Projectomschrijving

Patiënten met locally advanced rectumcarcinoom worden doorgaans behandeld met een combinatie kan radio- en chemotherapie, waardoor de tumor kan krimpen en soms zelfs helemaal verdwijnt, hetgeen een complete respons genoemd wordt. De vraag rijst of deze patiënten dan nog geopereerd moeten worden. Eerder is aangetoond dat het weglaten van de operatie gecombineerd met intensieve controle (wait-and-see policy) goede resultaten geeft. De huidige studie heeft als doel te onderzoeken of een dergelijke wait-and-see policy een haalbaar en veilig alternatief is voor standaard resectie, met betrekking tot oncologische uitkomst en functionaliteit. Als de resultaten gunstig zijn kan een grote groep patiënten een resectie bespaard worden, hetgeen veel voordeel op het gebied van functionaliteit oplevert voor de patiënten.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website