Projectomschrijving

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornis die gekenmerk wordt door vocale en motorische tics. Tics zijn niet alleen invaliderend, maar leiden vaak tot stigmatisering en schaamte bij patiënten. De pathofysiologie van Gilles de la Tourette is nog grotendeels onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat dopaminerge disregulatie van bepaalde hersenstructuren (de circuits tussen de cortex en de basale ganglia) een belangrijke rol speelt. In dit project willen we twee neuroimaging studies uitvoeren om inzicht te krijgen in de functionele hersenafwijkingen bij Gilles de la Tourette, zodat in de toekomst effectievere behandelstrategiëen ontwikkeld kunnen worden.   
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website