrag. Dit wordt meegenomen in de voorjaarbesluitvorming van de begrotingscyclus in het voorjaar van 2019. Als definitief wordt besloten om een landelijk meldnummer in te voeren, zal dat waarschijnlijk niet eerder dan 1 januari 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Ook aan de slag?

Wilt u ook in uw regio aan de slag gaan met een betere meldfunctie voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Gemeenten en GGD’en hebben binnenkort opnieuw de mogelijkheid om met hun samenwerkingspartners subsidie aan te vragen voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Dinsdag 18 december komt de volgende subsidieoproep online. De deadline van deze subsidiemogelijkheid is dinsdag 19 februari 2019, 14.00 uur.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen, maar ook van projectresultaten en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en/of volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-3305 Tue, 04 Dec 2018 12:57:00 +0100 Vraag nu subsidie aan voor een wijk-GGD’er in uw gemeente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vraag-nu-subsidie-aan-voor-een-wijk-ggder-in-uw-gemeente/ Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier. Wilt u een wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Kom dan op 10 januari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht en vraag vóór 7 februari 2019, 14.00 uur subsidie aan.
Het concept van de wijk-GGD’er is intussen in 13 gemeenten succesvol uitgerold. Een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris – werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Subsidie

Gemeenten hebben nu opnieuw de mogelijkheid om met hun samenwerkingspartners subsidie en ondersteuning aan te vragen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris (deadline 7 februari 2019, 14.00 uur). De wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De ondersteuning van het CCV richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er.

Informatiebijeenkomst

Op 10 januari 2019 vindt van 12.30 tot 15.30 uur een informatiebijeenkomst plaats over de subsidie en begeleiding bij het CCV in Utrecht. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Leonie Aarsen van het CCV (leonie.aarsen@hetccv.nl, 06 27 06 74 00) of meld u direct aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

]]>
news-3293 Fri, 30 Nov 2018 11:23:11 +0100 Subsidieoproep fellowships dementieonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/memorabel-fellowships-2019/ Heeft u een idee voor dementieonderzoek met grote potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact? Vraag dan nu subsidie aan. Het programma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie, stimuleert met persoonsgebonden subsidies innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek. news-3283 Tue, 27 Nov 2018 16:50:00 +0100 Subsidieoproep voor langlopend cohortonderzoek in de ggz staat nu online https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/langlopend-cohortonderzoek-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/ U kunt nu subsidie aanvragen voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). De deadline voor het indienen van uw projectidee is 31 januari 2019, 14.00 uur. Bekijk voor meer informatie de subsidieoproep. news-3256 Thu, 22 Nov 2018 09:13:15 +0100 Nieuwe wijk-GGD’ers aan de slag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-wijk-ggders-aan-de-slag/ 9 gemeenten gaan aan de slag met de implementatie van een wijk-GGD’er. Zij krijgen hiervoor financiële middelen vanuit ZonMw en worden begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De begeleiding van het CVV is onder meer gericht op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er. Wat is een wijk-GGD'er ook alweer?

De wijk-GGD’er is een zorgprofessional die op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen aan elkaar verbindt. Op deze wijze probeert hij of zij te voorkomen dat een persoon met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkent. De wijk-GGD’er staat dan ook te boek als een verbindingsofficier in dit krachtenveld die in staat is om inzicht en overzicht te creëren. Vorig jaar zijn al 13 gemeenten met deze inmiddels beproefde methode gestart. Nu volgen er dus 9 nieuwe gemeenten.

De gemeenten op een rij

Een wijk-GGD’er, wijk-ggz’er, consultent mentale gezondheid en een trochpakker. Allemaal termen die laten zien dat de wijk-GGD’er een mooie interventie is waar ruimte is voor gemeenten om het te vertalen naar de eigen specifieke behoefte. De volgende gemeenten gaan hier het komend jaar mee aan de slag:

 • Smallingerland
 • Leiderdorp
 • Etten-Leur
 • Meierijstad
 • Stichtse Vecht
 • Dongen
 • Nieuwegein
 • Hilvarenbeek
 • Achtkarspelen

Wilt u ook aan de slag met een wijk-GGD’er?

In 2019 volgen nog 2 subsidierondes voor implementatie van de wijk-GGD’er. De eerstvolgende subsidieoproep staat vanaf 4 december open met als deadline 7 februari 2019 om 14.00 uur. Op donderdag 10 januari vindt van 12.30 tot 15.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in Utrecht. Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

 

 

]]>
news-3228 Sat, 17 Nov 2018 14:00:00 +0100 Tweet vervoer Deventer RTV https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vervoer-deventer-rtv/ news-3229 Wed, 14 Nov 2018 16:08:00 +0100 Tweet Mediant over het verhaal van peter Pierik https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mediant-over-het-verhaal-van-peter-pierik/ news-3205 Tue, 13 Nov 2018 10:25:43 +0100 Tussentijdse evaluatie Actieprogramma Verward Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tussentijdse-evaluatie-actieprogramma-verward-gedrag/ Halverwege de looptijd van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag is de balans opgemaakt: op hoeveel projecten staat de teller, wat leveren ze op en hoe moeten we verder invulling geven aan de tweede helft van het programma? Dat zijn de vragen die in de tussentijdse evaluatie zijn beantwoord dankzij het uitvoeren van een procesanalyse, focusgroepen en een veldraadpleging. Volop beweging

Na 2 jaar actieprogramma zijn er 246 projecten gefinancierd, verspreid over het hele land. Het veld is in beweging gekomen en hard aan de slag gegaan met de implementatie van de 9 bouwstenen voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Nagenoeg alle gemeenten zijn betrokken bij tenminste 2 projecten waarbij volop aandacht is voor domein-overstijgende samenwerking en de inbreng van het cliëntperspectief. Het gemiddelde rapportcijfer dat het actieprogramma van het veld krijgt is een 7,6. De aansluiting van de verschillende subsidierondes bij de praktijk en de goede informatievoorziening vanuit ZonMw worden gewaardeerd door de aanvragers.

Het veld wil leren van elkaar

Hoewel de waardering voor het actieprogramma door het veld groot is, zijn er ook zaken die beter kunnen. Belangrijkste aandachtspunten zijn een sterkere sturing op integrale aanpak, meer mogelijkheid bieden tot uitwisseling van opgedane kennis en ervaringen en een nadere definiëring en differentiatie van de doelgroep mensen met verward gedrag. Andere aanknopingspunten zijn het verder versimpelen van aanvraagprocedures en het creëren van randvoorwaarden voor borging.   

Hoe nu verder?

In overleg met de opdrachtgevers (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) wordt de vervolgkoers voor de tweede helft van het actieprogramma bepaald.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het actieprogramma? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid of volg ons op LinkedIn.  

Meer informatie

]]>
news-3200 Mon, 12 Nov 2018 08:40:32 +0100 Tweet van Jeroen Kwak over project Respijt, Herstel en sociaal ondernemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-van-jeroen-kwak-over-project-respijt-herstel-en-sociaal-ondernemen/ news-3191 Wed, 07 Nov 2018 14:08:16 +0100 Webinar ‘Subsidieoproep Langlopend cohortonderzoek ggz’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-subsidieoproep-langlopend-cohortonderzoek-ggz/ Wilt u meer informatie over de verwachte subsidieoproep voor langlopend cohortonderzoek ggz? Neem donderdag 29 november 2018 van 11.00 tot 12.00 uur deel aan onze webinar. Tijdens deze webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er de gelegenheid vragen te stellen. Online informatiebijeenkomst

Voorheen werden vanuit het Onderzoeksprogramma GGz informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer informatie over de subsidieoproepen te verstrekken. Om u de tijd van het reizen te besparen is besloten om dit keer een ‘online informatiebijeenkomst’ ofwel een webinar te organiseren. Gedurende de webinar krijgt u aan de hand van een presentatie meer informatie over de subsidieoproep ‘Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg’. Bovendien is er de mogelijkheid om via de chatfunctie vragen te stellen aan het programmateam. 

Aanmelden voor webinar

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de webinar, vul uw naam en e-mailadres in en druk op aanmelden. U ontvangt na aanmelding een bevestiging met meer informatie in uw mailbox. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Onderzoeksprogramma GGz via ggz@zonmw.nl of +31 70 349 52 79. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn

]]>
news-3190 Wed, 07 Nov 2018 12:51:00 +0100 Sfeerimpressie Nivel verbindt: sessie rondom big data in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sfeerimpressie-nivel-verbindt-sessie-rondom-big-data-in-de-ggz/ news-3189 Mon, 05 Nov 2018 11:18:00 +0100 113 Lanceert zelfmoordpreventie-app https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/113-lanceert-zelfmoordpreventie-app/ news-3153 Thu, 25 Oct 2018 22:37:00 +0200 Tweet Paul Heidanus over samenwerking Groningen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-paul-heidanus-over-samenwerking-groningen/ news-3154 Wed, 24 Oct 2018 15:15:00 +0200 Tweet gemeente Voorst over MHFA https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-gemeente-voorst-over-mhfa/ news-3138 Tue, 23 Oct 2018 10:00:00 +0200 9 subsidieaanvragen voor wijk-GGD’er https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-subsidieaanvragen-voor-wijk-ggder/ Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier. Begin oktober hebben 9 gemeenten subsidie aangevraagd voor de invoering van een wijk-GGD’er in hun gemeente. In totaal is voor 20 gemeenten subsidie beschikbaar voor de periode 2018-2019. Ondersteuning door het CCV

Bij een subsidietoekenning ontvangen de gemeenten naast de subsidie ook een ondersteuningstraject van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). CCV-adviseur Gisèle Bool: ‘We zijn blij dat zoveel gemeenten al in deze subsidieronde mee willen en kunnen doen en een subsidieaanvraag hebben ingediend. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste bijeenkomst op 27 november 2018. Daarin gaan de deelnemende gemeenten nader kennismaken en aan de slag met de handvatten voor monitoren/evalueren.’

Beoordeling

Maar voordat de gemeenten aan de slag kunnen, worden eerst de subsidieaanvragen beoordeeld. Elsemiek Hoogwout, programmasecretaris bij ZonMw vertelt: ‘Voor toekenning moeten gemeenten aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Een beoordelingscommissie bekijkt onder meer of er commitment binnen een gemeente is voor een goede verbinding tussen veiligheid en zorg, of doelen SMART-geformuleerd zijn en of ervaringsdeskundigen deelnemen aan de projectgroep. Half november ontvangen de gemeenten bericht of ze subsidie toegekend krijgen.’

Ook aan de slag?

Wilt u in uw gemeente ook een wijk-GGD’er invoeren? In februari en juni 2019 volgen nog 2 instapmomenten om subsidie aan te vragen. In totaal is er subsidie beschikbaar voor 20 gemeenten.

Je begint nooit bij nul 

Beleidsmedewerker Marjolijn Agterberg van de gemeente Veenendaal raadt andere gemeenten van harte een wijkfunctionaris (of wijk-GGD’er) aan. ‘Realiseer je dat je nooit bij nul begint. De functionaris legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is. En vult de hiaten die je vervolgens vanzelf tegenkomt.’ Veenendaal voerde vorig jaar de werkwijze met de Wijk-GGD’er in. Meer weten over de aanpak in Veenendaal? Lees het interview met Marjolijn Agterberg en wijkfunctionaris Pieter de Vries.  

Meer informatie

]]>
news-3130 Fri, 19 Oct 2018 10:34:00 +0200 Veel interesse in onderzoek naar psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veel-interesse-in-onderzoek-naar-psychosociale-zorg-en-ondersteuning-aan-statushouders-in-nederland/ Onderzoekers, praktijkprofessionals en gemeenten hebben 8 subsidieaanvragen ingediend voor onderzoeksprojecten en 19 subsidieaanvragen ingediend voor praktijkprojecten, gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland.
Het aantal subsidieaanvragen laat zien dat er veel interesse is in onderzoek naar (vroege) detectie en behandeling van (gevolgen van) psychotrauma bij statushouders en praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en regie van statushouders. De komende maanden worden de aanvragen door experts, een panel van vluchtelingendeskundigen en de subcommissie Vluchtelingen beoordeeld. In december 2018 wordt een besluit genomen over de honorering van de subsidieaanvragen. 

Eerder herkennen en behandelen

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is minder dan die van mensen zonder vluchtelingenachtergrond, blijkt uit recent onderzoek. Ook hebben veel vluchtelingen trauma’s opgelopen. De subsidieoproep psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland is gericht op het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders en het uitbreiden van kennis over deze zorg. Hierbij is bijzondere aandacht voor de doelgroepen kinderen onder 18 jaar en mensen met een (mogelijke) langdurig zorg- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast is de subsidieoproep gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders en hun naasten. Het ontsluiten van beschikbare kennis en expertise voor lokaal gebruik en in het sociaal domein van gemeentes is daarbij een belangrijk speerpunt.

Meer informatie 

]]>
news-3143 Wed, 17 Oct 2018 11:21:00 +0200 Subsidieoproep Evaluatie cursus Mental Health First Aid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-cursus-mental-health-first-aid/ U kunt subsidie aanvragen voor de evaluatie van de cursus Mental Health First Aid (MHFA) om meer inzicht te verkrijgen in de succesfactoren, faalfactoren en de ervaren effecten van MHFA. news-3142 Wed, 17 Oct 2018 11:18:00 +0200 Subsidieoproep Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-en-doorontwikkeling-crisiskaarthulpkaart/ Kennisinstellingen kunnen samen met een organisatie voor de doorontwikkeling van de Hulpkaart subsidie aanvragen voor de evaluatie van de Crisiskaart/Hulpkaart én de doorontwikkeling van de Hulpkaart. Beide onderdelen moeten dus in de subsidieaanvraag worden uitgewerkt. news-3114 Mon, 15 Oct 2018 13:01:00 +0200 Tweet MEE NL Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders hebben een niet-zichtbare beperking en hoe ga je daarmee om? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mee-nl-meer-dan-25-miljoen-nederlanders-hebben-een-niet-zichtbare-beperking-en-hoe-ga-je-daar/