Projectomschrijving

Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een kosteneffectiviteitmodel voor beleidsmakers om gericht de ziektelast door Respiratoir Syncytieel Virus(RSV) bronchiolitis te verminderen in laat premature kinderen. RSV-bronchiolitis is de belangrijkste reden voor ziekenhuisopname in het eerste levensjaar en is mogelijk geassocieerd met vroege astmatische klachten. Prematuriteit is de belangrijkste risicofactor voor een ernstig beloop van een RSV-infectie. Laat premature kinderen worden in tegenstelling tot vroeg premature kinderen niet beschermd tegen het virus met RSV-immunoprofylaxe.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website