Over dit programma

ZonMw wil bijdragen aan hoge kwaliteit en grote relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen. Zo bereiken we nog relevantere onderzoeksresultaten voor de mens. We streven hierbij naar minder gebruik van dierproeven waar mogelijk en waar nodig.  

Om dit te bereiken financieren wij onderzoek naar de ontwikkeling van proefdiervrije modellen, verbinden wij partijen met elkaar en stimuleren wij het gebruik van proefdiervrije modellen in de praktijk. Ook zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan.

Opdrachtgever programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD)

ZonMw voert het programma MKMD uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en werkt daarbij samen met diverse partijen waaronder Stichting Proefdiervrij, Topsector Life Science and Health (LSH), maatschappelijke partners zoals gezondheidsfondsen en de overkoepelende organisatie Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

ZonMw partner Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)

ZonMw is één van de partners van het landelijk initiatief Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). De ambitie van TPI is om Nederland voorloper te laten zijn in de internationale transitie proefdiervrije innovatie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert de regie over het TPI-traject, in samenwerking met de departementen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. Er lopen op dit moment verschillende initiatieven om bij te dragen aan de doelstellingen van TPI. Eén daarvan is het programma MKMD. Voor meer informatie over TPI kijk op de website Transitie Proefdiervrije Innovaties.

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website