ZonMw subsidieoproepen Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Geestelijke gezondheid nl-nl Tue, 11 Aug 2020 01:10:15 +0200 Tue, 11 Aug 2020 01:10:15 +0200 TYPO3 news-5875 Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0200 Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/beloftevolle-eenzaamheidsinterventies-op-weg-naar-erkenning/ Voor deze subsidieoproep worden een aantal beloftevolle eenzaamheidsinterventies uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. De subsidie oproep is gericht op de ondersteuning van de door ontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling van beloftevolle interventies en activiteiten. news-6010 Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 +0200 Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase I https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/pilot-cirkelen-rond-je-onderzoek-fase-i/ Om de onderzoeksopzet van onderzoek in de langdurige zorg en ondersteuning te verbeteren heeft ZonMw de aanpak ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’ (Andriessen & Ganzevles, 2019) laten ontwikkelen. In de Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase I wordt deze aanpak uitgevoerd in de praktijk. news-5913 Wed, 08 Jul 2020 00:00:00 +0200 Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/praktijk-en-onderzoeksfellowships-geestelijke-gezondheidszorg/ De fellowshipsubsidies van het Onderzoeksprogramma ggz zijn persoonsgebonden subsidies, voor praktijkprofessionals en onderzoekers die nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën hebben om de ggz te verbeteren. news-5840 Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoeksprojecten-verpleging-en-verzorging-essentiele-zorg/ Samenwerkingsverbanden, die deel uitmaken van een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging, kunnen subsidie aanvragen voor projectideeën gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundig en verzorgend handelen. Het onderzoek richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van essentiële zorg. news-5927 Thu, 16 Jul 2020 00:00:00 +0200 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-5/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren en/of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.