In subsidieronde 2020/2021 zijn 6 Vici-projecten in het domein Medische Wetenschappen en Zorginnovatie vallen gehonoreerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van de projecten die gestart zijn.

Meer informatie

Prof.dr. L.H. Franke – UMCG – Genetica
Veel ziekten hebben een genetische oorzaak, maar kanker wordt vaak door mutaties veroorzaakt die tijdens het leven ontstaan, terwijl andere ziekten worden veroorzaakt door genetische veranderingen die van ouder op kind zijn doorgegeven. Dit project bestudeert met gen netwerken of een overkoepeld principe bestaat dat deze verschillende soorten mutaties verenigt.

Spontaneous and inherited mutations: different beasts or two sides of the same coin?
Prof.dr. L.H. Franke – UMCG – Genetics
Many diseases have a genetic basis, but cancer is often caused by mutations that arise during life, whereas other diseases are caused by genetic differences that are inherited from parents. This project uses gene networks to test whether a unifying principle exists that links these different types of mutations.

Dr. S.F.J. van de Graaf – AmsterdamUMC - Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research
Na een maaltijd geven stoffen uit de lever (galzouten genaamd) een tijdelijk signaal af dat de hoeveelheid cholesterol in het bloed verlaagt, ontstekingen dempt en de vetophoping in de lever vermindert. De onderzoekers willen dit signaal benutten om niet-alcoholische leververvetting te bestrijden.

Hepatic bile acid uptake as a target to halt the fatty liver epidemic
Dr. S.F.J. van de Graaf – AmsterdamUMC - Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research
After a meal, substances from the liver (called bile acids) provide a temporary signal that lowers the amount of cholesterol in the blood dampens inflammation and reduces hepatic fat accumulation. The researchers want to exploit this signal to combat non-alcoholic fatty liver disease.

Prof.dr. D.J. Lefeber – RadboudUMC – Neurologie
Suikermetabolisme is essentieel in ons hele lichaam. Toch verlopen de processen in verschillende weefsels anders. Waarom is dat zo? De onderzoekers zullen het volledige suikermetabolisme bestuderen in spier- en hersenmodellen van mensen die ziek zijn door een fout in dit proces. Met de uitkomsten kunnen we hen beter behandelen.

A tissue-specific view on sugar metabolism – creating the basis for high-precision sugar therapies
Prof.dr. D.J. Lefeber – RadboudUMC – Neurology
Sugar metabolism is essential throughout our body. Still, the mechanisms differ per tissue. How can we explain this? The investigators will study the complete repertoire of sugar metabolites in muscle and brain models of patients with a severe disease in sugar metabolism. The results will allow to better treat them.

 

Prof. dr. M. Nieuwdorp – AmsterdamUMC – Afdeling Interne Geneeskunde
Het levenslange risico op suikerziekte verschilt aanzienlijk tussen Nederlanders van verschillende etnische achtergrond. De onderzoekers gaan ontrafelen of andere wisselwerking tussen fructose spijsvertering en darmbacteriesamenstelling een effect heeft op de mate van  insuline resistentie bij obese patiënten van verschillende etnische achtergrond en of behandeling met specifieke bacteriestammen een oplossing biedt.

Dietary fructose and its effect on microbiota and insulin resistance in obese subjects from different ethnic descent
Prof.dr. M. Nieuwdorp – AmsterdamUMC –Internal Medicine
The lifelong diabetes risk is quite different between Dutch citizens of different ethnic descent. The investigators aim to dissect interaction between dietary fructose and gut microbiota composition affects insulin resistance in obese subjects from different ethnic descent and if treatment with specific bacterial strains can provide a personalized medicine solution.

Prof. dr. C.A. Russell – AmsterdamUMC – Medical Microbiology
We krijgen herhaaldelijk griep omdat influenzavirussen evolueren om aan onze afweerreactie te ontsnappen. Tegelijkertijd evolueert ons afweersysteem bij elke infectie om de nieuwe virus-variant aan te vallen. Dit onderzoek gebruikt nieuwe benaderingen om te karakteriseren hoe ons afweersysteem verandert na elke influenzavirus infectie en hoe deze veranderingen de virusevolutie beïnvloeden.

The evolution within us
Prof.dr. C.A. Russell – AmsterdamUMC – Medical Microbiology
We get flu again and again because influenza viruses evolve to escape our immune response. Simultaneously, our immune system evolves with each infection to attack new virus variants. This research uses new approaches to characterize exactly how our immune system changes upon infection and how these changes drive virus evolution.

Prof. F. van Wijk – UMCU - Center for Translational Immunology (CTI)
Naïeve T-lymfocyten zijn cellen van het afweersysteem die lang werden gezien als rustende cellen, zonder functie en verschillen. In mijn onderzoek gaan we met een nieuwe blik naar deze cellen kijken en onderzoeken we de rol die ze mogelijk spelen bij ontsteking, veroudering en stamceltransplantatie.

We have been naïve about naïve T-cells
Prof. F. van Wijk – UMCU - Center for Translational Immunology
Naïve T-cells have long been regarded as quiescent, homogeneous cells, just waiting to be activated. Recent evidence challenges this view.  In this project I will investigate the diversity, and functional capabilities of naïve T-cells, as well as their role in chronic inflammation, aging, and stem cell transplantation.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website