Projectomschrijving

Paraneoplastische neurologische syndromen (PNS) zijn ernstige neurologische syndromen die voorkomen bij patiënten met kanker, met name bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom (KCLC). Een deel van deze PNS ontstaat als gevolg van een autoimmuunreactie die gericht is tegen de tumor, wat een  positief  effect  op  de  tumor  heeft,  maar  waarbij  ook  het  zenuwstelsel  wordt  aangetast,wat  neurologische symptomen tot gevolg heeft. Het doel van dit onderzoek is het mechanisme achter PNS bij KCLC te onderzoeken. De opgedane kennis kan worden gebruikt om een immuuntherapie tegen KCLC te ontwikkelen zonder risico op het ontstaan van PNS.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website