Projectomschrijving

Patiënten met een lokaal uitgebreid rectumcarcinoom worden standaard behandeld met chemoradiatie therapie gevolgd door uitgebreide chirurgische resectie. Wanneer patiënten goed reageren op de chemoradiatie, zou een minder invasieve vervolgbehandeling (een kleinere of zelfs geen operatie) een alternatieve optie kunnen zijn. Het is dan cruciaal dat de juiste patiënten, waarbij de tumor bijna of in zijn geheel is verdwenen, betrouwbaar kunnen worden geselecteerd met behulp van beeldvorming. Het is bekend dat de standaard beeldvormende technieken hiervoor niet voldoende accuraat zijn. Een veelbelovende nieuwe techniek is diffusie-gewogen MRI. Doel van deze studie is te onderzoeken of met behulp van diffusie MRI betrouwbaar patiënten kunnen worden geselecteerd die veilig in aanmerking zouden kunnen komen voor een minder invasieve behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website