Projectomschrijving

De classificatie van gliomen vormt een leidraad in de behandeling van patiënten en geschiedt voornamelijk op basis van histologie. Deze classificatie is echter erg subjectief, waardoor 20-30% van de gliomen incorrect wordt geclassificeerd. Dit verhindert een optimale behandeling van de patiënt.Wij hebben recentelijk aangetoond dat moleculaire classificatie van gliomen nauwkeuriger en 
objectiever is dan histologie. Het doel van ons project is om deze classificatie te valideren op paraffinemateriaal van twee grote Europese trials. Daarnaast zal deze studie moleculaire markers identificeren die respons op behandeling voorspellen. Onze studie  leidt tot het optimaliseren van de behandeling van gliomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website