ZonMw subsidieoproepen Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Geestelijke gezondheid nl-nl Thu, 12 Dec 2019 04:47:43 +0100 Thu, 12 Dec 2019 04:47:43 +0100 TYPO3 news-2700 Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-experimenten-vervoer-mensen-met-verward-gedrag-door-niet-ravs/ U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer. news-2757 Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0200 Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/haalbaarheid-van-regionaal-niet-rav-vervoer/ U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest. news-4815 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Onbegrepen Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-onbegrepen-gedrag/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom het handelen van wijkverpleegkundigen en verzorgenden bij mensen met onbegrepen gedrag. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4816 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Knelpuntenanalyse Compressietechnieken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-compressietechnieken/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse voor het verpleegkundig handelen rondom compressietechnieken, in het specifiek zwachtelen. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4817 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Vervuilde Huishoudens https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-vervuilde-huishoudens/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom zorgverlening door verpleegkundige beroepsgroepen in vervuilde huishoudens. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.