Over dit programma

Geen vertraging programma door hack NWO-server

Doordat de servers van NWO zijn gehackt is het netwerk van NWO voorlopig niet benaderbaar. De ZonMw systemen en het netwerk functioneren normaal.

ZonMw Open Competitie wordt door ZonMw in samenwerking met NWO uitgevoerd. De huidige ronde 2020 loopt door volgens de reguliere planning.

Meer informatie


Met het oog op team science is ZonMw Open Competitie specifiek bedoeld voor vernieuwende en grensverleggende combinaties van twee of meer onderzoeksgroepen en is een criterium voor relevantie bij de beoordeling van de ingediende aanvragen. De samenwerking in het onderzoeksteam dient evident vernieuwend te zijn. Daarnaast zijn hoge kwaliteit en innovatie van het onderzoek, met een goed en duidelijk theoretisch kader en plan van aanpak, en kennisbenutting/participatie belangrijke criteria. Het oogmerk is ruimte creëren voor een vernieuwende samenwerking die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek.

Met een subsidie van maximaal € 750.000 kunnen excellente onderzoeksteams hun onderzoekslijnen vernieuwen voor wat betreft inhoud én samenwerking. Dit financieringsinstrument staat open voor onderzoeksvoorstellen met een vraag- of probleemstelling op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie.

Modules

Binnen ZonMw Open Competitie kan financiering voor verschillende modules aangevraagd worden: Personeel, Materieel krediet, Investeringen, Kennisbenutting en Internationalisering.
Voor de module Investeringen geldt dat het mogelijk is een extra subsidie aan te vragen voor middelgrote infrastructuur via de investeringsmodule. Deze investeringsmodule bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 250.000 en is bedoeld voor financiering van een investering zoals wetenschappelijk vernieuwende apparatuur. Voor deze extra infrastructuur investering is matching verplicht.

Doel

De verwachte uitkomst van projecten is primair wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming) binnen een nieuwe samenwerking tussen onderzoeksteam. ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor vernieuwing in de wetenschap en gezondheidszorg voor de langere termijn.

Bij de ZonMw Open Competitie gaat het samenvattend om:

  • innovatieve (grensverleggende) wetenschap met een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij,
  • innovatieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen (synergie).

In lijn met de NWO breed ingezette harmonisatie en vereenvoudiging van financieringsinstrumenten is de ZonMw Open Competitie een vervanging van de programma’s ZonMw TOP-subsidies én Investeringen Middelgroot.

De volledige informatie over het programma, de doelgroep en de criteria vindt u in de ZonMw Open Competitie, Call for proposals 2020 (Nederlandstalig) en Call for proposals (Engelstalig)en FAQ document.Nadat de Call for proposals is geplaatst in de Staatscourant zal MijnZonMw geopend worden. Vanaf dat moment kunt u uw projectidee indienen. 

Gerelateerde onderwerpen:

•    Fundamenteel Onderzoek
•    Innovatie in de zorg
•    Speerpunt: Vrij onderzoek en talent

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website