Projectomschrijving

Strikte glucose regulatie met behulp van insuline rondom een operatie is technisch haalbaar gebleken. Echter de te verwachten gezondheidswinst (minder complicaties) in relatie tot de te leveren inspanning en risico’s dient zorgvuldig te worden afgewogen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat een lagere glucose spiegel gepaard gaat met minder post-operatieve complicaties, is er in 3.6% van de gevallen sprake van een te lage bloedsuiker ('hypo'). Alleen met het gebruik van een continue glucose meter of zeer frequente vingertop puncties kan een zogeheten hypoglycemie tijdig worden onderkend en behandeld. De risico’s van een onontdekte hypoglycemie zijn echter aanzienlijk met als complicerende factor dat patiënten onder narcose geen klassieke klachtenpresentatie vertonen. Toekomstig onderzoek zal zich richten op specifieke doelgroepen (zoals moeilijk instelbare suikerpatiënten, of patiënten met een hoge dagelijkse insuline behoefte) voor wie strikte glucose regulatie wel een voordeel biedt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website