ZonMw tijdlijn Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Geestelijke gezondheid nl-nl Sat, 16 Feb 2019 02:03:30 +0100 Sat, 16 Feb 2019 02:03:30 +0100 TYPO3 news-3625 Thu, 14 Feb 2019 16:49:00 +0100 Kwetsbare ouderen met complexe psychische problematiek https://akwaggz.nl/addendum-kwetsbare-ouderen-met-complexe-problematiek/ 'Kwetsbare ouderen dreigen in de ggz tussen wal en schip te raken. Met de juiste behandeling zijn er echter mooie resultaten te behalen.' aldus Henk Kruithof, klinisch geriater en voorzitter van de werkgroep Ouderen met psychische aandoeningen. Het addendum 'Kwetsbare ouderen met complexe problematiek', een belangrijke aanvulling op de Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. news-3615 Thu, 14 Feb 2019 08:02:37 +0100 Presentatie trainingsmodules vroegsignalering autisme op NVA Autisme Congres 2018 https://www.youz.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/presentatie-trainingsmodules-vroegsignalering-autisme-op-nva-autisme-congres-2018 news-3610 Mon, 11 Feb 2019 15:43:30 +0100 Webinar Subsidie voor ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg en begeleiding’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-subsidie-voor-regionale-aanpak-verward-gedrag-en-integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding/ Op 21 februari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur vindt een (gratis) webinar plaats over de nieuwe subsidieoproep voor ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg en begeleiding’. Tijdens de webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Online informatiebijeenkomst

Voorheen werd vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer informatie over de subsidieoproepen te verstrekken. Om u de tijd van het reizen te besparen, is besloten om in plaats van een informatiebijeenkomst een webinar te organiseren. 

Wat is een webinar?

Een webinar is een online bijeenkomst. Gedurende de webinar krijgt u aan de hand van een presentatie meer informatie over de subsidieoproep. Bovendien is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan het programmateam.

Aanmelden voor de webinar

Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden voor de webinar. U wordt via de link doorverwezen naar een registratieformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met meer informatie in uw mailbox.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

 • Meld u aan voor de webinar
 • Nieuwsbericht over de subsidieoproepen Regionale aanpak verward gedrag en Integraal aanbod zorg en begeleiding

Heeft u vragen over dit bericht dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag via avg@zonmw.nl.

]]>
news-3593 Thu, 07 Feb 2019 16:07:15 +0100 Vroegtijdige hulp voor kinderen met autismespectrumstoornissen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vroegtijdige-hulp-voor-kinderen-met-autismespectrumstoornissen/ Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) krijgen vaak pas op latere leeftijd de passende hulp die zij nodig hebben. Om de zoektocht naar hulp te verkorten, is in samenwerking met de Academische Werkplaatsen Autisme het platform Autismejongekind.nl in het leven geroepen. Dit platform is speciaal voor en door ouders en professionals ontwikkeld en bundelt informatie rondom de tijdige signalering van ASS. Hoe vroeger, hoe beter 

Ik maak me zorgen, is dat terecht? Waar kan ik aankloppen voor hulp? Deze vragen spelen vaak bij ouders van kinderen die in hun ontwikkeling achter lijken te lopen op leeftijdsgenootjes. Het platform Autismejongekind.nl, dat op 9 december is gelanceerd, kan deze ouders antwoorden bieden.  Zij kunnen hier onder andere een lijst met ‘alarmsignalen’ vinden, de screeninglijst CoSoS (Communicatie en Sociale ontwikkeling Signalen) invullen en ervaringsverhalen lezen van andere ouders. Ook voor professionals kan het platform dienen als informatiebron. Zo biedt het verschillende trainingen en scholingsmodules op het gebied van vroegherkenning, diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblematiek zoals ASS. 

De boodschap van het platform is duidelijk: het is van groot belang dat signalen van ASS zo vroeg mogelijk worden herkend. Zo kan kinderen tijdig specialistische diagnostiek en passende zorg geboden worden, waardoor een goede ontwikkeling wordt bevorderd. Autismejongekind.nl streeft ernaar dat ontwikkelingsproblematiek zoals ASS voor de leeftijd van 36 maanden gesignaleerd wordt. Juist in die eerste levensjaren is er veel winst te behalen in het positief beïnvloeden van de ontwikkeling. 

Samen Doen! en Reach-Aut 

Het platform is een gezamenlijk initiatief van onder andere het landelijk expertisecentrum Autisme Jonge Kind, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Academische Werkplaatsen Autisme Samen Doen! en Reach Aut. Deze werkplaatsen brengen kennis over autisme uit de wetenschap, het praktijkveld, het beleidsveld en opleidingen samen. Het doel hiervan is om de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen te verbeteren en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. 

De projecten binnen Reach-Aut en Samen Doen! zijn inmiddels afgerond en hebben mooie resultaten opgeleverd. Naast het platform Autismejongekind.nl zijn er verschillende lesmethoden gemaakt, E-tools uitgebracht en (internationale) artikelen gepubliceerd. De werkplaatsen zullen de krachten verenigen en samen verder gaan binnen de vernieuwde Academische Werkplaats Autisme (AWA 2.0).

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over het platform Autismejongekind.nl en de resultaten van Reach-Aut en Samen Doen!? 

]]>
news-3564 Mon, 04 Feb 2019 15:27:50 +0100 Wereld Kankerdag 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wereld-kankerdag-2019/ Ieder jaar wordt op Wereld kankerdag wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen. Onderzoek

ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar kanker om met kennis de zorg en gezondheid te verbeteren. Meer weten over onze projecten? We hebben een aantal projecten voor u uitgelicht. Bekijk de projecten rondom kanker.

 

]]>
news-3553 Mon, 04 Feb 2019 00:01:00 +0100 Subsidie voor ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg en begeleiding’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-regionale-aanpak-verward-gedrag-en-integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding/ Werkt u samen met partners uit zorg en veiligheid, het sociaal domein en/of welzijn aan het regionaal inbedden en borgen van een goed werkende aanpak voor (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving? Of wilt u een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein opzetten? Vraag dan nu subsidie aan. Regionale aanpak

Na 2 jaar hard werken aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving, is vastgesteld dat er een goede basis is gelegd, maar dat er ook nog veel te doen is. De tweede fase van het actieprogramma rondom verward gedrag is gericht op het regionaal inbedden en borgen deze aanpak. Het gaat om een integrale persoonsgerichte aanpak waarbij de leefwereld van de mens centraal staat. Ten opzichte van de vorige subsidierondes zijn de volgende aandachtspunten extra van belang:

 • inbedding en borging
 • verbinden lokale en regionale initiatieven
 • domein overstijgende samenwerking
 • cliënten en naasten centraal

Op basis van een gedegen beschrijving van de actuele situatie en het probleem in uw regio bepaalt u de omvang van uw project (budget en looptijd). De subsidie bedraagt maximaal € 250.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De deadline is op 26 maart 2019 om 14.00 uur.

Integraal aanbod zorg en begeleiding

De ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag wordt zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd. Samenwerking tussen beide partijen is dus van cruciaal belang. Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen nu subsidie aanvragen om een gezamenlijk aanbod van zorg en begeleiding te organiseren. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en € 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4 respectievelijk 16 maanden. Ook de deadline van deze subsidieronde is 26 maart 2019 om 14.00 uur.

U kunt subsidie aanvragen om:

 • een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein op te zetten (startsubsidie)
 • een bestaande faciliteit voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s), specifiek te richten op mensen met verward gedrag
 • een nieuwe pilot te starten voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling

Het is binnen deze subsidieoproep ook mogelijk om de taken van de jeugdzorg, die nu ook onder de verantwoordelijkheden van de gemeenten vallen, meer integraal aan te bieden.

Webinar

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen? Sluit u dan aan bij onze webinar op 21 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Verdere informatie volgt binnenkort op onze website.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-3547 Sun, 03 Feb 2019 15:00:00 +0100 Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/psychosociale-zorg-en-ondersteuning-aan-statushouders-in-nederland-1/ Hoe kun je psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders verbeteren en kennis hierover uitbreiden? ZonMw financiert 3 onderzoeks- en 8 praktijkprojecten waarin deze vraag centraal staat. Psychische gezondheid

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is over het algemeen minder dan dat van mensen zonder vluchtelingenachtergrond, blijkt uit recent onderzoek. Ook ervaren veel vluchtelingen psychische problemen en/of hebben ze een trauma opgelopen. Verbetering van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van kennis over deze zorg is hierdoor van groot belang.

Er is nog (veel) ruimte voor verbetering als het gaat om onderzoek naar (mentale) zorg en het verbreden van kennis over vluchtelingen en statushouders in Nederland. De ggz-keten kent nog hiaten en kan meer samenhang gebruiken.

11 projecten gehonoreerd

De subsidieoproep voor onderzoek naar zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland leverde veel subsidieaanvragen op. Na beoordeling door experts, het panel en de programmacommissie zijn 3 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gehonoreerd. De projecten starten uiterlijk in maart 2019.

Een panel met statushouders

Voor het programma Zorg voor vluchtelingen is een nieuw panel opgericht dat bestaat uit statushouders. De leden van dit panel hebben de aangevraagde projecten beoordeeld op relevantie voor statushouders. Na afloop van de vergadering gaven de panelleden hun mening over de opzet van het programma en het beoordelingsproces:

‘Het programma is belangrijk omdat de nieuwkomers meer aandacht nodig hebben. Door oorlog en wat ze in hun landen hebben meegemaakt, naast de slechte ervaringen tijdens hun reizen, hebben heel veel nieuwkomers psychische problemen. Het programma Zorg voor Vluchtelingen speelt een belangrijke rol om deze doelgroep te helpen met hun problemen.’

‘Wij zijn mensen die bij deze doelgroep horen en van hetzelfde land zijn gekomen dus we hebben dezelfde ervaringen, achtergronden en taal.’

‘Ik vind dat de projecten handig zijn. Ze zijn gericht op verschillende leeftijden, van kinderen tot ouderen. Daarnaast passen de projecten bij de nieuwkomers en kunnen ze hen helpen om hun verleden te vergeten en hun toekomst op te bouwen.’

Meer informatie

 

]]>
news-3530 Tue, 29 Jan 2019 15:15:20 +0100 Twee nieuwe onderzoeken naar effectieve zorg en begeleiding voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-nieuwe-onderzoeken-naar-effectieve-zorg-en-begeleiding-voor-slachtoffers-van-loverboys-en-mense/ Hulp voor slachtoffers van loverboys komt vaak te laat of is onvoldoende. Velen worden na behandeling opnieuw slachtoffer of lopen vast in het dagelijks leven. In januari zijn 2 projecten gestart om de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren, om zelfstandigheid en regie over hun eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. Wat werkt?

Over de effectiviteit van de zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys en mensenhandelaren is nog onvoldoende bekend. Het is belangrijk hier meer over te weten om zo het hulpaanbod verder te ontwikkelen en professionals te ondersteunen bij keuzes in en aanpak van de behandeling. In het project ‘Effectiviteit en bereik van zorgprogramma's voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel’ wordt kennis verzameld over de uitvoering en effectiviteit van 7 zorgprogramma’s en de werkzame elementen in die zorgprogramma’s. 
Het project ‘Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys’ onderzoekt wat triggers zijn voor terugval, maar ook voor succes. Hoe komen meisjes in contact met ‘foute mannen’, waarom houden ze contact, welke signalen zijn er, waarom worden deze niet herkend en welke hulp wordt hen aangeboden? Een trajectbenadering moet onder andere zorgen voor een goede aansluiting bij de complexiteit van de problematiek, sensitiviteit voor problematiek bij instellingen vergroten, samenwerking bevorderen en daarmee continuïteit van behandeling realiseren. In 4 pilots wordt de effectiviteit van deze trajectbenadering onderzocht.

Samenwerking en participatie

Beide projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorginstellingen die ruime ervaring hebben met de zorg voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Ook worden jongeren en hun ouders of begeleiders nauw betrokken bij beide projecten. Hun participatie is essentieel in de zoektocht naar wat zij nodig hebben om weer een normaal leven te leiden.

Veilig opgroeien, deelprogramma Loverboys

Het doel van het deelprogramma Loverboys is de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren om zelfstandigheid en regie over het eigen leven van slachtoffers te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. De resultaten dienen handvatten op te leveren waar de praktijk behoefte aan heeft. Opbrengsten dienen professionals zo toe te rusten, dat ze ouders en kinderen beter kunnen helpen.

Meer informatie

]]>
news-3527 Tue, 29 Jan 2019 11:25:52 +0100 Tweet werkbezoek Paul Blokhuis aan FRITS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-werkbezoek-paul-blokhuis-aan-frits/ news-3518 Fri, 25 Jan 2019 10:49:38 +0100 Evaluatie jeugd-ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evaluatie-jeugd-ggz/ Onlangs is een onderzoeksconsortium gestart met het uitvoeren van een evaluatie naar de jeugd-ggz. In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp. Het onderzoek is uitgezet op verzoek van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de eerste evaluatie van de jeugdwet. Bij de bespreking van de eerste evaluatie van de Jeugdwet in de Tweede Kamer kwam aan de orde dat de jeugd-ggz in deze evaluatie onderbelicht is. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer toegezegd om een apart onderzoek te laten uitvoeren. Een consortium bestaande uit het NIVEL, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Tranzo, het PON en de Stichting Alexander gaan dit in de komende tijd gezamenlijk doen.

Het onderzoek richt zich op de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. Er worden gegevens verzameld op zowel landelijk als lokaal niveau. In het onderzoek staan 5 thema’s centraal: toegang tot jeugd-ggz, samenwerking, leren, triage en acute kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook wordt ingegaan op de knelpunten, goede voorbeelden, kansen voor doorontwikkeling en de uitvoering van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel van jeugdhulp De verwachting is dat de resultaten in de loop van 2019 beschikbaar komen.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-3505 Thu, 24 Jan 2019 14:07:00 +0100 Masterclass implementatie in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/masterclass-implementatie-in-de-ggz/ Het denken over en werken aan implementatie van onderzoeksresultaten roept vaak veel vragen op. Het Onderzoeksprogramma ggz organiseert daarom op 12 maart 2019 een masterclass waarin de implementatie van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg centraal staat. Het doel van effectieve implementatie is dat de eindgebruikers – cliënten en naasten – profiteren van kennis die uit projecten naar voren komt. Implementatie gaat echter niet vanzelf en de weg naar de praktijk duurt vaak lang.

Verschillende sessies

Tijdens de masterclass worden daarom door verschillende experts sessies gegeven over het invoeren, opschalen en implementeren van onderzoeksresultaten. Denk aan implementatietools, het verkrijgen van financiering binnen de huidige wet- en regelgeving van de ggz en de implementatie van e-health. De dag wordt voorgezeten door Ellen Vedel, lid van de raad van bestuur van het Sinai Centrum en commissielid van het Onderzoeksprogramma ggz.

Inschrijving staat open voor alle geïnteresseerden en in het bijzonder voor de projectleiders van het Onderzoeksprogramma ggz.

Meer informatie


Download het volledige programma

Meld u aan via het online aanmeldformulier (deelname is kosteloos)

]]>
news-3481 Mon, 21 Jan 2019 17:51:21 +0100 Prof. dr. Frans Zitman overleden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/prof-dr-frans-zitman-overleden/ We zijn bedroefd te moeten melden dat prof. dr. Frans Zitman op 15 januari 2019 is overleden. Binnen ZonMw heeft hij verschillende functies bekleed. Als voorzitter van de stuurgroep InZicht heeft Frans belangeloos en met veel inzet geijverd voor samenwerking tussen de vele actoren in het visuele veld. Hierdoor is hij voor velen een bron van inspiratie geweest. Als programmacommissielid van het Onderzoeksprogramma GGz leverde hij ook een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen het programma Geneesmiddelen was Frans commissielid en voorzitter van de STIP ronde. Ook was hij voorzitter van de ronde Patiëntenregistraties.

Begin september 2018 werd duidelijk dat hij ziek was en niet lang meer te leven had. Toch is zijn overlijden nog onverwacht snel gekomen. Het is een groot verlies voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en de overige naasten.

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe.

]]>
news-3476 Mon, 21 Jan 2019 11:56:44 +0100 Subsidieoproepen ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg & begeleiding’ uitgesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-regionale-aanpak-verward-gedrag-en-integraal-aanbod-zorg-begeleiding-uitgeste/ Op 19 december 2018 informeerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer over het vervolg van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. In zijn kamerbrief schetst hij een vervolgaanpak die wij verwerken in de contouren van de vervolgfase van het actieprogramma verward gedrag en daarmee ook in onze subsidieoproepen.
Daarom publiceren we de subsidieoproepen voor de 'Regionale aanpak verward gedrag' en 'Integraal aanbod zorg & begeleiding' maandag 4 februari 2019 in plaats van 22 januari 2019 op onze website. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 26 maart 2019 om 14.00 uur.

Meer informatie

]]>
news-3467 Thu, 17 Jan 2019 13:44:25 +0100 Aanmelden informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd programmalijn voor gemeenten nu mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanmelden-informatiebijeenkomst-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-programmalijn-voor-gemeen/ Gemeenten en hun natuurlijke partners worden voor de programmalijn uitgenodigd te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd, gebaseerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Voor deze subsidieoproep wordt op woensdag 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) bij Mammoni in Utrecht. Let op: het bijwonen van deze informatiebijeenkomst is verplicht als u een aanvraag wilt indienen! Inschrijven voor de bijeenkomst is vanaf nu mogelijk. Tijdens de bijeenkomst vertellen vertegenwoordigers van de Belgische Samenlevingsdienst over de opzet en de ervaringen in België. Ook wordt de subsidieoproep toegelicht, wordt ingegaan op de wijze waarop aan consortia ondersteuning geboden wordt bij het proces en het indienen  van de aanvraag en is er ruimte voor vragen. Na afloop van de bijeenkomst kunt u aangeven of u een aanvraag wilt indienen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meldt u dan aan via dit formulier. 

De Belgische Samenlevingsdienst

Het Platform voor de Samenlevingsdienst geeft jongeren in België de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door nieuwe vaardigheden te leren en zich deel te laten voelen van de samenleving. Dit gebeurt deels in groepsverband, deels individueel. Per traject wordt een groep jongeren samengesteld die zich zes maanden lang inzetten in verschillende sectoren. De jongeren krijgen daarnaast in groepsverband verschillende trainingen. Het doel van de samenlevingsdienst is om een boost te geven aan het zelfvertrouwen en de talentontwikkeling van jongeren, ze de mogelijkheid geven voor het opdoen van vaardigheden en iets voor een ander of de samenleving te doen. Ondanks dat het geen doelstelling is, boekt de Samenlevingsdienst mooie resultaten op uitstroom van kwetsbare jongeren naar werk of opleiding. 

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door een consortium van meerdere gemeenten met hun natuurlijke partners, zoals werkgevers(organisaties), vrijwilligerscentrales, scholen en maatschappelijke organisaties. Binnen het consortium moet ervaring zijn met het werven, matchen en begeleiden van jongeren. Gemeenten moeten daarnaast domeinoverstijgend samenwerken met de domeinen zorg, onderwijs en werk en inkomen. 

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd? 

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Meer weten? 

eer informatie over de randvoorwaarden vindt u in de factsheet hieronder en in de definitieve subsidie-oproep die op 18 maart 2019 opengesteld wordt. Voor inhoudelijke vragen kunt u nu al contact opnemen via amd@zonmw.nl of 070-349 52 45.

]]>
news-3459 Wed, 16 Jan 2019 09:25:00 +0100 Featback https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/onderzoeksprogramma-ggz/the-effectiveness-of-an-e-health-intervention-with-expert-patient-support-in-individuals-with-an-eat-1/t/interview-met-projectleider-3/ Het duurt ongeveer 5 jaar voordat mensen met een eetstoornis hulp zoeken. Alexandra Dingemans hoopt dat met de inzet van de webbased interventie 'Featback' de stap naar hulp zoeken, kleiner wordt. news-3458 Tue, 15 Jan 2019 15:50:28 +0100 Patiëntenparticipatie bij het ontwikkelen van de app Reality Keeper https://publicaties.zonmw.nl/e-health-toepassingen-ontwikkelen-samen-met-de-patient-de-reality-keeper/ De Reality Keeper is een app die je activiteit op sociale media monitort en waarschuwt als het dreigt mis te gaan. In eerste instantie werd de Reality Keeper bedacht door en voor mensen met een psychose. Inmiddels is de app door iedereen te gebruiken. news-3456 Tue, 15 Jan 2019 15:28:59 +0100 Informatiebijeenkomst melding verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-melding-verward-gedrag/ Wilt u werken aan betere bereikbaarheid van meldpunten voor verward gedrag? En hiervoor subsidie aanvragen? Kom dan maandagmiddag 21 januari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht. news-3450 Tue, 15 Jan 2019 14:19:00 +0100 Succesvolle arbeidsparticipatie voor mensen met autisme https://www.youtube.com/watch?v=s8OmBIJi8ec&feature=youtu.be&list=PL4ZUygULA-TugOxf5ryvE3CyMK9cHDusS In het project WerkWeb-Autisme wordt een zelfmanagement methodiek ontwikkeld om mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk. news-3455 Tue, 15 Jan 2019 14:09:39 +0100 Nieuwe subsidieronde verdiepend onderzoek longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieronde-verdiepend-onderzoek-longitudinale-effectmonitor-jeugdzorgplus/ Voor verdiepende onderzoeken in de JeugdzorgPlus zijn 2 subsidieoproepen gepubliceerd. In de ene oproep staan 4 verschillende onderzoeksonderwerpen centraal. In de andere oproep staat verdiepend overkoepelend onderzoek naar werken in de JeugdzorgPlus centraal. De deadline voor indienen van een aanvraag is 9 april 2019. Verdiepend onderzoek naar 4 afzonderlijke onderzoeksonderwerpen

De eerste oproep richt zich op 4 onderzoeksonderwerpen, te weten:

 1. Plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel en de stijging van dit type plaatsingen;
 2. Signalen over de (kortere) duur van de machtigingen. Bijvoorbeeld 3 in plaats van 6 maanden.
 3. Impact van suïcidale gedachten en suïcide op samenwerking tussen ketenpartners en op de (groeps)dynamiek in de JeugdzorgPlus.
 4. Kleinschaligheid als alternatief voor geslotenheid. Inventarisatie van de initiatieven op het gebied van kleinschaligheid en onderzoek en vergelijking van een aantal initiatieven.

Per onderwerp kan er één subsidieaanvraag worden gehonoreerd met een maximaal budget van €50.000,- voor de duur van maximaal 9 maanden. Indiener en projectleider dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn.

Bekijk subsidieoproep

Verdiepend onderzoek naar werken in de JeugdzorgPlus

In dit overkoepelend onderzoek wordt de onderzoekers gevraagd om aan de hand van de onderzoeksresultaten uit de nu lopende 5e en voorgaande rondes van het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus en gesprekken met professionals in de JeugdzorgPlus een perspectief te schetsen op het aantrekkelijk maken en houden van werken in de JeugdzorgPlus. Werk dat veelal zeer complex en stressvol is. Het onderzoek richt zich op de zogenaamde tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden: voorwaarden die zich lastig laten uitdrukken in geldwaarde maar die het werken in de JeugdzorgPlus positief ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan intervisie mogelijkheden en een goede werksfeer.
In de opzet van het onderzoek wordt kennis uit relevante actuele literatuur, het onderzoek ‘verkenning arbeidsmarkt Jeugdsector’ en de actieprogramma’s Werken in de Zorg en (ont-)Regel de Zorg meegenomen. Er kan één subsidieaanvraag worden gehonoreerd met een maximaal budget van €150.000,- voor de duur van maximaal 18 maanden. Indiener en projectleider dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn.

Bekijk subsidieoproep

Meer informatie

 

]]>
news-3452 Tue, 15 Jan 2019 11:46:58 +0100 ZonMw actief tijdens de e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-actief-tijdens-de-e-healthweek-2019/ Van 21 tot 26 januari is de landelijke e-healthweek. Met meer dan 200 activiteiten door het hele land kan het grote publiek zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe e-health kan worden ingezet. ZonMw organiseert twee activiteiten op het gebied van dementie en sport. Met e-health, digitale ondersteuning in de zorg, krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. ZonMw draagt daar aan bij door onderzoek en het stimuleren van de implementatie en wij zijn dan ook van harte hoofdpartner van de e-healthweek.

Sessies ‘dementie’ en ‘sport’

Op maandag 21 januari organiseren we twee sessies op de openingsmanifestatie ICT&Health. In de sessie 'E-health voor sport én zorg' gaan we kijken wat de zorg kan leren van innovaties uit de sport. Slimme tools voor lichaamshydratie of krachtmetingen, hoe kunnen we deze toepassen in de zorg? Daarnaast organiseren we de sessie 'Dementie innovaties, gebruik ze!' Er zijn veel e-health applicaties voor dementie. Samen met de deelnemers gaan we ons buigen over de belangrijke vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen met dementie en hun naasten deze technologie ook kunnen gebruiken?

E-health in ZonMw projecten

E-health is bij ZonMw in veel programma’s te vinden. De focus is onderzoek naar e-health en het gebruik ervan in de praktijk. Zo onderzochten we het gebruik van een app voor mensen met separatieangst, deden we onderzoek naar de mogelijkheden voor thuisrevalidatie, werd er een zelfmanagement methodiek ontwikkeld voor mensen met autisme en onderzochten we de inzet van een tabletcoach. Een selectie van deze en meer mooie projecten en projectresultaten hebben wij verzameld op onze speciale e-healthweek pagina.

Meer informatie

ZonMw en de e-healthweek
Activiteiten e-healthweek

 

]]>
news-3461 Mon, 14 Jan 2019 16:00:00 +0100 Tweet Vilans over kennisbundel Verward in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vilans-over-kennisbundel-verward-in-de-wijk/ news-3423 Mon, 14 Jan 2019 12:00:00 +0100 'Investering in wijkverpleging verdient een vervolg' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/investering-in-wijkverpleging-verdient-een-vervolg/ Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. ‘Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.’  

De motie van de toenmalig PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer stelde een versterking van de wijkaanpak in probleemwijken voor, met aandacht voor de rol van zorg, onderwijs, sport, vrijwilligerswerk en de hele infrastructuur. Een van de speerpunten was het verbeteren van de schakelfunctie en zichtbaarheid van de wijkverpleegkundige in de wijk. ‘Ons achterliggende idee was dat een aanpak alleen effectief kan zijn als die aanhaakt op de hele situatie van mensen’, blikt Hamer terug. De motie was het startschot voor de eerste fase van het ZonMw-programma onder de naam ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’.

Met het geld dat dankzij de motie Hamer werd vrijgemaakt, werden tussen 2009 en 2013 projecten opgestart die de wijkverpleegkundige in de wijk zichtbaarder moest maken. Daarna volgde het programma ‘Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen’. Het accent lag nu op het toerusten van wijkverpleegkundigen voor hun nieuwe taken, die voortkwamen uit de verandering van de financiering naar de zorgverzekeringswet: het zelf indiceren van zorg, de samenwerking binnen en buiten het team wijkverpleging en het ondersteunen van zelfredzaamheid en eigen regie bij cliënten.

Breed opgezet

Heeft het programma opgeleverd waarvoor het in het leven is geroepen? Hamer toont zich tevreden met de brede opzet ervan. ‘Dat is in de geest van mijn motie van tien jaar geleden.’ Intussen is duidelijk dat de reikwijdte van de wijkverpleging sterk is toegenomen, constateert ze. ‘Dat betekent dat niet alleen het vak van verpleging en verzorging inhoudelijk moet worden versterkt, maar ook de samenwerking in teams, met andere disciplines, in de zorg en daarbuiten. Daarvoor heeft het programma Zichtbare schakel belangrijke stappen gezet.’

Ook Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap aan het UMCU, heeft lof voor de brede opzet. ‘Ik kende wel stukjes uit het programma, maar had me nooit gerealiseerd hoe mooi al die verschillende elementen elkaar aanvullen: het algemeen toerusten voor het indiceren door wijkverpleegkundigen, het stimuleren van leiderschap – wat me enorm aanspreekt – en de kennisagenda, waar ik bij betrokken was. De enorme boost die dat heeft gegeven, spat ervan af.’

Meepraten

De zichtbaarheid van het hele team van de wijkverpleging is volgens Schuurmans dankzij het programma sterk verbeterd. Een van de opbrengsten van het programma is de opzet van de ambassadeurstrajecten voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden, een leiderschapsprogramma bedoeld om de mondigheid van de beroepsgroep te vergroten. ‘Ik kom tegenwoordig wijkverpleegkundigen in allerlei soorten overleg tegen. In de media, bij de beroepsvereniging en in gemeenteraden. De rol van verpleegkundigen is veel steviger geworden.’ Ze vindt het fantastisch dat al die wijkverpleegkundigen in staat zijn om met kamerleden, bestuurders en beleidsmakers om tafel te gaan. Ook in haar werk als Chief Nursing Officer, waarbij ze de minister van VWS adviseert, heeft ze er profijt van. ‘Ik zeg altijd: ik heb liever dat wijkverpleegkundigen met de minister praten, dan dat ik dat doe. Het gaat over hún werk. Prachtig ook om te zien hoe al die beleidsmakers en kamerleden door wijkverpleegkundigen zijn meegenomen in de wijk.’ Schuurmans was voorzitter van de commissie die het Kwaliteitskader Wijkverpleging opstelde. ‘Mede dankzij de inbreng van ambassadeurs tijdens klankbordsessies was er een grote wisselwerking met de praktijk. Zij hebben bij elke stap in de totstandkoming feedback gegeven.’

Hamer heeft vanuit haar huidige functie meermaals haar betrokkenheid bij deze groep ambassadeurs getoond. Zij liet weten dat het broodnodig is dat zij met hun verhalen en kennis van de praktijk het contact blijven opzoeken met wethouders, politici en beleidsmakers. Hamer, nu: ‘Wat ik vooral goed vind, is dat de wijkverpleging een duidelijke positie en stem heeft gekregen op lokaal en regionaal niveau. Dáár moeten tenslotte alle veranderingen in de praktijk worden gebracht die op landelijk niveau bedacht worden.’

Leernetwerken

Een andere belangrijke Zichtbare schakel-opbrengst zijn de leernetwerken, waarin teams uit beroepsonderwijs en praktijk intensief samenwerken. In een aantal leernetwerken trekken duo’s van onderwijs- en praktijkprofessionals samen op, om van elkaar te leren. ‘Dat bij elkaar in de keuken kijken werkt goed’, zegt Schuurmans. ‘En je ziet dat deze initiatieven ook worden voortgezet als het programma stopt, omdat iedereen ze waardevol vindt. Het is daarbij goed dat in de leernetwerken steeds meer aandacht is gekomen voor de diversiteit binnen het team, zoals de verpleegkundigen in de wijk, verzorgenden en helpenden. Een duidelijke eigen identiteit is een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken.’

Mariëtte Hamer: ‘Laten we nóg breder gaan samenwerken in de wijk’

 

Ook Hamer vindt het positief dat er dankzij het programma veel wordt samengewerkt tussen onderwijs en de zorginstellingen. Het feit dat leernetwerken gebruik maken van leren leren, reflecteren en teamleren sluit aan bij recente SER-adviezen over leven lang ontwikkelen. ‘Vanwege de grote tekorten in de zorg wordt het steeds belangrijker om instromers uit andere sectoren te vinden’, zegt Hamer. ‘Om die groep binnen te halen is het belangrijk dat werkgevers niet alleen naar diploma’s kijken, maar ook naar vaardigheden en de mogelijkheden om werken en leren te combineren. Ik denk dat de leernetwerken van Zichtbare schakel daar goed op inspelen. Ook als het gaat over de broodnodige versterking van de positie van mbo-professionals in de wijkverpleging door bij- of nascholing.’

Bekostiging

Toch zijn er zeker nog knelpunten, blijkt uit de evaluatie van het programma. Een daarvan is het feit dat de bekostiging van de activiteiten van de wijkverpleging uit drie verschillende wetten komt - Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg. Mede daardoor blijkt preventie maar moeizaam een plek te krijgen in de wijk, blijkt zowel uit de Zichtbare schakel-evaluatie als het Kwaliteitskader Wijkverpleging. ‘Preventie valt onder gemeentelijke financiering, en individuele verpleegkundigen denken dat zij alleen iets kunnen doen, als zij er een betaaltitel voor hebben', legt Schuurmans uit. ‘Daardoor verschilt de mate waarin preventie van de grond komt, heel erg. Niet alleen ontbreken de structuren, maar vooral ook de erkenning dat preventie onderdeel is van het werk van de wijkverpleging. Preventie is een brede taak die organisaties óók hebben.’

Ruimte nodig

Beroepsvereniging, financiers en werkgevers hebben dit jaar in het Kwaliteitskader Wijkverpleging afgesproken dat ze preventie willen stimuleren, maar de manier waarop, is nog onduidelijk. ‘Misschien moeten we gaan denken aan andere vormen van bekostiging’ zegt Schuurmans. ‘Daar wordt nu op een aantal plekken mee geëxperimenteerd.’
Het kabinet heeft de SER dit jaar gevraagd om een verkenning naar de betaalbaarheid van de zorg op lange termijn. Het is nog te vroeg om daar al uitspraken over te doen, zegt Hamer. ‘We zitten nu in de opstartfase; eind van het jaar moet de verkenning klaar zijn.’
In het verlengde van de discussie over preventie ligt de vraag hoeveel ruimte er eigenlijk is voor de professionaliteit van de wijkverpleegkundige. Schuurmans: ‘We willen graag de professionaliteit van de wijkverpleegkundigen versterken, terwijl professionals last blijken te hebben van het feit dat zij werknemer zijn. Ze zijn afhankelijk van hun werkgever en een ict-systeem dat vaak slecht aansluit op de praktijk. Dat is een spanningsveld.’

Hoe verder

Er komt een nieuw ZonMw-programma voor Verzorging en Verpleging. Welke lacunes zouden daarbij nog aan bod moeten komen? De Kennisagenda Wijkverpleging geeft hiervoor natuurlijk al een aanzet. Hamer hoopt dat de integrale benadering van de hulp aan mensen in de wijk verder wordt uitgebouwd. Schuurmans ziet graag onderzoek naar interventies voor wijkverpleegkundigen om patiënten met psychische problemen te ondersteunen. Ook naar gedragsverandering, zoals ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie, is volgens haar meer onderzoek nodig. Daarnaast is de rol van technologie tot nu toe onderbelicht gebleven. ‘Betrek wijkverpleegkundigen bij het ontwikkelen van technologische innovaties, zodat het resultaat straks ook echt van hen is.’  

Marieke Schuurmans: ‘Wijkverpleegkundigen moeten kunnen meedenken over oplossingen, om te voorkomen dat ze opbranden’

 

De noodzaak voor samenwerken en samen leren zal de komende jaren alleen maar toenemen, voorspelt ze. ‘De trend in de zorg is dat mensen zoveel mogelijk thuis zullen zijn. Wijkverpleegkundigen moeten kunnen meedenken over oplossingen, zodat ze niet opbranden. Prachtig dat het programma een succes is wat betreft het terugbrengen van de wijkverpleegkunde, maar we zijn er nog niet.’

Eindevaluatie

Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje in de eindevaluatie 2014-2018 van het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. Hierin staan de belangrijkste resultaten beschreven, alsook de gekozen werkwijze en de gemaakte keuzes. Op de website van ZonMw vindt u meer informatie over het programma Zichtbare schakel fase 2 en over de activiteiten op het gebied van de wijkverpleging.

Eindevaluatie programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

 

]]>
news-3435 Mon, 14 Jan 2019 05:16:03 +0100 Een ‘online community’ om ervaringskennis in het omgaan depressie te delen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/een-online-community-om-ervaringskennis-in-het-omgaan-depressie-te-delen/ Hoe kan ervaringskennis anderen met depressie helpen? Tijdens het kwalitatieve onderzoek ‘de Kracht van Depressie’ zijn 15 mensen met depressie geïnterviewd en hebben er 3 focusgroepen plaatsgevonden om de ontwikkeling van ervaringskennis bij depressie in kaart te brengen. Factoren als gepersonaliseerde informatie, laagdrempelig en gelijkwaardig contact met lotgenoten, flexibiliteit maar ook samenwerking tussen alle partijen (zorgverleners, naasten, ervaringsdeskundigen, werkgever) werden tijdens dit proces als relevant beschouwd om ervaringskennis op een prettige wijze te kunnen delen. Deze voorwaarden brengt het project samen in een digitale community voor mensen met depressie en hun naasten. Het delen van ervaringen en in het omgaan met depressie en advies van lotgenoten staat in deze omgeving centraal. De community is een veilige en betrouwbare digitale omgeving, waarin vraag en aanbod van ervaringskennis over depressie bij elkaar komt. De komende maand staat in het teken van het creëren van de community, zodat deze het eerste trimester van 2019 in gebruik genomen kan worden.

Samenwerking

Dit onderzoek is een samenwerking tussen TopGGz-instelling Pro Persona, de landelijke patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging, het Radboudumc en REshape, het innovatiecentrum voor zorgverandering. Het onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-Onderzoeksprogamma ggz.

Interesse of deelname

Bij interesse in het project, kan contact opgenomen worden met Dorien Smit, promovenda bij Pro Persona Research: d.smit@propersona.nl.

Meer informatie

]]>
news-3417 Tue, 08 Jan 2019 17:12:00 +0100 Tweet Memorabel Fellowshipronde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-memorabel-fellowshipronde/ news-3416 Tue, 08 Jan 2019 12:00:01 +0100 Subsidieoproep: ‘Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-multinational-research-projects-on-personalised-medicine-for-neurodegenerative-dise/ U kunt nu uw projectidee indienen voor de subsidieoproep ‘Multinationale onderzoeksprojecten over gepersonaliseerde geneeskunde voor neurodegeneratieve ziekten’. De subsidie wordt verstrekt vanuit het EU Joint Programma Neurodegenerative Disease Research (JPND). In het ziekteverloop van neurodegeneratieve aandoeningen is veel variatie. Het is daarom nog niet goed duidelijk welke medische interventies of zorgbehandelingen optimaal aansluiten bij het specifieke ziekteverloop van een persoon. Niet iedere patiënt heeft baat bij dezelfde behandeling. Met deze subsidieoproep wil JPND meer inzicht krijgen waarom een behandeling bij de een wel aanslaat, en bij de ander niet. De subsidieoproep vraagt om internationale, multidisciplinaire voorstellen om door middel van precision medicine, diagnostiek, zorg, (preventieve) behandelingen en interventies beter aan te laten sluiten bij de individuele pathologie.
Voor deze oproep is ruim 30 miljoen euro beschikbaar. De Nederlandse bijdrage is maximaal 1 miljoen euro.

Subsidieoproep

JPND en Memorabel

ZonMw draagt vanuit het nationale programma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie, bij aan het internationale programma JPND.

Meer informatie

JPND is een internationaal programma. Alle informatie over de randvoorwaarden, het budget, de projectduur, wie kan aanvragen, waar u moet indienen, et cetera, staat in de uitgebreide subsidieoproep op de Europese JPND website.

 

]]>
news-3398 Fri, 21 Dec 2018 13:35:15 +0100 11 subsidieaanvragen gehonoreerd binnen het programma Zorg voor Vluchtelingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/11-subsidieaanvragen-gehonoreerd-binnen-het-programma-zorg-voor-vluchtelingen/ Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Verbetering van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van kennis over deze zorg is hierdoor van groot belang. Daarom financiert de Stichting tot Steun VCVGZ en het ZonMw programma Zorg voor Vluchtelingen gezamenlijk 3 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Zorg voor vluchtelingen

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is over het algemeen minder dan dat van mensen zonder vluchtelingenachtergrond, blijkt uit recent onderzoek. Ook hebben veel vluchtelingen traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Er is behoefte aan verbetering van en kennis over psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland. Daarnaast kan het versterken van de positie en regie van statushouders en hun naasten bijdragen aan betere zorg. 

Onderzoeksprojecten

De 3 onderzoeksprojecten richten zich met name op (vroege) detectie en behandeling van (de gevolgen van) psychotrauma bij statushouders. Er kan hierbij gedacht worden aan onderzoek naar screening, effectiviteit van interventies en organisatie van de zorg en ondersteuning

Praktijkprojecten 

De 8 praktijkprojecten gaan zich bezighouden met het versterken van de positie en de regie van 
statushouders. Hierbij gaat het om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van statushouders met psychosociale problemen en oplossingen leveren voor de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke, kortlopende projecten gericht op bijvoorbeeld informatieoverdracht of integrale zorg en ondersteuning in het sociale domein. 

Meer informatie

]]>
news-3379 Wed, 19 Dec 2018 14:20:00 +0100 Subsidie voor kleinschalige initiatieven in de ggz door ervaringsdeskundigen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-kleinschalige-initiatieven-in-de-ggz-door-ervaringsdeskundigen/ Ervaringsdeskundigen kunnen samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling. De deadline voor het aanvragen van deze subsidie is vrijdag 15 februari 2019 om 14.00 uur.
De subsidie is bedoeld voor initiatieven, interventies of instrumenten die door ervaringsdeskundigen worden geleid en ten goede komen van ggz-patiënten. Ook voor het inzetten van ervaringsdeskundigen bij opleidingen voor professionals kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het leiden van een (herstel)groep, het opzetten van een (digitaal) platform, het inzetten van een ervaringsdeskundige bij de opleiding tot hulpverlener of het geven van voorlichting binnen een ggz-instelling.

Budget

De maximaal aan te vragen subsidie per project is € 20.000,- voor een looptijd van maximaal 6 maanden. De subsidies zijn niet bedoeld voor het voortzetten van de werkzaamheden van een ervaringsdeskundige die reeds in dienst is van een organisatie. Dit valt namelijk onder verzekerde zorg. In totaal is er voor deze subsidieronde maximaal € 300.000,- gereserveerd. Er kunnen dus maximaal 15 projecten toegekend worden.

Informatiebijeenkomst en training

Wilt u meer weten over de subsidieoproep? Kom dan op maandag 21 januari 2019 of dinsdag 29 januai van 12.00 tot 13.00 uur naar de informatiebijeenkomst bij PGOsupport in Utrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden via avg@zonmw.nl. ZonMw licht daar de subsidiemogelijkheid toe. Aansluitend geeft PGOsupport de training ‘Projectaanvraag schrijven voor ervaringsdeskundigen’ (13.00 tot 16.30 uur). De trainingen van PGOSupport zitten inmiddels helaas vol; u kunt zich hier dus niet meer voor inschrijven.

Meer informatie

]]>
news-3355 Thu, 13 Dec 2018 22:44:00 +0100 Tweet AVG project Opvang verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-avg-project-opvang-verwarde-personen-als-gevolg-van-alcohol-en-drugs/ news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3354 Thu, 13 Dec 2018 11:57:00 +0100 Tweet Dimence start pilot streettriage Twente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-dimence-start-pilot-streettriage-twente/