ZonMw subsidieoproepen Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Geestelijke gezondheid nl-nl Mon, 26 Oct 2020 11:33:47 +0100 Mon, 26 Oct 2020 11:33:47 +0100 TYPO3 news-6220 Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 +0200 Proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/proeftuinen-zicht-op-de-groep-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid/ Regio’s kunnen een projectplan indienen om op gemeentelijk niveau meer zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg en ondersteuningsbehoefte. Als proeftuin wordt de eigen werkwijze doorontwikkeld en/of geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze. news-6282 Mon, 12 Oct 2020 00:00:00 +0200 Vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vervolgonderzoek-outcome-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-13-nieuwe-regios/ Wat zijn de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten bij die gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld? Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 13 niet eerder onderzochte regio’s. news-6228 Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 +0200 Social Trials - Uitbreiding middels implementatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/social-trials-uitbreiding-middels-implementatie/ Binnen de Social Trials staat experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en naasten vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie centraal. In de uitbreiding wordt ruimte gegeven aan vier extra pilot gemeenten om te experimenteren met passende ondersteuning, gebaseerd op deze benadering. news-6249 Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0200 Off Road 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/off-road-2020/ Het programma Off Road geeft ruimte aan jonge onderzoekers voor baanbrekend- onconventioneel onderzoek, en is daardoor potentieel risicovol. Het onderzoek betreft (bio)medische- en/of gezondheidszorgwetenschappen als onderzoekterrein(en). Er is extra budget beschikbaar voor aanvragen die in deze ronde worden ingediend op het onderwerp dementie (Memorabel). news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.