Projectomschrijving

In dit onderzoek werden drie verschillende manieren om de begeleiding van patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) in huisartsenpraktijken te organiseren met elkaar vergeleken. Er deden 180 patiënten uit 15 huisartsenpraktijken in Nijmegen en omstreken mee. De patiënten werden door de praktijkondersteuner van hun huisarts begeleid, òf  met behulp van het Canadese  zelfmanagementprogramma ‘Living Well with COPD’ òf op basis van aanbevelingen uit de bestaande COPD-richtlijnen voor huisartsen. In een ‘controlegroep’ werden patiënten verder niet actief begeleid. Na twee jaar zagen de onderzoekers geen duidelijke verschillen tussen de drie patiëntengroepen in hun kwaliteit van leven, het aantal plotselinge verergeringen van de COPD (‘exacerbaties’) of de longfunctie. Wel bleek in het tweede jaar van het onderzoek dat de zelfmanagementbenadering tot lagere zorgkosten leidde. De onderzoekers concluderen dat een zelfmanagementprogramma voor COPD-patiënten in huisartsenpraktijken weliswaar niet direct tot duidelijke gezondheidswinst leidt, maar dat de benadering patiënten nadrukkelijker bij de behandeling van hun ziekte betrekt, en dat met minder kosten voor de gezondheidszorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website