Zes Klinische Fellows krijgen de kans om de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden. Zij gaan, met een beurs van het ZonMw programma Klinische Fellows, onderzoek doen naar reumatoïde artritis, lymfekanker, baarmoederhalskanker, herseninfarcten, chronische ontstekingsziekten van de dikke darm en ethische vraagstukken rondom vroeggeboorte. Ze dragen daarmee bij aan verbetering van de zorg voor patiënten.

Wie zijn de 6 Klinische Fellows?

De zes Klinische Fellows die met de beurs van ZonMw aan de slag gaan zijn: Bob Roozenbeek, Joost Vermaat, Noortje Festen, Rachel Knevel, Joanne Verweij en Edith van Esch. Wat gaan zij onderzoeken en wat motiveert hen? Wilt u meer weten? Lees dan de interviews via de Uitgelichtblokken.

Uitgelicht

Interview met Bob Roozenbeek

‘Ik vind het toch het leukst om met mensen in de spreekkamer te werken. Praten, nakijken en pillen voorschrijven ligt me. Je hebt door een gesprek al een redelijk goed beeld van wat er aan de hand is. Je kunt daarna al best veel doen.’

Lees meer!

Interview met Joost Vermaat

'Een internist-hematoloog is een denker en een doener. Het is een heel resultaatgericht vak. Je staat als hematoloog met je rug tegen de muur. Wat je doet is vaak goed te meten.’

Lees meer!

Interview met Noortje Festen

'Om de behandelingen van chronische darmontstekingen effectiever te maken en beter op de individuele patiënt af te kunnen stemmen, is verder onderzoek nodig naar het exacte effect van de gevonden risicogenen. En dat is precies wat ik nu gaat doen.’

Lees meer!

Interview met Rachel Knevel

‘Nog onontdekte verbanden zien, onderzoek waarbij je hypothesen genereert en toetst, grasduinen en zoeken naar structuur, dat is wat ik graag doe en goed kan.’

Lees meer!

Interview met Joanne Verweij

‘Je moet ergens een grens trekken, maar het lijkt rigide om een kind van 24 weken oud wel een kans te geven en een kind van 23 weken en zes dagen niet. Er zijn andere belangrijke factoren die ook een rol spelen.'

 

Lees meer!

Interview met Edith van Esch

‘Vertrouwen is essentieel. Ik wil verantwoordelijk zijn voor goede patiëntenzorg en die zorg verbeteren’.

Lees meer!

Interview met Anske van der Bom

Anske van der Bom is lid van de beoordelingscommissie voor Klinische Fellows die bestaat uit mensen ‘uit het veld’, zoals dat heet. Ze hebben de lastige taak om een selectie te maken uit alle ingediende onderzoeksvoorstellen. Er zijn namelijk veel meer aanvragen van kandidaten dan er beurzen te vergeven zijn. Van der Bom: ‘Ieder commissielid beoordeelt een aantal aanvragers en hun voorstellen aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.

Lees meer!

Talentprogramma Klinische Fellows

Het Talentprogramma Klinische Fellows wil de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om een brugfunctie op te bouwen tussen kliniek en wetenschappelijk onderzoek, en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. Gepromoveerde medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, (verpleeg)huisartsen, jeugdartsen, ziekenhuisapothekers, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch chemici of dierenartsen met ervaring op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen een aanvraag indienen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website