ZonMw subsidieoproepen Geestelijke gezondheid https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Geestelijke gezondheid nl-nl Fri, 30 Jul 2021 16:30:48 +0200 Fri, 30 Jul 2021 16:30:48 +0200 TYPO3 news-7385 Mon, 14 Jun 2021 00:00:00 +0200 Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-3/ U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz. news-7459 Mon, 05 Jul 2021 00:00:00 +0200 Praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg: wachttijden in de ggz en maatschappelijk en/of persoonlijk herstel https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/praktijkgericht-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-wachttijden-in-de-ggz-en-maatschappelij/ In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Bij praktijkgericht onderzoek gaat het om het ontwikkelen en toepassen van kennis, waarmee direct oplossingen geboden worden voor de praktijk. Een nauwe samenwerking tussen praktijk, cliënten en/of naasten en onderzoek is hierbij vereist. news-7568 Wed, 28 Jul 2021 00:00:00 +0200 Actieonderzoek dementiezorg Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/actieonderzoek-dementiezorg-caribisch-deel-van-het-koninkrijk-der-nederlanden/ Het doel van deze subsidieoproep is om middels kwalitatief actieonderzoek de huidige dementiezorg en -ondersteuning in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. Het gaat hier om een samenwerking tussen alle zes de eilanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan. news-7266 Fri, 14 May 2021 00:00:00 +0200 Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/flexibele-schil-vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid/ De flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid bestaat uit een team van onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Zij ondersteunen onder andere gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties bij vraagstukken omtrent het inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten in de organisatie.