ZonMw subsidieoproepen Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Geestelijke gezondheid nl-nl Fri, 19 Oct 2018 11:40:22 +0200 Fri, 19 Oct 2018 11:40:22 +0200 TYPO3 news-1835 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100 Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startsubsidie-opstellen-plan-van-aanpak-verward-gedrag/ U kunt subsidie aanvragen voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag in uw regio. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project (looptijd maximaal 12 maanden). news-2993 Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 Regionale aanpak verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regionale-aanpak-verward-gedrag-2/ U kunt subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De scope van het project kan variëren tussen kortlopende activiteiten gericht op één of enkele bouwste(e)n(en) tot het realiseren van alle bouwstenen. news-3000 Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 Implementeren met impact https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementeren-met-impact/ Heeft u als patiënten- en gehandicapten organisatie (pg-organisaties) een concreet, gebruiksklaar product ontwikkeld? Maar moet u de stap naar daadwerkelijk gebruik in de praktijk nog maken? Dan kunt u hier subsidie aanvragen voor uw implementatieproject. news-3118 Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 Evaluatie cursus Mental Health First Aid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-cursus-mental-health-first-aid/ U kunt subsidie aanvragen voor de evaluatie van de cursus Mental Health First Aid (MHFA) om meer inzicht te verkrijgen in de succesfactoren, faalfactoren en de ervaren effecten van MHFA. news-3119 Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-en-doorontwikkeling-crisiskaarthulpkaart/ Kennisinstellingen kunnen samen met een organisatie voor de doorontwikkeling van de Hulpkaart subsidie aanvragen voor de evaluatie van de Crisiskaart/Hulpkaart én de doorontwikkeling van de Hulpkaart. Beide onderdelen moeten dus in de subsidieaanvraag worden uitgewerkt. news-2994 Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-1/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.