Projectomschrijving

De kwaliteit van leven van patiënten met astma verbetert als ze naast de gebruikelijke zorg ondersteuning krijgen via internet. Ook vertonen twee keer zoveel patiënten een klinisch relevante verbetering als ze wekelijks een behandeladvies krijgen op basis van een via internet ingevulde ‘Astma Controle’- vragenlijst en desgewenst een e-consult met een longdeskundige kunnen hebben. Vooral mensen die een matige of slecht gecontroleerde astma hebben, profiteren van de internet-interventie. De verbetering van de astmacontrole gaat niet gepaard met een hoger gebruik van astmamedicatie. Van deze internet-interventie valt geen verlenging van de (gezonde) levensduur te verwachten, maar deze vorm van zelfmanagement is hoogstwaarschijnlijk wel kosteneffectief. Het onderzoek geschiedde onder 200 patiënten tussen 18 en 50 jaar uit vooral huisartspraktijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website