Projectomschrijving

Kankercachexie  is  een  belangrijk  onderliggend  fenomeen  van  kanker dat  wordt  gekenmerkt  door progressief  gewichtverlies  en  atrofie van  skeletspieren. Het  optreden  van  kankercachexie  gaat gepaard met  verminderde  kwaliteit  van  leven  en  verlaagt  respons  op  therapie. Daarnaast vermindert  cachexie  de  prognose  van  patiënten  met  kanker.  Op  dit  moment  is  er  geen  effectieve  strategie  om  kankercachexie  te  behandelen  omdat  het  onderliggende  moleculaire  mechanisme  gedeeltelijk opgehelderd is. Het project wil inzicht krijgen in het moleculaire  mechanisme  dat  ten  grondslag  ligt  aan de spieratrofie die optreedt bij kankercachexie bij  niet-kleincellige longkanker. Door verstoring van de balans tussen de spieropbouw  en -afbraak ontstaat atrofie van skeletspierweefsel. Bij kankercachexie lijkt overwegend een verhoogde afbraak van spiereiwitten een rol te spelen. De  resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van behandelstrategieën van kankercachexie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website