Projectomschrijving

Auto-immuun enteropathie is een zeldzaam ziektebeeld dat bij kinderen heftige, levensbedreigende diarree veroorzaakt.  De enteropathie is onderdeel van een systeemziekte, waarbij tevens neonatale diabetes, hematologische afwijkingen, ernstige allergieën en eczeem kunnen voorkomen. De onderzoeker wil meer inzicht krijgen in de pathofysiologie van auto-immuun enteropathie door klinische informatie te combineren met immunologische technieken, om daarmee diagnostiek en therapie te kunnen verbeteren. Auto-immuun enteropathie wordt veroorzaakt door het disfunctioneren van regulerende T- cellen. Bij een deel van de patiënten ligt een mutatie in het foxp3 gen hieraan ten grondslag. Het ziektebeeld is zeer heterogeen.  Het onderzoek richt zich op het correleren van genotype en fenotype van patiënten, zodat hiermee betere diagnostiek en behandeling middels immuunsupressieve medicatie mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast gebruikt de onderzoeker deze zeldzame patiëntenpopulatie om meer kennis te verkrijgen over de werking van het immuunsysteem en meer specifiek, de regulerende T-cellen in de darm.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website