Projecten

Receptor tyrosine kinases als nieuw aangrijpingspunt voor de behandeling van kinderen met acute myeloide leukemie

Afgerond (april 2006 - december 2008)

De behandeling van kinderen met acute myeloïde leukemie (AML), een vorm van bloedkanker, is succesvol door een intensieve chemotherapie. Daardoor sterft vijf tot tien procent van de patiënten door de behandeling en heeft meer dan de helft last van effecten op lange termijn. De onderzoekers zochten naar betere behandelmethoden en naar technieken om te voorspellen welke kinderen de meeste baat...

Bekijk dit project

Absorptie en metabolisme van lipiden bij gastrointestinale afwijkingen

Afgerond (mei 1992 - december 1996)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Perifeer vaatlijden bij vrouwen onder de 50 jaar. Een studie naar de determinanten e het klinische beloop van dit ziekteproces

Afgerond (januari 2000 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pathogenese van galsteenpancreatitis

Afgerond (januari 2003 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pathogen-specificity in type-1 cytokine loop-mediated macrophage activation. An explanation of selective susceptibility of patients with defects in type-1 immunity to mycobacteria and salmonella but not other intracellular pathogens?

Afgerond (december 2003 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Oxidatieve stress in bronchopulmonale dysplasie

Afgerond (oktober 2002 - maart 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Oxidatieve stress en microvasculaire perfusie bij niertransplantaties

Afgerond (juni 2007 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimizing the skeletal outcome of Mucopolysaccharidosis type I patients. Developing strategies to replace affected chondrocytes by enzyme competent donor chondrocytes.

Afgerond (juli 2009 - september 2020)

Mucopolysaccharidosis type I of de ziekte van Hurler is een zeer ernstige en invaliderende aandoening gekarakteriseerd door een progressieve multisysteemziekte met ernstige skeletafwijkingen. Een hematopoïetische stamceltransplantatie kan het beloop van deze ziekte drastisch verbeteren, maar helaas kan deze behandeling de progressie van de gewrichtsafwijkingen niet voorkomen. Metabole correctie...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van lipide-rijke voedingsinterventie ter voorkoming van ongewenste en ontregelde inflammatie na chirurgie

Afgerond (juli 2008 - juli 2012)

Bij chirurgische ingrepen lopen patiënten een groot risico op het ontwikkelen van ernstige complicaties, die veroorzaakt worden door een ontregelde ontstekingsrespons. Recent is aangetoond dat in dergelijke situaties toediening van lipide-rijke voeding de ontstekingsrespons en weefselschade effectief geremd wordt. Dit onderzoek bestudeert het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt. Tevens zal...

Bekijk dit project

Onderzoek naar mechanismen van resistentie tegen Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs) bij de behandeling van patienten met reumatoide arthritis

Afgerond (juli 2005 - augustus 2018)

Resistentie tegen anti-reumatica, een groot probleem! Patiënten met reumatoïde artritis (RA) worden langdurig behandeld met ontstekingsremmende medicijnen (anti-reumatica). Helaas worden veel patiënten in de loop van de behandeling resistent tegen deze medicijnen.  Promovendus Joost van der Heijden toonde een specifiek pomp-eiwit (BCRP) aan op de celmembraan van ontstekingscellen van...

Bekijk dit project

Nutraceuticals as potential modulators of Mitochondrial Energy Metabolism: a Translational Study

Afgerond (mei 2010 - december 2015)

Mitochondriële aandoeningen, stoornissen in de cellulaire energie productie, behoren tot de meest voorkomende stofwisselingsziekten. Het zijn zeer ernstige aandoeningen waarbij een gegeneraliseerd  tekort aan energie leidt tot het disfunctioneren van met name organen met een hoge energiebehoefte, zoals hersenen, spieren en het hart.  Hoewel er steeds meer bekend wordt over deze ziekten, is er op...

Bekijk dit project

Pharmacogenetic aspects of ACE inhibition in stable coronary heart disease (The EUROPA trial).

Afgerond (september 2006 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Postconditioning: A new component of nature's defense against myocardial ischemia-reperfusion injury

Afgerond (december 2005 - augustus 2009)

Vaak ontstaat na een hartinfarct op de lange termijn schade aan het hart door hartfalen. Zuurstofarme omstandigheden kunnen hartspiercellen beschermen tegen latere perioden van zuurstoftekort. Bij ratten is onderzocht of de schade na een hartinfarct kan worden beperkt door een geleidelijke of ‘stotterende’ manier van het herstel van de doorbloeding, de zogenoemde ‘postconditionering’ (POC). Dit...

Bekijk dit project

Randomized controlled trial to reduce falls and fear of falling in frail eldery

Afgerond (juni 2007 - januari 2012)

In Nederland zijn ongeveer 650.000 kwetsbare ouderen. Bij deze ouderen stapelen lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in hun functioneren zich op, zodat zij een hogere kans hebben op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals niet goed meer zelfstandig kunnen wonen, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Kwetsbare ouderen hebben een hogere kans om te vallen dan gezonde ouderen, met name de...

Bekijk dit project

Prospective Randomized Trial of the Effects of Rosuvastatin on the Progression of Stenosis in Adult Patients with Congenital Aortic Stenosis (PROCAS)

Afgerond (juli 2006 - december 2010)

Een aortaklepstenose is een van de meest voorkomende hartklepafwijkingen. Bij het optreden van klachten dient de aortaklep vervangen te worden. Eerdere studies suggereerden dat statines de verergering van aortaklepstenose kunnen remmen. Deze resultaten werden niet bevestigd door gerandomiseerde studies bij oudere patienten met een verkalkte aortaklepstenose. De onderzoekers wilde in de PROCAS...

Bekijk dit project

Prognostische factoren voor het dagelijks functioneren van patiënten met een posthypoxische encephalopathie als gevolg van een hartstilstand.

Afgerond (september 2005 - juni 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prognostic imaging and treatment guiding in acute stroke patients: the use of CT-perfusion in the assessment of the blood brain barrier

Afgerond (mei 2009 - december 2011)

Een van de belangrijkste complicaties van patiënten met een ischemische beroerte is een bloeding in het brein na trombolyse (behandeling om een stolsel op te lossen). Verhoogde permeabiliteit (lekkage) van de bloed-hersen-barriëre is een risicofactor voor bloedingen. Lekkage van het bloed-hersen-barriere kan middels CT perfusie van het brein worden aangetoond met een permeabiliteitsmeting. Het...

Bekijk dit project

Probiotics, bacterial translocation and gut permeability in severe acute pancreatitis.

Afgerond (juli 2005 - september 2010)

Het grootste deel van patiënten die sterven aan een acute ontsteking van de alvleesklier, gaat dood door infecties van darmbacteriën. Doordat de peristaltiek in de dunne darm is verstoord, de darm verhoogd doorlaatbaar is en het afweersysteem niet goed werkt, kunnen infecties elders ontstaan. Bij ratten kunnen probiotica in het voedsel dit proces tegengaan doordat deze het bacteriële evenwicht in...

Bekijk dit project

Prevention of dementia by intensive vascular care in elderly patients. A study in general practice.

Afgerond (september 2010 - april 2015)

Risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen zoals hoge bloeddruk en gebrek aan beweging zijn ook geassocieerd met een verhoogd risico op dementie. PreDIVA is wereldwijd de eerste studie die kijkt naar het voorkómen van dementie door verbetering van het gehele ardiovasculaire risicoprofiel. Deze studie in de huisartspraktijk loopt in totaalzes jaar. Deelnemers tussen de 70 en 78 jaar worden...

Bekijk dit project

Preventie van recidieven bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis, een benadering op maat.

Afgerond (september 2002 - augustus 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prediction of Prognosis Before Treatment of Early Detected Prostate

Afgerond (juli 1999 - juni 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pracdical study Prevention of Risk Factors of Arterial Complications in Diabetics after Non-cardial Surgical Interventions

Afgerond (juni 2007 - november 2014)

Strikte glucose regulatie met behulp van insuline rondom een operatie is technisch haalbaar gebleken. Echter de te verwachten gezondheidswinst (minder complicaties) in relatie tot de te leveren inspanning en risico’s dient zorgvuldig te worden afgewogen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat een lagere glucose spiegel gepaard gaat met minder post-operatieve complicaties, is er in 3.6% van de gevallen...

Bekijk dit project

Non-invasive focus identification in epilepsy surgery

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nieuwe mechanismen en mogelijke behandelingsmethoden om progressie van atherosclerotisch vaatlijden na Chlamydia pneumoniae infectie te reduceren in een experimentele en klinische studie.

Afgerond (december 2003 - april 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nieuwe Intelligente Neuronavigatie voor Laterale Schedelbasis Chirurgie

Afgerond (juli 2012 - september 2020)

Tijdens schedelbasis operaties boort de chirurg door het rotsbeen de schedel open en probeert daarbij vaten en zenuwen die in de boorroute liggen te sparen. Neuronavigatie technologie helpt hierbij. Toch is de informatie die de huidige neuronavigatie verschaft beperkt. Daarom hebben wij een nieuwe intelligente neuronavigatie interface gemaakt. Het nieuwe is dat onze ‘EVADE’ navigatie interface...

Bekijk dit project

Modulatie van de collagene botmatrix bij osteogenesis imperfecta met behulp van tissue engineering technieken

Afgerond (januari 2000 - januari 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Minimal invasive treatment for rectal cancer patients with good response to chemoradiation with selection and follow-up with MRI

Afgerond (januari 2011 - juni 2013)

Patiënten met locally advanced rectumcarcinoom worden doorgaans behandeld met een combinatie kan radio- en chemotherapie, waardoor de tumor kan krimpen en soms zelfs helemaal verdwijnt, hetgeen een complete respons genoemd wordt. De vraag rijst of deze patiënten dan nog geopereerd moeten worden. Eerder is aangetoond dat het weglaten van de operatie gecombineerd met intensieve controle...

Bekijk dit project

Mindfulness training for patients with medically unexplained symptoms in primary care

Afgerond (juni 2009 - september 2014)

Onverklaarde  lichamelijke klachten  komen  veel  voor  bij  patiëntenin  de  huisartsenpraktijk. Wanneer deze klachten langdurig bestaan, kunnen ze leiden tot een afname van de kwaliteit van leven. Voor de huisarts kosten patiënten met deze klachten veel tijd en energie. Vaak staan artsen hierbij met lege handen. Cognitieve gedragstherapie is echter een effectieve therapie bij patiënten met...

Bekijk dit project

Mesenchymal stem cell therapy for prevention of ischemia-reperfusion injury in kidney transplantation

Afgerond (januari 2009 - juni 2014)

Ischemie reperfusie (I/R) schade is een belangrijke oorzaak van vertraagde of verminderde werking van  donororganen na niertransplantatie.Een  van  de  belangrijkste  mechanismen  leidend  tot  I/R-schade is lokale ontsteking in  het  getransplanttumoeerde  orgaan.  Mesenchymale  stamcellen  staan bekend om hun ontstekingsmodulerende capaciteiten en zouden daardoor in staat kunnen  zijn  I/R-...

Bekijk dit project

Mechanismen van anesthetica-geïnduceerde cardioprotectie.

Afgerond (september 2002 - oktober 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lyme borreliosis: simultaneous or sequential infection with multiple Borrelia species; a fundamental and clinical study.

Afgerond (juli 2005 - mei 2010)

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van teken die zijn besmet met Borrelia bacteriën. De complexe interactie tussen de teek, de gastheer en de bacterie bepaalt de infectie en de klinische symptomen. Als teken zijn besmet met twee verschillende soorten Borrelia bacteriën zijn de symptomen van de ziekte erger dan bij besmetting met één type Borrelia. Een eiwit (Salp15) in het speeksel...

Bekijk dit project

Lipodystrofie bij HIV-geïnfecteerde patiënten : effecten van PPAR-g agonisten en metformine op de vetstofwisseling en insulinegevoeligheid

Afgerond (juni 2003 - november 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lectin Complement Activation Pathway and the Outcome of Orthotopic Liver Transplantation

Afgerond (juli 2010 - juli 2013)

Om afstoting na een levertransplantatie te voorkomen krijgen patiënten medicatie om het verworven immuunsysteem te onderdrukken. Hierdoor   worden ze meer afhankelijk van hun aangeboren immuunsysteem, waaronder ook de afweer via het complementsysteem. De lever is verantwoordelijk voor de productie van specifieke eiwitten die betrokken  zijn bij complement-activatie. Een lever van een donor met...

Bekijk dit project

Is glutamine, na zowel enterale als parenterale toediening, de precursor van arginine synthese in de nier en het endotheel. Implicaties voor het arginine-NO-systeem

Afgerond (januari 2002 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Modulation of the T cell responses by calcineurin dependent-and independent immunosuppressors in children with IPEX disease and children after solid organ transplantation.

Afgerond (maart 2007 - juni 2015)

Auto-immuun enteropathie is een zeldzaam ziektebeeld dat bij kinderen heftige, levensbedreigende diarree veroorzaakt.  De enteropathie is onderdeel van een systeemziekte, waarbij tevens neonatale diabetes, hematologische afwijkingen, ernstige allergieën en eczeem kunnen voorkomen. De onderzoeker wil meer inzicht krijgen in de pathofysiologie van auto-immuun enteropathie door klinische informatie...

Bekijk dit project

Moleculair genetische aspecten en matrixkarakterisatie van myxoide wekedelen tumoren.

Afgerond (juni 2006 - januari 2010)

Weke-delen tumoren zitten vaak in spieren, pezen, vetweefsel, bloedvaten, lymfevaten, zenuwen en weefsels rondom gewrichten. Ongeveer de helft van de weke-delen tumoren ontstaat in de ledematen, meestal in de benen. De tumorcellen bevinden zich dikwijls in een sponsachtige omgeving (de extracellulaire matrix) en lijken nogal veel op elkaar. Omdat het voor het beloop van de tumor en voor therapie...

Bekijk dit project

Neuroendocrine effects of controlled hypothyroidism in the human brain in vivo, assessed by functional MR imaging and MR spectroscopy

Afgerond (november 2009 - mei 2012)

Schildklierhormoon heeft  complexe effecten in organen, waaronder de hersenen. Schildklierhormoon beïnvloedt hersenprocessen, zoals psychische, maar  ook de regulatie van stofwisseling. In de hypothalamus worden de stofwisselingsprocessen geregeld. Het is bekend dat schildklierhormoon effecten op de stofwisseling uitoefent via de hypothalamus. Het is niet bekend wat de effecten zijn van...

Bekijk dit project

Nervus vagusstimulatie in de amgydala kindled rat

Afgerond (juli 2006 - november 2010)

Neuromodulatie door middel van nervus vagusstimulatie (NVS) is een geaccepteerde behandeling voor epilepsie. Hoe zo’n pacemaker, die via een hersenzenuw het brein stimuleert, epilepsie tegengaat, is onderwerp van deze studie bij ratten met epilepsie. Daarbij concentreerden de onderzoekers zich op de activering van diverse genen, zoals voor de immunologische signaalstof interleukine-1 (IL-1), de...

Bekijk dit project

Neoplasie bij inflammatoire darmziekten: naar een geïndividualiseerde surveillance strategie

Afgerond (juli 2010 - juni 2013)

Het risico op dikkedarm kanker is verhoogd bij patiënten met chronische darmontstekingen. Om die reden worden deze patiënten regelmatig endoscopisch gecontroleerd. Daar het risico echter aanzienlijk varieert, is deze strategie maar matig effectief. Het doel van ons onderzoek is om risicofactoren te identificeren en aan de hand hiervan een nieuwe genuanceerde surveillance richtlijn ontwikkelen. 

Bekijk dit project

Naar een valide, betrouwbaar en effectief beoordelingssysteem voor medische professionals (BMP)

Afgerond (juni 2007 - juni 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Multipele endocriene neoplasie type 1 (MEN-1): De rol van interacties tussen menin en NF-kappaB bij het ontstaan van met MEN-1 samenhangende tumoren.

Afgerond (februari 2003 - augustus 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Molecular determinants of the efficacy of targeted therapy in patients with advanced colorectal cancer.

Afgerond (juni 2008 - mei 2011)

Bekijk dit project

Molecular Classification of Gliomas to Guide Treatment Decisions.

Afgerond (juli 2010 - juli 2014)

De classificatie van gliomen vormt een leidraad in de behandeling van patiënten en geschiedt voornamelijk op basis van histologie. Deze classificatie is echter erg subjectief, waardoor 20-30% van de gliomen incorrect wordt geclassificeerd. Dit verhindert een optimale behandeling van de patiënt.Wij hebben recentelijk aangetoond dat moleculaire classificatie van gliomen nauwkeuriger en  objectiever...

Bekijk dit project

Molecular analysis of liver progenitor cell proliferation

Afgerond (oktober 2009 - mei 2013)

Chronische leverziekten vormen een groeiend probleem in de Westerse wereld en kunnen alleen door levertransplantatie behandeld worden. Een veelbelovend alternatief is manipulatie van adulte leverstamcellen. Deze stamcellen worden geactiveerd wanneer regeneratie door hepatocyten onvoldoende is, maar is meestal te gering en/of te laat voor functioneel leverherstel. Dit onderzoek richt zich op de...

Bekijk dit project

Moleculaire mechanismen van spieratrofie in kankercachexie: de rol van het ubiquitine 26S-proteasoom systeem en spiermassaregulatie door microRNA’s

Afgerond (juni 2010 - april 2013)

Kankercachexie  is  een  belangrijk  onderliggend  fenomeen  van  kanker dat  wordt  gekenmerkt  door progressief  gewichtverlies  en  atrofie van  skeletspieren. Het  optreden  van  kankercachexie  gaat gepaard met  verminderde  kwaliteit  van  leven  en  verlaagt  respons  op  therapie. Daarnaast vermindert  cachexie  de  prognose  van  patiënten  met  kanker.  Op  dit  moment  is  er  geen ...

Bekijk dit project

Is angio genesis the key to more effective local thermal ablation of colorectal liver metastases

Afgerond (juli 2003 - november 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Redefining "professional responsibility" in the era of preventive medicine: an exploration of the ethical aspects of a systematic cardiometabolic screening programme

Afgerond (juni 2012 - juni 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wilsbekwaamheid in de psychiatrie: een empirisch ethisch onderzoek naar medische praktijken in het licht van de veranderende wetgeving

Afgerond (oktober 2009 - juni 2015)

Informed consent is alleen geldig als het gegeven wordt door een wilsbekwame patiënt. Wilsbekwaamheid is een ingewikkeld concept. Naast het begrijpen van informatie is ook het waarderen daarvan relevant. Voor artsen is het lastig te beoordelen of patiënten adequaat omgaan met waarden. Het doel van deze studie is het concept wilsbekwaamheid te verhelderen bij mensen met een obsessieve compulsieve...

Bekijk dit project

Tissue engineering en reconstructieve chirurgie voor ernstige congenitale afwijkingen

Afgerond (juni 2007 - november 2014)

Patiënten met een te kleine blaascapaciteit moeten een blaasvergroting ondergaan. Momenteel wordt dit met darmweefsel gedaan, waarbij complicaties op de korte en lange termijn kunnen ontstaan. Middels ‘Tissue Engineering’ wordt getracht beschadigd of ontbrekend weefsel te laten regenereren. Hierbij wordt een 'biomatrix', een substituut gemaakt van collageen, in weefsel aangebracht. Het lichaam...

Bekijk dit project

The role of the X-chromosome reactivation in cancer development

Afgerond (juli 2005 - september 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The role of the growth hormone-insulin-like growth factor I axis and its interaction with estrogen in chondrocyte differentiation.

Afgerond (januari 2006 - april 2009)

Kinderen van wie de lengtegroei achterblijft, kunnen maar deels worden geholpen met de huidige therapie omdat ze daardoor eerder in de puberteit komen en hun groeischijven zich sluiten. In een kweeksysteem van menselijke stamcellen is het effect van diverse (groei)hormonen op de regulatie van de kraakbeencellen in de groeischijf onderzocht en is gekeken naar mogelijke nieuwe therapieën. Dat...

Bekijk dit project

The role of progenitor cell recruitment in aggressive tumor recurrence following radiofrequency ablation (RFA)

Afgerond (januari 2009 - januari 2012)

In Nederland wordt iederjaar bij 10.000 nieuwe patiënten dikkedarmkanker ontdekt. Bij 50-60% van deze patiënten zullen uiteindelijk uitzaaiingen in de lever ontstaan. Voor slechts 20-30%  van de patiënten is het chirurgisch verwijderen van deze uitzaaiingen  een behandeloptie. Een alternatieve behandeling voor patiënten bij wie de tumor niet chirurgisch verwijderd kan worden is radiofrequentie ...

Bekijk dit project

The role of non-endotoxin components of the meningococcus and of mannose binding lectin (MBL) in the pathogenesis of acute meningococcal infections

Afgerond (mei 2001 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The role of Hu-specific T cells in autoimmunity and cancer immunity

Afgerond (december 2008 - januari 2015)

Paraneoplastische neurologische syndromen (PNS) zijn ernstige neurologische syndromen die voorkomen bij patiënten met kanker, met name bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom (KCLC). Een deel van deze PNS ontstaat als gevolg van een autoimmuunreactie die gericht is tegen de tumor, wat een  positief  effect  op  de  tumor  heeft,  maar  waarbij  ook  het  zenuwstelsel  wordt  aangetast,wat ...

Bekijk dit project

The role of estrogens in the regulation of epiphyseal growth and maturation.

Afgerond (juni 2005 - december 2009)

Hormonen die lijken op het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen beïnvloeden de lengtegroei door het ‘sluiten’ van de groeischijven in de botten. Daarbij verbeent het kraakbeen en stopt de groei. De onderzoekers maakten profielen van de activiteit van diverse genen in de cellen van groeischijven. Ze zagen gedurende de puberteit veranderingen in de activiteit van genen die zijn betrokken bij het...

Bekijk dit project

The role of differentiated VIN in the oncogenesis of HPV unrelated vulvar squamous cell carcinoma

Afgerond (mei 2008 - april 2011)

Het mechanisme van het ziekteproces bij vrouwen met schaamlipkanker, dat niet veroorzaakt is door het humaan papillomavirus, is nog niet volledig bekend. Drs. Van de Nieuwenhof gaat dit nader onderzoeken. Het  doel is om preventieve strategieën en effectieve behandelingen te ontwikkelingen. 

Bekijk dit project

The role of CARD9 variations in ulcerative colitis.

Afgerond (januari 2009 - december 2011)

Inflammatory  bowel  diseases  (IBD)  is  een  verzamelnaam  voor  een groep  aandoeningen  van  het maag-darmstelsel. Er zijn twee hoofdgroepen: Colitis Ulcerosa (CU) en de ziekte van Crohn (CD). De genetische achtergrond van CD is uitgebreid bestudeerd. Er zijn meer dan 30 genen bekend die een rol spelen bij de ontwikkeling van CD. Voor CU zijn er echter pas enkele genen bekend. Het  CARD9- is...

Bekijk dit project

Towards an evidence-based approach of tubal patency testing in subfertile women.

Afgerond (december 2008 - januari 2011)

Het onderzoek van drs. Coppus bestaat bestaat uit twee onderzoeksvragen. In de eerste onderzoeksvraag wordt de effectiviteit van diagnostiek bij aandoeningen aan de eileidersbepaald. In het tweede deel wordt onderzocht of de kans op een levende geboorte wordt verhoogd bij vrouwen die een behandeling zijn ondergaan waarbij de eileiders zijn doorgespoeld. 

Bekijk dit project

Towards clinical use of immunotherapy for patients with colorectal cancer

Afgerond (juni 2008 - januari 2014)

Er zijn hoopvolle verwachtingen dat immuuntherapie (stimuleren van het eigen immuunsysteem) een succesvolle behandeling van darmkanker kan opleveren. Het voorgestelde onderzoek wil hier aan gaan bijdragen. Drs. Speetjens wil zich richten op het onderscheiden van tumor antigenen, om deze uiteindelijk toe te kunnen passen als kankervaccin bij immuuntherapie.

Bekijk dit project

Wanneer verwerft de reuma-specifieke anti-citrulline reactie haar ziekmakende eigenschappen?

Afgerond (januari 2010 - januari 2018)

Reumatoïde artritis is een veelvoorkomende auto-immuunziekte met een zeer wisselend beloop, uiteenlopend van remissie tot snel progressieve ziekte met irreversibele gewrichtsschade.  De afgelopen jaren is een immunologische afwijking beschreven die uniek is voor reumatoïde artritis in de vorm van auto-antilichamen tegen gecitrullineerde eiwitten. Deze antilichamen zijn soms jaren voor het ontstaan...

Bekijk dit project

Versterking van de blaasbarrière. Alternatieve strategieën voor de behandeling en preventie van blaasontstekingen en overactieve blaas syndroom (OAB)

Afgerond (oktober 2011 - april 2019)

Als de barrière van het blaasepitheel is verzwakt, kunnen schadelijke stoffen en bacteriën uit de urine makkelijker de blaaswand binnendringen. Een verzwakte blaasbarrière wordt beschouwd als een (mede) veroorzaker van aandoeningen zoals urineweginfecties, Bladder Pain Syndrome/Interstitiële cystitis (BPS/IC) en Overactieve Blaas Syndroom (OAB). Van de huidige therapieën, zijn er maar weinig...

Bekijk dit project

Verschillende fenotypes van piepen op de kinderleeftijd: een genetische achtergrond

Afgerond (november 2010 - december 2013)

Astma wordt veroorzaakt door een combinatie van erfelijke aanleg en blootstelling aan omgevingsfactoren. Veel jonge kinderen hebben astmasymptomen. Echter, bij 2/3 van deze kinderen verdwijnen de astmasymptomen, terwijl 1/3 een diagnose astma krijgt op latere leeftijd. Kinderen met tijdelijke en blijvende astmasymptomen zijn momenteel niet van elkaar te onderscheiden op jonge leeftijd. Dit project...

Bekijk dit project

Usher syndroom: mutatie-analyse als basis voor genotype-fenotype correlaties en DNA-diagnostiek

Afgerond (april 2002 - november 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Unraveling the interplay between inflammation and anemia in humans

Afgerond (januari 2010 - januari 2015)

IJzer is een belangrijk element in de regulatie van allerlei lichaamsprocessen. Het is van belang voor de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen, maar speelt ook een rol tijdens ontstekingsreacties. IJzer stimuleert de afweerreactie tegen bacteriën en virussen, maar kan de groei van deze ziekteverwekkers ook bevorderen. De interactie tussen ijzer en ontsteking luistert dus zeer nauw. Voorbeelden van...

Bekijk dit project

Ultrasound - a new non-surgical treatment of biomaterial related infections in orthopaedics ?

Afgerond (januari 2001 - oktober 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

TREX1 in migraine and other neurovascular disorders

Afgerond (december 2007 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Translation of functional genomics data into new therapies for inflammatory skin diseases

Afgerond (juli 2005 - juli 2010)

Meer dan twee procent van de volwassenen lijdt aan psoriasis en atopisch eczeem. Deze ontstekingen van de huid ontstaan door een combinatie van huidafwijkingen en het immuunsysteem. Een aantal genen, dat tot uiting komt in de huid speelt daarbij een rol. Een kenmerk is de overproductie van tegen bacteriën gerichte eiwitten van het immuunsysteem. De onderzoekers hebben enkele genen geïdentificeerd....

Bekijk dit project

Towards defining new chromosomal microdeletion syndromes and a microdeletion map of human malformations and mental retardation

Afgerond (april 2005 - januari 2009)

Verstandelijke handicaps (of mentale retardatie) ontstaan vaak door afwijkingen in de chromosomen. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld om zeer gedetailleerd chromosomen in kaart te brengen en ze te onderzoeken op kleine veranderingen. Bijvoorbeeld plaatsen waar stukjes erfelijk materiaal zijn verdwenen of zich juist hebben verdubbeld (micro-deletie en micro-duplicatie). Bijna 400 patiënten met...

Bekijk dit project

The rejection of acceptance; Immunogenetic determinants of poor pregnancy outcome

Afgerond (januari 2011 - februari 2015)

Tijdens de zwangerschap wordt door allerlei regulatoire mechanismen voorkomen dat het immuunsysteem een voor de moeder genetisch verschillende foetus afstoot, maar juist accepteert in baarmoeder en bloed. Echter, in bepaalde zwangerschappen zoals herhaald mislukken van IVF,  herhaalde miskraam en groeivertraging, lijkt de immunomodulatie verstoord en speelt dit mogelijk een rol in het ontstaan van...

Bekijk dit project

The Protein C Pathway in the Host Response to Tuberculosis

Afgerond (december 2008 - april 2011)

Tuberculose is een chronische long infectie. Dit project had als doel de rol van het zogenaamde Proteïne C (PC) systeem bij de afweer tegen tuberculose te onderzoeken. Het project bestond uit twee delen: (1) Patiënten met tuberculose vertoonden activatie van het stolling systeem en remming van PC systeem in bloed, maar niet in de long. (2) Muizen met verhoogde expressie van componenten van het PC...

Bekijk dit project

The prognostic value and clinical application of biomarkers in Hodgkin lymphoma

Afgerond (januari 2011 - januari 2018)

De respons op chemotherapie valt voor aanvang van de behandeling bij patiënten met het Hodgkin lymfoom niet goed te voorspellen Hierdoor is niet eenduidig vast te stellen  en wat de optimale behandeling voor de individuele patiënt is. In dit project wordt onderzocht welke weefsel en plasmamarkers de respons op chemotherapie voor aanvang van of zeer vroeg tijdens de behandeling kunnen voorspellen....

Bekijk dit project

Surgery and radioimmunotherapy for the treatment of peritoneal carcinomatosis of colorectal origin

Afgerond (juli 2002 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subacromial Impingement Syndrome : The Identification of pathophysiologic Mechanisms (SISTIM)

Afgerond (januari 2010 - maart 2015)

Subacromiaal Impingement Syndroom (SIS), ook wel slijmbeursontsteking, is één van de meest voorkomende schouderklachten. De veronderstelling is dat symptomen ontstaan t.g.v. een afwijkende vorm van het schouderdak (acromion). Als niet-operatieve behandelingen (zoals pijnstillers of injecties met ontstekingsremmers) onvoldoende helpen, kan gekozen worden voor één van de meest uitgevoerde...

Bekijk dit project

Stimulatie van angiogenese in gevasculariseerde donorbottransplantaties

Afgerond (januari 2001 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Steroid metabolism and cardiovascular risk factors in children with congenital adrenal hyperplasia

Afgerond (augustus 2010 - januari 2016)

Patiënten met congenitale bijnierhyperplasie (CAH) worden levenslang behandeld met glucocorticoïden en indien noodzakelijk mineralocorticoïden. Het  spectrum van bijnier steroïd precursors bij patiënten met CAH is nog niet opgehelderd. Deze steroïden spelen mogelijk een rol bij het ontwikkelen van een ongunstig cardiovasculair risicoprofiel door hun invloed op de glucocorticoïd receptor (GR) en/of...

Bekijk dit project

Self-Management of Asthma Supported by Hospitals, ICT, Nurses and General practitioners.

Afgerond (september 2005 - september 2009)

De kwaliteit van leven van patiënten met astma verbetert als ze naast de gebruikelijke zorg ondersteuning krijgen via internet. Ook vertonen twee keer zoveel patiënten een klinisch relevante verbetering als ze wekelijks een behandeladvies krijgen op basis van een via internet ingevulde ‘Astma Controle’- vragenlijst en desgewenst een e-consult met een longdeskundige kunnen hebben. Vooral mensen die...

Bekijk dit project

Role of the biological clock system in the pathophysiology of type 2 diabetes

Afgerond (februari 2012 - februari 2015)

Biologische klokken synchroniseren metabole processen in het lichaam met het 24-uurs ritme van de omgeving, en worden op tijd gezet door signalen uit diezelfde omgeving zoals licht en voedselinname. Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat genetische veranderingen in de biologische klok diabetes (suikerziekte) kunnen veroorzaken. Daarnaast is het goed voorstelbaar dat de huidige 24-uurs...

Bekijk dit project

Role of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) in volatile anaesthetic-induced cardioprotection

Afgerond (april 2007 - april 2009)

Hartspierweefsel kan worden beschermd tegen een hartinfarct door het tijdelijk aanbrengen van zuurstofarme omstandigheden of het toedienen van vluchtige verdovingsmiddelen (‘preconditionering’). Het edelgas helium heeft een vergelijkbaar effect. Het mechanisme daarachter is onderzocht met harten van gezonde en van oude ratten en van ratten met diabetes. Helium blijkt invloed te hebben op de...

Bekijk dit project

Role of IL-10 in innate immune responses in interleukin-10 deficient mice

Afgerond (november 2003 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis in preterm infants 32-35 weeks gestational age: towards reducing the burden of disease.

Afgerond (februari 2012 - januari 2018)

Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een kosteneffectiviteitmodel voor beleidsmakers om gericht de ziektelast door Respiratoir Syncytieel Virus(RSV) bronchiolitis te verminderen in laat premature kinderen. RSV-bronchiolitis is de belangrijkste reden voor ziekenhuisopname in het eerste levensjaar en is mogelijk geassocieerd met vroege astmatische klachten. Prematuriteit is de...

Bekijk dit project

T en NK cel gemedieerde immunotherapie als nieuwe behandeloptie in osteosarcomen: een pre-klinische studie naar de haalbaarheid

Afgerond (januari 2007 - december 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tackling freezing of gait in Parkinson’s disease

Afgerond (juni 2008 - juni 2011)

Bevriezen tijdens lopen is een veelvoorkomend, invaliderend symptoom van de ziekte van Parkinson. Om bevriezen goed te kunnen herkennen en behandelen, is het nodig dit te kunnen opwekken in de kliniek of tijdens een experiment. Wij vonden dat het snel draaien om de lengteas de meest effectieve manier is om bevriezen op te wekken. Op een loopband is bevriezen op te wekken door plotse obstakels te...

Bekijk dit project

The inflammasome and skin diseases: biological and clinical aspects

Afgerond (januari 2009 - juni 2014)

Ontstekingsziekten van de huid, zoals eczeem en psoriasis, komen veel  voor.  Recent  hebben genetische en celbiologische  studies aanwijzingen opgeleverd  dat  het  aangeboren  immuunsysteem betrokken is bij het ontstaan van veel van deze huidaandoeningen. In dit project worden moleculen die betrokken zijn bij ontstekingsprocessen in de opperhuid onderzocht om zo meer te weten te komen over het...

Bekijk dit project

The genetic basis of coronary collateral formation - a molecular-epidemiological approach

Afgerond (september 2005 - december 2010)

In de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten vormen het voorspellen en beïnvloeden van het risico op complicaties op de lange termijn bij patiënten met bekende slagaderverkalking een grote uitdaging. Iemands genetische aanleg kan hiervoor aanwijzingen geven. Bijvoorbeeld iemands vermogen om een alternatieve bloedvoorziening in het hart te bewerkstelligen (collaterale circulatie). Dit blijkt het...

Bekijk dit project

The effects of exercise training on vascular function, insulin sensitivity and related genes in persons with the metabolic syndrome

Afgerond (juni 2007 - november 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The effect of HPV16 peptide vaccination on the local and systemic immune response in woman with HPV16 + pre-malignant disorders of the uterine cervix

Afgerond (april 2007 - november 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Dutch dystrophic epidermolysis bullosa database

Afgerond (september 2009 - oktober 2012)

Dystrofische epidermolysis bullosa (DEB) is een erfelijke blaarziekte door mutaties in het COL7A1 gen. Het wordt ook wel vlinderkindziekte wordt genoemd, omdat de huid zo teer kan zijn als de vleugels van  een vlinder. De ernst van de aandoening varieert van mild to zeer ernstig. In dit project proberen we inzicht te krijgen in de factoren die de ernst van de ziekte bepalen. Dit gebeurt door (1)...

Bekijk dit project

The discovery of lymphoid tissue inducer cells as key players in Crohn’s disease

Afgerond (april 2011 - januari 2014)

De ziekte van Crohn is een chronische darmontsteking. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische aanleg, de omgeving en een niet goed functionerend afweersysteem. Onlangs zijn nieuwe ce  en gevonden binnen het afweersysteem: innate lymphoide cellen. Tijdens de ontwikkeling van de mens maken deze cellen lymfknopen en na de geboorte beschermen zij de darm  tegen infecties. Het...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of a transmural peri-operative care program for gynaecology

Afgerond (januari 2012 - december 2017)

Herstel na een operatie verloopt niet altijd zoals verwacht. Onderzoek laat zien dat artsen weinig aandacht besteden aan de herstelfase na een operatie. Adviezen die patiënten krijgen, zijn vaak tegenstrijdig. Hierdoor kan het herstel na een operatie soms onnodig lang duren. Vertraagd herstel kan leiden tot psychische klachten, arbeidsongeschiktheid en zelfs werkloosheid. Om de begeleiding rondom...

Bekijk dit project

Targeting T regulatory cells combined with temporary immune suppression: a double edged sword for the treatment of autoimmune arthritis

Afgerond (januari 2009 - maart 2017)

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) is één van de meest voorkomende auto-immuunziekten bij kinderen. De  behandeling  is  gericht  op  het onderdrukken  van  het  immuunsysteem.  Hierbij  kunnen  ernstige  bijwerkingen  ontstaan,  zoals  een  verhoogde  kans  op  infecties.  De  behandeling  vermindert  de klachten, maar geeft geen genezing. De enige behandeling die dit (tijdelijk) wel doet, is...

Bekijk dit project

Tailoring Cancer Therapy by Imaging Glucose Metabolism

Afgerond (januari 2010 - december 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Relation of fetal and infant growth with anthropometry, insulin sensitivity and cardiovascular function at age 5 in a multi-ethnic birth cohort.

Afgerond (juni 2008 - januari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Early Detection of Hereditary Breast Cancer by Methylation Fingerprinting in Nipple Aspirates

Afgerond (juni 2008 - juli 2013)

Methylering van het DNA is een goede voorspeller voor borstkanker. Het gebruik van DNA uit tepelvloeistof zou een efficiente niet ingrijpende manier zijn om te screenen op borstkanker. Om tot een goede screening methode voor borstkanker te komen is het eerst nodig om na te gaan hoe de methyleringsgraad van DNA in tepelsvloestof zich verhoud tot de  methyleringsgraad van DNA in de tumor. Daarom zal...

Bekijk dit project

De invloed van micrometastasen op de prognose en overleving van stadium I-II coloncarcinoompatiënten.

Afgerond (januari 2012 - juli 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De invloed van extracellulaire matrix pathologie op spierfunctie; Ehlers-Danlos syndroom als model

Afgerond (juli 2006 - december 2009)

Het Ehlers-Danlos syndroom (EDS) and Marfan syndroom zijn complexe aandoeningen waarbij erfelijke stoornissen in het functioneren van spieren centraal staan. Daarbij gaat het om moleculaire afwijkingen in de extracellulaire matrix waaruit diverse typen bindweefsel in het lichaam zijn opgebouwd. In deze sponsachtige structuur, voornamelijk opgebouwd uit netwerken van collageen en elastine, bevinden...

Bekijk dit project

De interactie tussen fosfolipase A2, het clara cell-16 eiwit en reactieve zuurstofspecies bij inflammatie in bronchopulmonale dysplasie van de premature neonaat

Afgerond (januari 1999 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De adenosine-receptor als nieuw farmacologisch aangrijpingspunt in de behandeling van sepsis

Afgerond (februari 2007 - juli 2013)

Sepsis, ook bloedvergiftiging genoemd, is een veelvoorkomende aandoening met  grote kans op overlijden. Dit is de reden om op zoek te gaan naar nieuwe behandelingsmogelijkheden.Adenosine is een stof die onder stressvolle situaties, zoals bij zuurstofgebrek of een ernstige ontsteking, vrijkomt. Hogere adenosineconcentraties werken beschermend tegen verdere schade. Bij patiënten met...

Bekijk dit project

Darmfalen bij prematuren met Necrotiserende Enterocolitis.

Afgerond (februari 2007 - november 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Daily interruption of sedation + protocolized sedation (DSI+PS) vs. protocolized sedation (PS) in critically ill children.

Afgerond (december 2009 - september 2015)

Kinderen aan de beademing krijgen op dit moment continu sedatie (slaapmedicijnen). Het continue geven van sedatie heeft nadelen: er kan gewenning aan de medicijnen optreden, kinderen krijgen vaak ontwenningsverschijnselen bij het staken van de medicijnen en het kan leiden tot een vertraagd herstel. Bij volwassenen is bekend dat het dagelijks onderbreken van sedatie beter is. Ze hebben dan minder...

Bekijk dit project

Complement activation in critical illness neuromyopathy

Afgerond (februari 2012 - februari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Comparing three modes for disease management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in general practice: a randomized controlled trial comparing self-management education, regular practice nurse review, and usual general practitioner care.

Afgerond (november 2005 - december 2010)

In dit onderzoek werden drie verschillende manieren om de begeleiding van patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) in huisartsenpraktijken te organiseren met elkaar vergeleken. Er deden 180 patiënten uit 15 huisartsenpraktijken in Nijmegen en omstreken mee. De patiënten werden door de praktijkondersteuner van hun huisarts begeleid, òf  met behulp van het Canadese ...

Bekijk dit project

Cognitive neuropsychiatry: Understanding and treating emotional dysregulation using functional magnetic resonance imaging

Afgerond (mei 2011 - maart 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van nieuwe enterale voedingsinterventies ter voorkoming van darmbarrièrefalen in het kader van sepsis.

Afgerond (juni 2003 - januari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van vroege markers en nieuwe therapeutische strategieën voor experimentele en klinische ischemie-reperfusie schade in de nier

Afgerond (januari 2002 - september 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diffusion-weighted MR imaging for the selection of good and complete responders after chemoradiation treatment for locally advanced rectal cancer

Afgerond (januari 2011 - juni 2013)

Patiënten met een lokaal uitgebreid rectumcarcinoom worden standaard behandeld met chemoradiatie therapie gevolgd door uitgebreide chirurgische resectie. Wanneer patiënten goed reageren op de chemoradiatie, zou een minder invasieve vervolgbehandeling (een kleinere of zelfs geen operatie) een alternatieve optie kunnen zijn. Het is dan cruciaal dat de juiste patiënten, waarbij de tumor bijna of in...

Bekijk dit project

Determinants of the occurrence of complications in elderly with a lower respiratory tract infection: development of a clinical prediction rule.

Afgerond (september 2002 - april 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Delineating the biological importance and clinical importance of CyclinD1 in neuroblastoma

Afgerond (januari 2002 - mei 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Death receptor and survival pathways in gastrointestinal stromal tumors and rhabdomyosarcomas

Afgerond (oktober 2006 - augustus 2010)

Gastrointestinale stromatumoren (GIST) vormen een zeldzame groep tumoren van het maagdarmkanaal. Er zijn nieuwe medicijnen (zoals het biological imatinib) die succesvol zijn bij uitzaaiingen van de tumor. Maar na een aantal jaar ontstaat ongevoeligheid van de tumorcellen voor het medicijn. Met behulp van GIST cellijnen in het laboratorium en met weefsel en bloed van patiënten is ontdekt dat de...

Bekijk dit project

De rol van mevalonaat kinase bij het hyper-IGD syndroom

Afgerond (januari 1999 - mei 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De rol van autoreactieve B-cel afweer bij modulatie van het ziektebeloop van RA.

Afgerond (juni 2008 - juni 2012)

Reuma oftewel reumatoïde artritis wordt gekenmerkt door gewrichtsontsteking (artritis) van met name de kleine hand- en voetgewrichten. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft laten zien dat in het bloed van het merendeel van de reumapatiënten bepaalde antistoffen aangetoond kunnen worden. Antistoffen zijn eiwitten die door het immuunsysteem worden aangemaakt en die in dit geval gericht zijn tegen...

Bekijk dit project

De risicofactoren, behandeling en het criterium van een hoofd-hals oncologie gerelateerde trismus.

Afgerond (mei 2012 - mei 2017)

Behandeling van kanker in het hoofd-hals gebied kan onder andere leiden tot trismus, een beperkte mondopening, wat eten en spreken bemoeilijkt en kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Voor een effectieve behandeling van trismus is inzicht in oorzaak en beloop noodzakelijk.  Bij patiënten die behandeld worden voor hoofd-hals kanker zal worden onderzocht hoe dit beloop is en hoe de preventie en...

Bekijk dit project

De relatie van de GH-IGF-I-as met cardiovasculaire ziekten, maligniteiten en mortaliteit, met in het bijzonder de langetermijneffecten en veiligheid van GH behandeling bij volwassenen met ernstige GH deficiëntie

Afgerond (januari 2012 - mei 2015)

Groeihormoondeficiëntie (GHD) leidt tot een verhoogde kans op cardiovasculaire ziekten, welke als verklaring wordt gezien voor de premature sterfte in deze groep patiënten. Dit project wil met gegevens uit een nationale database (LRG Volwassenen) uitspraken doen over de effecten (cardiovasculaire parameters en ziekten, mortaliteit) en veiligheid (maligniteiten, glucosestofwisseling) van GH...

Bekijk dit project

De pathogenese van darmfalen geassocieerd leverfalen (IFALD): de rol van de enterohepatische kringloop, sepsis en parenterale vetemulsies

Afgerond (september 2009 - september 2015)

Meer dan 50% van de patiënten met darmfalen ontwikkelt geassocieerd leverfalen (intestinal failure associated liver disease: IFALD). Enterocutane fis els zijn onnatuurlijke  verbindingen tussen de darmen en de huid en zijn een ernstige vorm van darmfalen. Eerder onderzoek toont aan dat onderbreking van de enterohepatische kringloop door de fistel, het doormaken van een septische episode en het...

Bekijk dit project

Clinical correlates and genetic risk factors for changes in the basal ganglia and thalamus in Alzheimer's disease

Afgerond (mei 2009 - december 2013)

De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie bij oudere mensen. De preklinische fase van de ziekte word gezien als de periode waarin therapeutisch verschil gemaakt kan worden wanneer en hoe de ziekte zich ontwikkeld. Daarvoor zijn een beter begrip van de pathofysiologie in vroege detectie van AD-pathologie cruciaal. Recentelijk is de betrokkenheid van de basale kernen in...

Bekijk dit project

Clinical and molecular characterization of childhood cancer susceptibility syndromes

Afgerond (december 2007 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Clinical and molecular characterization of autosomal recessively inherited non-Friedreich cerebellar ataxias

Afgerond (november 2006 - december 2009)

Weke-delen tumoren zitten vaak in spieren, pezen, vetweefsel, bloedvaten, lymfevaten, zenuwen en weefsels rondom gewrichten. Ongeveer de helft van de weke-delen tumoren ontstaat in de ledematen, meestal in de benen. De tumorcellen bevinden zich dikwijls in een sponsachtige omgeving (de extracellulaire matrix) en lijken nogal veel op elkaar. Omdat het voor het beloop van de tumor en voor therapie...

Bekijk dit project

Anti-tumor therapy with an adeno-associated virus (AAV) suppressing the KRAS oncogene by RNA interference.

Afgerond (januari 2006 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Anatomie en etiologie van radius dysplasie

Afgerond (juli 2001 - december 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An integrated molecular study of human acute myeloid leukemia (AML) with a specific focus on genome wide methylation in patients with aberrant EVI1 expression.

Afgerond (augustus 2008 - december 2011)

De genetische werking bij Acute Myelogenous Leukemie (AML) is in veel gevallen nog onbekend. De kennis van de genetische achtergrond kan mee helpen aan een goede diagnose en behandeling. Door het onderzoek te richten op de herkenning van specifieke genen die betrokken zijn bij AML wil Drs. Lugthart hier een bijdrage aan leveren.  

Bekijk dit project

Altered gene copy number of inhibitory IgG receptors in Kawasaki Disease; consequences for coronary artery lesions

Afgerond (juni 2006 - juni 2008)

Kawasaki Disease (KD) is een ontstekingsziekte van de bloedvaten die bij kinderen kan leiden tot zwakke plekken in de kransslagaderen van het hart. Intraveneuze toediening van immunoglobulinen verminderen het ontstaan van deze zogeheten aneurisma’s aanzienlijk. Deze immuglobulinen binden via een receptor aan diverse cellen van het immuunsysteem. Genetisch onderzoek bij 148 patiënten met de ziekte...

Bekijk dit project

Allergenic, gen-omgevingsinteracties bij het ontstaan van astma en atopie.

Afgerond (december 2005 - september 2009)

Binnen families is gezocht naar de samenhang tussen genen en omgevingsfactoren bij de ontwikkeling van astma en atopie (allergie, zoals hooikoorts en eczeem). Bij jonge kinderen dragen genetische varianten voor de immunologische signaalstof IL-13 belangrijk bij aan de ontwikkeling van atopie, evenals de interactie tussen immunologische receptor CD14 en het houden van huisdieren. De combinatie van...

Bekijk dit project

Advanced bone tissue engineering using biodegradable polymers as scaffold and drug release system

Afgerond (december 2004 - november 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Acute pancreatitis toegeschreven aan geneesmiddelen

Afgerond (januari 1998 - januari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Activiteit van Natural Killer (NK) cellen tegen virale infecties en residuele leukemische cellen bij kinderen na allogene stamcel transplantatie.

Afgerond (maart 2004 - december 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A randomized-controlled evaluation of spirometry expert support in general practice

Afgerond (juni 2003 - mei 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Autoreactieve B cellen als therapeutische targets bij enstige rheumatoide artritis

Afgerond (juli 2005 - oktober 2008)

Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte, waarbij B-cellen en plasmacellen die auto-antilichamen maken een belangrijke rol hebben. In de gewrichten van patiënten worden veel plasmacellen gevonden en in hun bloed circuleren veel auto-antilichamen (zoals reumafactoren). Deze studie heeft gezocht naar de beste methode om reumapatiënten te behandelen. Behandeling met een hoge dosis chemotherapie,...

Bekijk dit project

Behandeling van het Obstructieve Slaap Apnoe-Hypopnoe Syndroom: Oral Appliance versus Continuous Positive Pressure Therapie

Afgerond (december 2003 - december 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Clinical and experimental high resolution ocular MR Imaging: towards improved detection of retinoblastoma tumor extent

Afgerond (september 2006 - juni 2013)

In dit onderzoek bekijken wetenschappers van de afdeling Radiologie en Oogheelkunde van het VU medisch centrum (Amsterdam) de waarde van beeldvormend onderzoek (MRI-scan) bij netvlieskanker (retinoblastoom), een zeldzame vorm van kinderkanker. Gedetailleerde beeldvorming van het retinoblastoom ondersteund de oogartsen bij het stellen van de diagnose en is daarnaast van cruciaal belang voor...

Bekijk dit project

Chronische hepatitis C: Welke patiënten hebben baat bij behandeling? Therapeutische strategieën gebaseerd op natuurlijk beloop en lange termijn uitkomsten van interventie studies.

Afgerond (januari 2005 - december 2008)

De behandeling van de chronische vorm van hepatitis C is behoorlijk succesvol; de helft tot driekwart van de behandelde patiënten blijft virusvrij. Maar de behandeling is belastend en duur. In enkele grote studies is het effect van behandeling onderzocht op de aantasting van de lever en de sterfte. Dat is vergeleken met de algemene bevolking en met het beloop van de ziekte zonder behandeling. Op...

Bekijk dit project

Chemotherapy-induced tumor progression via host-mediated, VEGFR-dependent mechanisms

Afgerond (juni 2010 - mei 2013)

Een klein deel van de patiënten die behandeld worden met chemotherapie ondervindt een snelle ziekteprogressie na aanvang van  de behandeling.Deze progressie wordt meestal geduid als resistentie van de tumorcellen tegen chemotherapie: men denkt dat de tumor op dezelfde wijze groeit als deze gedaan zou hebben zonder behandeling. De laatste tijd zijn er echter steeds meer aanwijzingen dat ...

Bekijk dit project

Can new MRI techniques predict bone marrow involvement in patients with malignant lymphoma?

Afgerond (juni 2008 - mei 2012)

Accurate detectie van kwaadaardige beenmerglaesies is van groot belang bij patiënten met lymfeklierkanker (de ziekte van Hodgkin of non-Hodgkin lymfoom), omdat dit zowel prognostische als therapeutische consequenties heeft. Beenmergbiopsie is momenteel de diagnostische test van keuze voor de beoordeling van het beenmerg. Helaas is beenmergbiopsie een pijnlijke procedure en heeft het een risico op...

Bekijk dit project

Calcific Aortic Valve Disease: Revealing Mechanisms

Afgerond (december 2010 - december 2013)

Aortaklepverkalking is een progressieve ziekte die lijkt te beginnen met veranderingen in celbiologie van de klepbladen. Er ontwikkelen zich atheroslerose-achtige laesies, die leiden tot aortaklep verkalking en tot uiteindelijk aortaklepstenose. Momenteel is er geen behandeling die het ziekteproces kan remmen, waardoor chirurgische vervanging van de aortaklep de enige effectieve behandeling van ...

Bekijk dit project

Bone marrow progenitor cell mediated host repair response as a mechanism of resistance to chemotherapy.

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Voor patiënten met uitgezaaide kanker is chemotherapie vaak de enige mogelijkheid tot behandeling. Helaas is het zo dat het overgrote deel van de tumoren resistent wordt tegen chemotherapie en de  tumor dus niet meer reageert op behandeling. Resistentie tegen chemotherapie is daarom een van de belangrijkste hindernissen in de effectieve behandeling van patiënten met kanker. Meer inzicht in dit ...

Bekijk dit project

Bone Marrow Dysfunction as Underlying Mechanism for Impaired Endothelial Progenitor Cell Mobilization

Afgerond (juni 2007 - september 2013)

Beschadigingen aan bloedvaten ontstaan voortdurend bij iedereen, maar worden ook continu gerepareerd. Dit herstel komt onder meer van stamcellen vanuit het bloed. Mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten hebben meer beschadigingen in hun bloedvaten, maar daarnaast ook minder goede stamcellen in het bloed. Hierdoor worden beschadigde stukjes bloedvat niet goed gerepareerd. De...

Bekijk dit project

Blood Testing for Vague Medical Problems in General Practice (VAMPIRE-project)

Afgerond (maart 2000 - juni 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blijvende morbiditeit na behandeling van hypofyse tumoren: een humaan model van hypothalame pathofysiologie?

Afgerond (januari 2007 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A genetic study of decreased language lateralization and left-handedness as possible endophenotypes for psychosis.

Afgerond (januari 2010 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Early programming of cardiometabolic profile: The relation of infant feeding and (accelerated) growth with physical activity, nutrition and cardiovascular regulation at primary school age

Afgerond (januari 2012 - juli 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inzicht in de Ontstekingsrespons bij Galwegobstrctie en Galwegontsteking en Pre-operatieve Behandelingsstrategieën

Afgerond (januari 1998 - september 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Image-Guided Surgery using Invisible Near-Infrared Fluorescent Light: "Clinical introduction of a novel, optimized fluorescent contrast agent"

Afgerond (februari 2012 - december 2015)

Eén van de belangrijkste doelen van de oncologische chirurgie is het volledig verwijderen van tumoren met een adequate tumorvrije marge. Optische beeldvorming door middel van nabij-infrarode fluorescentie is een techniek die gebruikt kan worden om real-time, intraoperatief speciale fluorescente kleurstoffen te detecteren. Door een tumorspecifieke stof (bijv. antilichaam of peptide) te koppelen aan...

Bekijk dit project

Identifying prognostic markers to optimize treatment of non-metastatic muscle invasive bladder cancer

Afgerond (januari 2011 - januari 2016)

Indien een blaastumor door de spierwand van de blaas is gegroeid (spierinvasief blaaskanker) reduceert dit de kans op overleven sterk. Veel patiënten ondergaan dan ook agressieve behandelingen. Helaas is nog niet precies bekend wat per individuele patiënt met spierinvasief  blaaskanker de optimale behandeling is. Daarentegen neemt de druk vanuit de samenleving om de kwaliteit van zorg rondom de...

Bekijk dit project

Identification of genes involved in the pathogenesis and prognosis of myelodysplastic syndromes

Afgerond (maart 2007 - april 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Identification of (bio) markers to improve classification and allow individual treatment of patients with focal segmental glomerulosclerosis

Afgerond (juni 2012 - september 2020)

Focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) is een veel voorkomende vorm van beschadiging van de nierfilters. Er zijn vele verschillende oorzaken, en slechts een deel van de patiënten kan effectief behandeld worden met afweeronderdrukkende medicijnen. In dit onderzoek willen we nagaan of en hoe vaak FSGS veroorzaakt wordt door tot nu toe onbekende fouten in erfelijk materiaal. Daarnaast willen we...

Bekijk dit project

Identificatie van celpopulaties met stamcelkarakteristieken in het insulinoom

Afgerond (juni 2011 - maart 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hypogonadotropic hypogonadism in CHARGE syndrome: clinical characterisation and mouse studies in order to unravel the link with Kallmann syndrome

Afgerond (augustus 2007 - augustus 2009)

Er zijn diverse syndromen die worden veroorzaakt door genetische veranderingen in het CHD7 gen. Dat maakt een eiwit dat is betrokken bij de ruimtelijke organisatie van het erfelijk materiaal en de activatie van genen. De mutaties in CHD7 veroorzaken aangeboren afwijkingen aan ogen, oren, neus, keel en hart. Evenwichtsproblemen, doofheid en het ontbreken van reukzin en het niet tot stand komen van...

Bekijk dit project

Hyperechogenicity of the thalamus and basal ganglia in very preterm infants

Afgerond (april 2006 - juli 2010)

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2.500 kinderen veel te vroeg geboren. Zij hebben grote kans op hersenschade en problemen met hun motorische en mentale ontwikkeling. Onderzoek bij 130 zeer premature kinderen laat zien dat met frequente en hoogwaardige beeldvorming met echo en MRI van de hersenen het beloop en de oorzaak van lesies kunnen worden beoordeeld. Ook kan de hersenrijping worden...

Bekijk dit project

HPV and non-HPV related Vulvar Intraepithelial Neoplasia (VIN)

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Schaamlipkanker kan ontstaan door een hardnekkige infectie met het virus HPV of doordat het afweersysteem ontregeld raakt. In het eerste geval is de immuunafweer lokaal verminderd, in het tweede geval is deze juist overreactief. Bij een HPV-infectie gaan de cellen sneller delen en worden mechanismen in de cel geactiveerd die DNA-schade moeten voorkomen. Een crème die het immuunsysteem activeert,...

Bekijk dit project

HIV-1 infection in infants and the unidentified susceptibility of white blood cells for retroviral infection

Afgerond (januari 2007 - september 2010)

Infectie met Hiv bij pasgeborenen vindt plaats via overdacht van moeder op kind. Dat gebeurt via speciale T-cellen van het immuunsysteem. In het bloed van pasgeborenen komen deze cellen maar zeer weinig voor. In de darm zijn ze echter wel in behoorlijk grote aantallen te vinden. Daarmee lijkt de darm van de baby een belangrijk orgaan waar overdacht en vermenigvuldiging van het virus kunnen...

Bekijk dit project

Immature virus particles in dengue pathogenesis: Role of heterosubtypic immunity

Afgerond (oktober 2010 - september 2012)

Dengue (knokkelkoorts)is wereldwijd de belangrijkste  door  muggen overgedragen virale infectieziekte. De laatste decennia is er een grote toename te zien van ernstige, soms fatale, gevallen van dengue. Patiënten die een ernstig ziektebeeld ontwikkelen hebben vaak antistoffen tegen dengue  tengevolge  van  eerdere  infecties  met  bepaalde  varianten  van  het  virus.  De  gedachte  is  dat  deze...

Bekijk dit project

Immune suppression or regulation? Unraveling the role of naturally occurring and antigen-induced regulatory T cells in Rheumatoid Arthritis and Juvenile Idiopathic Arthritis.

Afgerond (oktober 2006 - mei 2020)

Reuma, een chronische ontstekingsziekte, heeft veel invloed op de kwaliteit van leven van pati-enten. De bestaande medicijnen zijn gericht op het remmen van de ontstekingsreacties tegen de eigen weefsels. De ‘goede’ afweer, tegen bijvoorbeeld bacteriën, wordt hiermee echter ook geremd. Deze medicijnen hebben vooral bij kinderen nog meer bijwerkingen, zoals remming van de groei, en zijn vaak erg...

Bekijk dit project

Investigating Molecular Targets for Treatment of Barrett's Esophagus

Afgerond (mei 2010 - juli 2020)

Barrett oesofagus is een verandering van het epitheel van de distale slokdarm die meestal wordt veroorzaakt door langdurige bestaande gastro-oesophageale reflux ziekte en bovendien een voorstadium van het oesofageale adenocarcinoom is. Momenteel is er, behalve zuurremming, geen curatieve behandeling voor deze groep patiënten, daarom moeten patiënten frequent endoscopieën ondergaan om...

Bekijk dit project

INSIGHT: International Study on etiology of Inhibitors in patients with a moderate or mild form of hemophilia A: influences of Immuno Genetic & Hemophilia Treatment factors.

Afgerond (juni 2010 - november 2014)

Patiënten met hemofilie A hebben een stollingsstoornis door een tekort aan stollingsfactor VIII. Door toediening van stollings- factorconcentraat kunnen bloedingen behandeld of voorkomen worden. Een ernstige complicatie van deze behandeling is de vorming van antistoffen (“remmers”) gericht tegen stollingsfactor VIII, waardoor het stollingsfactorconcentraat niet meer werkt. Het doel van deze...

Bekijk dit project

Influence of the mucosal environment on the regulation of the local immune response in health and allergic disease

Afgerond (juni 2007 - mei 2015)

U kent vast wel iemand die allergisch is, of erger nog, misschien bent u zelf wel allergisch.  Proestend, niezend en snotterend door een weide lopen of met een favoriet huisdier op schoot zitten. Hoewel er goede medicijnen bestaan tegen deze allergische klachten, weten doktoren en wetenschappers nog steeds niet waarom mensen allergisch worden. Nog moeilijker is de vraag is waarom sommigen...

Bekijk dit project

Inflammatory Modulation by Local Anesthetics: Clinical Impact and Basic Mechanisms

Afgerond (december 2008 - december 2011)

Lokale anestethica leidt niet alleen tot pijnreductie, maar werkt ook ontstekingsremmend. Na een grote operatie is enige mate van ontsteking echter nodig om het weefsel goed te laten herstellen. Overstimulatie kan echter grote gevolgen hebben, zoals multiorgaanfalen. In de goede concentratie remt lokale anesthetica het ontstekingsproces zodanig dat het het weefsel herstel niet tegenwerkt. Het...

Bekijk dit project

Increasing the tolerogenic potential of dendritic cells by targeted interference with chemokine function

Afgerond (januari 2011 - april 2019)

Na een (nier)transplantatie moeten patiënten medicijnen gebruiken ter voorkoming dat het transplantaat wordt afgestoten. Deze medicijnen onderdrukken het immuunsysteem aspecifiek waardoor er een verhoogde kans is op infecties. Bepaalde immuuncellen  (dendritische) kunnen door een kweekmethode tolerantie inducerende (tolerogene) eigenschappen krijgen. Door voorafgaande aan de transplantatie...

Bekijk dit project

Increased sympathetic activity as a determinant of insulin sensitivity in heart disease

Afgerond (december 2003 - augustus 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improving Management of Patients with Acute Cough by C-reactive protein point of care testing and Communication Training (IMPAC3T)

Afgerond (januari 2008 - februari 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Immunotherapy of lung cancer: identification of the immune response against lung cancer antigens and proof-of-principle of therapeutic vaccination strategies

Afgerond (mei 2011 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Immunological factors of implantation determining pregnancy outcome

Afgerond (november 2005 - december 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het syndroom van Sjögren: diagnostiek, progressie en interventie

Afgerond (december 2003 - november 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hersenafwijkingen bij het syndroom van Gilles de la Tourette: Beeldvormend onderzoek naar de rol van dopamine en de functie van de basale ganglia.

Afgerond (oktober 2009 - juli 2017)

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornis die gekenmerk wordt door vocale en motorische tics. Tics zijn niet alleen invaliderend, maar leiden vaak tot stigmatisering en schaamte bij patiënten. De pathofysiologie van Gilles de la Tourette is nog grotendeels onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat dopaminerge disregulatie van bepaalde hersenstructuren...

Bekijk dit project

Heme oxygenase: a novel pharmacological target in the treatment of sepsis.

Afgerond (december 2008 - maart 2017)

Ondanks verbeteringen van behandelingen tegen sepsis (ontstekingsreactie door het hele lichaam) leidt het nog steeds tot hoge sterftecijfers. Drs. Dorresteijn onderzoekt de rol van het enzym hemoxygenase bij aangeboren immuunrespons. Omdat de activiteit van dit enzym met medicijnen kan worden beïnvloed, leidt het onderzoek mogelijk tot nieuwe behandelmethoden van ernstige infecties,...

Bekijk dit project

Exhaled biomarkers in children with asthma and cystic fibrosis: towards better diagnosis, treatment and management.

Afgerond (mei 2012 - november 2016)

Luchtwegaandoeningen komen veel voor op de kinderleeftijd en ontstekingsprocessen spelen hierbij een belangrijke rol. De huidige technieken om chronische longaandoeningen (zoals astma en taaislijmziekte) te onderzoeken houden echter geen rekening met luchtwegontsteking, omdat praktisch toepasbare meetmethoden ontbreken. In dit project, een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Optica van de...

Bekijk dit project

Etnische verschillen in het gebruik van psychiatrische zorg.

Afgerond (juli 2007 - mei 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ethical issues in non-therapeutic research with children.

Afgerond (juni 2008 - maart 2012)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen is omstreden: omdat kinderen kwetsbaar zijn en niet voor zichzelf kunnen/mogen beslissen genieten ze meer bescherming dan volwassenen. Tegelijkertijd kampt de kindergeneeskunde hierdoor met een groot tekort aan tests en behandelingen die specifiek zijn getest en goedgekeurd voor gebruik bij kinderen. Deze spanning tussen de bescherming van kinderen...

Bekijk dit project

Erythropoietin treatment for myocardial infarction

Afgerond (september 2006 - november 2014)

Het hormoon erythropoietine (EPO) stimuleert, via de aanmaak van rode bloedcellen, het zuurstoftransport door het lichaam.  Er zijn aanwijzingen dat EPO niet alleen de zuurstoftoevoer stimuleert, maar ook het hart kan beschermen tegen de schadelijke effecten van een tekort aan zuurstof. EPO zou daarom een gunstig effect kunnen hebben op ziekten waarbij de zuurstoftoevoer naar het hart...

Bekijk dit project

Erfelijke vormen van agressief prostaatcarcinoom

Afgerond (januari 2011 - januari 2015)

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen in de Westerse wereld. Het hebben van een eerstegraads verwant (vader, broer) met prostaatkanker is de sterkste bekende risicofactor voor  prostaatkanker. Bij 3 of meer eerstegraads verwanten is er sprake van ‘erfelijk prostaatkanker’ (HPC). In dit Agiko-project wordt gekeken naar genetische variaties bij mannen met HPC om het gedrag van de...

Bekijk dit project

Epidemiological and biochemical aspects of the progressive phase of multiple sclerosis.

Afgerond (januari 2007 - mei 2010)

Patiënten met multiple sclerose (MS) bij wie de ziekte progressief verloopt, hebben de slechtste prognose. Zij kunnen verwachten dat hun symptomen geleidelijk toe zullen nemen, zonder dat er een behandeling met een bewezen effect is. Onderzocht zijn factoren die het verloop van progressieve MS beïnvloeden. De leeftijd speelt en rol en familiaire progressieve MS begint relatief vroeg. Het gebruik...

Bekijk dit project

Enhancement of anti-tumor and anti-inflammatory effects of conventional and new generation of glucocorticoids

Afgerond (januari 2008 - december 2011)

Glucocorticoïden zijn onderdeel van chemotherapie bij kinderen met acute lymfatische leukemie. Kinderen die resistent zijn voor glucocorticoïden hebben een slechte prognose.  De onderzoekers hebben gevonden dat interferentie in een mechanisme dat betrokken is bij celoverleving, leukemische cellen gevoeliger maakt voor glucocorticoïden. Het nieuwe middel Bortezomib kan deze overlevingsroute in de...

Bekijk dit project

Endotheliaal NO synthase en angiogenese

Afgerond (december 2003 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Embryonic stem cels in cardiovascular disease: answering basis questions of cellular behavior and survival

Afgerond (juli 2008 - januari 2012)

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van stamcellen een regeneratief effect kan hebben bij patienten die schade hebben opgelopen door hart en/of vaatziekten. Onderzoek naar een geschikte cellijn voor dergelijke toepassingen kan de klinische uitkomst van patiënten verbeteren. Drs. Lijkwan wil zich richten op de overleving van stamcellen en naar het mechanisme dat er achter schuil gaat.

Bekijk dit project

Exploring the clinical value of multi-modal MR imaging in prostate cancer

Afgerond (november 2010 - oktober 2013)

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in de Westerse wereld. Een behandeling heeft de meeste kans van slagen wanneer de kanker vroeg ontdekt wordt en de plaats, de uitbreiding, en de agressiviteit ervan correct in kaart worden gebracht. De huidige methoden die gebruikt worden: het rectaal onderzoek, meten van de PSA waarde in het bloed, en het nemen van echo-geleide...

Bekijk dit project

Fenotype en genotype bij Cystic Fibrosis; de rol van modifier genes.

Afgerond (september 2003 - april 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genetics of ovarian ageing

Afgerond (januari 2011 - mei 2013)

De leeftijd waarop een vrouw in de menopauze komt, heeft een grote invloed op haar vruchtbaarheid en algemene gezondheid. Het fysiologische mechanisme dat ten grondslag ligt aan veroudering van de  eierstokken  en  daarmee  het  bepalen  van  de  menopauzeleeftijd is grotendeels  onbekend,  maar wordt voor een groot deel door genetische factoren bepaald. In  dit  project  richten  wij  ons  op ...

Bekijk dit project

Genetic fine mapping and characterization of mutations of genes in the HLA region that predispose or protect for the development of EBV positive and negative subtypes of classical Hodgkin's lymphoma

Afgerond (januari 2000 - augustus 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genetic Characterization of Indo-European and Indian Inflammatory Bowel Disease patients: similaraties with the Caucasian population and cross-ethnicity fine-mapping of risk loci.

Afgerond (oktober 2011 - oktober 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genetic and environmental factors predicting the autonomic and vascular effecte of adenosine.

Afgerond (februari 2003 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fuel for the brain Glucose transport in brain; GLUT1 deficiency syndrome as a model.

Afgerond (maart 2009 - juni 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fluorescent imaging of breast cancer during surgery

Afgerond (januari 2009 - oktober 2011)

De grootste uitdaging in de chirurgische behandeling van borstkanker is het volledig verwijderen van  de tumor met een acceptabel cosmetisch resultaat. Op dit moment is het echter niet mogelijk tijdens de operatie tumorresten op te sporen anders dan op basis van het uiterlijk van het weefsel. Door het  tumorweefsel met fluorescerende moleculen te markeren kan de chirurg beter bepalen welk deel...

Bekijk dit project

Flowcytometrical analysis of tumor-related substances in activated macrophages in colorectal cancer patients

Afgerond (februari 2011 - februari 2015)

Jaarlijks zijn er 10.000 nieuwe patiënten met darmkanker, hiervan krijgt 40% na operatie te maken met het recidiveren van de ziekte. Bestaande technieken om tumorrecidief na de curatieve operatie te diagnosticeren zijn niet betrouwbaar genoeg. We hebben een methode ontwikkeld om in de opruimce  en van het afweersysteem in het lichaam kanker-gerelateerde stoffen aan te tonen. Een pilotstudie liet...

Bekijk dit project

Fetoscopic laser coagulation of the entire vascular equator for the treatment of twin-to-twin transfusion syndrome: the "Solomon study"

Afgerond (december 2009 - maart 2017)

Het betreft een onderzoek naar de behandeling van het Tweeling Transfusie Syndroom (TTS). TTS treedt op in 15% van alle eeneiige tweelingen. Bij TTS pompt de donor bloed naar de ontvanger via vaatverbindingen op de placenta.  Zonder behandeling is de overleving slechts 5-10%, met behandeling  75%.  Behandeling bestaat uit dichtbranden van de vaatverbindingen. Het doel van dit onderzoeksproject ...

Bekijk dit project

Fenotypische variatie en correlatie tussen genotype en fenotype bij patienten met vanishing white matter

Afgerond (juni 2004 - februari 2008)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect van lichaamspositie op vitale parameters en cerebrale bloeddoorstroming bij patiënten met een acuut herseninfarct

Afgerond (februari 2009 - december 2012)

Een herseninfarct is wereldwijd één van de belangrijkste doodsoorzaken. Ook is het de belangrijkste oorzaak  van  ernstige  invaliditeit.  Er  zijn  aanwijzingen  dat  houdingsveranderingen van liggen naar zitten of staan van invloed zijn op vitale lichaamsfuncties en de bloeddoorstroming in de hersenen. De  overlevings-kans  van  hersenweefsel  bij  patiënten  met  een  herseninfarct kan ...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website