ZonMw subsidieoproepen Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Geestelijke gezondheid nl-nl Fri, 26 Apr 2019 16:34:37 +0200 Fri, 26 Apr 2019 16:34:37 +0200 TYPO3 news-3626 Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0100 Gender en Gezondheid – Implementatieronde II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-en-gezondheid-implementatieronde-ii/ Er komt steeds meer kennis beschikbaar dat man/vrouw-verschillen invloed hebben op de diagnose, het verloop en de behandeling van aandoeningen bij mannen en vrouwen. Deze subsidieoproep i.s.m. de Hartstichting is gericht op de implementatie van dergelijke sekse- en gendersensitieve kennis in de praktijk. Informatiebijeenkomst: 26 maart 2019. news-3791 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0100 Gender in Research Fellowship https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-in-research-fellowship/ The ZonMw Gender and Health Knowledge Program will provide Gender in Research Fellowships for graduate and post-doctoral trainees to attend the Gender and Health course and participate in the Gender in Research workshop at the Erasmus Summer Programme from 19-23 August in Rotterdam, The Netherlands. news-3871 Thu, 04 Apr 2019 12:00:00 +0200 JZOJP Startimpuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls/ Bent u een startend regionaal samenwerkingsverband? Wilt u verkennen op welke wijze u met uw partners een integraal zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod kunt inrichten in uw regio? En hebt u ondersteuning nodig om uw netwerk te ontwikkelen? Dan is deze subsidieoproep voor u! news-3749 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0100 Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/duurzame-uitwisseling-tussen-onderwijs-en-praktijk-in-het-kader-van-verward-gedrag/ Onderwijsinstellingen kunnen samen met praktijkinstellingen subsidie aanvragen om een innovatief samenwerkingsverband op te zetten in de vorm van een leernetwerk. Leernetwerken zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo's en praktijkinstellingen. Het doel is een regionaal duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk. news-3942 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag-3/ U kunt subsidie aanvragen voor het versterken van een regionale infrastructuur van bestaande lokale en regionale advies- en meldpunten voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, naasten, bezorgde burgers en hulpverleners. news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.